Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ASF Invest, a.s.
IČO: 26089807 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 5. 2005
Datum zániku31. 7. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 24. 5. 2005 do 31. 7. 2015

ASF Invest, a.s.

Sídlo
IČO
od 24. 5. 2005 do 31. 7. 2015

26089807

Právní forma
od 24. 5. 2005 do 31. 7. 2015
Akciová společnost
Spisová značka1440 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 7. 5. 2009 do 31. 7. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 10. 2007 do 7. 5. 2009
- velkoobchod
od 25. 10. 2007 do 7. 5. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 24. 5. 2005 do 31. 7. 2015
- správa vlastních nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014 do 31. 7. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 26. 8. 2014 do 31. 7. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 26. 8. 2014 do 31. 7. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 12. 2010 do 30. 8. 2011
- Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 14. 12. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o fixní částku 32.000.000,- Kč, slovy o částku třicet dva miliony korun českých, a to z částky 6.751.000,- Kč (slovy šest milionů sedm set padesát jeden tisíc korun českých) na částku 38.751.000,- Kč (slovy třicet osm milionů sedm set padesát jeden tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Upisování nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediným upisovatelem bude předem určený zájemce - společnost Wotan Credit, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu B, číslo vlož ky 1449. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a současně oddlužení společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 32 kusů (slovy třicet dva kusy) kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých. Za každých 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) jmenovité hodnoty akcií, které jsou předmětem vkladu, bude vydána jedna nová akcie společnosti. Emisní kurs každé upsané akcie je shodný se jmenovitou hodnotou. Emisní kurs veškerých akcií je 32.000.000,- Kč. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby proti pohledávce společnosti ASF Invest a.s. za upisovatelem akcií, společností Wotan Credit, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502 ve výši 32.000.000,- Kč (slov y třicet dva miliony korun českých) - emisní kurs nově emitovaných akcií - byla započtena pohledávka upisovatele - společnosti Wotan Credit, a.s. za společností ASF Invest a.s. ve výši 32.000.000,- Kč (slovy třicet dva miliony korun českých), vzniklá z dů vodu neuhrazené části úplaty ve výši 38.762.500,- Kč za akcie brané z oběhu při snížení základního kapitálu, a to na základě prohlášení ze dne 9. prosince 2010, když o tomto závazkovém vztahu obě společnosti řádně účtují. Připouští se započtení peněžité pohledávky věřitele společnosti - Wotan Credit, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502 vůči společnosti v celkové výši 32.000.000,- Kč proti pohledávce na splacení emisního ku rsu, a to do výše 32.000.000,- Kč. Lhůta pro upsání akcií uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií je do dvou týdnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli. K úpisu dojde uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií. Splacení akcií bude provedeno uzavřením dohody o započtení. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí, jímž se zamítá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Stanoví se tato pravidla pro upsání akcií a započtení: Akcie budou upsány uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení výše specifikované pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu musí mít písemnou formu a musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem nejpozději do 60 dnů od rozhodnutí valné hromady, avšak před podáním návr hu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat účinnost smlouvy, musí tedy dojít ke střetu předmětných pohledávek a tím ke splacení celého emisního kursu. Návrh této smlouvy vyhotoví představenstvo a doručí předem určenému zájemci. Místem úpisu je Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Návrh a akceptace smlouvy o započtení musí být obsaženy v jedné listině.
od 7. 5. 2010 do 1. 11. 2010
- Usnesení valné hromady ze dne 12. 1. 2010 o snížení základního kapitálu společnosti: Snižuje se efektivně základní kapitál společnosti. Důvodem efektivního snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu (překapitalizace), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět akcionářům. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 94,501.000,- Kč, slovy devadesát čtyři miliony pět set jeden tisíc korun českých v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 87,750.000,- Kč, slovy osmdesát sedm milionů sedm set padesát tisíc korun českých na 6,751.000,- Kč, slovy šest milionů sedm set padesát jeden tisíc korun českých. Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Ke snížení základního kapitálu se použijí tyto akcie: 87.750 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Vzetí akcií z oběhu je úplatné, za každou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) vzatou z oběhu bude poskytnuta úplata ve výši 550,- Kč (slovy pět set padesát korun českých). Lhůta pro předložení akcií braných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do jednoho týdne po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o sn ížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady. Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejnou nabídk u, uspokojen poměrně. Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářů, který zní: Mimořádná valná hromada společnosti ASF Invest, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 89 807 rozhodla dne 12. ledna 2010 o efektivním snížení základního kapitálu společnosti úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům o pevnou částku 87,750.000,- Kč, slovy osmdesát sedm milionů sedm set padesát tisíc korun českých. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 94,501.000,- Kč, slovy devadesát čtyři miliony pět set jeden tisíc korun českých v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 87,750.000,- Kč, slovy osmdesát sedm milionů sedm set padesát tisíc korun českých na 6,751.000,- Kč, slovy šest milionů sedm set padesát jeden tisíc korun českých. Společnost nemá ke dni rozhodnutí ve svém vlastnictví žádné své vlastní akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty - za každou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) vzatou z oběhu bude po skytnuta úplata ve výši 550,- Kč (slovy pět set padesát korun českých). Tento návrh se vztahuje na 87.750 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli, společnosti ASF Invest, a.s. nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení (u fyzické osoby jméno, příjmení bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a IČ, popřípadě jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno, počet akcií, jichž se přijetí týká, jejich jmen ovitou hodnotu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané z oběhu. Každý akceptant může svůj akcept do uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo jen ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání její valné hromady, zda byl jejich akcept přijat. Pro případné odstoupení akceptanta od akcept u, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 87,750.000,- Kč, bude společnost postupovat podle § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b/ obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí to hoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením. Úplata za akcie brané z oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Ve stejné lhůtě musí být doručeny společnosti do jejího sídla akcie, jich ž se akcept týká. Odevzdání akcií je podmínkou výplaty úplaty. Úplata za akcie brané z oběhu bude financována z vlastních disponibilních zdrojů společnosti.
Kapitál
od 1. 11. 2010 do 31. 7. 2015
Základní kapitál 6 751 000 Kč, splaceno 6 751 000 Kč.
od 24. 5. 2005 do 1. 11. 2010
Základní kapitál 94 501 000 Kč, splaceno 94 501 000 Kč.
od 8. 11. 2010 do 31. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 751.
od 8. 11. 2010 do 31. 7. 2015
K převodu nebo zastavení akcie je potřebný písemný souhlas představenstva.
od 1. 11. 2010 do 8. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 751.
od 24. 5. 2005 do 1. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 94 501.
od 24. 5. 2005 do 1. 11. 2010
K převodu nebo zastavení akcie je potřebný písemný souhlas představenstva.
Statutární orgán
od 26. 8. 2014 do 31. 7. 2015
RSDr. JIŘÍ TOMÁNEK - člen představenstva
Písek - Pražské Předměstí, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 21. 8. 2014
od 28. 6. 2013 do 26. 8. 2014
RSDr. JIŘÍ TOMÁNEK - člen představenstva
Písek - Pražské Předměstí, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 25. 11. 2010 - 21. 8. 2014
od 6. 12. 2010 do 28. 6. 2013
RSDr. Jiří Tománek - člen představenstva
Písek, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 25. 11. 2010 - 21. 8. 2014
od 2. 4. 2009 do 6. 12. 2010
Ing. Jan Kreuzer - předseda představenstva
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Riegrova 945/60, PSČ 250 01
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 25. 11. 2010
den vzniku funkce: 19. 3. 2009 - 25. 11. 2010
od 2. 4. 2009 do 6. 12. 2010
Doc.Dr. Oldřich Chronc, CSc. - místopředseda představenstva
Praha 2, Bělehradská 1402/47, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 9. 10. 2010
den vzniku funkce: 19. 3. 2009 - 9. 10. 2010
od 2. 4. 2009 do 6. 12. 2010
Ing. Otakar Hlaváček - člen představenstva
Praha 4, Vavřenova 1171, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 25. 11. 2010
od 27. 2. 2007 do 2. 4. 2009
JUDr. Tomáš Nebeský - předseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 19. 3. 2009
den vzniku funkce: 24. 5. 2005 - 19. 3. 2009
od 24. 5. 2005 do 27. 2. 2007
JUDr. Tomáš Nebeský - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 5. 2005
den vzniku funkce: 24. 5. 2005
od 24. 5. 2005 do 1. 8. 2007
Eva Nebeská - místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 13. 12. 2006
den vzniku funkce: 24. 5. 2005 - 13. 12. 2006
od 24. 5. 2005 do 2. 4. 2009
JUDr. Ivan Vávra - člen představenstva
Litoměřice, Luční 2159/5, PSČ 412 01
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 19. 3. 2009
od 26. 8. 2014 do 31. 7. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 6. 12. 2010 do 26. 8. 2014
Jménem společnosti jedná samostatně člen představenstva.
od 7. 5. 2010 do 6. 12. 2010
Jménem představenstva jedná včetně podepisování každý člen představenstva samostatně.
od 1. 8. 2007 do 7. 5. 2010
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
od 24. 5. 2005 do 1. 8. 2007
Jménem představenstva jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní formě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
Dozorčí rada
od 26. 8. 2014 do 31. 7. 2015
Ing. JAROSLAV GRAFEK - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Rýmařovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 21. 8. 2014
od 28. 6. 2013 do 26. 8. 2014
HANA VAJNAROVÁ - člen dozorčí rady
Nové Strašecí, Křivoklátská, PSČ 271 01
den vzniku členství: 25. 11. 2010 - 21. 8. 2014
od 6. 12. 2010 do 28. 6. 2013
Hana Vajnarová - člen dozorčí rady
Nové Strašecí, Křivoklátská, PSČ 271 01
den vzniku členství: 25. 11. 2010 - 21. 8. 2014
od 6. 12. 2010 do 26. 8. 2014
Ing. Jaroslav Grafek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Rýmařovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 25. 11. 2010 - 21. 8. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2010 - 21. 8. 2014
od 6. 12. 2010 do 26. 8. 2014
Jitka Novotná - člen dozorčí rady
Praha 2 - Nové Město, Myslíkova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 25. 11. 2010 - 21. 8. 2014
od 2. 4. 2009 do 6. 12. 2010
Doc.Dr. Pavel Kučera, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Lysolaje, Sídlištní 211/20, PSČ 165 00
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 25. 11. 2010
den vzniku funkce: 19. 3. 2009 - 25. 11. 2010
od 2. 4. 2009 do 6. 12. 2010
Dr. Jaroslav Šlézar - člen dozorčí rady
Praha 8, Bojasova 1252, PSČ 182 00
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 25. 11. 2010
od 2. 4. 2009 do 6. 12. 2010
Jan Květoň - člen dozorčí rady
Praha 4, Hrusická 2520/16, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 3. 2009 - 25. 11. 2010
od 24. 5. 2005 do 2. 4. 2009
Ing. Jan Machač - předseda dozorčí rady
Velvary, Malovarská 563, PSČ 273 74
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 19. 3. 2009
den vzniku funkce: 24. 5. 2005 - 19. 3. 2009
od 24. 5. 2005 do 2. 4. 2009
Ing. Milan Meduna - člen dozorčí rady
Opatovice nad Labem, Čeperka 113
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 19. 3. 2009
od 24. 5. 2005 do 2. 4. 2009
Dr. Jiří Tománek - člen dozorčí rady
Písek, Přemyslova 400, PSČ 397 01
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 19. 3. 2009
Akcionáři
od 26. 8. 2014 do 31. 7. 2015
Wotan Invest, a.s., IČO: 26063239
Praha - Bubeneč, Letenské náměstí, PSČ 170 00
od 6. 12. 2010 do 26. 8. 2014
Wotan Invest, a.s., IČO: 26063239
České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ošetřovné pro OSVČ: Startuje poslední vlna

14. 7. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Ošetřovné pro OSVČ: Startuje poslední vlna

Osoby samostatně výdělečně činné mohou ode dneška žádat o „ošetřovné“ za červen. Částka 500 korun za kalendářní den zůstává shodná jako v předchozím měsíci, stejně jako další základní podmínky.

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 66 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 740,20 Kč
ČSOB 2 740,20 Kč
Expobank CZ 2 743,90 Kč
Komerční banka 2 747,84 Kč
Česká spořitelna 2 764,00 Kč
Raiffeisenbank 2 794,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 802,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 455 309 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+27
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+7
+
-
3.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+2
+
-
4.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-10
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-68
+
-

Články na Heroine.cz

Má vlast aneb Přijďte si koupit módní česko-slovenské léto

Má vlast aneb Přijďte si koupit módní česko-slovenské léto

Už zítra se uskuteční prodejní fashion festival Má vlast. Program je jasný a jednoduchý;...více

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Otec je bezesporu zásadní postavou našich životů. Existují různé teorie na to, jak moc...více

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina...

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina Šimková

Rukama jí prošly tisíce biologických stop, ze kterých s pomocí DNA usvědčovala vrahy a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services