Sochorová válcovna TŽ, a.s.
IČO: 25872940 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu3. 1. 2001
Datum zániku30. 6. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 3. 7. 2002 do 30. 6. 2014

Sochorová válcovna TŽ, a.s.

od 18. 6. 2001 do 3. 7. 2002

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - sochorová válcovna, a.s. , příslušná ke koncernu společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

od 3. 1. 2001 do 18. 6. 2001

TRIFER, a.s.

Sídlo
od 3. 1. 2001 do 3. 7. 2002
Třinec - Staré Město, Frýdecká 224, PSČ 739 70
IČO
od 3. 1. 2001 do 30. 6. 2014

25872940

DIČ

CZ25872940

Právní forma
od 3. 1. 2001 do 30. 6. 2014
Akciová společnost
Spisová značka2437 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 5. 8. 2010 do 30. 6. 2014
- obráběčství
od 5. 8. 2010 do 30. 6. 2014
- zámečnictví, nástrojářství
od 5. 8. 2010 do 30. 6. 2014
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 5. 8. 2010 do 30. 6. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 27. 4. 2009 do 30. 6. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 5. 2004 do 27. 4. 2009
- realitní činnost
od 4. 9. 2003 do 27. 4. 2009
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 4. 9. 2003 do 27. 4. 2009
- testování, měření a analýzy
od 4. 9. 2003 do 27. 4. 2009
- velkoobchod
od 4. 9. 2003 do 27. 4. 2009
- povrchové úpravy a svařování kovů
od 4. 9. 2003 do 5. 8. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 4. 9. 2003 do 5. 8. 2010
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 4. 9. 2003 do 5. 8. 2010
- zámečnictví
od 19. 9. 2001 do 27. 4. 2009
- výroba a hutní zpracování železa a oceli
od 19. 9. 2001 do 5. 8. 2010
- kovoobráběčství
od 3. 1. 2001 do 4. 9. 2003
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2014 do 30. 6. 2014
- Vymazává se ke dni zápisu do obchodního rejstříku fúze zanikající obchodní společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČO 258 72 940, do nástupnické obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 180 50 646. Právní důvod výmazu: Obchodní společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s., zanikla fúzí sloučením do obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jakožto nástupnické společnosti, na zákla dě projektu fúze ze dne 15.04.2014 a celé její jmění přešlo na nástupnickou společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 22.05.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 400.000.000,-Kč (slovy: Čtyřistamiliónů korun českých), tj. z částky 1.000.000,-Kč (slovy: Jedenmilión korun českých) na částku 401.000.000,-Kč (slovy: Čtyřistajedenmilión korun českých) upsáním nových akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: i) 10 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč ii) 9 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč iii) 399 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými.
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- c) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnosti vzdal přednostního práva na upisování akcií, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku.
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání v následujícím poměru těmto zájemcům (dále jen "předem určení zájemci"): i) R.F.G., a.s. se sídlem Brno, Kšírova 116, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ: 63079658 - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč - 4 ks akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč - 164 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 164.410.000,-Kč ii) NUSPPA, a.s. se sídlem Praha 2, Odborů 4, PSČ 120 00, IČ: 25740644 - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč - 4 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč - 164 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 164.410.000,-Kč iii) TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ: 18050646 - 8 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč - 71 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 71.180.000,-Kč
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- e) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 10.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč činí 100.000,-Kč a emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč činí 1.000.000,-Kč.
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- f) Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej každému předem určenému zájemci ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) dnů do doručení jejího návrhu předem určenému zájemci. Každý z předem určených zájemců je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií v kanceláři notáře JUDr. Vladislava Sikory, notáře v Českém Těšíně, se sídlem kanceláře Český Těšín, Štefánikova 21/20, vždy v pracovní dny o 9.00 hod. do 16.00 hod.
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- g) Připouští se, aby upisovatelé započetli své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu jimi upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být tyto pohledávky: i) Pohledávky věřitele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ: 18050646 vůči společnosti v celkové výši 51.936.079,-Kč. Jedná se o následující pohledávky: a) pohledávka věřitele na zaplacení plnění v celkové výši 11.477.859,-Kč, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení práv dle § 524 a násl. obč. zák., o převzetí závazků podle ust. § 531 odst. 1 obč. zák. a vypořádání souvisejících vzájemných práv a závazků uzavřené mezi věřitelem a společností dne 19.03.2002. b) pohledávka věřitele za zaplacení úplaty za postoupení části pohledávky za služníkem JUDr. Jiřinou Lužovou, správcem konkursní podstaty úpadce Konstrukční oceli POLDI s.r.o., IČ: 47535474, ve výši 28.050.000,-Kč, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností a věřitelem dne 19.03.2002. c) pohledávka věřitele na zaplacení úplaty za postoupení části pohledávky za dlužníkem JUDr. Tomášem Pelikánem, správcem konkursní podstaty úpadce POLDI OCEL, s.r.o. , IČ: 49551264, ve výši 12.408.220,-Kč, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností a věřitelem dne 19.03.2002. Připouští se možnost započtení pouze do výše 51.936.079,-Kč (slovy: Padesátjedenmilióndevětsettřicetšesttisícsedmdesátdevět korun českých). ii) Pohledávka věřitele R.F.G., a.s. se sídlem Brno, Kšírova 116, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ: 63079658 vůči společnosti ve výši 132.500.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smlouvy o půjčce ze dne 7.2.2001 a jejího dodatku ze dne 15.03.2002. Připouští se možnost započtení do výše 132.500.000,-Kč. iii) Pohledávka věřitele NUSPPA, a.s. se sídlem Praha 2, Odborů 4, PSČ 120 00, IČ: 25740644 vůči společnosti ve výši 132.500.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smlouvy o půjčce ze dne 7.2.2001 a jejího dodatku ze dne 15.03.2002. Připouští se možnost započtení do výše 132.500.000,-Kč. Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatelé jsou povinni v níže uvedené 30 denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení se všemi upisovateli musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 3. 7. 2002 do 18. 9. 2002
- h) Každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií). Nebude-li tato část emisního kursu upsaných akcií v této lhůtě splacena započtením peněžité pohledávky či peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti (uzavřením dohody o započtení), je upisovatel povinen takto nesplacenou část emisního kursu jím upsaných akcií v téže lhůtě splatit v penězích na zvláštní účet otevřený za tím účelem společnosti na její jméno u banky HSCB Bank plc-pobočka Praha se sídlem Praha 1, V Celnici 10, č.u. 001-006246-031, clearingové číslo 0624xxxx. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen po zápisu zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku splatit v penězích do jednoho roku od zápisu této jeho výše do obchodního rejstříku na účet společnosti vedený u banky Komerční banka, č.ú. 274652xxxx.
Kapitál
od 19. 11. 2003 do 30. 6. 2014
Základní kapitál 401 000 000 Kč
od 18. 9. 2002 do 19. 11. 2003
Základní kapitál 401 000 000 Kč
od 27. 3. 2002 do 18. 9. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 3. 1. 2001 do 27. 3. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 30. 1. 2008 do 30. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 110.
od 30. 1. 2008 do 30. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 30. 1. 2008 do 30. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 399.
od 18. 9. 2002 do 30. 1. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 110.
od 18. 9. 2002 do 30. 1. 2008
v listinné podobě
od 18. 9. 2002 do 30. 1. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 18. 9. 2002 do 30. 1. 2008
v listinné podobě
od 18. 9. 2002 do 30. 1. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 399.
od 18. 9. 2002 do 30. 1. 2008
v listinné podobě
od 25. 6. 2001 do 18. 9. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 25. 6. 2001 do 18. 9. 2002
v listinné podobě
od 18. 6. 2001 do 25. 6. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 18. 6. 2001 do 25. 6. 2001
v listinné podobě
od 3. 1. 2001 do 18. 6. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 3. 1. 2001 do 18. 6. 2001
v listinné podobě
Statutární orgán
od 16. 5. 2014 do 30. 6. 2014
Ing. MARIE PŘIBYLOVÁ - člen představenstva
Dobříš, Jeřábová, PSČ 263 01
den vzniku členství: 31. 3. 2014
od 16. 5. 2014 do 30. 6. 2014
-
od 17. 3. 2014 do 30. 6. 2014
Ing. MARTIN ČANIGA - místopředseda představenstva
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše, PSČ 735 14
den vzniku členství: 1. 2. 2014
den vzniku funkce: 3. 2. 2014
od 6. 3. 2014 do 16. 5. 2014
Ing. MARIE PŘIBYLOVÁ - člen představenstva
Dobříš, Jeřábová, PSČ 263 01
den vzniku členství: 30. 3. 2009 - 30. 3. 2014
od 13. 3. 2013 do 30. 6. 2014
PAVEL KALVODA - předseda představenstva
Roztoky, Jiráskova, PSČ 252 63
den vzniku členství: 18. 2. 2013
den vzniku funkce: 18. 2. 2013
od 19. 7. 2012 do 17. 3. 2014
Miroslav Duda - místopředseda představenstva
Kladno - Švermov, 28. října, PSČ 273 09
den vzniku členství: 30. 3. 2009 - 12. 12. 2013
den vzniku funkce: 30. 3. 2009 - 12. 12. 2013
od 6. 1. 2010 do 6. 3. 2014
Ing. Marie Přibylová - člen představenstva
Dobříš, Jeřábová 1901, PSČ 263 01
den vzniku členství: 30. 3. 2009 - 30. 3. 2014
od 27. 4. 2009 do 6. 1. 2010
Ing. Marie Přibylová - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Veverkova 1412/4, PSČ 170 00
den vzniku členství: 30. 3. 2009
od 27. 4. 2009 do 19. 7. 2012
Miroslav Duda - místopředseda představenstva
Kladno - Švermov, Rosálie Hajníkové 375, PSČ 273 09
den vzniku členství: 30. 3. 2009 - 12. 12. 2013
den vzniku funkce: 30. 3. 2009 - 12. 12. 2013
od 10. 4. 2008 do 27. 4. 2009
Ing. Rostislav Wozniak - místopředseda představenstva
Jablunkov, 175, PSČ 739 91
den vzniku členství: 17. 2. 2008 - 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 18. 2. 2008 - 30. 3. 2009
od 10. 4. 2008 do 13. 3. 2013
Ing. Pavel Kalvoda - předseda představenstva
Roztoky, Jiráskova 1313, PSČ 252 63
den vzniku členství: 17. 2. 2008 - 17. 2. 2013
den vzniku funkce: 18. 2. 2008 - 17. 2. 2013
od 1. 3. 2007 do 27. 4. 2009
Pavel Frolík - člen představenstva
Doksy u Kladna, Vorlíčkova 15, PSČ 273 64
den vzniku členství: 1. 12. 2006 - 30. 3. 2009
od 6. 5. 2005 do 1. 3. 2007
Ing. Česlav Marek - člen představenstva
Třinec - Oldřichovice, 202, PSČ 739 61
den vzniku členství: 16. 2. 2005 - 30. 11. 2006
od 6. 5. 2005 do 10. 4. 2008
Ing. Pavel Kalvoda - předseda představenstva
Roztoky, Jiráskova 1313, PSČ 252 63
den vzniku členství: 16. 2. 2005 - 17. 2. 2008
den vzniku funkce: 17. 2. 2005 - 17. 2. 2008
od 6. 5. 2005 do 10. 4. 2008
Ing. Rostislav Wozniak - místopředseda představenstva
Jablunkov, 175, PSČ 739 91
den vzniku členství: 16. 2. 2005 - 17. 2. 2008
den vzniku funkce: 17. 2. 2005 - 17. 2. 2008
od 27. 3. 2002 do 6. 5. 2005
Ing. Pavel Kalvoda - předseda představenstva
Roztoky, Jiráskova 1313, PSČ 252 63
den vzniku členství: 15. 2. 2002 - 16. 2. 2005
den vzniku funkce: 18. 2. 2002 - 16. 2. 2005
od 27. 3. 2002 do 6. 5. 2005
Ing. Rostislav Wozniak - místopředseda představenstva
Jablunkov, 175, PSČ 739 91
den vzniku členství: 15. 2. 2002 - 16. 2. 2005
den vzniku funkce: 18. 2. 2002 - 16. 2. 2005
od 27. 3. 2002 do 6. 5. 2005
Ing. Česlav Marek - člen představenstva
Třinec-Oldřichovice, 202, PSČ 739 61
den vzniku členství: 15. 2. 2002 - 16. 2. 2005
od 19. 9. 2001 do 27. 3. 2002
Ing. Jiří Cienciala, CSc. - předseda představenstva
Vendryně, 902, PSČ 739 94
den vzniku členství: 11. 6. 2001 - 15. 2. 2002
den vzniku funkce: 11. 6. 2001
od 19. 9. 2001 do 27. 3. 2002
Ing. Věslava Piegzová - místopředseda představenstva
Český Těšín, 28. října 1, PSČ 737 01
den vzniku členství: 11. 6. 2001 - 15. 2. 2002
den vzniku funkce: 11. 6. 2001
od 19. 9. 2001 do 27. 3. 2002
Ing. Lenka Blažková - člen představenstva
Rajhrad, Rajhradice 170, PSČ 664 61
den vzniku členství: 11. 6. 2001 - 15. 2. 2002
od 3. 1. 2001 do 19. 9. 2001
JUDr. Jana Kantorová - předseda představenstva
Třinec - Oldřichovice, č. 752, PSČ 739 58
od 3. 1. 2001 do 19. 9. 2001
JUDr. Lenka Lasotová - místopředseda představenstva
Bystřice, č. 1199, PSČ 739 95
od 3. 1. 2001 do 19. 9. 2001
Mgr. Bogdan Cienciala - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Palackého č. 487, PSČ 739 61
od 3. 7. 2002 do 30. 6. 2014
J e d n á n í : Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vždy alespoň dva členové představenstva společně, přičemž jedním musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva.
od 3. 1. 2001 do 3. 7. 2002
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv člen představenstva s výjimkou věcí a) majetkových účastí na třetích osobách, b) nakládání s nemovitostmi, c) poskytování zajištění za závazky jiných osob či d) sjednávání úvěrů a půjček, kdy za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 6. 3. 2014 do 30. 6. 2014
Ing. ČESLAV MAREK - místopředseda dozorčí rady
Třinec - Oldřichovice, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 6. 3. 2014 do 30. 6. 2014
OTAKAR DUDEK - člen dozorčí rady
Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída, PSČ 273 01
den vzniku členství: 24. 3. 2009
od 15. 2. 2014 do 30. 6. 2014
Ing. ROSTISLAV WOZNIAK - předseda dozorčí rady
Jablunkov, Plk. Velebnovského, PSČ 739 91
den vzniku členství: 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 5. 8. 2010 do 15. 2. 2014
Ing. Rostislav Wozniak - předseda dozorčí rady
Jablunkov, , PSČ 739 91
den vzniku členství: 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 5. 8. 2010 do 6. 3. 2014
Ing. Česlav Marek - místopředseda dozorčí rady
Třinec - Oldřichovice, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 27. 4. 2009 do 5. 8. 2010
Ing. František Čermák - předseda dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Kořenského 261, PSČ 272 04
den vzniku členství: 30. 3. 2009 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 3. 2009 - 29. 6. 2010
od 27. 4. 2009 do 5. 8. 2010
Ing. Rostislav Wozniak - místopředseda dozorčí rady
Jablunkov, 175, PSČ 739 91
den vzniku členství: 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 30. 3. 2009 - 1. 7. 2010
od 27. 4. 2009 do 6. 3. 2014
Otakar Dudek - člen dozorčí rady
Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 522, PSČ 273 01
den vzniku členství: 24. 3. 2009
od 1. 3. 2007 do 27. 4. 2009
Mgr. Bogdan Cienciala - místopředseda dozorčí rady
Písečná, 149, PSČ 739 91
den vzniku členství: 12. 12. 2006 - 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 12. 12. 2006 - 30. 3. 2009
od 29. 3. 2006 do 1. 3. 2007
Ing. Vladimír Skarka - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 192/44, PSČ 700 30
den vzniku členství: 10. 1. 2006 - 26. 10. 2006
den vzniku funkce: 18. 1. 2006 - 26. 10. 2006
od 29. 3. 2006 do 27. 4. 2009
Ing. František Čermák - předseda dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Kořenského 261, PSČ 272 04
den vzniku členství: 10. 1. 2006 - 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 18. 1. 2006 - 30. 3. 2009
od 29. 3. 2006 do 27. 4. 2009
Otakar Dudek - člen dozorčí rady
Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 522, PSČ 273 01
den vzniku členství: 13. 1. 2006 - 24. 3. 2009
od 5. 3. 2003 do 29. 3. 2006
Mgr. Bogdan Cienciala - předseda
Třinec - Lyžbice, Palackého 487, PSČ 739 61
den vzniku členství: 13. 12. 2002 - 13. 1. 2006
den vzniku funkce: 23. 1. 2003 - 13. 1. 2006
od 5. 3. 2003 do 29. 3. 2006
Ing. František Čermák - místopředseda
Kladno - Rozdělov, Kořenského 261
den vzniku členství: 13. 12. 2002 - 10. 1. 2006
den vzniku funkce: 23. 1. 2003 - 10. 1. 2006
od 5. 3. 2003 do 29. 3. 2006
Ing. Vladimír Skarka - člen
Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 44, PSČ 700 30
den vzniku členství: 13. 12. 2002 - 10. 1. 2006
od 27. 3. 2002 do 5. 3. 2003
Ing. Jan Czudek - předseda
Jablunkov, 373, PSČ 739 91
den vzniku členství: 14. 2. 2002 - 9. 12. 2002
den vzniku funkce: 15. 2. 2002 - 9. 12. 2002
od 27. 3. 2002 do 5. 3. 2003
Ing. Jan Lasota - místopředseda
Třinec-Kanada, Nad Úvozem 264, PSČ 739 61
den vzniku členství: 14. 2. 2002 - 9. 12. 2002
den vzniku funkce: 15. 2. 2002 - 9. 12. 2002
od 19. 9. 2001 do 27. 3. 2002
Ing. Bohuslav Bernátek - předseda
Bystřice, 1274, PSČ 739 95
den vzniku členství: 11. 6. 2001 - 14. 2. 2002
den vzniku funkce: 11. 6. 2001
od 19. 9. 2001 do 27. 3. 2002
Ing. Evžen Balko - místopředseda
Český Těšín, Hrabinská 19a, PSČ 737 01
den vzniku členství: 11. 6. 2001 - 14. 2. 2002
den vzniku funkce: 11. 6. 2001
od 19. 9. 2001 do 5. 3. 2003
Ing. Jaroslava Ciahotná - člen
Třinec-Oldřichovice, 286, PSČ 739 58
den vzniku členství: 11. 6. 2001 - 9. 12. 2002
od 3. 1. 2001 do 19. 9. 2001
Mgr. Petr Herman - člen
Třinec - Lyžbice, Lidická 712, PSČ 739 61
od 3. 1. 2001 do 19. 9. 2001
Ing. Mojmír Kašprišin - člen
Třinec - Lyžbice, Dukelská 762, PSČ 739 61
od 3. 1. 2001 do 19. 9. 2001
Ing. Česlav Milerski - člen
Třinec - Lyžbice, Dukelská 751, PSČ 739 61
Akcionáři
od 27. 3. 2002 do 18. 9. 2002
TŘINECKÉ ŽERLEZÁRNY, a.s., IČO: 18050646
Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70
od 3. 1. 2001 do 27. 3. 2002
TŘINECKÉ ŽERLEZÁRNY, a.s., TŘINEC, IČO: 18050646
Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+118
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-40
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-46
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-94
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-203
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.