Finanční holding a.s. v likvidaci, IČO: 26116731 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Finanční holding a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 7. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26116731. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26116731 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 10. 1999
Datum zániku19. 9. 2007
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007

Finanční holding a.s. v likvidaci

od 1. 10. 1999 do 30. 1. 2007

ČP finanční holding a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 2. 10. 2001 do 19. 9. 2007
Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21
od 1. 10. 1999 do 2. 10. 2001
Praha 4, Na Pankráci 121, PSČ 140 21
IČO
od 1. 10. 1999 do 19. 9. 2007

26116731

Právní forma
od 1. 10. 1999 do 19. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka6155 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 10. 1999 do 10. 4. 2007
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 1. 10. 1999 do 10. 4. 2007
- marketing - průzkum a vyhodnocení trhu
Ostatní skutečnosti
od 19. 9. 2007 do 19. 9. 2007
- Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace.
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
- Rozhodnutím jediného akcionáře v rámci působnosti valné hromady byla společnost s účinností k 1.1.2007 zrušena s likvidací a k témuž dni byl jmenován likvidátor. Dnem vstupu společnosti do likvidace je 1.1.2007.
od 3. 8. 2006 do 6. 12. 2006
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávají výše 180 000 000 Kč o částku 80 000 028 Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 99 999 972 Kč. Podmínky tohoto sníž ení základního kapitálu Společnosti stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním ustanovení § 211 a násl. Obchodního zákoníku následujícím způsobem: Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 180 000 000 Kč o 80 000 028 Kč na novou výši 99 999 972 Kč. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota kaž dé jedné kmenové akcie Společnosti, znějící na majitele, vydané v listinné podobě, bude snížena z původní výše o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč na novou výši 2 777 777 Kč. a) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že stávající výše základního kapitálu je vzhledem k rozsahu podnikatelských aktivit Společnosti nepřiměřeně a neúměrně vysoká. b) Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti, která činí celkem 80 000 028 Kč, což představuje 2 222 223 Kč na jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč, bude v celém rozsahu použita k vyplacení osobě, která předl oží původní akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie společnosti s nižší jmenovitou hodnotou akcií Společnosti.Taková částka bude vyplacena, a to do 1 měsíce po dni, kdy oprávněný akcionář předložil své akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, na bankovní účet takového oprávněného akcionáře, který za tím účelem Společnosti určí. Výplata peněžních prostředků ze snížení základního kapitálu oprávněnému akcionáři je však v souladu se zněním ustanov ení § 216 odst. 4 Obchodního zákoníku možná až po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a po zajištění nebo uspokojení pohledávek věřitelů Společnosti. c) Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou původních akcií Společnosti za nové akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, a to tak, že každá jedna kmenová akcie Společnosti, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč, bude nahrazena jednou kmenovou akcií Společnosti, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2 777 777 Kč. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oprávněného akcionáře, aby je předložil ve lhůtě 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti s nižší jmenovitou hodnotou.
od 14. 11. 2001 do 20. 3. 2002
- Jediný akcionář dále rozhodl o zvýšení základního kapitálu Spo- lečnosti ze stávající výše 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých) o 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) na částku 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát miliónů korun českých), a to formou úpisu 6 (slovy: šesti) nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Spo- ečnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto: a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 6 (slovy: šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Emisní kurs každé z upisovaných akcií Společnosti činí 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcií tvoří jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) a emisní ážio každé z upisovaných akcií částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs upi- sovaných akcií Společnosti, budou spláceny na účet Společnosti vedený u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. číslo účtu: 100xxxx. c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Spo- lečnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti, je- jichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společ- nosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. Úpis nových akcií, jejichž úpisem se rea- lizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upi- sování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zá- koníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kursu upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti. d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku.
Kapitál
od 6. 12. 2006 do 19. 9. 2007
Základní kapitál 99 999 972 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 3. 2002 do 6. 12. 2006
Základní kapitál 180 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2001 do 20. 3. 2002
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 1999 do 30. 10. 2001
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 6. 12. 2006 do 19. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 20. 3. 2002 do 6. 12. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 20. 3. 2002 do 6. 12. 2006
všechny akcie jsou v listinné podobě
od 14. 11. 2001 do 20. 3. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 14. 11. 2001 do 20. 3. 2002
v listinné podobě
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 3.
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
akcie nejsou veřejně obchodovatelné
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Václav Kraut - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Vrchlického 1747, PSČ 413 01
den vzniku členství: 1. 1. 2007
od 20. 10. 2006 do 30. 1. 2007
Ing. Richard Kapsa - člen představenstva
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 252 64
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
od 18. 1. 2006 do 20. 10. 2006
Ing. Richard Kapsa - člen představenstva
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 252 64
den vzniku členství: 1. 9. 2001 - 1. 10. 2006
od 20. 9. 2005 do 18. 1. 2006
Ing. Karel Pražák - člen
Praha 4, Otradovická 730, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 15. 8. 2005 - 31. 12. 2005
od 7. 4. 2004 do 30. 1. 2007
Ing. Miroslav Chlumský - člen
Praha 4, Zdiměřická 1452/26, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 2. 2004 - 31. 12. 2006
od 11. 7. 2003 do 18. 1. 2006
Ing. Richard Kapsa - předseda
Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 252 64
den vzniku členství: 1. 9. 2001
den vzniku funkce: 10. 9. 2001
od 14. 11. 2001 do 11. 7. 2003
Ing. Richard Kapsa - předseda
Frýdek - Místek, Sv. Čecha 1497
den vzniku členství: 1. 9. 2001
den vzniku funkce: 10. 9. 2001
od 14. 11. 2001 do 7. 4. 2004
Ing. Filip Hrnčíř - člen
Praha 6, Boučkova 13
den vzniku funkce: 1. 9. 2001 - 16. 2. 2004
od 19. 4. 2001 do 20. 9. 2005
Ing. Karel Pražák - člen
Praha 4, Otradovická 730, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 7. 6. 2000 - 15. 8. 2005
od 1. 10. 1999 do 19. 4. 2001
Ing. Michal Větrovský - člen
Praha 4, Nad svahem 1419/5, PSČ 140 00
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Ing. Ivan Kočárník, CSc. - předseda
Praha 8, Zlončická 609/11, PSČ 180 00
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Ing. Ladislav Bartoníček - člen
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 142 00
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat člen představenstva samostatně.
od 18. 1. 2006 do 30. 1. 2007
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně.
od 2. 10. 2001 do 18. 1. 2006
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 1. 10. 1999 do 2. 10. 2001
Společnost zastupuje navenek v celém rozsahu představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni členové představenstva samostatně. Jmenuje-li představenstvo prokuristu, je tento oprávněn vedle představenstva jednat za společnost samostatně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva. Jmenuje-li představenstvo prokuristu je oprávněn vedle představenstva podepisovat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis. Prokurista pak připojí dodatek označující prokuru.
Likvidace
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Václav Kraut
Roudnice nad Labem, Vrchlického 1747, PSČ 413 01
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Na likvidátora jeho jmenováním přešla působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci.
Dozorčí rada
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Ing. Viktor Marek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Kyje, Rožmberská 1431, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 1. 2007
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Ing. Jan Kolací - člen dozorčí rady
Říčany, Arbesova 776/1, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 1. 2007
od 26. 10. 2006 do 30. 1. 2007
Mgr. Katarína Kmeťová - člen
Praha 8, Hnězdenská 767/4b, PSČ 181 00
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
od 20. 10. 2006 do 26. 10. 2006
Mgr. Katarína Kmeťová - člen
Praha 4, Perlitová 24
den vzniku členství: 2. 10. 2006
od 20. 10. 2006 do 30. 1. 2007
Mgr. Lubomír Král - předseda
Praha 10, Ke Skalkám 3086/70
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
den vzniku funkce: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
od 20. 10. 2006 do 30. 1. 2007
Mgr. Lenka Šafránková - člen
Praha 2, Záhřebská 9
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 31. 12. 2006
od 13. 3. 2002 do 20. 10. 2006
Mgr. Lubomír Král - předseda
Praha 10, Ke Skalkám 3086/70
den vzniku členství: 13. 9. 2001 - 1. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 9. 2001 - 1. 10. 2006
od 14. 11. 2001 do 13. 3. 2002
Mgr. Lubomír Král - předseda
Praha 10, Ke Skalkám 3086/70
den vzniku funkce: 13. 9. 2001 - 13. 9. 2001
od 14. 11. 2001 do 20. 10. 2006
Mgr. Katarína Kmeťová - člen
Praha 4, Perlitová 24
den vzniku členství: 13. 9. 2001 - 1. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 9. 2001
od 14. 11. 2001 do 20. 10. 2006
- trvale bytem: Internátna 65, Banská Bystrica, stát: Slovenská republika
od 14. 11. 2001 do 20. 10. 2006
Mgr. Lenka Šafránková - člen
Praha 2, Záhřebská 9
den vzniku členství: 13. 9. 2006 - 1. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 9. 2001
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Milan Maděryč - předseda
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 760 05
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Ing. Petr Prokop - člen
Praha 5, Polívkova 540, PSČ 150 00
od 1. 10. 1999 do 14. 11. 2001
Ing. Jaroslav Kafka - člen
Praha 9, Manželů Dostálových 1210, PSČ 198 00
Akcionáři
od 30. 1. 2007 do 19. 9. 2007
Auto Infinity a.s., IČO: 26743493
Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21
od 1. 10. 1999 do 30. 1. 2007
Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956
Praha 1, Spálená 16
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+2

+
-
David Černý

David Černý

- výtvarník

0

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

0

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

0

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

0

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-3

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services