Franzke & Partner, a.s. v likvidaci, IČO: 26162741 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Franzke & Partner, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 15. 3. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26162741. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26162741 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 3. 2000
Datum zániku28. 6. 2019
StavVymazáno
Obchodní firma
od 27. 2. 2010 do 28. 6. 2019

Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

od 10. 3. 2000 do 27. 2. 2010

Franzke & Partner, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 13. 7. 2005 do 28. 6. 2019
Praha 2, Salmovská 498/7, PSČ 120 00
od 10. 3. 2000 do 13. 7. 2005
Praha 2, nám.Míru 341/15, PSČ 120 00
IČO
od 10. 3. 2000 do 28. 6. 2019

26162741

Identifikátor datové schránky:dz8cs6d
Právní forma
od 10. 3. 2000 do 28. 6. 2019
Akciová společnost
Spisová značka6447 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- projektová činnost ve výstavbě
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- inženýrská činnost v oblasti stavebnictví
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- činnost realitní kancelář
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- poradenská činnost v oblasti stavebnictví
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- marketing
Ostatní skutečnosti
od 27. 2. 2010 do 28. 6. 2019
- Na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.1.2010 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor, a to ke dni 12.1.2010.
od 9. 1. 2007 do 13. 7. 2007
- Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu podle ust. § 211 a násl. obchodního zákoníku v platném znění takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu je omezení obchodních aktivit Společnosti. 2. Způsob jak bude naloženo s částkou o dpovídající snížení základního kapitálu: S čásatkou 25.749.780,- Kč (slovy dvacet pět milionů sedm set čtařicet devět tisíc sedm set osmdesát korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude naloženo tak, že částka 750.000,- Kč bud e vyplacena jedinému akcionáři Společnosti a zbytkem této částky, tj. částkou 24.999.780,- Kč budou účetně narovnány rozvahové položky. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 25.749.780,- Kč (slovy: dvacet pět milionů sedm set čtařicet devět tisíc sedm set osmdesát korun českých) z částky 27.750.000. (slovy: dvacet sedm milionů sedm set padesát tisíc) na částku 2.000.220,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet korun českých). 4. Způsob snížení základního kapitálu: Sníž ení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné dosavadní kmenové listinné akcie Společnosti znějící na majitele ve výši 250.000,- Kč bude snížena o 231.980,- Kč (slo vy dvě stě třicet jeden tisíc dvě stě osmdesát korunčeských) tj. po snížení základního kapitálu bude mít jedna kmenová listinná akcie společnosti znějící na majitele jmenovitou hodnotu 18.020,- Kč (slovy: osmnáct tisíc dvacet korun českých). 5. Lhůta pro předložení akcií: Akcionář Společnosti je povinen předložit všechny své akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou do pěti dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná bě žet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Ustanovení § 213a odst. 2 a § 214 se použijí přiměřeně.
od 13. 7. 2005 do 4. 12. 2006
- Luděk Paseka, jediný akcionář společnosti Franke&Partner, a.s., zastoupený Mgr. Hanou Bačovskou, rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: - Důvody zvýšení základního kapitálu: Vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám společnosti je nutné rozšířit její prostory. Jedná se přitom o potřebu skladištních prostor, využívaných jako archiv či sklad dokumentů apod. Pro takový účel je vhodná nemovitost, která je předmětem nepeněžitého vkladu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000,-- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých) z částky 27,000.000,-- Kč na částku 27.750.000,-- Kč (slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že s e nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - upisované akcie budou vydány v počtu 3 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 250.000,-- Kč, druh kmenové, forma na majitele, podoba listinná, - všechny upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o., se sídlem Hlinsko v Čechách, Nádražní 132, PSČ 539 01, IČ: 647 93 354, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Franke&Partner , a.s., podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění. Podle této smlouvy upíše společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o. 3 kusy kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč každá, v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie je 250.000,-- Kč, což odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií splatí společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o. nepeněžitým vkladem, - schvaluje upisování nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou: jednotka č. 502/79 - jiný nebytový prostor nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 502 Vysočany (Praha 9) - bydlení na pozemku parc.č. 631, se spoluvlastnickým podílem 5497/149421 na společných částech budovy č.p. 502 Vysočany (Praha 9) - by dlení na pozemku parc.č. 631 a jejího příslušenství, tj. venkovních úpravách, a se spoluvlastnickým podílem 5497/149421 na pozemku parc.č. 631 o výměře 716 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše katastrální území Vysočany, obec Praha, zaps. na listu vlastni ctví č. 1026 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. - schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem č. 1201 - 02/05, ze dne 11.1.2005, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praz e, ze dne 16.11.2004, č.j. Nc 4665/2004-11, které nabylo právní moci 11.12.2004, a to Ing. Janem Benešem, trvalý pobyt Plickova 567, Praha 4 - Háje, na částku 750.000,-- Kč. Na tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 kusy kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad vloží společnost LEEVL Hlinsko, spol. s r.o. do základního kapitálu sp olečnosti Franke&Partner, a.s. písemným prohlášením o vložení nemovitosti do základního kapitálu. - Místo a lhůta pro upisování akcií: Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude společností zaslán předem určenému zájemci nejpozději 30 dnů poté, co bude společnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203 odst. 4 obchod ního zákoníku v platném znění. Upisování akcií bude provedeno v sídle společnosti Franke & Partner, a.s., a to ve 14 denní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, přičemž představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh smlouvy o upsání akcií doručit jedinému předem určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušném obchodních rejstříku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Počátek této lhůty bude oznámen jedinému akcionáři doporučeným d opisem na adresu jeho sídla nebo lze dopis doručit i osobně. - Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je Praha 8 ? Vysočany, Novovysočanská 14. - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, tj. lhůta 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Počátek této lhůty bude oznámen předem určenému zájemci doporučeným dopisem na adresu jeho sídla ne bo lze dopis doručit i osobně.
Kapitál
od 13. 7. 2007 do 28. 6. 2019
Základní kapitál 2 000 220 Kč, splaceno 2 000 220 Kč.
od 29. 7. 2006 do 13. 7. 2007
Základní kapitál 27 750 000 Kč, splaceno 8 850 000 Kč.
od 8. 6. 2006 do 29. 7. 2006
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 10. 3. 2000 do 8. 6. 2006
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 13. 7. 2007 do 28. 6. 2019
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 111.
od 29. 7. 2006 do 13. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 111.
od 8. 6. 2006 do 29. 7. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 108.
od 10. 3. 2000 do 8. 6. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 108.
Statutární orgán
od 5. 3. 2018 do 28. 6. 2019
LUDĚK PASEKA - člen
Chýně, Západní, PSČ 253 03
od 17. 11. 2016 do 5. 3. 2018
LUDĚK PASEKA - člen
Chýně, Západní, PSČ 253 01
od 17. 11. 2016 do 28. 6. 2019
JANA VLČKOVÁ - člen
Praha - Stodůlky, Voleníkova, PSČ 155 00
od 24. 2. 2015 do 28. 6. 2019
Ing. PETR HÜBNER - předseda
Praha - Malá Strana, Míšeňská, PSČ 118 00
od 10. 3. 2000 do 24. 2. 2015
Ing. Petr Hübner - předseda
Praha 1, Míšeňská 7
od 10. 3. 2000 do 17. 11. 2016
Luděk Paseka - člen
Praha 4, Hekrova 823/4
od 10. 3. 2000 do 17. 11. 2016
Jana Vlčková - člen
Praha 6, Volavkova 3
od 9. 1. 2007 do 28. 6. 2019
Navenek jednají jménem společnosti společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva.
od 10. 3. 2000 do 9. 1. 2007
Navenek jednají jménem společnosti společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva.
Likvidace
od 29. 11. 2017 do 28. 6. 2019
Mgr. VERONIKA UHLÍŘOVÁ
Praha - Záběhlice, Na Chodovci, PSČ 141 00
od 27. 2. 2010 do 29. 11. 2017
Mgr. Veronika Uhlířová
Praha 4, Divišovská 2307/12, PSČ 149 00
Dozorčí rada
od 10. 3. 2000 do 28. 6. 2019
Christian Michale Franzke, nar. 8.9.1966
81377 München, Werdenfelsstrasse 81, Spolková republika Německo
od 10. 3. 2000 do 28. 6. 2019
Ing. Stephan Strigl
Strebersdorferstrasse 48, 2103 Langenzersdorf, Rakouská republika
od 10. 3. 2000 do 28. 6. 2019
Max Charles Munson, nar. 10.4.1969
Illinois, 359 North Canal Street, Chicago, Spojené státy americké
Akcionáři
od 5. 3. 2018 do 28. 6. 2019
LUDĚK PASEKA
Chýně, Západní, PSČ 253 03
od 17. 11. 2016 do 5. 3. 2018
LUDĚK PASEKA
Chýně, Západní, PSČ 253 01
od 4. 12. 2006 do 17. 11. 2016
Luděk Paseka
Praha 4, Hekrova 823/4
od 29. 8. 2001 do 29. 7. 2006
Luděk Paseka
Praha 4, Hekrova 823/4
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+37

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+3

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-114

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-123

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-133

+
-
Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-204

+
-

A tohle už jste četli?

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Důsledky války a vysoká inflace začíná pociťovat většina českých firem. Téměř dvě třetiny malých a středních podniků se připravují na propad příjmů. Vyplývá to z průzkumu platformy na podporu podnikání DoToho! a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterého se zúčastnilo přes 300 respondentů.

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun definitivně prošlo, když ho dnes schválili senátoři. Například u osobních aut jde o úsporu v řádech nižších jednotek tisíc korun ročně.

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 937 900 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kopejte kryty, nebo jeďte na Zéland. Hrozba atomové války je zpět

Kopejte kryty, nebo jeďte na Zéland. Hrozba atomové války je zpět

S pokračující válkou na Ukrajině se stále více mluví o možném použití jaderných zbraní. Dokonce se o...

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Kauza z minulého týdne, kdy dva muži ve středním věku odvedli do hotelu dvě dívky, kterým – jak se později...

Partners Financial Services