CB LEASING akciová společnost, IČO: 26079364 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CB LEASING akciová společnost Údaje byly staženy 2. 11. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26079364. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26079364 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 9. 2004
Datum zániku1. 7. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 7. 12. 2004 do 1. 7. 2011

CB LEASING akciová společnost

od 8. 9. 2004 do 7. 12. 2004

V.K.LEASING a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 7. 12. 2004 do 15. 8. 2007
České Budějovice, Česká 141/66, PSČ 370 01
od 8. 9. 2004 do 7. 12. 2004
České Budějovice, ul.28.října čp.1295, č.or.19, PSČ 370 01
IČO
od 8. 9. 2004 do 1. 7. 2011

26079364

DIČ

CZ26079364

Právní forma
od 8. 9. 2004 do
Akciová společnost
Spisová značka1398 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 5. 8. 2009 do 1. 7. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 9. 2004 do 5. 8. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2011 do 1. 7. 2011
- Společnost CB LEASING akciová společnost se sídlem České Budějovice 28.října 1295/19, PSČ 370 04, IČ 260 79 364 zanikla sloučením se společností C.S. invest GROUP a.s. se sídlem České Budějovice, 28.října 19, PSČ 370 04, IČ 251 86 299, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 969, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu přeměny vnistrostátní fúze formou sloučení ze dne 5.4.2011 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2011 veškeré jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost CB LEASING akciová společnost se sídlem České Budějovice 28.října 1295/19, PSČ 370 04, IČ 260 79 364 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 30. 6. 2005 do 30. 6. 2005
- Jediný akcionář obchodní společnosti CB LEASING akciová společnost rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti CB LEASING akciová společnost postupem podle § 203 obchodního zákoníku a podle článků 5 a čl. 15 dosud platných stanov společnosti CB LEAS ING akciová společnost - "Působnost valné hromady" a "Zvýšení základního kapitálu (ZK)" o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti CB LEASING akciová společnost. Zvýšení základního kapitálu společnosti CB LEASING akciová společnost bude realizovat výlučně dosavadní jediný akcionář společnosti CB LEASING akciová společnost s podílem 100 % na základním kapitálu CB LEASING akciová společnost. Jediný akcionář obchodní společnosti CB LEASING akciová společnost tak ve shodě s výše uvedenými skutečnostmi rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti CB LEASING akciová společnost následujícím způsobem: Dosavadní základní kapitál obchodní společnosti CB LEASING akciová společnost ve výši Kč 50.000.000,-, který je úplně splacen, čímž je splněna podmínka § 203, odst. 1 obchodního zákoníku, se zvyšuje o maximální celkovou částku Kč 10.000.000,- (slovy: dese tmilionůkorunčeských). Konečná výše základního kapitálu CB LEASING akciová společnost tak bude činit maximálně Kč 60.000.000,-. Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující Kč 10.000.000,- je nepřípustné. Společnost bude emitovat celkem max. 100 kusů nových kmenových na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jednostotisíckorunčeských) každé jedné akcie, v listinné podobě. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Přednostní právo k úpisu akcií má současný jediný akcionář - společnost C.S. invest GROUP a. s. jako jediný akcionář společnosti CB LEASING akciová společnost k dnešnímu dni. Do 30 dnů od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CB LEASING akciová společnost o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo společnosti CB LEASING akciová společnost návrh na zápis tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu (po jeho zápi su do obchodního rejstříku) zveřejní postupem dle zákona. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku Představenstvo společnosti podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty. Je splněna podmínka § 203 odst. 2 obchodního zákoníku o obsahu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Navyšování základního kapitálu společnosti CB LEASING akciová společnost jinou osobou než dosavadním jediným akcionářem společnosti je nepřípustné. Zvýšení základního kapitálu společnosti o max. 10.000.000,- Kč upsáním nových akcií postupem podle § 203 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění - Obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu společnosti CB LEASING akciová společnost o hodnotu max. 10.000.000.- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) se provede upsáním a zaplacením max. 100 (slovy: jednosto) kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 100 .000,- (slovy: jednostotisíckorunčeských) každé jedné akcie s využitím práva přednostního úpisu a předáním takto emitovaných akcií upisovateli. Zvýšení základního kapitálu částku přesahující Kč 10.000.000,- je nepřípustné. Akcie nového druhu podle § 203, odst. 2g ObchZ. nebudou emitovány. Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203, odst. 2h ObchZ. se nepřipouští. Představenstvo společnosti CB LEASING akciová společnost splní povinnost podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajícího rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty podle § 206 ObchZ. Jediný akcionář společnosti může uplatnit přednostní právo úpisu ke všem nově emitovaným akciím společnosti CB LEASING akciová společnost dle § 203 Obchodního zákoníku po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CB LEASING akciová společnos t o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti CB LEASING akciová společnost, v ul. Česká 141/66, 370 01 České Budějovice v pracovní dny ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.00 do 15.00 hodin. Počátek běhu této lhůty začíná následující den po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a bude též uveřejněn na vývěsní desce v sídle společnost i. S využitím přednostního práva úpisu lze upsat max. 100 kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- s emisním kurzem rovným jmenovité hodnotě akcií stejným pro všechny akcie upsané s využitím přednostního práva úpisu. Upisovatel splatí (§ 203, odst. 2f ObchZ.): po dohodě s představenstvem společnosti CB LEASING akciová společnost 100 % emisního kurzu upsaných akcií do jednoho roku od tohoto rozhodnutí, a to bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet u Živnostenské banky, a. s., pobočka České Budějovice č . účtu: 1496xxxx, případně v hotovosti do pokladny CB LEASING akciová společnost s následným převodem na výše uvedený účet. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání vybraným zájemcům, jejichž konkrétní výběr provede po zhodnocení aktuální situace představenstvo společnosti CB LEASING akciová společnost, a kteří hodlají tyto akcie upis ovat, a to v sídle společnosti CB LEASING akciová společnost v pracovní dny ve lhůtě 60 dní, která začíná 61. den po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnosti CB LEASING ak ciová společnost, a to v době od 8.00 do 15.00 hodin. Počátek běhu této lhůty začíná 61. den po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a bude též uveřejněn na vývěsní desce v sídle společnosti. Přitom musí v tom to případě společnost CB LEASING akciová společnost splnit přiměřeně podmínky § 164 Obchodního zákoníku. Emisní kurz akcií upsaných bez přednostního práva je roven jejich nominální hodnotě 100.000,- Kč a bude pro všechny upisovatele stejný.
od 7. 12. 2004 do 1. 7. 2011
- Na společnost CB LEASING akciová společnost (dříve V. K. LEASING a. s.) se sídlem České Budějovice, Česká 141/66, PSČ 370 01 (dříve České Budějovice, ul. 28. října čp. 1295, č. or. 19, PSČ 370 01), IČ 26 07 93 64 přešlo jmění společnosti CB LEASING akcio vá společnost se sídlem České Budějovice, Biskupská 1, IČ 49 06 25 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíle B, vložce 599.
Kapitál
od 1. 7. 2011 do 1. 7. 2011
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 6. 2005 do 30. 6. 2005
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 12. 2004 do 8. 12. 2004
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 30. 6. 2005 do 1. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 600.
od 8. 9. 2004 do 30. 6. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 500.
od 8. 9. 2004 do 30. 6. 2005
v listinné podobě
Statutární orgán
od 12. 2. 2010 do 1. 7. 2011
JUDr. Vladimír Koubek - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Topolová 1313, PSČ 373 41
den vzniku členství: 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 1. 9. 2009
od 30. 6. 2005 do 15. 8. 2007
František Kovařík - člen představenstva
České Budějovice, Kostelní 38, PSČ 370 01
den vzniku členství: 23. 5. 2005 - 31. 5. 2006
od 8. 9. 2004 do 30. 6. 2005
Simona Trnková - člen představenstva
České Budějovice, J. Ježka 20, PSČ 370 06
den vzniku členství: 8. 9. 2004 - 23. 5. 2005
den vzniku funkce: 8. 9. 2004
od 8. 9. 2004 do 15. 8. 2007
Ing. Pavel Sukdol - člen představenstva
České Budějovice, Klavíkova 5, PSČ 370 01
den vzniku členství: 8. 9. 2004 - 31. 5. 2006
den vzniku funkce: 8. 9. 2004
od 8. 9. 2004 do 12. 2. 2010
JUDr. Vladimír Koubek - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Křesínská 1117, PSČ 373 41
den vzniku členství: 8. 9. 2004 - 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 8. 9. 2004 - 1. 9. 2009
od 8. 9. 2004 do 1. 7. 2011
Za společnost jedná jejím jménem a podepisuje se člen představenstva bez omezení.
Dozorčí rada
od 12. 2. 2010 do 1. 7. 2011
Ing. Karla Doňková - předseda dozorčí rady
Třeboň, Třebízského 575, PSČ 379 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 1. 9. 2009
od 12. 2. 2010 do 1. 7. 2011
Ivana Kudrnová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Štítného 4, PSČ 370 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009
od 12. 2. 2010 do 1. 7. 2011
Ing. Jiřina Chladová - člen dozorčí rady
Čakov - Dubné, 8, PSČ 373 84
den vzniku členství: 1. 9. 2009
od 8. 9. 2004 do 15. 8. 2007
Ing. Vladimíra Drázdová - předseda dozorčí rady
Pištín, Pištín 126, PSČ 373 46
den vzniku členství: 8. 9. 2004 - 9. 7. 2007
den vzniku funkce: 8. 9. 2004 - 9. 7. 2007
od 8. 9. 2004 do 12. 2. 2010
Ing. Karla Doňková - člen dozorčí rady
Třeboň, Třebízského 575, PSČ 379 01
den vzniku členství: 8. 9. 2004 - 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 8. 9. 2004
od 8. 9. 2004 do 12. 2. 2010
Ivana Kudrnová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Štítného 4, PSČ 370 01
den vzniku členství: 8. 9. 2004 - 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 8. 9. 2004
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-8

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-14

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-22

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-27

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-89

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Češi a práce? Za nesmyslný plat a nejlíp za rohem, shodují se podnikatelky

Češi a práce? Za nesmyslný plat a nejlíp za rohem, shodují se podnikatelky

Tyhle dvě podnikatelky snad nemohou být odlišnější, a přesto se krásně doplnily. Ivana Rosová by se dala...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services