VAT MAX A.S., IČO: 26149982 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VAT MAX A.S. Údaje byly staženy 6. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26149982. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26149982 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 1. 2000
Datum zániku31. 7. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012

VAT MAX A.S.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 15. 3. 2006 do 31. 7. 2012
Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00
od 25. 11. 2002 do 15. 3. 2006
Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00
od 26. 1. 2000 do 25. 11. 2002
Praha 2, Americká 35
IČO
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012

26149982

DIČ

CZ26149982

Právní forma
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012
Akciová společnost
Spisová značka6357 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 9. 2003 do 31. 7. 2012
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 4. 4. 2000 do 2. 8. 2005
- směnárenská činnost
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012
- zrostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012
- factoring a forfeiting
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012
- odkup a prodej pohledávek
Ostatní skutečnosti
od 31. 7. 2012 do 31. 7. 2012
- Vymazává se společnost VAT MAX A.S. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 49 982 z obchodního rejstříku. Společnost VAT MAX A.S. zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností RO INVEST 1, SE, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČO: 241 98 315, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 50 3, na kterou přešlo obchodní jmění zanikající společnosti.
od 16. 10. 2009 do 31. 7. 2012
- Na společnost VAT MAX A.S. jako na společnost nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti BONCOMMERCE, a.s., IČ: 26493870, se sídlem Praha, Nové Město, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v od dílu B, vložce 7423, a to na základě vnitrostátní fúze sloučením podle projektu fúze ze dne 17.6.2009.
od 11. 1. 2006 do 20. 3. 2006
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 12.12.2005 ve formě notářského zápisu N 1179/2005, NZ 909/2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) a je zcela splacen o  částku 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) na konečnou výši 100.000.000,- Kč ( jedno sto milionů korun českých). a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 80 ks (osmdesáti kusů) kmenových akcií, které budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě, jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a nebud ou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii, emisní ážio bude tedy činit 0,- Kč. Emisní kurs je splatný v českých korunách. b) Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982. d) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva jediného akcionáře předem určeným zájemcem, kterým bude společnost PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, se sídlem Edifício D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas 3, O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, reg. č. 511145780.- e) Úpis akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, které uzavře společnost VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982 a předem určeným zájemce - společnost PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPES SOAL LDA, se sídlem Edifício D., Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas 3, O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, reg.č. 511145780.- Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, P SČ 110 00, IČ: 261 49 982 povinno zaslat předem určenému zájemci bezodkladně, nejdříve však v následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí rejstříkovému soudu. Lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií činí 30 dnů od převzetí jejího návrhu předem určeným zájemcem s tím, že upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Souhlasím se započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce - společnosti PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, se sídlem Edifício D. Mécie e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas 3, O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, reg.č. 511145780, v celkové výši 77,5 mil.Kč (sedmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých) za společností VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982 vzniklých z titulu poskytnutých půjček a oznámení o převzetí pohledávek, proti části pohledávky společnosti VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982 na splacení emisního kursu nově upsaných akcií a to do výše 77,5 mil Kč ( sedmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých). Předem určený zájemce splatí emisní kurs nově upsaných akcií takto: (a) uzavřením Dohody o započtení, na základě které část pohledávky společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude započtena proti pohledávkám předem určeného zájemce b) peněžitým vkladem částky 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých)na zvláštní účet společnosti k tomuto účelu společností zřízený. Za páté: Lhůta, do které musí být uzavřena Dohoda o započtení vzájemných pohledávek a splacen peněžitý vklad 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) na zvláštní účet společnosti, činí 30 dnů po právní moci usnesení rejstříkového soudu o z ápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Společnost je povinna o počátku běhu lhůty pro splacení akcií a o čísle účtu, na který má být splacen peněžitý vklad, informovat předem určeného zájemce, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla předem určeného zájemce, nebo předaným osobně proti podpi su osobě oprávněné za předem určeného zájemce listinu převzít, nejpozději do pěti pracovních dnů poté, kdy usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o navýšení základního kapitálu, nabude právní moci. Přílohou tohoto písemného oznámení bude návrh D ohody o započtení vzájemných pohledávek.
od 23. 3. 2002 do 31. 7. 2012
- Prodej části podniku VAT MAX A.S. - obchodní divize, jejímž předmětem je uzavírání smluv s obchodníky, na základě kterých probíhá zprostředkování vrácení DPH podle příslušných daňových předpisů. Obchodní divize byla prodána společnosti Global Refund Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 2, Žitná 52, IČ 26 15 93 41 na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31.07.2001, která nabyla účinnosti dne 01.08.2001.
od 21. 5. 2001 do 22. 2. 2002
- Dne 24.11.2000 společnost TRAFIN,a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, IČ 25351362, jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VAT MAX A.S.,se sídlem Praha 2, Americká 35, IČ 26149982 rozhodla takto: a) Dosavadní základní jmění společnosti zvyšuje o částku 19.000.000,- Kč (slovy: Devatenáctmiliónů korun českých) na 20.000.000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. b) Upisovat se bude 1900 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné (1) akcie 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korun českých). Akcie budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě. c) Nové akcie, které budou upisovány s využitím přednostního práva akcionářů dle § 204a odst.1 obchodního zákoníku lze zapsat ve lhůtě dvou (2) týdnů, počínaje prvním pracovním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení navrhovaného základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze ve výše uvedené lhůtě upisovat v sídle společnosti, v Praze 2,Americká 35, vždy od 10.00 hod. do 15.00 hod. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000.- Kč lze upsat devatenáct (19) nových akcií. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1900 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, všechny akcie budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 10.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze v rámci tohoto práva upsat akcie poprvé. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií, kterou je představenstvo společnosti povinno uveřejnit v Obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva lze upisovat ve lhůtě čtyř (4) týdnů, počínaje prvním pracovním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplyne lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva, a to v sídle společnosti v Praze 2, Americká 35, vždy v pracovní dny od 10,00 hod. do 15,00 hod. Emisní kurs takto upisované jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 20.000,- Kč. f) Před upsáním nových akcií musí upisovatel splatit na účet společnosti vedený u Citibank a.s., pobočka Praha č.ú. 2030xxxx nejméně 30% jejich jmenovité hodnoty a celé emisní ážio, zbývající část jmenovité hodnoty akcií je upisovatel povinen splatit na shora uvedený účet společnosti ve lhůtě 1 roku od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění. Upisovatelé mohou upsat nové akcie pouze peněžitými vklady. Při úpisu musí upisovatel předložit doklad o úhradě příslušné částky na výše uvedený účet společnosti. Za doklad o úhradě se považuje při hotovostní platbě potvrzení banky o složení příslušné částky na účet společnosti, při bezhotovostní platbě potvrzení banky o připsání příslušné částky na výše uvedený účet společnosti nebo písemné potvrzení společnosti o splacení stanovené části emisního kursu na shora uvedený účet. Při bezhotovostní platbě uvede upisovatel jako variabilní symbol své identifikační číslo, pokud je právnickou osobou nebo své rodné číslo, pokud je fyzickou osobou.
od 26. 1. 2000 do 31. 7. 2012
- Společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17.11.1999.
Kapitál
od 20. 3. 2006 do 31. 7. 2012
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 2. 2002 do 20. 3. 2006
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2000 do 22. 2. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 10. 2008 do 31. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 20. 3. 2006 do 22. 10. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 20. 3. 2006 do 22. 10. 2008
v listinné podobě
od 17. 9. 2003 do 20. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 17. 9. 2003 do 20. 3. 2006
v listinné podobě
od 22. 2. 2002 do 17. 9. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
od 22. 2. 2002 do 17. 9. 2003
v listinné podobě
od 26. 1. 2000 do 22. 2. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 26. 1. 2000 do 22. 2. 2002
akcie mají listinnou podobu
Statutární orgán
od 10. 2. 2012 do 31. 7. 2012
Ing. Jana Růžičková - člen představenstva
Olomouc, Janáčkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011
od 30. 10. 2006 do 10. 2. 2012
Ing. Jana Růžičková - člen
Olomouc, Janáčkova 5, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 1. 7. 2011
od 10. 5. 2005 do 30. 10. 2006
Ing. Irena Bobková - člen
Praha 4, Štichova 595, PSČ 149 00
den vzniku členství: 26. 2. 2005 - 30. 6. 2006
od 17. 9. 2003 do 10. 5. 2005
Ing. Marek Doležal - člen
Ostrava-Výškovice, K Jezeru 55, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 19. 5. 2003 - 8. 8. 2003
od 17. 9. 2003 do 10. 5. 2005
Bc. Petar Petkov Stančev - předseda představenstva
Libušín, Libušín čp. 349, PSČ 273 06
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 25. 2. 2005
den vzniku funkce: 20. 5. 2003 - 25. 2. 2005
od 25. 11. 2002 do 17. 9. 2003
Ing. Marek Doležal - předseda představenstva
Ostrava-Výškovice, K Jezeru 55, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 8. 7. 2002 - 19. 5. 2003
od 25. 11. 2002 do 17. 9. 2003
Ing. Danuta Hudzieczková - člen představenstva
Mosty u Jablunkova, 601, PSČ 739 98
den vzniku funkce: 8. 7. 2002 - 19. 5. 2003
od 25. 11. 2002 do 10. 5. 2005
Mgr. Tomáš Spratek - člen představenstva
Třinec, Lidická 709, PSČ 739 61
den vzniku funkce: 8. 7. 2002 - 8. 8. 2003
od 26. 1. 2000 do 25. 11. 2002
Ing. Martin Svoboda - předseda představenstva
Lyžbice, Třinec, Chopinova 422
od 26. 1. 2000 do 25. 11. 2002
JUDr. Marián Čalfa - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Hanspaulce 8
od 26. 1. 2000 do 25. 11. 2002
Ing. Pavel Bazgier - člen představenstva
Mosty u Jablunkova, 390
od 10. 5. 2005 do 31. 7. 2012
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje člen představenstva samostatně.
od 17. 9. 2003 do 10. 5. 2005
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují buď dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.
od 26. 1. 2000 do 17. 9. 2003
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 10. 2. 2012 do 31. 7. 2012
JUDr. Marcela Lechnerová - předseda dozorčí rady
Olomouc, Dolní Hejčínská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 2. 2010
den vzniku funkce: 2. 2. 2010
od 10. 2. 2012 do 31. 7. 2012
Milena Slezáková - člen dozorčí rady
Olomouc, Janáčkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 2. 2010
od 10. 2. 2012 do 31. 7. 2012
Ing. Vladimíra Fialová - člen dozorčí rady
Olomouc, Kollárovo nám., PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 2. 2010
od 15. 3. 2006 do 10. 2. 2012
JUDr. Marcela Lechnerová - předseda dozorčí rady
Olomouc, Dolní Hejčínská 20, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 1. 2. 2005 - 2. 2. 2010
od 10. 5. 2005 do 10. 2. 2012
Milena Slezáková - člen dozorčí rady
Olomouc, Janáčkova 5, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 2. 2005 - 2. 2. 2010
od 10. 5. 2005 do 10. 2. 2012
Vladimíra Fialová - člen dozorčí rady
Olomouc, Kollárovo nám. 2, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 2. 2005 - 2. 2. 2010
od 17. 9. 2003 do 10. 5. 2005
Ing. Rudolf Ovčaří - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Slezská 2889, PSČ 738 01
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 31. 1. 2005
den vzniku funkce: 20. 5. 2003 - 31. 1. 2005
od 17. 9. 2003 do 15. 3. 2006
JUDr. Marcela Lechnerová - člen dozorčí rady
Olomouc, Dolní Hejčínská 20, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 19. 5. 2003
od 25. 11. 2002 do 17. 9. 2003
Ing. Martin Svoboda - člen
Třinec-Lyžbice, Chopinova 422, PSČ 739 61
den vzniku funkce: 8. 7. 2002 - 19. 5. 2003
od 25. 11. 2002 do 17. 9. 2003
Ing. Petra Kawulok - člen dozorčí rady
Třinec, Sosnová 364, PSČ 739 61
den vzniku funkce: 8. 7. 2002 - 19. 5. 2003
od 25. 11. 2002 do 10. 5. 2005
Ing. Pavel Bazgier - člen dozorčí rady
Mosty u Jablunkova, 390, PSČ 739 98
den vzniku funkce: 8. 7. 2002 - 31. 1. 2005
od 26. 1. 2000 do 25. 11. 2002
Ing. Rudolf Ovčaří - předseda dozorčí rady
Český Těšín, Odboje 7
od 26. 1. 2000 do 25. 11. 2002
Mgr. Vojtěch Novotný - člen dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Makovského 1333/28
od 26. 1. 2000 do 25. 11. 2002
Aurélia Benková - člen dozorčí rady
Prešov, Prostejovská 3, Slovenská republika
Akcionáři
od 3. 7. 2012 do 31. 7. 2012
RO INVEST 1, SE, IČO: 24198315
Praha 1, Opletalova, PSČ 110 00
od 15. 3. 2006 do 3. 7. 2012
PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Funchal, Edificio D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas, 3., O, Sé, Portugalská republika
od 10. 5. 2005 do 15. 3. 2006
Ing. Irena Bobková
Praha 4, Štichova 595, PSČ 149 00
od 17. 9. 2003 do 10. 5. 2005
Ing. Rudolf Ovčaří
Frýdek-Místek - Frýdek, Slezská 2889, PSČ 738 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+103

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-10

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-12

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-24

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-43

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-142

+
-

A tohle už jste četli?

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Důsledky války a vysoká inflace začíná pociťovat většina českých firem. Téměř dvě třetiny malých a středních podniků se připravují na propad příjmů. Vyplývá to z průzkumu platformy na podporu podnikání DoToho! a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterého se zúčastnilo přes 300 respondentů.

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun definitivně prošlo, když ho dnes schválili senátoři. Například u osobních aut jde o úsporu v řádech nižších jednotek tisíc korun ročně.

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 937 900 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Pomáhat v čase inflační a energetické krize přímo konkrétním lidem, kteří to životně potřebují, nebo...

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Kauza z minulého týdne, kdy dva muži ve středním věku odvedli do hotelu dvě dívky, kterým – jak se později...

Partners Financial Services