VÍTKOVICE STEEL, a.s.
IČO: 25874942 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 3. 2001
Datum zániku1. 6. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 7. 3. 2001 do 1. 6. 2007

VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Sídlo
IČO
od 7. 3. 2001 do 1. 6. 2007

25874942

DIČ

CZ25874942

Právní forma
od 7. 3. 2001 do 1. 6. 2007
Akciová společnost
Spisová značka2475 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 30. 9. 2002 do 18. 4. 2007
- provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.
od 20. 3. 2002 do 1. 6. 2007
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 3. 11. 2001 do 1. 6. 2007
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- výroba a hutní zpracování železa a oceli
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- povrchové úpravy a svařování kovů
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- činnost technických poradců v oblasti hutnictví a válcování plochých výrobků
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- testování, měření a analýzy
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- zprostředkování služeb
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- zámečnictví
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- kovoobráběčství
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- slévárenství
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 27. 9. 2001 do 1. 6. 2007
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
od 7. 3. 2001 do 1. 6. 2007
- zprostředkování obchodu
od 7. 3. 2001 do 1. 6. 2007
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2007 do 1. 6. 2007
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. se sídlem Ostrava - Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47, PSČ 709 00, identifikační číslo 258 74 942, z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. byla zrušena v souladu se smlouvou o fúzi uzavřenou dne 16.4.2007 mezi zanikající společností VÍTKOVICE STEEL, a.s. a zanikající společností ABA Assets s.r.o., IČ: 271 14 198, se sídlem na adrese Ostrava, Na Rovince 874, PSČ 720 00 a zanikla dnem zápisu fúze splynutím do obchodního rejstříku. Jmění obou zanikajících společností přešlo na právního nástupce - nově vzniklou nástupnickou společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., se sídlem na adrese Ostrava-Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47, PSČ 709 00.
od 23. 6. 2001 do 20. 3. 2002
- 1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 2.000.000,-Kč o částku 2.600.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šestset miliónů korun českých) na 2.602.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 23. 6. 2001 do 20. 3. 2002
- 2. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách: 32 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 50 000 000,-Kč a v emisním kursu po 50 000 000,-Kč za jednu akcii, 40 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,-Kč a v emisním kursu po 20 000 000,-Kč za jednu akcii, 30 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 5 000 000,-Kč a v emisním kursu po 5 000 000,-Kč za jednu akcii 50 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,-Kč a v emisním kursu po 1 000 000,-Kč za jednu akcii
od 23. 6. 2001 do 20. 3. 2002
- 3. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jedinému akcionáři proto nepřísluší přednostní právo upsat nové akcie.
od 23. 6. 2001 do 20. 3. 2002
- 4. Všechny akcie nově upisované budou nabídnuty k úpisu stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302.
od 23. 6. 2001 do 20. 3. 2002
- 5. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ostrava-Vítkovice, Ruská 101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře se společností VÍTKOVICE STEEL, a.s.. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí třicátým dnem poté, co usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 23. 6. 2001 do 20. 3. 2002
- 6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČ: 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.8.2001.
od 23. 6. 2001 do 20. 3. 2002
- 7. Schvaluje se upisování všech akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku - jediného akcionáře - Divize 200 VÍTKOVICE Ploché výrobky včetně nemovitostí, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s., a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku níže uvedených znalců. Část podniku-Divize 200-VÍTKOVICE Ploché výrobky se nachází v areálu, který územně spadá do městských obvodů města Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Vítkovice. Nepeněžitý vklad byl oceněn společným posudkem dvou znalců jmenovaných soudem Ing. Petrem Schulmeisterem a Ing. Radimem Dědicem ze dne 27.4.2001, číslo 2824/01 na částku 3 169 001 000,-Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu se stanovuje podle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 3 169 001 000,-Kč. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se stanovuje, že vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 2 600 000 000,-Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli, ve výši 569 001 000,-Kč bude vyplacen upisovateli. Za tento nepeněžitý vklad se vydají tyto akcie: 32 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 50 000 000,-Kč a v emisním kursu po 50 000 000,-Kč za jednu akcii 40 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,-Kč a v emisním kursu po 20 000 000,-Kč za jednu akcii 30 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 5 000 000,-Kč a v emisním kursu po 5 000 000,-Kč za jednu akcii 50 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,-Kč a v emisním kursu po 1 000 000,-Kč za jednu akcii
Kapitál
od 20. 3. 2002 do 1. 6. 2007
Základní kapitál 2 602 000 000 Kč, splaceno 2 602 000 000 Kč.
od 1. 8. 2001 do 20. 3. 2002
Základní kapitál 2 602 000 000 Kč, splaceno 2 600 600 000 Kč.
od 7. 3. 2001 do 1. 8. 2001
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 1. 8. 2001 do 1. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 32.
od 1. 8. 2001 do 1. 6. 2007
v listinné podobě
od 1. 8. 2001 do 1. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 1. 8. 2001 do 1. 6. 2007
v listinné podobě
od 1. 8. 2001 do 1. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 1. 8. 2001 do 1. 6. 2007
v listinné podobě
od 1. 8. 2001 do 1. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 1. 8. 2001 do 1. 6. 2007
v listinné podobě
od 7. 3. 2001 do 1. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 7. 3. 2001 do 1. 6. 2007
v listinné podobě
Statutární orgán
od 6. 12. 2006 do 1. 6. 2007
Ing. Vladimír Bail, Ph.D. - předseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Nad Vodárnou 755/8, PSČ 713 00
den vzniku členství: 7. 3. 2001
den vzniku funkce: 7. 3. 2001
od 19. 4. 2006 do 1. 6. 2007
Alexander Sorokin - místopředseda představenstva
St. Petersburg, Moravsky pereulok 3-1, Apt. 213, Ruská federace
den vzniku členství: 20. 1. 2006
den vzniku funkce: 20. 1. 2006
od 21. 3. 2005 do 1. 6. 2007
Dr. Ing. Jiří Chuchro - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Průkopnická 2224/14, PSČ 700 30
den vzniku členství: 26. 1. 2005
od 26. 1. 2004 do 21. 3. 2005
Dr. Ing. Radim Valas - člen představenstva
Malenovice, čp. 202, PSČ 739 11
den vzniku členství: 13. 11. 2003 - 24. 1. 2005
od 30. 9. 2002 do 19. 4. 2006
Ing. Vratislav Vícha - místopředseda představenstva
Praha 6, Nad Šárkou 109
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 20. 1. 2006
den vzniku funkce: 2. 8. 2002 - 20. 1. 2006
od 23. 5. 2002 do 1. 6. 2007
Ing. Zbyněk Kvapík - člen představenstva
Krmelín, Rovná 467
den vzniku funkce: 7. 3. 2001
od 28. 1. 2002 do 26. 1. 2004
Ing. Pavel Cimala - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Bulharská 1415
den vzniku členství: 9. 9. 2001 - 13. 11. 2003
od 28. 1. 2002 do 1. 6. 2007
Ing. Jiří Poštulka - člen představenstva
Orlová - Lutyně, Na Stuchlíkovci 540
den vzniku členství: 9. 9. 2001
od 7. 3. 2001 do 23. 5. 2002
Ing. Zbyněk Kvapík - člen představenstva
Krmelín, 467
den vzniku funkce: 7. 3. 2001
od 7. 3. 2001 do 30. 9. 2002
Mgr. Marek Gocman - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Mošnerova 843/4
den vzniku funkce: 7. 3. 2001
od 7. 3. 2001 do 6. 12. 2006
Ing. Vladimír Bail - předseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2539/108
den vzniku funkce: 7. 3. 2001
od 7. 3. 2001 do 1. 6. 2007
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 4. 2006 do 1. 6. 2007
Antonino Craparotta - člen dozorčí rady
Moskva, Stoleshnikov pereulok 13-9/1, Ruská federace
den vzniku členství: 20. 1. 2006
od 19. 4. 2006 do 1. 6. 2007
Valeriy Khoroshkovskyy - člen dozorčí rady
Kyjev, Moskovskaya 17/2, Apt. 188, Ukrajina
den vzniku členství: 20. 1. 2006
od 3. 5. 2005 do 1. 6. 2007
Jaroslav Novák - člen dozorčí rady
Brantice, 273, PSČ 793 93
den vzniku členství: 24. 3. 2005
od 21. 3. 2005 do 21. 12. 2006
Ing. Jan Škůrek - člen
Praha 3 - Žižkov, Křišťanova 1789/17, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 20. 1. 2006
od 21. 3. 2005 do 21. 12. 2006
Ing. Jaroslav Kubovic - člen
Praha 5 - Stodůlky, Přecechtělova 2430/33, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 20. 1. 2006
od 21. 3. 2005 do 21. 12. 2006
Jan Nedvídek, B.A. - člen
Liberec - Liberec VI - Rochlice, Sametová 719/14, PSČ 460 01
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 20. 1. 2006
od 21. 3. 2005 do 21. 12. 2006
JUDr. Radmila Kleslová - člen
Praha 10 - Vršovice, Na Stezce 1330/3, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 20. 1. 2006
od 21. 3. 2005 do 21. 12. 2006
Antonín Hanzalík - člen
Prostějov, Žeranovská 998/18, PSČ 796 01
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 20. 1. 2006
od 30. 9. 2002 do 21. 3. 2005
Dr. Ing. Jiří Chuchro - člen
Ostrava - Zábřeh, Průkopnická 14
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 26. 1. 2005
od 30. 9. 2002 do 21. 3. 2005
Ing. Ivo Štěpán - člen
Ostrava - Poruba, Charkovská 1246
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 27. 1. 2005
od 30. 9. 2002 do 21. 3. 2005
Ing. Libor Novák - člen
Ostrava - Hrabová, Reymontova 565/8
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 27. 1. 2005
od 30. 9. 2002 do 19. 4. 2006
Ing. Jiří Staněk - předseda
Ostrava - Hrabová, Klasná 8A/192
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 20. 1. 2006
den vzniku funkce: 2. 8. 2002 - 20. 1. 2006
od 23. 5. 2002 do 21. 4. 2006
Ing. Pavel Makový - člen
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 1460/27
den vzniku členství: 21. 2. 2002 - 20. 1. 2006
od 23. 5. 2002 do 1. 6. 2007
Rostislav Fromelius - člen
Ostrava - Hrabůvka, J. Herolda 1562/6
den vzniku členství: 21. 2. 2002
od 18. 3. 2002 do 23. 5. 2002
Ing. Jan Skipala, PhD. - člen
Ostrava - Moravská Ostrava, Ahepjukova 2788/2
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 18. 2. 2002
od 18. 3. 2002 do 30. 9. 2002
Ing. Ladislav Král - předseda
Ostrava - Poruba, B. Martinů 714/31
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 26. 6. 2002
den vzniku funkce: 29. 7. 2001
od 18. 3. 2002 do 30. 9. 2002
Ing. Karel Rojko - člen
Havířov - Prostřední Suchá, Podolkovická 1421/8A
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 26. 6. 2002
od 18. 3. 2002 do 30. 9. 2002
Dr. Ing. Radim Valas - člen
Frýdek - Místek, Fráni Šrámka 1959
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 26. 6. 2002
od 18. 3. 2002 do 30. 9. 2002
Ing. Zdeněk Chládek - člen
Frýdek - Místek, J. Čapka č.p. 3085
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 26. 6. 2002
od 7. 3. 2001 do 18. 3. 2002
Mgr. Václav Novák, MBA - předseda
Kralupy nad Vltavou, V Olších 867
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 2. 7. 2001
od 7. 3. 2001 do 18. 3. 2002
Ing. Zdeněk Šmejkal - člen
Nový Jičín, Resslova 1213/1
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 2. 7. 2001
od 7. 3. 2001 do 18. 3. 2002
Ing. Vilém Balcárek, MBA - člen
Bohumín - Záblatí, Anenská 174
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 2. 7. 2001
od 7. 3. 2001 do 18. 3. 2002
Ing. David Kostruh - člen
Opava - Kylešovice, Joži Davida 1156/38
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 2. 7. 2001
od 7. 3. 2001 do 18. 3. 2002
Ing. Břetislav Palička - člen
Ostrava - Zábřeh, Rodinná 675/18
den vzniku funkce: 7. 3. 2001 - 2. 7. 2001
od 7. 3. 2001 do 23. 5. 2002
Mgr. Pavlína Sklenářová - člen
Ostrava - Hrabůvka, U haldy 1541/58
den vzniku funkce: 7. 3. 2001
Akcionáři
od 6. 12. 2006 do 1. 6. 2007
ABA Assets s. r. o., IČO: 27114198
Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02
od 7. 3. 2001 do 23. 5. 2002
VÍTKOVICE, a.s., IČO: 45193070
Ostrava - Vítkovice, Ruská 101
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 17 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Jaké by to bylo, kdybychom se mohli pomocí stroje času podívat do doby vzdálené roky v minulosti a studovat, jak se tehdy lidem žilo, co je zajímalo, trápilo, jaké se řešily...více

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin na tomto seznamu je v řadě zemí zakázáno kvůli svým škodlivým přísadám, geneticky upraveným...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati svoji vlastní organizaci, to jsem se dozvěděla až minulý pátek – na konferenci o psychopatii...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+146
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+72
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-10
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-83
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-322
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 587,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Jaké by to bylo, kdybychom se mohli pomocí stroje času podívat do doby vzdálené roky v...více

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Narok na davky
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Narok na davky

Otázka: Dobry den,chci se zeptat,zda mam narok na nejake davky,v pripade ze pote co zkonci rodicovska dovolena a urad prace vyplati podporu po dobu peti mesicu, kdyz sdilim spolecnou domacnost s dedeckem,ktery...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.