IPB Group Holding, a.s. v likvidaci, IČO: 26121166 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti IPB Group Holding, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 7. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26121166. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26121166 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 10. 1999
Datum zániku18. 6. 2015
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 19. 6. 2002 do 18. 6. 2015

IPB Group Holding, a.s. v likvidaci

od 27. 12. 1999 do 19. 6. 2002

IPB Group Holding, a.s.

od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999

H-IPB, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 19. 6. 2002 do 18. 6. 2015
Praha 2, Bělehradská čp.478, PSČ 120 00
od 27. 12. 1999 do 19. 6. 2002
Praha 2, Bělehradská 110, PSČ 120 00
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Praha 1, Senovážné nám. 3, PSČ 110 00
IČO
od 18. 10. 1999 do 18. 6. 2015

26121166

Právní forma
od 18. 10. 1999 do 18. 6. 2015
Akciová společnost
Spisová značka6189 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 10. 1999 do 18. 6. 2015
- činnost ekonomických poradců
od 18. 10. 1999 do 18. 6. 2015
- správa individuálních majetkových účastí v rámci holdingové struktury
Ostatní skutečnosti
od 6. 6. 2007 do 18. 6. 2015
- Usnesením městského soudu v Praze ez dne 7.2.2007, č.j. 79 K 10/2006 - 689 byl správce konkursní podstaty zproštěn funkce. Usnesení nabylo právní moci dne 2.3.2007.
od 31. 7. 2002 do 18. 6. 2015
- U vymazávané osoby likvidátor se zapisuje : den vzniku funkce: 1.1.2002 den zániku funkce: 21.6.2002
od 15. 8. 2000 do 30. 11. 2000
- Jediný akcionář dne 25.4.2000 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti a o dalších skutečnostech s tím souvisejících, takto: Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady: 1. vzdává se svého práva na přednostní úpis akcií při zvyšování základního jmění společnosti, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí a v uvážení účelového určení společnosti jako připravované holdingové společnosti IPB, 2. schvaluje (a) zvýšení základního jmění společnosti o 1.300.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování až do výše 13.382.866.400,- Kč upsáním 13.000.000 Ks až 133.828.664 ks nových akcií, jejichž charakteristika je uvedena v příloze A tohoto rozhodnutí, (b) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci, kterými jsou akcionáři Investiční a Poštovní banky, a.s., se sídlem Senovážné nám.32, Praha 1, IČ: 45316619 (dále jen "IPB"), kteří budou akcionáři IPB v den zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, ve 24.00 hodin., případně třetí osoby, na které výše definovaní akcionáři IPB postoupí právo na upsání akcií společnosti (resp.převedou právo na úpis) a kteří se prokáží níže uvedeným způsobem a splní ostatní podmínky dále uvedené (dále jen "předem určení zájemci") (c) způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném v příloze B tohoto rozhodnutí. 3. pověřuje představenstvo společnosti: (a) dohledem nad průběhem upisování akcií, výkonem pravomocí uvedených v podmínkách upisování akcií, vyhodnocení úpisu, řešení sporných případů a výkladem podmínek upisování akcií v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a tímto rozhodnutím, (b) výkonem pravomocí uvedených v podmínkách k upisování akcií, (c) činit způsobem uvedeným ve stanovách veškeré právní a jiné úkony nezbytné k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, zejména k provedení zvýšení základního jmění, k zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, k registraci nové emise akcií ve Středisku cenných papírů, k zajištění vypracování a zveřejnění Prospektu cenného papíru, ve smyslu § 77 odst.6 zákona o cenných papírech, (d) zveřejnit v Obchodním věstníku usnesení o zápisu valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a stanovami společnosti, případně jiným vhodným způsobem. 4. prohlašuje, že zváží veřejnou obchodovatelnost akcií a podle výsledků úpisu a další činnosti společnosti a případně, rozhodne o veřejné obchodovatelnosti těchto akcií. Příloha A - základní charakteristika emise druh cenného papíru: kmenová akcie emitent: IPB Group Holding, a.s. forma cenného papíru: na majitele jmenovitá hodnota akcie: 100,- Kč podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír důvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálu společnosti tak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivit společnosti a její ziskovosti, a umožnění vytvoření holdingové struktury počet: 13.000.000 až 133.828.664 ks obchodovatelnost: veřejně neobchodovatelné akcie rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi IPB Group Holding, a.s., ve smyslu stanov IPB Group Holding, a.s. a právního řádu České republiky forma splacení: peněžitá emisní kurs: 100,- Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty Příloha B - způsob upisování akcií Obecné podmínky upisování Úpis akcií je pro předem určeného zájemce. Postoupení práva na úpis: Předem určeným zájemcem - akcionář IPB je oprávněn postoupit pohledávku na úpis akcií společnosti na třetí osobu (resp.přenést právo na úpis) na třetí osobu. Postoupit pohledávku (resp.převést právo na úpis) lze pouze na základě písemné smlouvy. Podpisy převodce a nabyvatele musí být úředně ověřeny. Smlouvu o postoupení pohledávky, resp.převodu práv na úpis lze uzavřít nejdříve první den následující po zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. Právo postoupit pohledávku, resp.dále převést právo na úpis akcií společnosti má pouze předem určený zástupce - akcionář IPB. Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky, a.s.: Praha 1, náměstí Republiky 7 Praha 1, Perlová 5 České Budějovice, Hroznová 1 Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12 Karlovy Vary, Bělehradská 14 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20 Liberec, tř.1.máje 26 Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 734 Pardubice, tř.Míru 63 Jihlava, Masarykovo nám.14 Brno, Joštova ul.5 Olomouc, Horní náměstí 6 Ostrava, Nádražní 6 Zlín, Dlouhá 136 Upisovatelé - právnické osoby mohou upisovat i na pracovišti ústředí IPB, odbor 5-2, II. patro, Perlová 5, Praha 1. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech ve lhůtě upisování kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod.. Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet určený ke splácení emisního kurzu upsaných akcií (č.ú.160xxxx, resp.účet uvedený v potvrzení o upsání akcií) s datem připsání nejpozději třetí den po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci upisovací lhůty. Jako variabilní symbol uvede upisovatel číslo, které mu bude přiděleno při upsání. Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců (u zahraniční právnické osoby obdobnými doklady o (i) existenci právnické osoby, (ii) osobách, které jejím jménem jednají, a (iii) způsobu jednání jejím jménem, a to v českém jazyce, nebo s úředně ověřeným překladem. Členové statutárních orgánů upisovatelů - právnických osob se prokazují platným průkazem totožnosti. Upisovatel na něhož bylo právo upsat akcie společnosti postoupeno, resp. převedeno způsobem uvedeným výše se kromě shora uvedených dokumentů, které předkládá za převodce i za sebe, prokazuje dále (i) originálem nebo úředně ověřenou kopií smlouvy o postoupení pohledávky na úpis, resp. smlouvy o převodu práva na úpis s úředně ověř.podpisy převodce a nabyvatele, (ii) originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů převodce ke dni zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, 24.00 hodin. Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověř.podpisem upisovatele-fyzické osoby nebo statutárního orgánu (či jeho členů) upisovatele-právnické osoby s tím, že dále musí předložit veškeré výše uvedené dokumenty vyžadované od upisovatele. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo doplněna úředním překladem do českého jazyka) a musí být určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisu akcií společnosti. Plná moc musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno (obchodní jméno) upisovatele a zmocněnce, rodné číslo (datum narození) a adresu trvalého bydliště upisovatele - fyzické osoby, identifikační číslo a sídlo upisovatele - právnické osoby, rodné číslo (datum narození) a adresu trvalého bydliště zmocněnce. Všechny dokumenty vyžadované pro upisování akcií budou ponechány společnosti pro její potřeby. V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatel a/nebo rozsahu jeho nároku je rozhodující závěr přijatý představenstvem, které bude vycházet z výpisu z účtu majitele cenných papírů předaného Střediskem cenných papírů IPB ke shora u vedenému datu. Pokud upisovatel nesplní uvedené podmínky a náležitosti, nebude m u úpis umožněn. Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, na který budou nové a kcie IPB Group Holding, a.s. po jejich úplném splacení a splnění případných dalších podmínek stanovených zákonem připsány. V případě splanění všech podmínek a náležitostí úpisu bude upisovateli při úpisu vydán doklad, obsahující mimo jiné i počet upsaných akcií a číslo bankovního účtu, na nějž má být splacen emisní kurs. Vedle toho má upisovatel nárok na vydání potvrzení o úpisu akcií po splacení emisního kursu. Potvrzení bude vydáno na žádost každého upisovatele, nejdříve však ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne dosažení úspěšného úpisu akcií. Vydání akcií: Upisovatelé mají nárok na vydání akcií, ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez zbytečného odkladu, po zvýšení základního jmění a jeho splacení, zabezpečí představenstvo společnosti připsání akcií na účty jednotlivých akcionářů u Střediska cenných papírů. Lhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 5 pracovních dnů a počíná třetí pracovní den po zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku a jednom celostátně distribuovaném deníku dle rozhodnutí představenstva. Představenstvo IPB Group Holding, a.s. zveřejní usnesení o zvýšení základní jmění společnosti bez zbytečného odkladu po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu o rozhodnutí o zvýšení základního jmění. Maximální upisovací nárok: Předem určený zájemce - akcionář IPB je oprávněn upsat na jednu jím vlastněnou akcii IPB se jmenovitou hodnotou 100,- Kč jednu novou akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 100,- Kč. Předem určený zájemce, na něhož byla postoupena pohledávka na úpis, resp. převedeno právo na úpis akcií společnosti je oprávněn upsat maximálně množství akcií společnosti odpovídající pohledávce na něho postoupené resp.právům na něho převedeným. Nároky tohoto typu upisovatelů budou uspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí v jakém byly uplatněny.
od 20. 1. 2000 do 15. 8. 2000
- Jediný akcionář dne 29.12.1999 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti a o dalších skutečnostech s tím souvisejících, takto: Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady: 1. vzdává se svého práva na přednostní úpis akcií při zvyšování základního jmění společnosti, v souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí a v uvážení účelového určení společnosti jako připravované holdingové společnosti IPB, 2. schvaluje (a) zvýšení základního jmění společnosti o 1.300.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování až do výše 13.382.866.400,- Kč upsáním 13.000.000 Kč až 133.828.664 ks nových akcií, jejichž charakteristika je uvedena v příloze A tohoto rozhodnutí, (b) způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném v příloze B tohoto rozhodnutí. (c) ustavení komise pro upisování akcií jako orgánu pro dohled nad procesem upisování ve složení: předseda: Ing. Alfréd Šebek členové: Ing.Alenka Huláková, Doc.JUDr. Eduard Němeček, CSc., JUDr. Jaroslava Paulyová, Ing. Pavel Svatoš, CSc. 3. pověřuje (a) komisi pro upisování akcií dohledem nad průběhem upisování akcií, výkonem pravomocí uvedených v podmínkách upisování akcií, vyhodnocením jednotlivých upisovacích kol, řešením sporných případů a výkladem podmínek upisování akcií v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a tímto rozhodnutím, (b) představenstvo společnosti: (i) výkonem pravomocí uvedeným v podmínkách k upisování akcií, (ii) činit způsobem uvedených ve stanovách veškeré právní a jiné úkony nezbytné k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, zejména k provedení zvýšení základního jmění, k zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku, k registraci nové emise akcií ve Středisku cenných papírů k zajištění vypracování a zveřejnění Prospektu cenného papíru, ve smyslu § 77 odst.6 zákona o cenných papírech, (iii) zveřejnit v Obchodním věstníku usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami společnosti, případně jiným vhodným způsobem. 4. prohlašuje, že zváží veřejnou obchodovatelnost akcií a podle výsledků úpisu a další činnosti společnosti případně pověří představenstvo společnosti požádáním o udělení povolení veřejné obchodovatelnosti akcií, Příloha A - základní charakteristika emise druh cenného papíru: kmenová akcie emitent: IPB Group Holding, a.s. forma cenného papíru: na majitele jmenovitá hodnota akcie: 100,- Kč podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír důvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálu společnosti tak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivit společnosti a její ziskovosti, a umožnění vytvoření holdingové struktury počet: 13.000.000 až 133.828.664 ks obchodovatelnost: veřejně neobchodovatelné akcie rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi IPB Group Holding, a.s., ve smyslu stanov IPB Group Holding, a.s. a právního řádu České republiky forma splacení: peněžitá Příloha B - způsob upisování akcií Obecné podmínky upisování Úpis akcií bude probíhat ve třech kolech, pokud není dále stanoveno jinak. První kolo je určeno pro úpis akcií předem určenými zájemci, kterými jsou akcionáři Investiční a Poštovní banky, a.s., se sídlem Senovážné nám.32, Praha 1 (dále jen "IPB"), kteří budou akcionáři IPB v den zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění (dále je rozhodnutí o zvýšení základního jmění) v Obchodním věstníku, ve 24,00 hodin. Druhé kolo bude provedeno na základě nabídky předem určeným zájemcům-akcionářům IPB oprávněným k upisování v prvním kole s tím, že se objednávky budou uspokojovat s časovou prioritou. Třetí kolo bude provedeno veřejnou nabídkou s časovou prioritou uspokojování upisovatelů (tj.podle pořadí úpisu) s tím, že upisovatelem může být kterákoli právnická či fyzická osoba splňující případné požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky, a.s.: Praha 1, náměstí Republiky 7 Praha 1, Perlová 5 České Budějovice, Hroznová 1 Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12 Karlovy Vary, Bělehradská 14 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20 Liberec, tř.1.máje 26 Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 734 Pardubice, tř.Míru 63 Jihlava, Masarykovo nám.14 Brno, Joštova ul.5 Olomouc, Horní náměstí 6 Ostrava, Nádražní 6 Zlín, Dlouhá 136 Určení zájemci - právnické osoby mohou upisovat i na pracovišti ústředí IPB, odbor 5-2, II. patro, Perlová 5, Praha 1. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech ve lhůtě upisování kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod.. Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit emisní ážio (pokud se akcie upisují s emisním ážiem) a alespoň 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií takovým způsobem, aby úhrada byla připsána na účet určený ke splácení emisního kurzu upsaných akcií (č.ú.160xxxx, resp.účet uvedený v potvrzení o upsání akcií) s účetním datem nejpozději posledního dne upisovací lhůty pro každé kolo. Jako variabilní symbol uvede upisovatel číslo, které mu bude přiděleno při upsání. Nesplacená část jmenovité hodnoty nově upsaných akcií musí být splacena v jedné splátce nejpozději do šesti měsíců od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění. Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců (u zahraniční právnické osoby obdobnými doklady o (i) existenci právnické osoby, (ii) osobách, které jejím jménem jednají, a (iii) způsobu jednání jejím jménem, a to v českém jazyce, nebo s úředně ověřeným překladem. Členové statutárních orgánů upisovatelů - právnických osob se prokazují platným průkazem totožnosti. Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osoby nebo statutárního orgánu (či jeho členů) upisovatele - právnické osoby s tím, že dále musí předložit veškeré výše uvedené dokumenty vyžadované od upisovatele. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo doplněna úředním předkladem do českého jazyka ) a musí být určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisu akcií IPB Group Holding, a.s.. Plná moc musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno (obchodní jméno) upisovatele a zmocněnce, rodné číslo (datum narození) a adresu trvalého bydliště upisovatele - fyzické osoby, identifikační číslo a sídlo upisovatele - právnické osoby, rodné číslo (datum narození) a adresu trvalého bydliště zmocněnce. Všechny dokumenty vyžadované pro upisování budou ponechány společnosti pro její potřeby. V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele a/nebo rozsahu jeho nároku je rozhodující názor komise pro upisování. Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, na který budou nové akcie IPB Group Holding, a.s. po jejich úplném splacení a splnění případných dalších podmínek stanovených zákonem připsány. V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu bude upisovateli při úpisu vydán doklad, obsahující mimo jiné i počet upsaných akcií a číslo bankovního účtu, na nějž má být splacen emisní kurz. Vedle toho má upisovatel nárok na vydání potvrzení o úpisu akcií po splacení emisního kurzu, resp.jeho části vyžádané těmito podmínkami. Potvrzení bude vydáno na žádost každého upisovatele, nejdříve však ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne dosažení úspěšného úpisu akcií. V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí je emitent oprávněn upisovateli úpis odmítnout. Vydání zatimních listů/akcií: Upisovatelé mají nárokna vydání zatimních listů, ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez zbytečného odkladu, po zvýšení základního jmění a jeho splacení, zabezpečí představenstvo společnosti připsání akcií na účty jednotlivých akcionářů u Střediska cenných papírů. I. kolo Lhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů a počíná běžet 2.2.2000 s tím, že pokud do uvedeného data nedojde k zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a zveřejnění tohoto usnesení o zvýšení základní jmění v Obchodním věstníku, případně i jiným vhodným způsobem, začne lhůta běžet 3. pracovní den po zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku a jednom celostátně distribuovaném deníku, dle rozhodnutí představenstva. Představenstvo IPB Group Holding, a.s. zveřejní usnesení o zvýšení základního jmění společnosti bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 21 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu o rozhodnutí o zvýšení základního jmění. Maximální upisovací nárok: Upisovatel je oprávněn upsat na jednu jím vlastněnou akcii IPB se jmenovitou hodnotou 100,- Kč jednu novou akci IPB Group Holding, a.s., se jmenovitou hodnotou 100,- Kč. Emisní kurz: 100,- Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty s cílem zvýhodnit akcionáře IPB v souladu s rozhodnutím valné hromady IPB ze dne 16.11.1999. II. kolo Rozsah úpisu: Předmětem upisování ve druhém kole jsou akcie, které nebyly v prvním kole upsány, a akcie, jejichž úpis byl neplatný či neúčinný. Představenstvo zveřejní na pobočkách, které budou provádět upisování akcií ve druhém kole, ve lhůtě 21 dnů od skončení prvního kola, výzvu k upisování ve druhém kole, ve které uvede objem akcií pro druhé kolo. V případě, že v rámci prvního kola budou upsány a splaceny akcie ve jmenovité hodnotě nejméně 1.300.000.000,- Kč, může představenstvo po vyhodnocení prvního kola rozhodnout o ukončení upisování a tím i o konečné výši zvýšení základního jmění. V tom případě se druhé a třetí kolo nebude konat s tím, že představenstvo bude povinno zveřejnit v Obchodním věstníku nejpozději do 21 dnů ode dne ukončení upisování v prvním kole výsledky zvýšení základního jmění. Lhůta k upisování: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů a počíná běžet třetí pracovní den ode dne zveřejnění výzvy představenstva IPB Group Holding, a.s. k upisování akcií ve druhém kole na příslušných pobočkách. Maximální upisovací nárok: Jednotliví upisovatelé jsou oprávněni upsat libovolné množství akcií s tím, že jejich nároky budou uspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí postupně tak, jak budou upisovat a to až do chvíle, kdy bude upsána poslední akcie. Platí dále, že pokud bude požadavek upisovatele překračovat množství akcií, které je možné upsat, bude jeho požadavek krácen. Emisní kurz: 100,- Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty s cílem zvýhodnit akcionáře IPB v souladu s rozhodnutím valné hromady IPB ze dne 16.11.1999. III. kolo Rozsah úpisu: předmětem upisování ve třetím kole jsou akcie, které nebyly v druhém kole upsány, a akcie, jejichž úpis byl neplatný či neúčinný. Představenstvo zveřejní na pobočkách, které budou provádět upisování akcií ve třetím kole, ve lhůtě 21 dnů od skončení druhého kola, výzvu k upisování akcií ve třetím kole, ve které uvede přesný objem akcií pro třetí kolo. V případě, že v rámci prvního a druhého kola budou upsány a splaceny akcie ve jmenovité hodnotě nejméně 1.300.000.000,- Kč, může představenstvo po vyhodnocení druhého kola rozhodnout o ukončení upisování a tím i o konečné výši zvýšení základního jmění. V tom případě se třetí kolo nebude konat s tím, že představenstvo bude povinno zveřejnit v Obchodním věstníku nejpozději do 21 dnů ode dne ukončení upisování ve druhém kole výsledky zvýšení základního jmění. Lhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů a počíná běžet třetí pracovní den ode dne zveřejnění výzvy představenstva IPB Group Holding, a.s. k upisování akcií ve třetím kole na příslušných pobočkách. Maximální upisovací nárok: Jednotlivý upisovatelé jsou oprávněni upsat libovolné množství akcií s tím, že jejich nároky budou uspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí postupně tak, jak budou upisovat a to až do chvíle, kdy bude upsána poslední akcie. Platí dále, že pokud bude požadavek upisovatele překračovat množství akcií, které je možné upsat, bude jeho požadavek krácen. Emisní kurz: 150,- Kč, s ohledem na posílení likvidity společnosti.
od 27. 12. 1999 do 20. 1. 2000
- Jediný akcionář dne 8.12.1999 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti a o dalších skutečnostech s tím souvisejících, takto: Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady: 1. se s ohledem na důležitý zájem společnosti, kterým je vytvoření holdingové struktury skupiny IPB (viz dále), vzdává svého práva na přednostní úpis akcií při zvyšování základního jmění společnosti, které bude provedeno v souladu s níže uvedenými podmínkami 2. schvaluje (a) zvýšení základního jmění společnosti o 1.300.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování až do výše 13.382.866.400,- Kč upsáním 13.000.000 až 133.828.664 ks nových akcií, jejichž charakteristika je uvedena v příloze A tohoto rozhodnutí, (b) způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném v příloze B tohoto rozhodnutí. (c) ustavení komise pro upisování akcií jako orgánu pro řízení a dohled nad procesem upisování ve složení: předseda: Doc.JUDr.Eduard Němeček, CSc. místopředseda: JUDr.Jaroslava Paulyová členové: Ing.Alfréd Šebek, Ing.Alenka Huláková, Ing.Pavel Svatoš, CSc. 3. pověřuje (a) komisi pro upisování akcií výkonem pravomocí uvedených v podmínkách upisování akcií, vyhodnocením jednotlivých upisovacích kol, řešením sporných případů a výkladem podmínek upisování akcií v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a tímto rozhodnutím, (b) představenstvo společnosti: (i) výkonem pravomocí uvedeným v podmínkách k upisování akcií, (ii) činit způsobem uvedených ve stanovách veškeré právní a jiné úkony nezbytné k zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku, registraci nové emise akcií ve Středisku cenných papírů a přijetí nových akcií k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., případně jiném veřejném trhu, (iii) zveřejnit v obchodním věstníku usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Příloha A - základní charakteristika emise druh cenného papíru: kmenové akcie emitent: H-IPB, a.s. forma cenného papíru: na majitele jmenovitá hodnota akcie: 100,- Kč podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír důvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálu společnosti tak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivit společnosti a její ziskovosti, a umožnění vytvoření holdingové struktury počet: 13.000.000 až 133.828.664 ks obchodovatelnost: veřejně obchodovatelné akcie rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi H-IPB, a.s., se smyslu stanov H-IPB, a.s. a právního řádu České republiky forma splacení: peněžitá Příloha B - způsob upisování akcií Obecné podmínky upisování Úpis akcií bude probíhat ve třech kolech, pokud není dále stanoveno jinak. První kolo je určeno pro úpis akcií předem určenými zájemci, kterými jsou akcionáři Investiční a Poštovní banky, a.s., se sídlem Senovážné nám.32, Praha 1 (dále jen "IPB"), kteří budou akcionáři IPB v den zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, ve 24,00 hodin. Druhé kolo bude provedeno na základě nabídky předem určeným zájemcům-akcionářům IPB oprávněným k upisování v prvním kole s tím, že se objednávky budou uspokojovat s časovou prioritou. Třetí kolo bude provedeno veřejnou nabídkou s časovou prioritou uspokojování upisovatelů (tj.podle pořadí úpisu) s tím, že upisovatelem může být kterákoli právnická či fyzická osoba splňující případné požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky, a.s.: Praha 1, náměstí Republiky 7 Praha 1, Perlová 5 České Budějovice, Hroznová 1 Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12 Karlovy Vary, Bělehradská 14 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20 Liberec, tř.1.máje 26 Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 734 Pardubice, tř.Míru 63 Jihlava, Masarykovo nám.14 Brno, Joštova ul.5 Olomouc, Horní náměstí 6 Ostrava, Nádražní 6 Zlín, Dlouhá 136 Určení zájemci - právnické osoby mohou upisovat i na pracovišti ú středí IPB, odbor 5-2, II. patro, Perlová 5, Praha 1. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech v kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod.. Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií takovým způsobem, aby úhrada byla připsána na účet H-IPB, a.s. určený ke splácení emisního kurzu upsaných akcií (č.ú.160xxxx, resp.účet uvedený v potvrzení o upsání akcií) s účetním datem nejpozději posledního dne upisovací lhůty. Nesplacená část jmenovité hodnoty nově upsaných akcií musí být splacena do 1 roku ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti. Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců (u zahraniční právnické osoby obdobnými doklady o (i) existenci právnické osoby, (ii) osobách, které jejím jménem jednají, a (iii) způsobu jednání jejím jménem, a to v českém jazyce, nebo s úředně ověřeným překladem. Členové statutárních orgánů se prokazují platným průkazem totožnosti. Upisovatel musí při úpisu předložit originál nebo ověřenou kopii výpisu z účtu majitele cenných papírů vystaveného Střediskem cenných papírů České republiky, které bude prokazovat počet akcií IPB vlastněných upisovatelem ke dni zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osoby nebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby s tím, že dále musí předložit veškeré výše uvedené dokumenty vyžadované od upisovatele. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo opatřena úředně ověřeným předkladem) a musí být určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisu akcií H-IPB, a.s.. Plná moc musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno (obchodní jméno) upisovatele a zmocněnce, rodné číslo (datum narození) a adresu trvalého bydliště upisovatele - fyzické osoby, identifikační číslo a sídlo upisovatele - právnické osoby, rodné číslo (datum narození) a adresu trvalého bydliště zmocněnce. Všechny dokumenty vyžadované pro upisování budou ponechány společnosti pro její potřeby. V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele a/nebo rozsahu jeho nároku je rozhodující názor komise pro upisování. Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, na který budou nové akcie H-IPB, as. po jejich úplném splacení a splnění případných dalších podmínek stanovených zákonem připsány. V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu bude upisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné i počet upsaných akcií a číslo bankovního účtu, na nějž má být splacen emisní kurz. V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí je emitent oprávněn upisovateli úpis odmítnout. I. kolo Lhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů a počíná běžet 28.prosince 1999 s tím, že pokud do uvedeného data nedojde k zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a zveřejnění usnesení v Obchodním věstníku a, případně, v dalších periodicích, začne lhůta běžet 1. den po zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, nejpozději však 25. den po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo H-IPB, a.s. zveřejní usnesení o zvýšení základního jmění společnosti nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Maximální upisovací nárok: Upisovatel je oprávněn upsat na jednu jím vlastněnou akcii IPB se jmenovitou hodnotou 100,- Kč jednu novou akci H-IPB, a.s., se jmenovitou hodnotou 100,- Kč Emisní kurz: 100,- Kč je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty s cílem zvýhodnit akcionáře IPB v souladu s rozhodnutím valné hromady IPB ze dne 16.11.1999. II. kolo Rozsah úpisu: Předmětem upisování ve druhém kole jsou akcie, které nebyly v prvním kole upsány, a akcie, jejichž úpis byl komisí pro upisování prohlášen za neúčinný. Datum zahájení druhého kola určí představenstvo s tím, že druhé kolo začne nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení prvního upisovacího kola. Přesný objem akcií pro druhé kolo upisování bude uveřejněn komisí pro upisování na pobočkách, které budou provádět upisování akcií ve druhém kole, nejpozději v den zahájení upisování akcií ve druhém kole. V případě, že v rámci prvního kola budou upsány a splaceny akcie ve jmenovité hodnotě nejméně 1.300.000.000,- Kč, může představenstvo po vyhodnocení prvního kola rozhodnout o ukončení upisování a tím i o konečné výši zvýšení základního jmění. V tom případě se druhé a třetí kolo nebude konat s tím, že představenstvo bude povinno zveřejnit nespozději do 21 dnů ode dne ukončení upisování v prvním kole výsledky zvýšení základního jmění. Lhůta k upisování: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů a počíná běžet v den uvedený ve výzvě představenstva H-IPB, a.s. k upisování akcií ve druhém kole s tím, že bude zveřejněna způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Maximální upisovací nárok: Jednotliví upisovatelé jsou oprávněni upsat libovolné množství akcií s tím, že jejich nároky budou uspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí postupně tak, jak budou upisovat a to až do chvíle, kdy bude upsána poslední akcie. Platí dále, že pokud bude požadavek upisovatele překračovat množství akcií, které je možné upsat, bude jeho požadavek krácen. Emisní kurz: 100,- Kč je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty s cílem zvýhodnit akcionáře IPB v souladu s rozhodnutím valné hromady IPB ze dne 16.11.1999. III. kolo Rozsah úpisu: předmětem upisování ve třetím kole jsou akcie, které nebyly v druhém kole upsány, a akcie, jejichž úpis byl komisí pro upisování prohlášen za neúčinný. Komise pro upisování předá představenstvu zprávu o výsledcích upisování ve druhém kole nejpozději do 14ti dnů ode dne ukončení upisování ve druhém kole. Přesný objem akcií pro třetí kolo upisování bude zveřejněn představenstvem ve výzvě k upisování akcií ve třetím kole. Výzva k upisování akcií ve třetím kole bude zveřejněna nejméně 7 dnů přede dnem zahájení upisování a nejpozději 60 dnů ode dne ukončení upisování ve druhém kole. V případě, že v rámci prvního a druhého kola budou upsány a splaceny akcie ve jmenovité hodnotě nejméně 1.300.000.000,- Kč, může představenstvo po vyhodnocení druhého kola rozhodnout o ukončení upisování a tím i o konečné výši zvýšení základního jmění. V tom případě se třetí kolo nebude konat. Představenstvo zveřejní nejpozději do 21 dnů ode dne ukončení upisování ve druhém kole výsledky zvýšení základního jmění. Lhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů a počíná běžet v den uvedený ve výzvě představenstva H-IPB, a.s. k upisování akcií ve třetím kole s tím, že bude zveřejněna způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Maximální upisovací nárok: Jednotlivý upisovatelé jsou oprávněni upsat libovolné množství akcií s tím, že jejich nároky budou uspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí postupně tak, jak budou upisovat a to až do chvíle, kdy bude upsána poslední akcie. Platí dále, že pokud bude požadavek upisovatele překračovat množství akcií, které je možné upsat, bude jeho požadavek krácen. Emisní kurz: 150,- Kč, s ohledem na posílení likvidity společnosti.
Kapitál
od 18. 10. 1999 do 18. 6. 2015
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 6. 2002 do 18. 6. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 19. 6. 2002 do 18. 6. 2015
hromadné akcie vydané v listinné podobě
od 27. 12. 1999 do 19. 6. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 000.
od 27. 12. 1999 do 19. 6. 2002
akcie jsou v zaknihované podobě
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 000.
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
akcie jsou v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 30. 5. 2013 do 18. 6. 2015
OTTO BUREŠ - člen
České Budějovice - České Budějovice 3, J. Š. Baara, PSČ 370 01
den vzniku funkce: 21. 6. 2002
od 16. 7. 2003 do 30. 5. 2013
Otto Bureš - člen
Homole - Nové Homole, 171, PSČ 370 01
den vzniku funkce: 21. 6. 2002
od 31. 7. 2002 do 16. 7. 2003
Otto Bureš - člen
České Budějovice, A. Barcala 3
den vzniku funkce: 21. 6. 2002
od 7. 5. 2002 do 31. 7. 2002
Mgr. Karel Beran - člen
Praha 10, U Vesny 1270/7
den vzniku funkce: 17. 4. 2001 - 21. 6. 2002
od 23. 2. 2001 do 7. 5. 2002
Ing. Alfréd Šebek - člen
Praha 10, Na Slavíkově 19
od 23. 2. 2001 do 7. 5. 2002
Ing. Alenka Huláková - člen
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1259/27
od 23. 2. 2001 do 19. 6. 2002
JUDr. Nataša Brožová - předseda
Praha 10, Za Zahradami 412
den vzniku funkce: 20. 7. 2000 - 8. 1. 2002
od 23. 2. 2001 do 18. 6. 2015
Ing. Mikuláš Végh - místopředseda
Odolena Voda, Panenské Břežany 174, PSČ 250 70
den vzniku funkce: 20. 7. 2000
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Ing. Alfréd Šebek - předseda
Praha 10, Na Slavíkově 19
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Ing. Alenka Huláková - místopředseda
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1259/27
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Ing. Pavel Svatoš, CSc. - člen
Praha 9, Novosibřinská 858
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Ing. Ivan Matějovský, CSc. - člen
Praha 10, Sečská 23
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Ing. Zdeněk Kubát - člen
Praha 5-Jinonice, Dominova 2467
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Ing. Zbyněk Linhart - člen
Praha 5, Jánského 2506
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Alena Hajná - člen
Čelákovice, Na stráni 1626
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Miluše Vaňková - člen
Břeclav, Dukelských hrdinů 14
od 19. 6. 2002 do 18. 6. 2015
"1. Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou uvedenou v odst. 2. 2. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, s uvedením své funkce. 3. Společnost je oprávněna zastupovat osoba, která je k tomu zmocněna či pověřena v souladu s právními předpisy, jakož i vnitřními předpisy společnosti."
od 27. 12. 1999 do 19. 6. 2002
Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo alespoň dva členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, ale pouze v rozsahu určeném organizačním, podpisovým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: - předseda nebo místopředseda představenstva samostatně - člen představenstva vždy společně s předsedou nebo místopředsedou - člen představenstva a zaměstnanec společnosti v rozsahu svého oprávnění daného vnitřními předpisy společnosti
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. Osoby oprávněné podepisovat za společnost podepisují za společnost takovým způsobem, že k vytištnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis shodný s úředně ověřeným podpisovým vzorem.
Likvidace
od 7. 5. 2013 do 18. 6. 2015
OLDŘICH PERUTKA
Praha - Újezd nad Lesy, Rápošovská, PSČ 190 16
od 16. 7. 2003 do 7. 5. 2013
Otto Bureš
Homole - Nové Homole, 171, PSČ 370 01
od 31. 7. 2002 do 16. 7. 2003
Otto Bureš
České Budějovice, A. Barcala 3
od 19. 6. 2002 do 31. 7. 2002
JUDr. Karel Beran
Praha 10, U Vesny 1270/7
Dozorčí rada
od 24. 6. 2014 do 18. 6. 2015
Ing. PETR HLÍNKA - člen
Praha - Záběhlice, Záběhlická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 4. 11. 2003
od 17. 10. 2013 do 18. 6. 2015
Ing. JOSEF RYTÍŘ - člen
Praha - Vinohrady, U Zvonařky, PSČ 120 00
den vzniku členství: 4. 11. 2003
od 16. 6. 2004 do 24. 6. 2014
Ing. Petr Hlínka - člen
Praha 10, Záběhlická 90, PSČ 100 00
den vzniku členství: 4. 11. 2003
od 23. 12. 2003 do 16. 6. 2004
Ing. Petr Hlínka - člen
Brno, Chaloupeckého náměstí 2, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 11. 2003
od 23. 12. 2003 do 17. 10. 2013
Ing. Josef Rytíř - člen
Znojmo, 28.října 2527/20, PSČ 669 02
den vzniku členství: 4. 11. 2003
od 17. 9. 2003 do 18. 6. 2015
JUDr. Jan Hodoušek - člen
Praha 4, Točitá 1720, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 6. 2003
od 23. 2. 2001 do 19. 6. 2002
Ing. Jan Strnad - člen
Praha 3, Přemyslovská 2331/12
den vzniku funkce: 21. 7. 2000 - 20. 12. 2001
od 23. 2. 2001 do 17. 9. 2003
JUDr. Jan Hodoušek - člen
Praha 4, Točitá 1720
den vzniku funkce: 22. 6. 2000 - 22. 6. 2003
od 23. 2. 2001 do 23. 12. 2003
Josef Rytíř - člen
Znojmo, 28. října 20
den vzniku funkce: 3. 11. 2000
od 23. 2. 2001 do 23. 12. 2003
Ing. Petr Hlínka - člen
Brno, Chaloupeckého nám. 2
den vzniku funkce: 3. 11. 2000
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Ing. Jiří Tesař, CSc. - předseda
Praha 5 - Hlubočepy, U šípků 4
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Randall Dillard - místopředseda
7 Sovereing Mews Pearson St., London E2, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Ing. Eduard Onderka - člen
Praha 6, V.P.Čkalova 798/24
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
Doc.JUDr. Eduard Němeček, CSc. - člen
Praha 10, Počernická 514/54
od 27. 12. 1999 do 23. 2. 2001
JUDr. Jaroslava Paulyová - člen
Praha 1, Petrská 1426/1
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Hana Ižovská - člen
Praha 4 - Kamýk, Dobevská 875
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Silvie Horáčková - člen
Praha 7, U smaltovny 1334/22 AA
od 18. 10. 1999 do 27. 12. 1999
Gabriel Achour - člen
Praha 5, Grafická 39
Akcionáři
od 31. 7. 2013 do 18. 6. 2015
Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
od 30. 11. 2000 do 31. 7. 2013
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 14
od 18. 10. 1999 do 30. 11. 2000
Burns Schwartz, v.o.s., IČO: 25620801
Praha 1, Senovážné nám. 3
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

-2

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-5

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-11

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-15

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-17

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-18

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Nosíte ráda šaty a sukně, ale v zimě přecházíte na kalhoty, protože nevíte, jak šaty nakombinovat a jak...

Partners Financial Services