Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

STAR 21 Networks, a.s.
IČO: 26223325 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 9. 2000
Datum zániku31. 8. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 13. 4. 2001 do 31. 8. 2013

STAR 21 Networks, a.s.

od 12. 9. 2000 do 13. 4. 2001

GiTy/STAR ONE,a.s.

Sídlo
od 5. 12. 2001 do 11. 2. 2013
Brno, Technická 15, PSČ 616 69
od 12. 9. 2000 do 5. 12. 2001
Brno, Mariánské nám. 1, PSČ 617 00
IČO
od 12. 9. 2000 do 31. 8. 2013

26223325

DIČ

CZ26223325

Právní forma
od 12. 9. 2000 do 31. 8. 2013
Akciová společnost
Spisová značka18969 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 7. 2009 do 31. 8. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 7. 2009 do 31. 8. 2013
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 19. 9. 2003 do 16. 7. 2009
- poskytování telekomunikačních služeb přenos dat pronájem telekomunikačních okruhů veřejné služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET
od 12. 9. 2000 do 30. 7. 2002
- projektování elektrických zařízení
od 12. 9. 2000 do 30. 7. 2002
- výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 12. 9. 2000 do 16. 7. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 9. 2000 do 16. 7. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 12. 9. 2000 do 16. 7. 2009
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 12. 9. 2000 do 16. 7. 2009
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 12. 9. 2000 do 16. 7. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 16. 7. 2009 do 31. 8. 2013
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 31. 8. 2013 do 31. 8. 2013
- V souvislosti se záměrem realizovat přeměnu společností fúzí sloučením tak, že jmění společnosti STAR 21 Networks, a.s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36a, Karlín, PSČ 186 00, IČ: 26223325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 18969 (dále jen "Star 21 Networks, a.s." nebo "Zanikající Společnost"), přešlo na společnost Dial Telecom, a.s. se sídlem Praha 8, Křižíkova 36a/237, IČ: 28175492, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl ožka 12529 (dále jen "Dial Telecom, a.s." nebo "Nástupnická Společnost"), přičemž dochází k zániku Zanikající Společnosti a nedochází k založení či vzniku žádné nové společnosti.
od 25. 10. 2011 do 25. 10. 2011
- Jediný akcionář přijal dne 01.09.2011 usnesení: Rozhoduje se o snížení základního kapitálu společnosti z částky 438.513.000,-Kč (slovy: čtyři sta třicet osm milionů pět set třináct tisíc korun českých) o částku ve výši 361.503.000,-Kč (slovy: tři sta šedesát jeden milion pět set tři tisíce korun českýc h),z toho snížení kapitálu o částku 12.302.000,-Kč složí k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2010 a dalších 349.201.000,-Kč k úhradě neuhrazené ztráty z minulých let, na výslednou výši základního kapitálu 77.010.000,-Kč (slo vy: sedmdesát sedm milionů deset tisíc korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 361.503.000,-Kč (slovy: tři sta šedesát jeden milion pět set tři tisíce korun českých) se použije výhradně k úhradě ztrát společnosti. Snížení základního kapitálu se provede bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu jedinému akcionáři a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Lhůta pro předložení akcií v důsledku snížení základního kapitálu se stanoví na (6) měsí ců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uděluje se souhlas, aby z oběhu byly vzaty následující akcie, a to akcie jediného akcionáře, společnosti STAR 21 NETWORKS GmbH, a to : 903 ks (slovy: devět set tři kusy) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,-Kč (slo vy jeden tisíc korun českých), a to akcie série A č. 11-345, č. 502-1000 a č. 1058-1126, dále 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), a to ak cie série C č. 1-26, a 358 ks (slovy: tři sta padesát osm kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých), a to akcie série B č. 93-183, č. 189-272 a č. 285-467.
od 14. 10. 2010 do 5. 11. 2010
- Základní kapitál společnosti STAR 21 Networks, a.s. se z původní výše 255,447.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát pět milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 183,066.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři miliony šedesá t šest tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 438,513.000,-Kč (slovy: čtyři sta třicet osm milionů pět set třináct tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 183 ks (slovy: jedno sto osmdesát tři kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 66 ks (slovy: šedesát šest ku sů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a to peněžitým vkladem ve výši 183,066.000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři miliony šedesát šest tisíc korun českých) kd e emisní kurz je roven jejich jmenovité hodnotě. Dosavadní jediný akcionář má přednostní právo upsat všechny tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Emisní kurz je roven jejich jmenovité hodnotě. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společno sti STAR 21 Networks, a.s. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí jeden (1) měsíc a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadnímu jedinému akcionáři oznámen doporučeným dopisem, s kterým mu bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Na jednu (1) dosavadní akcii připadá podíl 252/183 (dvěstěpadesát dva ku jednosto osmdesát třem) resp. 883/66 (osmsetosmdes át tři ku šedesáti šesti) nové akcie s tím, že upsat lze pouze celé akcie. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou opět nabídnuty určitému zájemci, jedinému akcionáři, který je upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti STAR 21 Networks, a.s., a lhůta pro jejich úpis činí šedesát (60) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude opět roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do jednoho (1) měsíce ode dne jejich úpisu. Připouští se možnost započtení dále uvedené peněžité pohledávky jediného akcionáře prot i pohledávce na splacení emisního kursu tak, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost. Jedná se o pohledávku jediného akcionáře STAR 21 NETWORKS GmbH, vůči společnosti STAR 21 Networks, a.s. v celkové výši 183,066.481,25 Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři miliony šedesát šest tisíc čtyři sta osmdesát jedna korun českých a dvacet pět haléřů) z titulu poskytnutých půjček podle smlouvy ze dne 15.03.2002 ve znění jejích dodatků, kde se na emisní kurs započte její část ve výši 183,066.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři miliony šedesát šest tisíc korun českých). Zbývající část této pohledávky jediného akcionáře za společností zůstává nedotčena.
od 5. 10. 2010 do 12. 10. 2010
- Rozhoduje se o snížení základního kapitálu společnosti z částky 265,483.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc korun českých) o částku ve výši 10,036.000,- Kč (slovy: deset milionů třicet šest tisíc korun českých) z důvo du úhrady ztráty společnosti z minulých let na výslednou výši základního kapitálu 255,447.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát pět milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10,036.000,- Kč (s lovy: deset milionů třicet šest tisíc korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů, a jejich následným zničením nebo prohlášením za nepl atné. Lhůta pro předložení akcií v důsledku snížení základního kapitálu se stanoví na šest (6) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uděluje se souhlas, aby z oběhu byly vzaty následující akcie, a to akcie jediného akcionáře, společnosti STAR 21 NETWORKS GmbH, a to 36 ks (slovy: třicet šest kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy j eden tisíc korun českých) a to série A č. 1022-1057 a 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a to série B č. 184-188 a 274-278.
od 11. 1. 2010 do 11. 1. 2010
- Mimořádná valná hromada konaná dne 22.07.2009 přijala usnesení: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 287,660.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm milionů šest set šedesát tisíc korun českých) o částku ve výši 22,177 .000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů jedno sto sedmdesát sedm tisíc korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 265,483.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc korun českých) za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního kapitálu se provede bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům, a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Lhůta pro předložení akcií v důsledku snížení základního kapitálu se stanoví na šest (6) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu ztráty. Valná hromada souhlasí, aby z oběhu byly vzaty následující akcie, a to: u akcionáře, společnosti GiTy, a.s. 88 ks (slovy: osmdesát osm kusů) kmenových listinných akcií n a jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) a 7 ks (slovy: sedm kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), a u akcionáře, spol ečnosti STAR 21 NETWORKS GmbH 89 ks (slovy: osmdesát devět kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) a 15 ks (slovy: patnáct kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenov ité hodnotě jedné ve výši 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).
od 6. 5. 2002 do 6. 9. 2002
- Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií:
od 6. 5. 2002 do 6. 9. 2002
- Základní kapitál akciové společnosti STAR 21 Networks, a.s. bude zvýšen z dosavadních 275.560.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět milionů pět set šedesát tisíc korun českých) o 12.100.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na částku 287.660.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm milionů šest set šedesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Budou vydány nové kmenové akcie, a to v počtu 22 (slovy: dvacet dva) kusů nových listinných akcií na jméno s různou nominální hodnotou, a to 11 (slovy: jedenáct) kusů á 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých ) a 11 (slovy: jedenáct) kusů á 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, budou upsány akcionáři v obchodních prostorách společnosti Linklaters v.o.s., umístěných v budově na adrese Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, a to formou dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo Společnosti neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Spolenčosti o nabytí právní moci usnesení bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Představenstvo Společnosti oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení zašle představenstvo Společnosti akcionářům na faxová čísla, která akcionáři za tímto účelem sdělí představenstu. Lhůta pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku v délce 30 (slovy: třicet) dní, tj. v případě, kdy dohoda akcionářů bude uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, počne běžet až dnem následujícím po doručení doporučeného dopisu oznamujícího akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností STAR 21 Networks, a.s., GiTy, a.s. a STAR 21 NETWORKS Aktiengesellschaft do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů ode dne uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 19. 12. 2001 do 20. 12. 2001
- Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií:
od 19. 12. 2001 do 20. 12. 2001
- Základní kapitál akciové společnosti STAR 21 Networks, a.s., bude zvýšen z dosavadních 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, o 274.650.000,- Kč, slovy dvě stě sedmdesát čtyři milióny pět set šedesát tisíc korun českých, na částku 275.560.000,- Kč, slovy dvě stě sedmdesát pět miliónů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Budou vydány nové kmenové akcie, a to v počtu 348 kusů, slovy tří set čtyřiceti osmi kusů, nových listinných akcií na jméno s různou nominální hodnotou, a to 273, slovy dvě stě sedmdesát tři, kusů á 1.000.000 Kč, slovy jeden milión korun českých, s číselným onačením série B, číslo 000.001-000.273, 15, slovy patnáct, kusů á 100.000 Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, s číselným označením série C, číslo 000.001-000.015 a 60, slovy šedesát, kusů á 1.000 Kč, slovy jeden tisíc českých, s číselným označením série A, číslo 000.1001-000.1060. Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, budou upsány akcionáři v obchodních prostorách společnosti LINKLATERS v.o.s., umístěných v budově na adrese Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, a to formou dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány ve lhůtě buď (a) 2 měsíce od doručení sdělení představenstva STAR 21 Networks, a.s. o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo STAR 21 Networks, a.s. neprodleně oznámí akcionářům den nabytí právní moci usnesení. Oznámení zašle představenstvo STAR 21 Networks, a.s. akcionářům na následující faxová čísla: GiTy, a.s. - číslo 05/45129200, s kopií na faxové číslo 001/2032666348, STAR 21 NETWORKS Aktiengesellschaft - číslo 0049 177 678 21 32. Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo STAR 21 Networks, a.s. akcionářům také odesláním doporučeného dopisu. Den následující po dni doručení sdělení představenstva STAR 21 Networks, a.s. o nabytí právní moci usnesení bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, nebo (b) v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní. Představenstvo STAR 21 Networks, a.s. oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení zašle představenstvo STAR 21 Networks, a.s. akcionářům na následující faxová čísla: GiTy, a.s. - číslo 05/45129200, s kopií na faxové číslo 001/2032666348, STAR 21 NETWORKS Aktiengesellschaft - číslo 0049 177 678 21 32. Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo STAR 21 Networks, a.s. akcionářům také odesláním doporučeného dopisu. Lhůta pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku v délce 30 dní, tj. v případě, kdy dohody akcionářů bude uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního japitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, počne běžet až dnem následujícím po doručení doporučeného dopisu oznamujícího akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností STAR 21 Networks, a.s., GiTy, a.s. a STAR 21 NETWORKS Aktiengesellschaft do 5, slovy pěti, pracovních dnů ode dne uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do dobchodního rejstříku.
od 2. 10. 2000 do 5. 11. 2001
- Zvýšení základního jmění:
od 2. 10. 2000 do 5. 11. 2001
- Základní jmění akciové společnosti GiTy/STAR ONE, a.s. bude zvýšeno z dosavadních 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o 352.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát dva milionů Korun českých) na částku 353.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tři milionů Korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Přednostní právo všech akcionářů se dle § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku vylučuje. Důvodem vyloučení je dohoda stávajících akcionářů, v jakém poměru upíší nové akcie a důležitý zájem společnosti na urychlení procesu zvyšování základního jmění v souvislosti s udělením licence pro zřízení a provoz FWA telekomunikační sítě v pásmu 26 GHz v České republice a v souvislosti s budováním této telekomunikační sítě. Určuje se , že nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti WOLF THEISS & PARTNERS, v.o.s. v Klimentské ulici č. 10, Praha 1. Lhůta pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku se stanoví do 10 (slovy deseti) dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Druh, forma, podoba a počet nových akcií: Budou vydány nové kmenové akcie, a to 64 (slovy: šedesát čtyři) kusů nových listinných akcií na jméno s různou nominální hodnotou, a to: 4 (slovy: čtyři) kusy á CZK 77.440.000,- (slovy: sedmdesát sedm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), 20 (slovy: dvacet) kusů á CZK 1.760.000,- (slovy: jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých), 40 (slovy: čtyřicet) kusů á CZK 176.000,- (slovy: jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých). Nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Cena za upsané nové akcie musí být každým akcionářem uhrazena následujícím způsobem: (i) 50 % celkové částky odpovídající emisnímu kursu akcionářem upsaných nových akcií do 15 (slovy: patnácti) dnů po upsání nových akcií s tím, že touto částkou jsou splaceny všechny akcionářem upsané akcie z 30 % a ve zbylé části akcionář určí, které akcie splatil v plné výši , (ii) 50 % celkové částky odpovídající emisnímu kursu akcionářem upsaných akcií do 31.12.2000 (slovy: třicátého prvního prosince roku dvoutisícího) na účet společnosti u Komerční banky a.s., pobočky Praha - Na Příkopě 33, číslo účtu 195371xxxx.
Kapitál
od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2013
Základní kapitál 77 010 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2010 do 25. 10. 2011
Základní kapitál 438 513 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 2010 do 5. 11. 2010
Základní kapitál 255 447 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 1. 2010 do 12. 10. 2010
Základní kapitál 265 483 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 2002 do 11. 1. 2010
Základní kapitál 287 660 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2001 do 6. 9. 2002
Základní kapitál 275 560 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 9. 2000 do 20. 12. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 77.
od 25. 10. 2011 do 31. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 5. 11. 2010 do 25. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 435.
od 5. 11. 2010 do 25. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 913.
od 12. 10. 2010 do 5. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 252.
od 12. 10. 2010 do 5. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 847.
od 22. 1. 2010 do 12. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 262.
od 22. 1. 2010 do 12. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 883.
od 22. 1. 2010 do 25. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 26.
od 6. 9. 2002 do 22. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 284.
od 6. 9. 2002 do 22. 1. 2010
v listinné podobě
od 6. 9. 2002 do 22. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 26.
od 6. 9. 2002 do 22. 1. 2010
v listinné podobě
od 20. 12. 2001 do 6. 9. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 273.
od 20. 12. 2001 do 6. 9. 2002
v listinné podobě
od 20. 12. 2001 do 6. 9. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15.
od 20. 12. 2001 do 6. 9. 2002
v listinné podobě
od 20. 12. 2001 do 22. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 060.
od 20. 12. 2001 do 22. 1. 2010
v listinné podobě
od 12. 9. 2000 do 20. 12. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 12. 9. 2000 do 20. 12. 2001
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 31. 1. 2012 do 31. 8. 2013
Aleš Zeman - předseda představenstva
Praha - Radotín, Dehtínská, PSČ 153 00
den vzniku členství: 10. 1. 2012
den vzniku funkce: 11. 1. 2012
od 31. 1. 2012 do 31. 8. 2013
Mgr. Zdeněk Sivek - místopředseda představenstva
Frýdlant, Liliová, PSČ 464 01
den vzniku členství: 10. 1. 2012
den vzniku funkce: 25. 1. 2012
od 31. 1. 2012 do 31. 8. 2013
Ing. Ivo Stach - člen představenstva
Praha 6, Dědinská, PSČ 161 00
den vzniku členství: 10. 1. 2012
od 12. 12. 2011 do 12. 12. 2011
Ing. Richard Pinc - předseda představenstva
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Na Vinici 1732, PSČ 250 01
den vzniku členství: 25. 5. 2010
den vzniku funkce: 26. 5. 2010 - 24. 11. 2011
od 12. 12. 2011 do 31. 1. 2012
Ing. Richard Pinc - člen představenstva
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Na Vinici 1732, PSČ 250 01
den vzniku členství: 25. 5. 2010 - 9. 1. 2012
od 25. 11. 2008 do 31. 1. 2012
Ing. Martin Coufal - člen představenstva
Kuřim, Kolébka 1885, PSČ 664 34
den vzniku členství: 22. 4. 2008 - 9. 1. 2012
od 16. 9. 2008 do 25. 11. 2008
Ing. Martin Coufal - člen představenstva
Nový Hrozenkov, 795, PSČ 756 04
den vzniku členství: 22. 4. 2008
od 16. 9. 2008 do 31. 1. 2012
Ing. Pavel Hála - člen představenstva
Kuřim, Školní 852, PSČ 664 34
den vzniku členství: 22. 4. 2008 - 9. 1. 2012
od 31. 10. 2005 do 12. 12. 2011
Ing. Richard Pinc - předseda představenstva
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Na Vinici 1732, PSČ 250 01
den vzniku členství: 31. 8. 2005 - 25. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 9. 2005 - 25. 5. 2010
od 19. 9. 2003 do 16. 9. 2008
Ing. Pavel Hála - člen představenstva
Brno, Pechova 42
den vzniku funkce: 22. 1. 2003 - 22. 1. 2008
od 21. 1. 2003 do 16. 9. 2008
Mgr. Martin Coufal - člen představenstva
Nový Hrozenkov, 795
den vzniku funkce: 17. 9. 2002 - 22. 4. 2008
od 12. 9. 2000 do 21. 1. 2003
Mgr. Jana Böhmová - člen představenstva
Bohdíkov, Raškov 66, PSČ 789 64
od 12. 9. 2000 do 19. 9. 2003
Ing. Miroslav Pospíšil - člen představenstva
Zlín, Březnice 244, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 12. 9. 2000 - 20. 12. 2002
od 12. 9. 2000 do 31. 10. 2005
Ing. Ondřej Coufal - člen představenstva
Brno, Voříškova 4, PSČ 623 00
den vzniku funkce: 12. 9. 2000 - 31. 8. 2005
od 31. 1. 2012 do 31. 8. 2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 31. 10. 2005 do 31. 1. 2012
Způsob jednání: Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostatně, v případě písemných právních úkonů pak jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 6. 5. 2002 do 31. 10. 2005
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek pan Ing. Ondřej Coufal samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis pan Ing. Ondřej Coufal samostatně nebo všichni tři členové představenstva společně.
od 12. 9. 2000 do 6. 5. 2002
Jménem společnosti jednají navenek všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se činí tak, že k napsanému nebo natištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva.
Dozorčí rada
od 31. 1. 2012 do 31. 8. 2013
Radek Brňák - předseda dozorčí rady
Praha 1, Elišky Krásnohorské, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 1. 2012
den vzniku funkce: 11. 1. 2012
od 31. 1. 2012 do 31. 8. 2013
David Bečvář - člen dozorčí rady
Praha 5, V Cibulkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 1. 2012
od 31. 1. 2012 do 31. 8. 2013
Milan Tybus - člen dozorčí rady
Frýdlant, Palackého, PSČ 464 01
den vzniku členství: 10. 1. 2012
od 10. 10. 2009 do 5. 10. 2010
Olga Nedvědová - člen dozorčí rady
Čebín, 270, PSČ 664 23
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 21. 9. 2010
od 17. 7. 2009 do 31. 1. 2012
Jörg Ascher, LL.M. - člen dozorčí rady
Konstanz, Marktstätte 15, 78462, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 1. 2012
od 9. 10. 2008 do 31. 1. 2012
Stephen Kines - člen dozorčí rady
Praha 8, Ploskovická 4, PSČ 184 00
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 1. 2012
od 16. 9. 2008 do 10. 10. 2009
Olga Štěpánová - člen dozorčí rady
Čebín, 270, PSČ 664 23
den vzniku členství: 25. 4. 2007
od 16. 9. 2008 do 5. 10. 2010
Valentin Girstl - člen dozorčí rady
Čebín, 267, PSČ 664 23
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 21. 9. 2010
od 16. 9. 2008 do 5. 10. 2010
Jan Nedvěd - člen dozorčí rady
Brno, Vrbenského 3, PSČ 624 00
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 21. 9. 2010
od 16. 9. 2008 do 31. 1. 2012
John Matthew Stachowiak - člen dozorčí rady
Bellevue, 58th Street, 16836 SE, WA 98006, Spojené státy americké
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 9. 1. 2012
od 19. 9. 2003 do 16. 9. 2008
Valentin Girstl - člen
Čebín, 267
den vzniku funkce: 22. 1. 2003 - 25. 4. 2007
od 19. 9. 2003 do 16. 9. 2008
Olga Štěpánová - členka
Čebín, 267
den vzniku funkce: 22. 1. 2003 - 25. 4. 2007
od 19. 9. 2003 do 16. 9. 2008
Jan Nedvěd - člen
Brno, Vrbenského 3
den vzniku funkce: 22. 1. 2003 - 25. 4. 2007
od 19. 9. 2003 do 16. 9. 2008
Jeffrey J. Miller - člen
19, Spyglas Dr. Aiken, South Carolina, 29803, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 22. 1. 2003 - 25. 4. 2007
od 12. 9. 2000 do 19. 9. 2003
Ing. Olga Girstlová - člen dozorčí rady
Čebín, 267, PSČ 664 23
den vzniku funkce: 12. 9. 2000 - 12. 12. 2002
od 12. 9. 2000 do 19. 9. 2003
Valentin Girstl - člen dozorčí rady
Čebín, 267, PSČ 664 23
den vzniku funkce: 12. 9. 2000 - 12. 12. 2002
od 12. 9. 2000 do 23. 6. 2005
Johannes H. Lucas, nar. 9.12.1961 - člen dozorčí rady
Starenweg 5, 61462 Königstein/Taunus, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 12. 9. 2000 - 20. 2. 2002
od 12. 9. 2000 do 23. 6. 2005
Patrick Wirtz - člen dozorčí rady
Brüggener Weg 21, 40670 Meerbusch, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 12. 9. 2000 - 29. 6. 2001
od 12. 9. 2000 do 16. 9. 2008
Ing. Ladislav Daněk - člen dozorčí rady
Prostějov, Sídliště svobody 3538/39, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 12. 9. 2000 - 12. 9. 2005
od 12. 9. 2000 do 16. 9. 2008
Ludwig Hoffmann - člen dozorčí rady
Lotharstrasse 81, 40547 Düsseldorf, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 12. 9. 2000 - 12. 9. 2005
Akcionáři
od 31. 1. 2012 do 31. 8. 2013
Dial Telecom, a.s., IČO: 28175492
Praha 8 - Karlín, Křižíkova, PSČ 186 00
od 5. 10. 2010 do 31. 1. 2012
STAR 21 NETWORKS GmbH
Frankfurt am Main, Hanauer Landsrasse 175-179, Spolková republika Německo
od 5. 10. 2010 do 31. 1. 2012
- IČ: HRB 73671
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 685,70 Kč
ČSOB 2 685,70 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Komerční banka 2 690,75 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+3
+
-
2.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-81
+
-
3.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-82
+
-
4.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-88
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-150
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: MD/RD a hypotéka
Poradna > Hypoteční úvěr > MD/RD a hypotéka

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a současně "hrozí", že si za účelem zajištění vlastního bydlení budu muset požádat o hypotéku, bonitní jsem dostatečně, tedy v současné době, kdy ještě pracuji (sdělení mé banky,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services