Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Finanční holding a.s. v likvidaci
IČO: 26116731 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 10. 1999
Datum zániku19. 9. 2007
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007

Finanční holding a.s. v likvidaci

od 1. 10. 1999 do 30. 1. 2007

ČP finanční holding a.s.

Sídlo
od 2. 10. 2001 do 19. 9. 2007
Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21
od 1. 10. 1999 do 2. 10. 2001
Praha 4, Na Pankráci 121, PSČ 140 21
IČO
od 1. 10. 1999 do 19. 9. 2007

26116731

Právní forma
od 1. 10. 1999 do 19. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka6155 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 10. 1999 do 10. 4. 2007
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 1. 10. 1999 do 10. 4. 2007
- marketing - průzkum a vyhodnocení trhu
Ostatní skutečnosti
od 19. 9. 2007 do 19. 9. 2007
- Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace.
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
- Rozhodnutím jediného akcionáře v rámci působnosti valné hromady byla společnost s účinností k 1.1.2007 zrušena s likvidací a k témuž dni byl jmenován likvidátor. Dnem vstupu společnosti do likvidace je 1.1.2007.
od 3. 8. 2006 do 6. 12. 2006
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávají výše 180 000 000 Kč o částku 80 000 028 Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 99 999 972 Kč. Podmínky tohoto sníž ení základního kapitálu Společnosti stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním ustanovení § 211 a násl. Obchodního zákoníku následujícím způsobem: Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 180 000 000 Kč o 80 000 028 Kč na novou výši 99 999 972 Kč. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota kaž dé jedné kmenové akcie Společnosti, znějící na majitele, vydané v listinné podobě, bude snížena z původní výše o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč na novou výši 2 777 777 Kč. a) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že stávající výše základního kapitálu je vzhledem k rozsahu podnikatelských aktivit Společnosti nepřiměřeně a neúměrně vysoká. b) Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti, která činí celkem 80 000 028 Kč, což představuje 2 222 223 Kč na jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč, bude v celém rozsahu použita k vyplacení osobě, která předl oží původní akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie společnosti s nižší jmenovitou hodnotou akcií Společnosti.Taková částka bude vyplacena, a to do 1 měsíce po dni, kdy oprávněný akcionář předložil své akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, na bankovní účet takového oprávněného akcionáře, který za tím účelem Společnosti určí. Výplata peněžních prostředků ze snížení základního kapitálu oprávněnému akcionáři je však v souladu se zněním ustanov ení § 216 odst. 4 Obchodního zákoníku možná až po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a po zajištění nebo uspokojení pohledávek věřitelů Společnosti. c) Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou původních akcií Společnosti za nové akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, a to tak, že každá jedna kmenová akcie Společnosti, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč, bude nahrazena jednou kmenovou akcií Společnosti, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2 777 777 Kč. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oprávněného akcionáře, aby je předložil ve lhůtě 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti s nižší jmenovitou hodnotou.
od 14. 11. 2001 do 20. 3. 2002
- Jediný akcionář dále rozhodl o zvýšení základního kapitálu Spo- lečnosti ze stávající výše 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých) o 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) na částku 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát miliónů korun českých), a to formou úpisu 6 (slovy: šesti) nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Spo- ečnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto: a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 6 (slovy: šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Emisní kurs každé z upisovaných akcií Společnosti činí 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcií tvoří jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) a emisní ážio každé z upisovaných akcií částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs upi- sovaných akcií Společnosti, budou spláceny na účet Společnosti vedený u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. číslo účtu: 100xxxx. c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Spo- lečnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti, je- jichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společ- nosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. Úpis nových akcií, jejichž úpisem se rea- lizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upi- sování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zá- koníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kursu upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti. d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku.
Kapitál
od 6. 12. 2006 do 19. 9. 2007
Základní kapitál 99 999 972 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 3. 2002 do 6. 12. 2006
Základní kapitál 180 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2001 do 20. 3. 2002
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 1999 do 30. 10. 2001
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 6. 12. 2006 do 19. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 20. 3. 2002 do 6. 12. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 20. 3. 2002 do 6. 12. 2006
všechny akcie jsou v listinné podobě
od 14. 11. 2001 do 20. 3. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 14. 11. 2001 do 20. 3. 2002
v listinné podobě
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 3.
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
akcie nejsou veřejně obchodovatelné
Statutární orgán
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Václav Kraut - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Vrchlického 1747, PSČ 413 01
den vzniku členství: 1. 1. 2007
od 20. 10. 2006 do 30. 1. 2007
Ing. Richard Kapsa - člen představenstva
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 252 64
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
od 18. 1. 2006 do 20. 10. 2006
Ing. Richard Kapsa - člen představenstva
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 252 64
den vzniku členství: 1. 9. 2001 - 1. 10. 2006
od 20. 9. 2005 do 18. 1. 2006
Ing. Karel Pražák - člen
Praha 4, Otradovická 730, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 15. 8. 2005 - 31. 12. 2005
od 7. 4. 2004 do 30. 1. 2007
Ing. Miroslav Chlumský - člen
Praha 4, Zdiměřická 1452/26, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 2. 2004 - 31. 12. 2006
od 11. 7. 2003 do 18. 1. 2006
Ing. Richard Kapsa - předseda
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 252 64
den vzniku členství: 1. 9. 2001
den vzniku funkce: 10. 9. 2001
od 14. 11. 2001 do 11. 7. 2003
Ing. Richard Kapsa - předseda
Frýdek - Místek, Sv. Čecha 1497
den vzniku členství: 1. 9. 2001
den vzniku funkce: 10. 9. 2001
od 14. 11. 2001 do 7. 4. 2004
Ing. Filip Hrnčíř - člen
Praha 6, Boučkova 13
den vzniku funkce: 1. 9. 2001 - 16. 2. 2004
od 19. 4. 2001 do 20. 9. 2005
Ing. Karel Pražák - člen
Praha 4, Otradovická 730, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 7. 6. 2000 - 15. 8. 2005
od 1. 10. 1999 do 19. 4. 2001
Ing. Michal Větrovský - člen
Praha 4, Nad svahem 1419/5, PSČ 140 00
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Ing. Ivan Kočárník, CSc. - předseda
Praha 8, Zlončická 609/11, PSČ 180 00
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Ing. Ladislav Bartoníček - člen
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 142 00
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat člen představenstva samostatně.
od 18. 1. 2006 do 30. 1. 2007
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně.
od 2. 10. 2001 do 18. 1. 2006
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 1. 10. 1999 do 2. 10. 2001
Společnost zastupuje navenek v celém rozsahu představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni členové představenstva samostatně. Jmenuje-li představenstvo prokuristu, je tento oprávněn vedle představenstva jednat za společnost samostatně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva. Jmenuje-li představenstvo prokuristu je oprávněn vedle představenstva podepisovat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis. Prokurista pak připojí dodatek označující prokuru.
Likvidace
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Václav Kraut
Roudnice nad Labem, Vrchlického 1747, PSČ 413 01
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Na likvidátora jeho jmenováním přešla působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci.
Dozorčí rada
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Ing. Viktor Marek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Kyje, Rožmberská 1431, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 1. 2007
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Ing. Jan Kolací - člen dozorčí rady
Říčany, Arbesova 776/1, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 1. 2007
od 26. 10. 2006 do 30. 1. 2007
Mgr. Katarína Kmeťová - člen
Praha 8, Hnězdenská 767/4b, PSČ 181 00
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
od 20. 10. 2006 do 26. 10. 2006
Mgr. Katarína Kmeťová - člen
Praha 4, Perlitová 24
den vzniku členství: 2. 10. 2006
od 20. 10. 2006 do 30. 1. 2007
Mgr. Lubomír Král - předseda
Praha 10, Ke Skalkám 3086/70
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
den vzniku funkce: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
od 20. 10. 2006 do 30. 1. 2007
Mgr. Lenka Šafránková - člen
Praha 2, Záhřebská 9
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
od 13. 3. 2002 do 20. 10. 2006
Mgr. Lubomír Král - předseda
Praha 10, Ke Skalkám 3086/70
den vzniku členství: 13. 9. 2001 - 1. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 9. 2001 - 1. 10. 2006
od 14. 11. 2001 do 13. 3. 2002
Mgr. Lubomír Král - předseda
Praha 10, Ke Skalkám 3086/70
den vzniku funkce: 13. 9. 2001 - 13. 9. 2001
od 14. 11. 2001 do 20. 10. 2006
Mgr. Katarína Kmeťová - člen
Praha 4, Perlitová 24
den vzniku členství: 13. 9. 2001 - 1. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 9. 2001
od 14. 11. 2001 do 20. 10. 2006
- trvale bytem: Internátna 65, Banská Bystrica, stát: Slovenská republika
od 14. 11. 2001 do 20. 10. 2006
Mgr. Lenka Šafránková - člen
Praha 2, Záhřebská 9
den vzniku členství: 13. 9. 2006 - 1. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 9. 2001
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Milan Maděryč - předseda
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 760 05
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Ing. Petr Prokop - člen
Praha 5, Polívkova 540, PSČ 150 00
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Ing. Jaroslav Kafka - člen
Praha 9, Manželů Dostálových 1210, PSČ 198 00
Akcionáři
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Auto Infinity a.s., IČO: 26743493
Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21
od 1. 10. 1999 do 30. 1. 2007
Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956
Praha 1, Spálená 16
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 38 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Expobank CZ 2 629,60 Kč
Komerční banka 2 631,10 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 680,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+3
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+1
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-17
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-60
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-70
+
-

Články na Heroine.cz

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Čistič

Čistič

Po prohánění ruličkářů a taxikářů se dal Janek Rubeš na psaní knih a manuální práci. Pootevíráme...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Snížení platové třídy (služební zákon)
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Snížení platové třídy (služební zákon)

Otázka: Dobrý den, pracuji jako státní zaměstnanec na ministerstvu a vztahuje se na mne služební zákon. Smlouvu mám na plný úvazek na dobu neurcitou a jsem zařazena do 11. platové třídy, mé dosazene vzdělání magisterske....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services