VKP - poradenská, a.s. v likvidaci, IČO: 26126672 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VKP - poradenská, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 7. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26126672. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26126672 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 11. 1999
Datum zániku10. 7. 2010
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 23. 1. 2009 do 10. 7. 2010

VKP - poradenská, a.s. v likvidaci

od 9. 2. 2007 do 23. 1. 2009

VKP - poradenská, a.s.

od 5. 11. 1999 do 9. 2. 2007

GES - poradenská, akciová společnost

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 3. 2003 do 11. 6. 2008
Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00
od 5. 11. 1999 do 18. 3. 2003
Praha 1, Petrská 12
IČO
od 5. 11. 1999 do 10. 7. 2010

26126672

DIČ

CZ26126672

Právní forma
od 5. 11. 1999 do 10. 7. 2010
Akciová společnost
Spisová značka6218 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 3. 2003 do 10. 7. 2010
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 5. 11. 1999 do 10. 7. 2010
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 5. 11. 1999 do 10. 7. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 5. 11. 1999 do 10. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 10. 7. 2010 do 10. 7. 2010
- Společnost VKP - poradenská, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 26 672 se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: skončení likvidac e.
od 23. 1. 2009 do 10. 7. 2010
- Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 14.1.2009 byla společnost VKP - poradenská, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 110 00, IČ 261 26 672, ke dni 14.1.2009 zrušena s likvidací a jmenován likvidátor společn osti.
od 21. 1. 2004 do 14. 4. 2004
- Jediný akcionář společnosti, GES GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ: 26427044, v působnosti valné hromady společnosti dne 13.10.2003 rozhodl z důvodu kapitálového posílení společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmín ek pro výkon její činnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 210.000.000,- Kč peněžitými vklady, a to upsáním nových akcií, na konečnou výši základního kapitálu 220.000.000,- Kč. Upisování akcií nad uvede nou částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 210 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude 1.000.000,- Kč, všechny akcie budou splaceny peněžitým vkladem v uvedené hodnotě, bez emisního ážia. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnos ti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal pře dnostního práva na upisování akcií v souladu s ust. § 204 a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GES - poradenská, akciová společnost, v Praze 1, Králodvorská 1081/16. Akcie bude možno upsat ve lhůtě 45 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možno upsat ještě následující pracovní den. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu této lhůt y a emisní kurs upisovaných akcií písemně upisovateli uvedenému dále v tomto rozhodnutí na adresu jeho sídla nejpozději do 5 dnů poté, co zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci a současně mu dozorčí návrh na uzavření smlouvy o  upisování akcií. Všechny nové a kcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti GES REAL INVESTMENT, s.r.o., se sídlem Praha 1, Petrská 12, PSČ 110 00, IČ 40229726. Smlouvu o up sání akcií lze uzavřít v kanceláři předsedy představenstva společnosti GES - poradenská, akciová společnost, na adrese Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, 3. patro, každý pracovní den trvání lhůty od 9:00 do 16:00 hodin. K upsání akcií dochází uzav řením smlouvy o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce uzavře ve stanovené lhůtě se společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akci í, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to pohledávky společnosti GES REAL IN V ESTMENT, s.r.o., se sídlem Praha 1, Petrská 12, PSČ 110 00, IČ 4022 9726, proti společnosti. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením, a to na základě dohody o započtení, kterou upisovatel uzavře se společností do 20 dnů ode dne upsání nových akcií společnosti GES - poradenská, akciová společnost, v pís emné formě. Dohoda o započtení musí být uzavřena v souladu s ustanovením § 364 obchodního zákoníku, musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že pohledávka zaniká ke dni uzavření dohody o započtení. Pohledávkou, proti které je připuště no započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu, je peněžitá pohledávka ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků mezi společností GES - poradenská, akciová společnost, jako dlužníkem a společností GES REAL INVESTMENT, s.r.o., jako věřitelem, uzavřené dne 30. června 2000, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. července 2000, je jíž výše s příslušenstvím dosáhla ke dni tohoto rozhonutí částky 210.000.000,- Kč. Důvodem navrhovaného započtení je urovnání vztahů mezi společností GES - poradenská , akciová společnost, a jejím věřitelem a její finanční stabilizace. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 6. 3. 2001 do 14. 6. 2001
- Dne 7. prosince 2000 rozhodl jediný akcionář společnosti, Ing. Ivan Zach, r.č. xxxx, bytem Slaný, Wilsonova 579, PSČ 274 01, o zvýšení základního jmění společnosti o částku 8,000.000,- Kč 2,000.000,- Kč na konečnou částku 10,000.000,- Kč. Základní jmění bude zvýšeno upsáním nových 80 kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře podle § 204a Obchodního zákoníku. Jediný akcionář je oprávněn uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Petrská 12, PSČ: 110 00. Upisování nových akcií jediným akcionářem bude provedeno ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Splacení nově upisovaných akcií bude provedeno na účet č. 161xxxx, vedený pro společnost u ČSOB, a.s. divize IPB, a to nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30 % emisního kursu nově upsaných akcií. K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. Zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, druh upisovaných akcií, hodnotu peněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, obchodní jméno upisovatele a jeho podpis.
Kapitál
od 14. 4. 2004 do 10. 7. 2010
Základní kapitál 220 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 3. 2003 do 14. 4. 2004
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 6. 2001 do 18. 3. 2003
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 44 %.
od 5. 11. 1999 do 14. 6. 2001
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 14. 4. 2004 do 10. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 210.
od 14. 4. 2004 do 10. 7. 2010
v listinné podobě
od 14. 6. 2001 do 10. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 5. 11. 1999 do 14. 6. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 2. 2007 do 10. 7. 2010
Martin Marschall - člen představenstva
Libochovice, Myslivecká 749, PSČ 411 17
den vzniku funkce: 24. 1. 2007
od 14. 4. 2004 do 9. 2. 2007
Ing. Ivan Zach - předseda
Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 274 01
od 18. 3. 2003 do 9. 2. 2007
Ing. Petra Marschallová - člen
Libochovice, Myslivecká 749, PSČ 411 17
den vzniku členství: 1. 7. 2002 - 24. 1. 2007
od 18. 3. 2003 do 9. 2. 2007
Ing. Radka Zachová - člen
Praha 6, Zelená 1999/23c, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 7. 2002 - 24. 1. 2007
od 6. 3. 2001 do 18. 3. 2003
Petr Marschall - člen
Libochovice, Myslivecká 749
od 5. 11. 1999 do 6. 3. 2001
Ing. Petra Marschallová - místopředseda
Libochovice, Myslivecká 749, PSČ 411 17
od 5. 11. 1999 do 18. 3. 2003
Ing. František Zach - člen
Slaný, U stadionu 1682, PSČ 274 01
od 5. 11. 1999 do 14. 4. 2004
Ing. Ivan Zach - předseda
Slaný, Švermova 579, PSČ 274 01
od 9. 2. 2007 do 10. 7. 2010
Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
od 5. 11. 1999 do 9. 2. 2007
Společnost zatupují a za společnost se podepisují předseda a místopředseda samostatně, nebo dva členové představenstva současně.
Likvidace
od 23. 1. 2009 do 10. 7. 2010
Mgr. Vladimír Faifr, MBA, CSc.
Praha 9 - Prosek, Bílinská 516/4, PSČ 190 00
Dozorčí rada
od 4. 11. 2004 do 10. 7. 2010
Jana Bohuslavová - člen dozorčí rady
Čelákovice, Prokopa Holého 1743, PSČ 250 88
den vzniku členství: 30. 6. 2004
od 5. 11. 1999 do 4. 11. 2004
Ing. Jiří Kykal, CSc - člen
Praha 5, Stroupežnického 3, PSČ 150 00
od 5. 11. 1999 do 10. 7. 2010
Ing. Pavel Smrček - předseda
Praha 4, Petýrkova 1996, PSČ 148 00
od 5. 11. 1999 do 10. 7. 2010
Jitka Rejnová - člen
Praha 6, Charlesse de Gaulla 13, PSČ 160 00
Akcionáři
od 23. 1. 2009 do 10. 7. 2010
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., IČO: 40229726
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 110 00
od 9. 2. 2007 do 23. 1. 2009
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., IČO: 40229726
Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+8

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-1

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-149

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-176

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-191

+
-
Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-212

+
-

A tohle už jste četli?

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 117 415 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services