KTL - CZ, a.s.
IČO: 25850539 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 1. 2000
Datum zániku15. 10. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 24. 1. 2000 do 15. 10. 2015

KTL - CZ, a.s.

Sídlo
od 24. 1. 2000 do 22. 4. 2015
Ostrava - Vítkovice, Středulinského 966/26, PSČ 703 57
IČO
od 24. 1. 2000 do 15. 10. 2015

25850539

DIČ

CZ25850539

Identifikátor datové schránky:nxzeu85
Právní forma
od 24. 1. 2000 do
Akciová společnost
Spisová značka2286 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 13. 4. 2010 do 15. 7. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 4. 2010 do 15. 7. 2015
- galvanizérství, smaltérství
od 1. 10. 2003 do 13. 4. 2010
- galvanizérství
od 24. 1. 2000 do 13. 4. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 24. 1. 2000 do 13. 4. 2010
- povrchová úprava kovů v rozsahu živností volných
Ostatní skutečnosti
od 5. 6. 2015 do 15. 10. 2015
- Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 5236/2010-B70 ze dne 27.4.2015 byl insolvenční správce Mgr. Ivo Tichovský zproštěn funkce.
od 31. 5. 2004 do 31. 5. 2004
- Exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10026/2004-10 ze dne 26.2.2004, byla ukončena vymožením celé pohledávky.
od 21. 5. 2004 do 31. 5. 2004
- Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 26.2.2004, č.j. 91 Nc 10026/2004-10 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 20.8.2003, spis. zn. 66 Ro 5/2003 na majetek povinného KTL-CZ, a.s. se sídlem Os trava-Vítkovice, Středulínského 966/26 k uspokojení pohledávky oprávněného SEBAK spol. s r.o., se sídlem Brno, Kudrnova 27 ve výši 1.197,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Jiří Král, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava se sídlem Ostr ava, Poděbradova 41.
od 1. 3. 2004 do 26. 5. 2004
- Mimořádná valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 1.080.000,- Kč (slovy: jeden milión osmdesát tisíc korun českých) o 16.400.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých) na 17.480.000,- Kč ( slovy: sedmnáct miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 82 (slovy: osmdesát dva) kusů kmenových, neregistrovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá, v listinné podobě. c) Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se všichni akcionář, tj. společnost R.A.T. spol. s r.o., společnosti W.P.E. a.s., paní Ing. Diana Müllerová a pan Milan Drechsler podle § 204a), odst. 7 obch.z. vzdali svého zákonného přednostního práv a na upisování akcií před hlasováním o zvýšení základního kapitálu. d) Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům: - společnosti W.P.E. a.s., IČ: 25708151, se sídlem Praha 9, Areál VÚ Běchovice 10A, PSČ: 190 11 - celkem 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů akcií - společnosti R.A.T. spol. s r.o., IČ 63990270, se sídlem Praha 9-Černý Most, Doležalova 1055, PSČ: 198 00 - celkem 34 (slovy: třicet čtyři) kusů akcií. e) Všechny nové akcie společnosti KTL - CZ, a.s. budou upsány smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle společnosti v Ostravě-Vítkovicích, Středulinského 966/26, PSČ 703 57 ve lhůtě 60. dnů, počínaje 2. dnem ode dne právní moci usnesení o zápis u tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určeným zájemcům společnosti W.P.E. a.s., IČ: 25708151 a společnosti R.A.T. spol. s r.o., IČ 63990270 písemně dopisem odeslaným nejpozději první den běhu této lhůty. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých) na jednu akcii. f) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouvy o započtení lze uzavřít podle těchto pravidel: a) pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné b) započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou c) k započtení lze použít pouze tyto pohledávky: * Pohledávka akcionáře společnosti W.P.E. a.s., IČ 25709151, se sídlem Praha 9, Areál VÚ Běchovice 10A, PSČ: 190 11 vůči společnosti KTL - CZ, a.s. v celkové výši 9.636.153,80 Kč (slovy: devět miliónů šest set třicet šest tisíc sto padesát tři korun český ch osmdesát haléřů), splatná dne 16.7.2002, z titulu: - plnění z titulu zaplacení ceny díla podle smlouvy o dílo 02/53/WPE ze dne 14.1.2002 dle fa č. 2910028 ve výši 8.964.249,- Kč (slovy: osm miliónů devět set šedesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) - nedoplatku kupní ceny za postoupené pohledávky podle Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.10.2001 sníženého podle dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 9.7.2002 na 371.904,80 Kč (slovy: tři sta sedmdesát jeden tisíc devět set čtyři korun českých osmdesát haléřů) - smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2002 na 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíce korun českých) Pohledávka bude započtena ve výši 9.600.000,- Kč (slovy: devět milionů šest set tisíc korun českých). Zbytek pohledávek bude vypořádán samostatnými smlouvami v rámci obchodního styku. * Pohledávka akcionáře společnosti R.A.T. spol. s r.o., IČ 63990270, se sídlem Praha 9-Černý Most, Doležalova 1055, PSČ: 198 00 vůči společnosti KTL - CZ, a.s. ve výši 6.955.499,- Kč (slovy: šest miliónů devět set padesát pět tisíc čtyři sta devadesát dev ět korun českých), splatná dne 16.7.2002, z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2001 na částku 9.200.000,- Kč. K dnešnímu dni bylo splaceno 2.244.501,- Kč (slovy: dva milióny dvě stě čtyřicet čtyři tisíc pět set jedna korun českých) a zůstate k půjčky činí 6.955.499,- Kč (slovy: šest miliónů devět set padesát pět tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých). Pohledávka bude započtena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy: šest miliónů osm set tisíc korun českcýh). Zbytek pohledávek bude vypořádán sa mostatnými smlouvami v rámci obchodního styku.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Základní kapitál se zvyšuje o částku 16.400.000,- Kč (šestnáctmilionůčtyřistatisíc Kč) formou dalších peněžitých vkladů dosavadních akcionářů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního k apitálu je kapitálové posílení společnosti.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 82 ks (osmdesátdva) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvěstětisíc Kč) v listinné podobě.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií společnosti je pro všechny akcionáře vyloučeno s ohledem na to, že se všichni dosavadní akcionáři svého práva na přednostní upisování akcií výslovně vzdali v souladu s § 204a) odst. 7 obchodní ho zákoníku.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva výhradně na základě dohody všech akcionářů společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Listinu upisovatelů nahradí dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti pořízená ve formě notářského zápisu v souladu s § 205 odst. 2 obchodního zákoníku.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Dohoda bude uzavřena nejpozději ve lhůtě pro úpis akcií, a ta činí 30 dnů ode dne, kdy společnost obdrží příslušné pravomocné usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů zvýšit základní kapitál společnos ti do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. 200.000,- Kč (dvěstětisíc Kč) za jednu akcii. Počátek běhu lhůty pro uzavření dohody dle § 205 obchod ního zákoníku bude každému z akcionářů oznámen písemně doporučenou poštou nebo osobním doručením proti písemnému potvrzení o převzetí zásilky.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nejpozději ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. V souladu s § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku valná hromada schvaluje, aby splacení emisního kursu ups aných akcií proběhlo v plné výši formou započtení následujících peněžitých pohledávek jednotlivých akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči těmto akcionářům z důvodu splacení emisního kursu upsaných akcií.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Jde o tyto pohledávky akcionářů vůči společnosti, které budou započteny: Pohledávka akcionáře W.P.E. a.s. se sídlem Praha 9, areál VÚ Běchovice 10A, PSČ: 190 11, IČ: 25709151 ve výši co do základu 9.636.153,80 Kč (devětmilionůšestsettřicetšesttisícstopadesáttři Kč osmdesát hal.), splatná dne 16.7.2002, jejímž důvodem je plnění smlouvy o dílo. Pohledávka bude započtena ve výši 9.600.000 Kč (devětmilionůšestsettisíc Kč) a neuhrazená splatná výše pohledávky co do základu činí 36.153,80 Kč (třicetšesttisícjednostopadesáttři Kč osmdesát hal.). Pohledávka akcionáře R.A.T. spol. s r.o.se sídlem Praha 9-Český Most, Doležalova 1055, PSČ 198 00, IČ: 63990270, ve výši co do základu 6.955.499 Kč (šestmilionůdevětsetpadesátpěttisícčtyřistadevadesátdevět Kč), splatná dne 16.7.2002, jejímž důvodem je pln ění dle smlouvy o dílo. Pohledávka bude započtena ve výši 6.800.000 Kč (šestmilionůosmsettisíc Kč) a neuhrazená splatná výše pohledávky co do základu činí 155.499,- Kč (jednostopadesátpěttisícčtyřistadevadesátdevět Kč).
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Po uzavření dohody mezi akcionáři dle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů je povinen každý z akcionářů uzavřít ve lhůtě stanovené touto mimořádnou valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií písemnou smlouvu o za počtení, na základě které bude příslušná část základu výše uvedené peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti započtena proti pohledávce společnosti vůči akcionáři z důvodu splacení emisního kursu upsaných akcií. K započtení dojde ke dni uzavření doho dy o započtení. Vzhledem k tomu, že tato mimořádná valná hromada rozhodla o splacení emisního kursu upsaných akcií výhradně formou započtení, nejsou obsahem rozhodnutí této valné hromady údaje dle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku a společnost te dy nezřizuje pro účely splácení emisnho kursu upsaných akcií účet u banky.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Představenstvo společnosti podá do třiceti (30) dnů ode dne schválení tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.
od 1. 10. 2003 do 1. 3. 2004
- Po uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku a o splacení 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií formou uzavření dohody o započtení podá představenstvo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 15. 10. 2015 do 15. 10. 2015
Základní kapitál 17 480 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 5. 2004 do 26. 5. 2004
Základní kapitál 1 080 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 8. 2007 do 15. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 31. 8. 2007 do 15. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 17.
od 31. 8. 2007 do 15. 10. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 31. 8. 2007 do 15. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 31. 8. 2007 do 15. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 31. 8. 2007 do 15. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 31. 8. 2007 do 15. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 26. 5. 2004 do 31. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 82.
od 26. 5. 2004 do 31. 8. 2007
v listinné podobě
od 24. 1. 2000 do 31. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 54.
Statutární orgán
od 22. 4. 2015 do 15. 10. 2015
Ing. TEODOR STOKLASA - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Pod Nemocnicí, PSČ 708 00
den vzniku členství: 30. 7. 2007
den vzniku funkce: 31. 7. 2007
od 22. 4. 2015 do 15. 10. 2015
Ing. TOMÁŠ FUKA - člen představenstva
Praha - Koloděje, Meinlinova, PSČ 190 16
den vzniku členství: 19. 12. 2005
od 22. 4. 2015 do 15. 10. 2015
Ing. PETR DŘEVÍKOVSKÝ - člen představenstva
Praha - Černý Most, Doležalova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 21. 2. 2007
od 31. 8. 2007 do 22. 4. 2015
Ing. Teodor Stoklasa - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Pod nemocnicí 2020/51, PSČ 708 00
den vzniku členství: 30. 7. 2007
den vzniku funkce: 31. 7. 2007
od 28. 2. 2007 do 31. 8. 2007
Mgr. Lukáš Mokrý - předseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Moravská 903/59, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 2. 2007 - 30. 7. 2007
den vzniku funkce: 21. 2. 2007 - 30. 7. 2007
od 28. 2. 2007 do 22. 4. 2015
Ing. Petr Dřevíkovský - člen představenstva
Praha 9, Doležalova 1055, PSČ 198 00
den vzniku členství: 21. 2. 2007
od 27. 6. 2006 do 28. 2. 2007
Ing. Bohdan Resler - předseda představenstva
Mnichovice, Ondřejovská 769, PSČ 251 64
den vzniku členství: 19. 12. 2005 - 21. 2. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2005 - 21. 2. 2007
od 27. 6. 2006 do 28. 2. 2007
Ing. Roman Slávik - člen představenstva
Nitra - Staré Město, Párovská 1183/5, PSČ 949 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2005 - 21. 2. 2007
od 27. 6. 2006 do 28. 2. 2007
- adresa pobytu v ČR: Mnichovice, Ondřejovská 769, PSČ 251 64
od 27. 6. 2006 do 22. 4. 2015
Ing. Tomáš Fuka - člen představenstva
Praha 4, Na Lysině 303/1, PSČ 141 00
den vzniku členství: 19. 12. 2005
od 26. 5. 2004 do 27. 6. 2006
Ing. Petr Dřevíkovský - předseda představenstva
Praha 9, Doležalova 1055
den vzniku členství: 24. 1. 2000 - 19. 12. 2005
den vzniku funkce: 24. 1. 2000 - 19. 12. 2005
od 26. 5. 2004 do 27. 6. 2006
Milan Drechsler - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Vrchlického 6/1464, PSČ 736 01
den vzniku členství: 24. 1. 2000 - 19. 12. 2005
od 26. 5. 2004 do 27. 6. 2006
Ing. Tomáš Fuka, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Na Lysině 1/303
den vzniku členství: 21. 12. 2000 - 19. 12. 2005
od 26. 3. 2001 do 26. 5. 2004
Ing. Tomáš Fuka, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Na Lysině 1/303
od 24. 1. 2000 do 26. 3. 2001
Libor Štros - člen představenstva
Mnichovo Hradiště, Nezvalova 1365, PSČ 295 01
od 24. 1. 2000 do 26. 5. 2004
Ing. Petr Dřevíkovský - předseda představenstva
Praha 9, Doležalova 1055
od 24. 1. 2000 do 26. 5. 2004
Milan Drechsler - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Vrchlického 6/1464, PSČ 736 01
od 10. 9. 2007 do 15. 10. 2015
J e d n á n í : Za společnost jedná jejím jménem představenstvo. Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost je oprávněn samostatně jedna t jménem společnosti navenek a společnost zavazovat také člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 24. 1. 2000 do 10. 9. 2007
Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat nejméně dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 22. 4. 2015 do 15. 10. 2015
JOSEF NEMČOK - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Jaromíra Matuška, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 7. 2007
od 22. 4. 2015 do 15. 10. 2015
Ing. PETR STOKLASA - člen dozorčí rady
Týnec nad Sázavou, K Náklí, PSČ 257 41
den vzniku členství: 30. 7. 2007
od 6. 9. 2014 do 15. 10. 2015
PETRA DŘEVÍKOVSKÁ - člen dozorčí rady
Šestajovice, Alšova, PSČ 250 92
den vzniku členství: 19. 12. 2005
od 31. 8. 2007 do 22. 4. 2015
Josef Nemčok - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Jaromíra Matuška 27/1, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 7. 2007
od 31. 8. 2007 do 22. 4. 2015
Ing. Petr Stoklasa - člen dozorčí rady
Týnec nad Sázavou, K Náklí 158, PSČ 257 41
den vzniku členství: 30. 7. 2007
od 27. 6. 2006 do 31. 8. 2007
Ing. Teodor Stoklasa - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Pod nemocnicí 2020, PSČ 708 00
den vzniku členství: 12. 6. 2006 - 30. 7. 2007
od 27. 6. 2006 do 31. 8. 2007
Tomáš Pitter - člen dozorčí rady
Praha 10, Tádžická 1423/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 19. 12. 2005 - 30. 7. 2007
od 27. 6. 2006 do 6. 9. 2014
Petra Dřevíkovská - člen dozorčí rady
Šestajovice, Alšova 536, PSČ 250 92
den vzniku členství: 19. 12. 2005
od 26. 5. 2004 do 26. 5. 2004
Ing. Karel Horádek, CSc. - člen
Česká Lípa, Ústecká 2914
od 26. 5. 2004 do 27. 6. 2006
Ing. Milan Müller - člen
Ostrava-Dubina, J. Matuška 14, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 1. 2000 - 19. 12. 2005
od 26. 5. 2004 do 27. 6. 2006
Miroslav Heinz - člen
Ostrava, Mitušova 1073/67, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 12. 2000 - 19. 12. 2005
od 26. 3. 2001 do 26. 5. 2004
Miroslav Heinz - člen
Ostrava, Mitušova 1073/67, PSČ 700 30
od 24. 1. 2000 do 26. 3. 2001
Josef Kolomazník - předseda
Mnichovo Hradiště, Máchova 23, PSČ 295 01
od 24. 1. 2000 do 26. 5. 2004
Ing. Karel Horádek, CSc. - člen
Česká Lípa, Ústecká 2914
den vzniku členství: 24. 1. 2000
od 24. 1. 2000 do 26. 5. 2004
Ing. Milan Müller - člen
Ostrava-Dubina, J. Matuška 14, PSČ 700 30
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Mají hromadné žaloby smysl?

27. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Mají hromadné žaloby smysl?

Nástroj na šikanu velkých institucí, nebo šikovný pomocník pro běžné spotřebitele, kteří se nemůžou domoci svých práv? Hromadné žaloby míří do Česka.

GDPR naopak: ochranu soukromí si nemůžeme dovolit

27. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek

GDPR naopak: ochranu soukromí si nemůžeme dovolit

V alternativním vesmíru Unie deregulovala manipulaci se soukromými informacemi. Firmy a úřady mohou cokoliv, lidé s tím nezmůžou nic. Byli by v něm kritici GDPR šťastní?

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-48
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-57
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-239
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-420
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-486
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 549,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 622,00 Kč
Sberbank CZ 2 622,00 Kč
Expobank CZ 2 622,40 Kč
Česká spořitelna 2 667,00 Kč
ČSOB 2 660,00 Kč
Komerční banka 2 676,91 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 705,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Důchodová základna
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Důchodová základna

Otázka: Dobrý den. Mám invalidní důchod 2.stupně, který mi ted chtějí snížit na 1.stupeň. Dotaz - Bylo mi řeče, že už můj budoucí starobní důchod neovlivní můj současný výdělek v zaměstnání, protože při vzniku...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.