Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MARKET LINE, a.s., v likvidaci
IČO: 26126001 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 11. 1999
Datum zániku6. 3. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 3. 6. 2013 do 6. 3. 2014

MARKET LINE, a.s., v likvidaci

od 3. 11. 1999 do 3. 6. 2013

MARKET LINE, a.s.

Sídlo
od 28. 2. 2012 do 6. 3. 2014
Praha 4, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00
od 3. 11. 1999 do 28. 2. 2012
Praha 4, V luhu 16/1264
IČO
od 3. 11. 1999 do 6. 3. 2014

26126001

Právní forma
od 3. 11. 1999 do 6. 3. 2014
Akciová společnost
Spisová značka6211 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 11. 1999 do 6. 3. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 11. 1999 do 6. 3. 2014
- obchodně ekonomické poradenství
Ostatní skutečnosti
od 6. 3. 2014 do 6. 3. 2014
- Obchodní společnost MARKET LINE, a.s., v likvidaci, Praha 4, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, IČO: 261 26 001, se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6211. Právním důvodem výma zu je ukončení likvidace společnosti.
od 14. 11. 2008 do 6. 5. 2009
- a) Jediný Akcionář Společnosti snižuje základní kapitál Společnosti, a to o částku ve výši 112.700.000,- Kč (slovy: sto dvanáct milionů sedm set tisíc korun českých), a to z částky ve výši 115,000.000,- Kč (slovy: sto patnáct milionů korun českých) na čás tku ve výši 2,300.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) b) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plné výši vyplacena Akcionáři/akcionářům Společnosti. c) Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že v roce 2007 došlo k prodeji podniku Společnosti a tím k ukončení dosavadní podnikatelské činnosti a zároveň nebyly dosud nalezeny nové oblasti podnikatelské činnosti Společnosti. d) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to z částky ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá na částku ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá. e) Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii/akciích s podpisem člena představenstva. Lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty se stanoví na tři měsíce, a to počínaje dne m zveřejnění výzvy představenstva Akcionáři/akcionářům k předložení akcií za účelem vyznačení změny jmenovité hodnoty. Představenstvo je povinno zveřejnit tuto výzvu do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akc ionář je oprávněn své akcie předložit k výměně ve lhůtě shora uvedené v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.
od 14. 12. 2006 do 22. 12. 2006
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto : a) zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku ve výši 73,000.000,- Kč (slovy: sedmsdesát tři miliony korun českých) z částky ve výši 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých) na částku ve výši 115,000.000,- Kč (slovy: sto patnáct m ilionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipuští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 73 (slovy: sedmdesáti tří) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. c) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je: 1. Mgr. Ladislav Král, RČ xxxx, bytem Olomouc, Kmochova 4 (dále jen "zájemce"), který upíše 73 kusů akcií. d) Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v notářské kanceláři notářky Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, a to ve lhůtě jednoho měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce je přítomen na valné hromadě, oznamuje p ředstavenstvo Společnosti Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 11. prosince 2006, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 8 . prosince 2006. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 11. prosince 2006. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: centrala@marketline.cz Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000, Kč (slovy: jeden milion korun českých). e) Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem bylo započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to část pohledávky ve výši 73,000.000,- Kč vzni klé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 18. 9. 2006, kde postupitelem byla společnost FIRST CE ESTABLISHMENT, se sídlem Bahnhofstrasse 7 949 Schan Liechtenstein na straně jedné a postupníkem Zájemce na straně druhé. Na základě této sml ouvy postoupil postupitel na postupníka svou pohledávku, kterou měl za Společností, a to na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 6. 10. 2004 a dodatků ze dne 21. 1. 2005 a 1. 11. 2005, kde postupitel byl věřitelem na straně jedné a Společnost dlužníkem na straně druhé a jejímž předmětem byl závazek věřitele poskytnout dlužnikovi úvěr v celkové výši 73,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony korun českých). Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky má tedy Zájemce za Společností pohledávku v celkové vý ši 73,000.000,- Kč (jistina) plus smluvní úrok ve výši 2,1 % p.a. Pohledávka byla splatná ke dni 5. 10. 2006. Dle vyjádření auditora Ing. Emila Zofalla, auditorské oprávnění ev. č. 458 ze dne 20. 11. 2006 byly veškeré tyto závazky ke dni 20. 11. 2006 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společnsotí a Zájemcem ve lhůtě dvou měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí v alné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, které má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora. Před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií.
od 25. 2. 2005 do 28. 6. 2005
- Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl ve věci 13 Nc 33119/2004-11 exekuce oprávněný Pavel Burdych, 01.06.1976, Pichlova 2168, 530 02 Pardubice proti povinnému MARKET LINE, a.s., IČ: 26126001 V luhu 16/1264, 140 00 Praha 4 pro 2.150,- Kč s přísl., takto: I. Soud nařizuje podle vykonatelného platebního rozkazuObvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24.8.2004, sp.zn.61 Ro 2052/2004, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 2.150,- Kč s 2,5% úroky z provedení ročně od 7.8.2004 do zaplacení a pro 21,- Kč ( úrok z prodlení ve výši 2,5% ročně z částky 9.915,- od 7.8.2004 do 30.9.2004 ) a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného. II. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor: JUDr. Igor Ivanko Exekutorský úřad Praha 10 se sídlem České družiny 18, 160 00 Praha 6
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- Dne 25.11.2002 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti MARKET LINE, a.s. takto: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 40,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) z částky ve výši 2,000.000,-Kč (slovy:dva miliony korun českých) na částku ve výši 42,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč(slovy: sto tisíc korun českých).
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- Všichni akcionáři se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kpaitálu přednostního práva na upisování akcií.
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- Všechny nové akcie budu upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: 1. Mgr. Ladislav Král, RČ xxxx, bytem Olomouc, Kmochova 4 upíše 200 kusůů akcií
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v notářské kanceláři notářky Mgr. Olgy Spoustové , notářky v Praze na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3 a to ve lhůtě dvou týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že předem určení zájemci, resp. jejich zplnomocnění zástupci, jdou přítomni na valné hromadě, oznamuje představenstvo společnosti předem určeným zájemcům, že prvním dnem lhůty je den 3.12.2002, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 2.12.2002. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude oběma předem určeným zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: a) Mgr. Ladislav Král:centrala@marketline.cz b) FIRST CE ESTABLISHMENT zelenkova.petra@tiscali.cz
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- Smlouvy o upsání akcií budu uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- Valná hromada vyslovila svůj souhlas, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít společnost MARKET LINE, a.s. za předem určenými zájemci a to panem Mgr. Ladislavem Králem, RČ xxxx, bytem Olomouc, Kmochova 4 a společností FIRST CE ESTABLISHMENT , se sídlem Bahnhofstrasse 7, 9494 Schaan Liechtenstein byly započteny části pohledávek, které mají předem určení zájemci pan Mgr. Ladislav Král a společnost FIRST CE ESTABLISHMENT za společností MARKET LINE, a.s. a to takto:
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- 1. pohledávky předem určeného zájemce pana Mgr. Ladislava Krále: a) část pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2001 uzavřené mezi Mgr. Ladislavem Králem jako věřitelem a společností jako dlužníkem znějící na ačástku ve výši 10 000000,-Kč + smluvní úrok ve výši 7% p.a. když ke dni 25.11.2002 činí její výše částku 10 000 000,-Kč + smluvní úrok ve výši 7% p.a. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2002. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 10 000 000,-Kč a to i před její splatností.
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- b)část pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.5.2001 uzavřené mehi Mgr. Ladislavem Králem jako věřitelem a společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 10 000000,-Kč + smluvní úrok ve výši 7% p.a. když ke dni 25.11.2002 činí její výše částku 10 000 000,-Kč + smluvní úrok ve výši 7% p.a. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2002. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 10 000 000,-Kč a to i před její splatností.
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- 2. pohledávky předem určeného zájemce FIRST CE ESTABLISHMENT: a) část pohledávky účinné ke dni 30.9.2002 uzavřené mezi předem určeným zájemcem jako postupníkem a Mgr. Ladislavem Králem jako postupitelem, kdy dlužníkem je společnost MARKET LINE,a.s. znějící na částku ve výši 20,000.000,-Kč + smluvní prok ve výši 7% p.a. když ke dni 25.11.2002 činí její výše částky 20 000 000,-Kč + smluvní úrok ve výši 7% p.a. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2002. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 20,000.000,-Kč a to i před její splatností.
od 6. 1. 2003 do 28. 4. 2003
- Dle vyjádření auditora Ing. Ericha Zofalla, auditorské oprávnění 000458 ze dne 18.11.2002 jsou veškeré tyto závatky v účetnictví společnosti ke dni 31.10.2002 řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností MARKET LINE,a .s. a předem určenými zájemci panem Mgr. Ladislavem Králem a společností FIRST CE ESTABLISHMENT ve lhůtě jednoho týde de dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouvy o započtení budou uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost MARKET LINE, a.s. za předem určenými zájmci panem Mgr. Ladislavem Králem a společností FIRST CE ESTABLISHMENT z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají předem určení zájemci za společností MARKET LINE, a.s. budou splaceny částečně a to v rozsahu uvedeném shora.
od 14. 3. 2000 do 8. 8. 2000
- a,Základní jmění se zvyšuje dle § 203 Obchodního zákoníku o 1000000,- Kč upsáním nových akcií bez možnosti upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b, Bude upsáno 10 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, které nejsou veřejně obchodovatelné o jmenovité hodnotě 100000,-Kč každé akcie. c, Přednostní právo na upisování akcií ostatními akcionáři je vyloučeno vzhledem k faktu, že se upisují akcie nepeněžitými vklady. Akcie budou nabídnuty konkrétnímu zájemci-společnosti ANGSLEY INVESTMENTS LIMITED se sídlem 20, Queen Frederica Street,EL GRECO HOUSE, Flat 104,1506,Nicosia, Cyprus, která upíše akcie nepeněžitým vkladem - směnkami. d, Místo pro upisování akcií- sídlo společnosti Praha 4 V luhu 16/1264, Nusle. e, Lhůta pro upisování akcií činí 2 měsíce, datum počátku jejího běhu je stanoven následujícím dnem po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. f, Emisní kurs jedné akcie je 481434,- Kč. g, Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti, lhůta pro splacení vkladu do 2 měsíců ode dne následujícím po dni upsání akcií. h, Předmět nepeněžitého vkladu tvoří směnky : První směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč,trasant:Anatolij Krym-Harvest,Kišiněvská 3v/38, Černovci 274,trasát: Mgr. Ladislav Král r.č.xxxx, Kmochova 4, 779 00 Olomouc, remitent: původně na vlastní řad,převedeno rubopisem na řad ANGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20,Queen Frederica Street El Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus. Místo a datum vystavení: Olomouc, 1.2.1998 Místo a datum splatnosti:Olomouc, 31.12.1999 Způsob splacení: v hotovosti proti směnce. Druhá směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč,trasant: Anatolij Krym-Harvest, Kišiněvská 3v/38, Černovci 274, trasát: Mgr.Ladislav Král r.č.xxxx, Kmochova 4, 779 00 ,Olomouc, remitent : původně na vlastní řad, převedeno rubopisem na řad ANGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20,Queen Federica Street El Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus. Datum a místo vystavení: Olomouc, 1.3.1998 Místo a datum splatnosti: Olomouc, 31.1.2000 Způsob splacení: v hotovosti proti směnce. Třetí směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč,trasant:Anatolij Krym-Harvest,Kišiněvská 3v/38, Černovci 274, trasát: Mgr. Ladislav Král r.č.xxxx, Kmochova 4, 779 00, Olomouc, remitent:původně na vlastní řad,převedeno rubopisem na řad ANGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20, Queen Frederica Street El Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus. Místo a datum vystavení : Olomouc 1.4.1998 Místo a datum splatnosti: Olomouc, 31.3.2000 Způsob splacení : v hotovosti proti směnce. Čtvrtá směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč,trasant: Anatolij Krym-Harvest,Kišiněvská 3v/38, Černovci 274, trasát: Mgr. Ladislav Král r.č.xxxx, Kmochova 4,779 00, Olomouc, remitent: původně na vlastní řad, převedeno rubopisem na řad ANGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20, Queen Frederika Street El Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus. Místo a datum vystavení : Olomouc, 1.5.1998 Místo a datum splatnosti : Olomouc, 30.6.2000 Způsob splacení: v hotovosti proti směnce. Pátá směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč, trasant: Anatolij Krym-Harvest,Kišiněvská 3v/38,Černovci 274, trasát: Mgr. Ladislav Král r.č. xxxx, Kmochova 4, 779 00, Olomouc, remitent: původně na vlastní řad, převedeno rubopisem na řad AHGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20, Queen Frederica Street EL Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus. Místo a datum vystavení: Olomouc, 1.11.1998 Místo a datum splatnosti: Olomouc, 31.12.2000 Způsob splacení: v hotovosti proti směnce. oceněné dvěma znaleckými posudky -znaleckým posudkem vypracovaným panem Ing. Michalem Fialkou, znalcem v oboru ekonomika,č.dekretu M-645/98 dne 10.12.1999 pod číslem položky znaleckého deníku 2/99 -znaleckým posudkem vypracovaným panem Ing. Michalem Viternou,soudním znalcem v oboru ekonomika ,odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací cenných papírů, dne 3.2.2000 pod číslem znaleckého deníku 2/2000. Nepeněžitý vklad byl oceněn celkem na 4814340,- Kč.
od 3. 11. 1999 do 6. 1. 2003
- omezení převoditelnosti dle stanov - předkupní právo na odkoupení akcií mají stávající akcionáři a to v poměru v jakém jednotliví akcionáři vlastní akcie společnosti
Kapitál
od 6. 5. 2009 do 6. 3. 2014
Základní kapitál 2 300 000 Kč, splaceno 2 300 000 Kč.
od 29. 12. 2006 do 6. 5. 2009
Základní kapitál 115 000 000 Kč, splaceno 115 000 000 Kč.
od 28. 4. 2003 do 29. 12. 2006
Základní kapitál 42 000 000 Kč, splaceno 42 000 000 Kč.
od 8. 8. 2000 do 28. 4. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 3. 11. 1999 do 8. 8. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 6. 5. 2009 do 6. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 115.
od 29. 12. 2006 do 6. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 115.
od 18. 12. 2006 do 29. 12. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 42.
od 28. 4. 2003 do 18. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 420.
od 8. 8. 2000 do 28. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 8. 8. 2000 do 28. 4. 2003
v listinné podobě
od 3. 11. 1999 do 8. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 3. 11. 1999 do 8. 8. 2000
v listinné podobě
Statutární orgán
od 28. 6. 2013 do 6. 3. 2014
MICHAL POSLT - předseda představenstva
Praha 9 - Prosek, Prosecká, PSČ 190 00
den vzniku členství: 10. 11. 2008
den vzniku funkce: 10. 11. 2008
od 14. 11. 2008 do 28. 6. 2013
Michal Poslt - předseda představenstva
Praha 9, Kovářská 7/1415, PSČ 190 00
den vzniku členství: 10. 11. 2008
den vzniku funkce: 10. 11. 2008
od 19. 10. 2007 do 19. 10. 2007
Miroslav Ludmila - člen představenstva
Olomouc, Mozartova 63/1112, PSČ 779 00
den vzniku členství: 12. 10. 2007
od 19. 10. 2007 do 14. 11. 2008
Mgr. Ladislav Král - předseda představenstva
Olomouc, Kmochova 4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 12. 10. 2007 - 10. 11. 2008
den vzniku funkce: 12. 10. 2007 - 10. 11. 2008
od 19. 10. 2007 do 14. 11. 2008
Marcela Ludmilová - člen představenstva
Olomouc, Mozartova 63, PSČ 779 00
den vzniku členství: 12. 10. 2007 - 10. 11. 2008
od 19. 10. 2007 do 14. 11. 2008
Miroslav Ludmila - člen představenstva
Olomouc, Mozartova 63, PSČ 779 00
den vzniku členství: 12. 10. 2007 - 10. 11. 2008
od 18. 9. 2007 do 19. 10. 2007
Mgr. Ladislav Král - předseda představenstva
Olomouc, Kmochova 4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 12. 10. 2007
den vzniku funkce: 4. 11. 2004 - 12. 10. 2007
od 18. 9. 2007 do 19. 10. 2007
Marcela Ludmilová - člen představenstva
Olomouc, Mozartova 63, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 12. 10. 2007
od 24. 1. 2007 do 19. 10. 2007
Miroslav Ludmila - místopředseda představenstva
Olomouc, Mozartova 63/1112, PSČ 779 00
den vzniku členství: 11. 1. 2007 - 12. 10. 2007
den vzniku funkce: 11. 1. 2007 - 12. 10. 2007
od 6. 1. 2003 do 24. 1. 2007
Ing. Jiří Jordán - místopředseda představenstva
Olomouc-Neředín, Politických vězňů 738/1c, PSČ 779 00
od 3. 11. 1999 do 6. 1. 2003
Ing. Jiří Jordán - místopředseda představenstva
Olomouc, Fischerova 21, PSČ 779 00
od 3. 11. 1999 do 18. 9. 2007
Mgr. Ladislav Král - předseda představenstva
Olomouc, Kmochova 4, PSČ 779 00
od 3. 11. 1999 do 18. 9. 2007
Marcela Ludmilová - člen představenstva
Olomouc, Mozartova 63, PSČ 779 00
od 3. 11. 1999 do 6. 3. 2014
Jménem společnosti jedná jako statutární orgán představenstvo, za představenstvo je oprávněn navenek jednat a podepisovat pouze předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.
Likvidace
od 3. 6. 2013 do 6. 3. 2014
Ing. Martin Koubek
Olomouc - Nová Ulice, Na střelnici, PSČ 779 00
Dozorčí rada
od 19. 10. 2007 do 6. 3. 2014
Renáta Faistauerová
Liberec-Vrbova, Vrbova 1367/5, PSČ 460 01
den vzniku členství: 12. 10. 2007
od 19. 10. 2007 do 6. 3. 2014
Miroslav Fojt - předseda dozorčí rady
Rudná, Na drahách 383, PSČ 252 19
den vzniku členství: 12. 10. 2007
den vzniku funkce: 12. 10. 2007
od 19. 10. 2007 do 6. 3. 2014
Alice Koukalová - člen dozorčí rady
Olomouc, Družební 3, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007
od 18. 9. 2007 do 18. 9. 2007
Ing. arch. Stanislav Duroň - předseda dozorčí rady
Olomouc, Varšavské nám. 6, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. 11. 2002
od 18. 9. 2007 do 19. 10. 2007
Renáta Faistauerová
Liberec-Vrbova, Vrbova 1367/5, PSČ 460 01
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 12. 10. 2007
den vzniku funkce: 25. 11. 2002
od 18. 9. 2007 do 19. 10. 2007
Libuše Králová
Olomouc, Kmochova 4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 26. 9. 2007
od 18. 9. 2007 do 19. 10. 2007
Miroslav Fojt - předseda dozorčí rady
Rudná, Na drahách 383, PSČ 252 19
den vzniku členství: 25. 11. 2002 - 12. 10. 2007
den vzniku funkce: 25. 11. 2002 - 12. 10. 2007
od 6. 1. 2003 do 18. 9. 2007
Renáta Faistauerová
Liberec-Vrbova, Vrbova 1367/5, PSČ 460 01
den vzniku funkce: 25. 11. 2002
od 6. 1. 2003 do 18. 9. 2007
Miroslav Fojt - předseda dozorčí rady
Rudná, Na drahách 383, PSČ 252 19
od 3. 11. 1999 do 6. 1. 2003
Ing.arch. Stanislav Duroň - předseda
Olomouc, Varšavské nám. 6, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. 11. 2002 - 25. 11. 2002
od 3. 11. 1999 do 6. 1. 2003
Renáta Ludmilová
Olomouc, Mozartova 63, PSČ 779 00
od 3. 11. 1999 do 18. 9. 2007
Libuše Králová
Olomouc, Kmochova 4, PSČ 779 00
Akcionáři
od 14. 11. 2008 do 6. 3. 2014
SILECKY ENTERPRISES LIMITED
P.C. Nicosia, Karantoki Court, Zinas Kanther, 16,7th Floor, Flat/ Office 25 & 26, 1065, Kyperská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 1 komentářů

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 11 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+15
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-21
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-51
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-55
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-57
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: těhotenství v nezaměstnanosti
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > těhotenství v nezaměstnanosti

Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak to je s mateřskou dovolenou,když jsem ve zkušební době zjistila, že jsem těhotná a byla jsem nucena jít na nemocenskou, kdy se mnou byl rozvázán pracovní poměr. Mám...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services