Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Franzke & Partner, a.s. v likvidaci
IČO: 26162741

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 3. 2000
Obchodní firma
od 27. 2. 2010

Franzke & Partner, a.s. v likvidaci

od 10. 3. 2000 do 27. 2. 2010

Franzke & Partner, a.s.

Sídlo
od 10. 3. 2000 do 13. 7. 2005
Praha 2, nám.Míru 341/15, PSČ 120 00
IČO
od 10. 3. 2000

26162741

Identifikátor datové schránky:dz8cs6d
Právní forma
od 10. 3. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6447 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- projektová činnost ve výstavbě
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- inženýrská činnost v oblasti stavebnictví
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- činnost realitní kancelář
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- poradenská činnost v oblasti stavebnictví
od 10. 3. 2000 do 21. 3. 2018
- marketing
Ostatní skutečnosti
od 27. 2. 2010
- Na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.1.2010 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor, a to ke dni 12.1.2010.
od 9. 1. 2007 do 13. 7. 2007
- Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu podle ust. § 211 a násl. obchodního zákoníku v platném znění takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu je omezení obchodních aktivit Společnosti. 2. Způsob jak bude naloženo s částkou o dpovídající snížení základního kapitálu: S čásatkou 25.749.780,- Kč (slovy dvacet pět milionů sedm set čtařicet devět tisíc sedm set osmdesát korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude naloženo tak, že částka 750.000,- Kč bud e vyplacena jedinému akcionáři Společnosti a zbytkem této částky, tj. částkou 24.999.780,- Kč budou účetně narovnány rozvahové položky. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 25.749.780,- Kč (slovy: dvacet pět milionů sedm set čtařicet devět tisíc sedm set osmdesát korun českých) z částky 27.750.000. (slovy: dvacet sedm milionů sedm set padesát tisíc) na částku 2.000.220,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet korun českých). 4. Způsob snížení základního kapitálu: Sníž ení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné dosavadní kmenové listinné akcie Společnosti znějící na majitele ve výši 250.000,- Kč bude snížena o 231.980,- Kč (slo vy dvě stě třicet jeden tisíc dvě stě osmdesát korunčeských) tj. po snížení základního kapitálu bude mít jedna kmenová listinná akcie společnosti znějící na majitele jmenovitou hodnotu 18.020,- Kč (slovy: osmnáct tisíc dvacet korun českých). 5. Lhůta pro předložení akcií: Akcionář Společnosti je povinen předložit všechny své akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou do pěti dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná bě žet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Ustanovení § 213a odst. 2 a § 214 se použijí přiměřeně.
od 13. 7. 2005 do 4. 12. 2006
- Luděk Paseka, jediný akcionář společnosti Franke&Partner, a.s., zastoupený Mgr. Hanou Bačovskou, rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: - Důvody zvýšení základního kapitálu: Vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám společnosti je nutné rozšířit její prostory. Jedná se přitom o potřebu skladištních prostor, využívaných jako archiv či sklad dokumentů apod. Pro takový účel je vhodná nemovitost, která je předmětem nepeněžitého vkladu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000,-- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých) z částky 27,000.000,-- Kč na částku 27.750.000,-- Kč (slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že s e nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - upisované akcie budou vydány v počtu 3 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 250.000,-- Kč, druh kmenové, forma na majitele, podoba listinná, - všechny upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o., se sídlem Hlinsko v Čechách, Nádražní 132, PSČ 539 01, IČ: 647 93 354, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Franke&Partner , a.s., podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění. Podle této smlouvy upíše společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o. 3 kusy kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč každá, v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie je 250.000,-- Kč, což odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií splatí společnost LEVEL Hlinsko, spol. s r.o. nepeněžitým vkladem, - schvaluje upisování nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou: jednotka č. 502/79 - jiný nebytový prostor nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 502 Vysočany (Praha 9) - bydlení na pozemku parc.č. 631, se spoluvlastnickým podílem 5497/149421 na společných částech budovy č.p. 502 Vysočany (Praha 9) - by dlení na pozemku parc.č. 631 a jejího příslušenství, tj. venkovních úpravách, a se spoluvlastnickým podílem 5497/149421 na pozemku parc.č. 631 o výměře 716 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše katastrální území Vysočany, obec Praha, zaps. na listu vlastni ctví č. 1026 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. - schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem č. 1201 - 02/05, ze dne 11.1.2005, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praz e, ze dne 16.11.2004, č.j. Nc 4665/2004-11, které nabylo právní moci 11.12.2004, a to Ing. Janem Benešem, trvalý pobyt Plickova 567, Praha 4 - Háje, na částku 750.000,-- Kč. Na tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 kusy kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad vloží společnost LEEVL Hlinsko, spol. s r.o. do základního kapitálu sp olečnosti Franke&Partner, a.s. písemným prohlášením o vložení nemovitosti do základního kapitálu. - Místo a lhůta pro upisování akcií: Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude společností zaslán předem určenému zájemci nejpozději 30 dnů poté, co bude společnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203 odst. 4 obchod ního zákoníku v platném znění. Upisování akcií bude provedeno v sídle společnosti Franke & Partner, a.s., a to ve 14 denní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, přičemž představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh smlouvy o upsání akcií doručit jedinému předem určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušném obchodních rejstříku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Počátek této lhůty bude oznámen jedinému akcionáři doporučeným d opisem na adresu jeho sídla nebo lze dopis doručit i osobně. - Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je Praha 8 ? Vysočany, Novovysočanská 14. - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, tj. lhůta 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Počátek této lhůty bude oznámen předem určenému zájemci doporučeným dopisem na adresu jeho sídla ne bo lze dopis doručit i osobně.
Kapitál
od 13. 7. 2007
Základní kapitál 2 000 220 Kč, splaceno 2 000 220 Kč.
od 29. 7. 2006 do 13. 7. 2007
Základní kapitál 27 750 000 Kč, splaceno 8 850 000 Kč.
od 8. 6. 2006 do 29. 7. 2006
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 10. 3. 2000 do 8. 6. 2006
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 13. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 111.
od 29. 7. 2006 do 13. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 111.
od 8. 6. 2006 do 29. 7. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 108.
od 10. 3. 2000 do 8. 6. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 108.
Statutární orgán
od 5. 3. 2018
LUDĚK PASEKA - člen
Chýně, Západní, PSČ 253 03
od 17. 11. 2016
JANA VLČKOVÁ - člen
Praha - Stodůlky, Voleníkova, PSČ 155 00
od 17. 11. 2016 do 5. 3. 2018
LUDĚK PASEKA - člen
Chýně, Západní, PSČ 253 01
od 24. 2. 2015
Ing. PETR HÜBNER - předseda
Praha - Malá Strana, Míšeňská, PSČ 118 00
od 10. 3. 2000 do 24. 2. 2015
Ing. Petr Hübner - předseda
Praha 1, Míšeňská 7
od 10. 3. 2000 do 17. 11. 2016
Luděk Paseka - člen
Praha 4, Hekrova 823/4
od 10. 3. 2000 do 17. 11. 2016
Jana Vlčková - člen
Praha 6, Volavkova 3
od 9. 1. 2007
Navenek jednají jménem společnosti společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva.
od 10. 3. 2000 do 9. 1. 2007
Navenek jednají jménem společnosti společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a vždy jeden člen představenstva.
Likvidace
od 29. 11. 2017
Mgr. VERONIKA UHLÍŘOVÁ
Praha - Záběhlice, Na Chodovci, PSČ 141 00
od 27. 2. 2010 do 29. 11. 2017
Mgr. Veronika Uhlířová
Praha 4, Divišovská 2307/12, PSČ 149 00
Dozorčí rada
od 10. 3. 2000
Christian Michale Franzke, nar. 8.9.1966
81377 München, Werdenfelsstrasse 81, Spolková republika Německo
od 10. 3. 2000
Ing. Stephan Strigl
Strebersdorferstrasse 48, 2103 Langenzersdorf, Rakouská republika
od 10. 3. 2000
Max Charles Munson, nar. 10.4.1969
Illinois, 359 North Canal Street, Chicago, Spojené státy americké
Akcionáři
od 5. 3. 2018
LUDĚK PASEKA
Chýně, Západní, PSČ 253 03
od 17. 11. 2016 do 5. 3. 2018
LUDĚK PASEKA
Chýně, Západní, PSČ 253 01
od 4. 12. 2006 do 17. 11. 2016
Luděk Paseka
Praha 4, Hekrova 823/4
od 29. 8. 2001 do 29. 7. 2006
Luděk Paseka
Praha 4, Hekrova 823/4
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

25. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 3 komentáře

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

Kdo neprokáže před soudem skutečné příjmy, zaplatí dítěti výživné, jako by bral 85 250 korun. Jsou ovšem i lidé, kterým se to vyplatí.

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

25. 4. 2019 | Jak na to | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

Když budete žít aspoň tak dlouho jako průměrný důchodce, vyděláte na tom. Na konkrétním příkladu vám ukážeme, jak pracovat takzvaně na procenta.

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

24. 4. 2019 | Jak na to | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

Na úhradu daně z nemovitých věcí zbývá pár týdnů. Poradíme, jak na to. A naše kalkulačka ukáže, kolik si připlatíte, když nestihnete zaplatit včas.

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

24. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

Když přestane chodit mzda, protože zaměstnavatel je v platební neschopnosti, je to zlé. Můžete se o peníze soudit a čekat, jak dopadne insolvenční řízení, v první řadě ale běžte na úřad práce. Ten vám může mzdu proplatit za zaměstnavatele. Víme, jak na to.

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 9 komentářů

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat hlavně e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 693,00 Kč
ČSOB 2 692,30 Kč
Sberbank CZ 2 716,00 Kč
Komerční banka 2 715,47 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 756,70 Kč
Raiffeisenbank 2 769,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+21
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-21
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-30
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-37
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-82
+
-

Články na Heroine.cz

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services