Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

IMC Ostrava, a.s.
IČO: 25872605 - Zaniklý subjekt, V konkursu

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 1. 2001
Datum zániku23. 10. 2012
StavZaniklý subjekt, V konkursu
Obchodní firma
od 17. 1. 2001 do 23. 10. 2012

IMC Ostrava, a.s.

Sídlo
IČO
od 17. 1. 2001 do 23. 10. 2012

25872605

DIČ

CZ25872605

Právní forma
od 17. 1. 2001 do 23. 10. 2012
Akciová společnost
Spisová značka2444 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 3. 8. 2005 do 23. 10. 2012
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 17. 1. 2001 do 23. 10. 2012
- Velkoobchod - textilem, oděvy, obuví - železářským, instalatérským a topenářským zbožím - léčivy a farmaceutickými surovinami
od 17. 1. 2001 do 23. 10. 2012
- Reklamní činnost a marketing - průzkum trhu
Ostatní skutečnosti
od 23. 10. 2012 do 23. 10. 2012
- Vymazává se společnost IMC Ostrava, a.s., Ostrava-Poruba, Slavíkova 1744/22, PSČ 708 00, identifikační číslo: 258 72 605, ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku na návrh společnosti ze dne 3.8.2012 poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 38 K 53/2007-220, ze dne 21.3.2012, které nabylo právní moci dne 18.4.2012, byl konkurs prohlášený na majetek dlužníka IM C Ostrava, a.s. zrušen - po splnění rozvrhového usnesení.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- Usnesení valné hromady ze dne 11.6.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.582.000,-Kč, tj. z 1.000.000,-Kč na 8.582.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 2. Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií, jež mají být upsány: a) druh: kmenové b) podoba: listinné c) forma: na jméno d) počet, jmenovitá hodnota: 65 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 50 kusů o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 4. Vzhledem ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je emisní kurs akcií stanoven ve výši, která se rovná jmenovité hodnotě akcií a emisnímu ážiu ve výši 582.000,-Kč.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 5. Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204a ObchZ. o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, jimž je dosavadní akcionář Ing. Ivan Mikeš, CSc., r.č. xxxx, bytem Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1794/5, PSČ 708 00, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 6. Místem upisování je sídlo společnosti IMC Ostrava, a.s. , a to Ostrava-Poruba, Slavíkova 1744/22, PSČ 708 00.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 7. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování , které začne dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 8. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude Ing. Ivanu Mikešovi , CSc., oznámen doručením oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií oproti podpisu.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 9. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik Ing. Ivana Mikeše, CSc., který provozuje na základě příslušných oprávnění jako fyzická osoba s místem podnikání Ostrava-Prouba, Slavíkova 1744/22, PSČ 708 00, IČ: 64116549.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 10. Oceňovaný podnik vkládaný do základního kapitálu, je vzhledem k předmětu podnikání Ing. Ivana Mikeše, CSc. a vzhledem k určení podniku pro tuto společnost hospodářsky využitelný při podnikatelské činnosti společnosti, zejména v oblasti marketingu a zahraničního obchodu, což odpovídá předmětu podnikání společnosti stanovenému při jejím založení a nabytí podniku je v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 11. Nepeněžitý vklad Ing. Ivana Mikeše, CSc., který byl oceněn na částku 7.582.000,-Kč (slovy:sedmmilionůpětsetosmdesátdvatisíc korun českých), a to společným znaleckým posudkem vyhotoveným dne 10.5.2001, s datem směrodatného ocenění k 31.3.2001, dvěma znalci nezávislými na společnosti a jmenovanými soudem a to znalci: * společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., IČ 60774665, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, jako znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17.12.1999, čj. 200/99-ODD pro obor ekonomika-oceňování podniku, pod pořadovým číslem 26/2001 znaleckého deníku, * znalcem Ing. Alfredem Przeczkem, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.4.1984, čj. Spr. 2036/84 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady (nemovitostí a podniků), pod pořadovým číslem 711/2001 znaleckého deníku.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 12. Ing. Ivan Mikeš, CSc. svým nepeněžitým vkladem upíše všechny akcie podle bodu 3. za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě každé akcie a emisnímu ážiu ve výši 582.000,-Kč , a za jeho nepeněžitý vklad mu budou vydány akcie: a) 65 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč b) 50 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 13. K splacení nepeněžitého vkladu dojde ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na základě smlouvy o vkladu podniku jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti, kterou Ing. Ivan Mikeš, CSc. převede na společnost vlastnická práva k věcem, jiná práva a jiné majetkové hodnoty tvořící vkládaný podnik a společnost převezme závazky související s vkládaným podnikem. O předání vkládané části podniku bude mezi Ing. Ivanem Mikešem, CSc. a společnosti pořízen zápis.
od 4. 7. 2001 do 8. 8. 2001
- 14. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti IMC Ostrava, a.s. a současné místo podnikání Ing. Ivana Mikeše, CSc., a to Ostrava-Poruba, Slavíkova 1744/22, PSČ 708 00.
od 17. 1. 2001 do 23. 10. 2012
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převoditelnost kmenových akcií na jméno na jiné osoby, výjimkou převodu mezi akcionáři, je omezena a podmíněna souhlasem valné hromady společnosti.
Kapitál
od 22. 10. 2001 do 23. 10. 2012
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 8 000 000 Kč.
od 8. 8. 2001 do 22. 10. 2001
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 7 400 000 Kč.
od 17. 1. 2001 do 8. 8. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 40 %.
od 8. 8. 2001 do 23. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 65.
od 8. 8. 2001 do 23. 10. 2012
v listinné podobě
od 8. 8. 2001 do 23. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 8. 8. 2001 do 23. 10. 2012
v listinné podobě
od 17. 1. 2001 do 8. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 17. 1. 2001 do 8. 8. 2001
v listinné podobě
Statutární orgán
od 6. 3. 2007 do 7. 6. 2007
Ing. Andrea Doležalová - člen představenstva
Měšice, Javorová 356, PSČ 250 64
den vzniku členství: 16. 1. 2007 - 5. 4. 2007
od 6. 3. 2007 do 23. 10. 2012
Ing. Libor Špůrek - místopředseda představenstva
Studénka, Butovická 781, PSČ 742 13
den vzniku členství: 1. 6. 2006
den vzniku funkce: 16. 1. 2007
od 23. 6. 2006 do 6. 3. 2007
Ing. Libor Špůrek - člen představenstva
Studénka, Butovická 781, PSČ 742 13
den vzniku členství: 1. 6. 2006
od 16. 11. 2004 do 23. 6. 2006
Ing. Radek Juchelka - člen představenstva
Pustá Polom, Klášterní 223, PSČ 747 69
den vzniku členství: 27. 9. 2004 - 1. 6. 2006
od 30. 10. 2003 do 16. 11. 2004
Miloš Veselý - člen představenstva
Poděbrady, Alešova 487, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. 8. 2003 - 27. 9. 2004
od 17. 1. 2001 do 18. 4. 2003
Bc. Jiří Mikšaník - člen představenstva
Ostrava-Nová Ves, U Boříka 414, PSČ 709 00
od 17. 1. 2001 do 6. 3. 2007
Ing. Gabriela Mikešová - místopředseda představenstva
Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1794/5, PSČ 708 00
od 17. 1. 2001 do 23. 10. 2012
Ing. Ivan Mikeš - předseda představenstva
Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1794/5, PSČ 708 00
od 6. 3. 2007 do 23. 10. 2012
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn navenek jednat a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně. Ostatní členové představenstva jsou oprávněni jménem společnosti jednat a společnost zavazovat pouze společně s předsedou představenstva nebo samostat ně, jsou-li k tomuto písemně předsedou představenstva pověřeni.
od 18. 4. 2003 do 6. 3. 2007
J e d n á n í : Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Za společnost je oprávněn samostatně jednat jménem společnosti navenek a společnost zavazovat také člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 17. 1. 2001 do 18. 4. 2003
J e d n á n í : Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně. Za společnost je oprávněn samostatně jednat jménem společnosti navenek a společnost zavazovat také člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 3. 8. 2005 do 23. 10. 2012
Mgr. Radana Halšková - člen
Opava - Suché Lazce, Přerovecká 130, PSČ 747 95
den vzniku členství: 26. 7. 2005
od 16. 11. 2004 do 3. 8. 2005
Ing. Alexandr Skácel - člen
Ostrava - Poruba, Slavíkova 1759/29, PSČ 708 00
od 30. 10. 2003 do 23. 10. 2012
Jan Stehlík - člen
Dolní Benešov, Petra Bezruče 492, PSČ 747 22
den vzniku členství: 29. 8. 2003
od 17. 1. 2001 do 30. 10. 2003
Mgr. Jana Hellebrandová - člen
Opava, Olomoucká 2390/97, PSČ 746 01
od 17. 1. 2001 do 16. 11. 2004
Ing. Radek Juchelka - člen
Pustá Polom, Klášterní 223, PSČ 747 69
od 17. 1. 2001 do 23. 10. 2012
Luboš Mikeš - předseda
Ostrava-Poruba, Větrná 1056/14, PSČ 708 00
Akcionáři
od 16. 11. 2004 do 23. 10. 2012
Ing. Ivan Mikeš
Ostrava - Poruba, Ivana Sekaniny 1794/5, PSČ 708 00
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 16 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 70 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 634,96 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 682,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+94
+
-
2.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+55
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-56
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-170
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-170
+
-

Články na Heroine.cz

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

Třicet let, které uběhly od revoluce, nezvou jen k ohlédnutí za událostmi Listopadu, ale...více

Alternativy pro všechny s periodou

Alternativy pro všechny s periodou

Trh s menstruačními pomůckami rozrostl. Do středního proudu se dostaly i alternativy,...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Kolonoskopie čeká opravdu mnoho z vás. Už jenom proto, že od padesáti pěti let nabízí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dovolená
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Dovolená

Otázka: Dobrý den. Mám dotaz. Kolegyně přešla z rodičovské dovolené s jedním dítětem na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Můj dotaz zní, jak se počítají dny řádné dovolené, které bych ji měla vyplatit po uplynutí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services