Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

APEX On-line a.s., IČO: 26106451 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti APEX On-line a.s.. Údaje byly staženy 12. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26106451. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26106451 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
9. 6. 2006
Datum výmazu
31. 10. 2012
Obchodní firma
APEX On-line a.s.
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Adresa firmy
Litvínovice 207, 370 01 Litvínovice - Litvínovice
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 23. 11. 2006
Strašnická 1b/3165, 102 00 Praha 10 - Záběhlice
zapsáno 23. 11. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
IČO
26106451
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
DIČ
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Spisová značka
B 1522/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 5. 1. 2007
B 11452/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 5. 1. 2007 vymazáno 31. 10. 2012

Poslední změny a události

31. 10. 2012
Vymazán člen statutárního orgánu Jan Štěrba
31. 10. 2012
Vymazán člen statutárního orgánu Kristýna Báčová
31. 10. 2012
Vymazán člen statutárního orgánu Petr Zámečník
31. 10. 2012
Vymazán způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
31. 10. 2012
Vymazán člen dozorčí rady Milutin Perič

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Velkoobchod
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Provozování loterií a jiných podobných her, jejichž provozování umožňuje ust. § 50 odst. 3 zák. č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, účinný v době založení společnosti
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Základní kapitál
120 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 28. 11. 2007
180 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 28. 11. 2007 vymazáno 31. 10. 2012
Akcie
120 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 28. 11. 2007
180 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 28. 11. 2007 vymazáno 31. 10. 2012
Ostatní skutečnosti
Dne 25.10.2007 rozhodla mimořádná valná hromada navrhovatele -obchodní společnosti APEX On-line a.s., se sídlem Praha 10-Záběhlice, Strašnická 1b/3165, PSČ 102 00, identifikační číslo 261 06 451, usnesením obsaženým v notářském zápisu č.j. NZ 423/2007, N 435/2007 pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze:o zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 60.000.000,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 180.000.000,- Kč, jak níže uvedeno: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti APEX On-line a.s. o částku 60,000.000,-Kč (tj. slovy: šedesát milionů korun českých), z dosavadní výše základního kapitálu 120,000.000,-Kč (tj. jedno sto dvacet milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 180,000.000,-Kč (tj. slovy: sto osmdesát milionů korun českých), a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu a následným splacením emisního kursu upsaných akcií v penězích. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je získání dostatečné kapitálové přiměřenosti a finanční stability společnosti s ohledem na předmět podnikání. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 60 ks (tj. slovy: šedesáti kusů), ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých), nebudou kótovány a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurs všech nových akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1,000.000,-Kč (tj. jeden milion korun českých) bez emisního ážia a odpovídá důvodům a účelu zvýšení. Všechny akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu budou upsány stávajícími akcionáři Společnosti s využitím jejich přednostního práva k úpisu. Upisování akcií jinými upisovateli nebo formou veřejné nabídky se nepřipouští. Neupsání všech akcií s využitím přednostního práva činí úpis neúčinným. Představenstvo Společnosti zveřejní a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámí informaci o přednostním právu na upsání akcií. Přednostní právo na upsání akcií bude vykonáno v sídle společnosti Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Dlouhá čp. 705, č. or. 16, PSČ 110 00, identifikační číslo 264 51 999, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, ve vložce 44370, a to ve lhůtě do 15-ti (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 60/120 (tj. slovy: šedesát lomeno jedno sto dvacet) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit akcionářům počátek běhu této lhůty faxem nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště. Každý upisovatel je povinen nejpozději do 30-ti (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu akcií splatit 100% (tj. slovy. jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií, a to na účet společnosti APEX On-line a.s. číslo účtu 5010010192/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. -
zapsáno 13. 11. 2007 vymazáno 28. 11. 2007
Akciová společnost byla založena k provozování loterií a jiných podobných her v souladu s ust. § 154 a násl. obchodního zákoníku v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle § 172 obchodního zákoníku na základě zakladatelské smlouvy, stanov společnosti a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění bez výzvy k upisování akcií ze dne 12.5.2006 sepsané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivanem Kočerem, sp. zn. NZ 269/2006, N 284/2006.
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 20.12.2011 došlo k převodu podniku společnosti APEX On-line a.s. na společnost SLOT Group, a.s., IČ 627 41 560, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10.
zapsáno 10. 1. 2012 vymazáno 31. 10. 2012
Společnost APEX On-line a.s. se vymazává z obchodního rejstříku. Společnost APEX On-line a.s. zanikla sloučením s dalšími zanikajícími společnostmi ALADIN GAMES a.s., IČO 271 68 549, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, Apex Play, a.s., IČO 284 88 741, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Strašnická 3165/1b, PSČ 102 00, ATENIC a.s., IČO 274 43 418, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 198 00, BONUS ZLÍN s. r.o., IČO 494 53 831, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, CR Agentura s.r.o., IČO 250 81 675, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, EL RANCHO a.s., IČO 267 48 908, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, EL RANCHO RENT s.r.o., IČO 272 05 088, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, LFP Trading, spol. s r.o., IČO 161 93 547, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 1524, PSČ 170 00, LOGOMATIC s.r.o., IČO 262 47 372, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, SLOT ALFA, a.s., IČO 263 39 838, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 04, SLOT BETA, a.s., IČO 263 39 536, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská čp. 142, PSČ 360 04, SLOT DELTA, a.s., IČO 263 64 484, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 04, SLOT Game a.s., IČO 263 44 378, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10, SLOT OMEGA, a.s., IČO 263 93 174, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská čp. 142, PSČ 360 04, SLOT THETA, a.s., IČO 263 73 858, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 04, STARTIP a.s., IČO 254 76 718, se sídlem Praha - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, a TREFA GAMES s.r.o., IČO 265 08 427, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, do nástupnické společnosti SLOT Group, a.s., IČO 627 41 560, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10.
zapsáno 31. 10. 2012 vymazáno 31. 10. 2012

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Petr Zámečník
Za humny, 686 01 Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 9. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2006
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012
Člen představenstva
Emir Begovič
Labská, 370 11 České Budějovice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2006
Den zániku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2006
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 16. 5. 2012
Člen představenstva
Johannes Weissengruber
Jírovcova, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2006
Den zániku členstvi: 6. 3. 2008
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 21. 3. 2008
Člen představenstva
Martin Gál
Topolová, 289 23 Milovice
Den vzniku členstvi: 6. 3. 2008
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 21. 3. 2008 vymazáno 16. 5. 2012
Člen představenstva
Kristýna Báčová
Zlončice, 278 01 Zlončice
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 31. 10. 2012
Člen představenstva
Jan Štěrba
Potočná, 686 04 Kunovice
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 31. 10. 2012
Způsob jednání
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2012

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Iva Jarošová
Jírovcova, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2006
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 9. 8. 2007
Člen dozorčí rady
Radek Přinosil
Dr. Bureše, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2006
Den zániku členstvi: 6. 3. 2008
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 21. 3. 2008
Člen dozorčí rady
Lucie Farská
J.Haška, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2006
Den zániku členstvi: 6. 3. 2008
zapsáno 9. 6. 2006 vymazáno 21. 3. 2008
Předseda dozorčí rady
Iva Begović
Jírovcova, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 9. 6. 2006
Den zániku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2006
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 9. 8. 2007 vymazáno 16. 5. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Michael Zámečník
Sadová, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
Den vzniku členstvi: 6. 3. 2008
zapsáno 21. 3. 2008 vymazáno 31. 10. 2012
Člen dozorčí rady
Robert Smolen
Dlouhá, 370 11 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 6. 3. 2008
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 21. 3. 2008 vymazáno 16. 5. 2012
Předseda dozorčí rady
Jan Tůma
K. Kučery, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Den vzniku funkce: 2. 3. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 31. 10. 2012
Člen dozorčí rady
Milutin Perič
Nebozízek, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 16. 5. 2012 vymazáno 31. 10. 2012

Hodnocení firmy

0
-
+

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-1
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

5
-
+
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

podnikatel, politik a pivovarník

-3
-
+
Michal Horáček

Michal Horáček

hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-10
-
+
Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-11
-
+
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

zakladatel Seznam.cz

-10
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem