Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MND Production a.s.
IČO: 26289474 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 6. 2002
Datum zániku1. 7. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 24. 6. 2002 do 1. 7. 2011

MND Production a.s.

Sídlo
od 24. 6. 2002 do 1. 7. 2011
Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01
IČO
od 24. 6. 2002 do 1. 7. 2011

26289474

DIČ

CZ26289474

Právní forma
od 24. 6. 2002 do 1. 7. 2011
Akciová společnost
Spisová značka3767 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 14. 11. 2008 do 1. 7. 2011
- výroba plynu
od 12. 6. 2004 do 1. 7. 2011
- projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložiskové geologie při hornické činnosti v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. § 2 písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů.
od 12. 6. 2004 do 1. 7. 2011
- hornická činnost a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, f) zvláštní zásahy do zemské kůry, k činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. § 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem provedeným v § 2 a 3.
od 12. 6. 2004 do 1. 7. 2011
- geologické práce
od 24. 6. 2002 do 3. 8. 2009
- pronájem nebytových prostor
Předmět činnosti
od 3. 8. 2009 do 1. 7. 2011
- pronájem nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2011 do 1. 7. 2011
- Společnost MND Production a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 262 89 474, zanikla bez likvidace v důsledku přeshraniční fúze formou sloučení společnosti CORBINO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III Avenue, Ne ocleous House 199, 3030 Limassol, Kyperská republika, registrační číslo: HE 226660, společnosti MND ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III Avenue, Neocleous House 199, 3030 Limassol, Kyperská republika, registrační číslo: HE 237279, společnosti EURO-GEOLOGIC, a.s., se sídlem Bratislava, Tomášikova 26, PSČ 821 01, Slovenská republika, IČ: 358 32 461, a společnosti MND Production a.s., jako zanikajících společností se společností MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká repub lika, IČ: 284 83 006, jako nástupnickou společností, na kterou přešlo jmění zanikajících společností včetně jmění společnosti MND Production a.s.
od 14. 2. 2006 do 10. 4. 2006
- Základní kapitál Společnosti MND Production a.s. (dále jen "Společnost") se zvyšuje o částku ve výši 460,000.000,- Kč (slovy: čtyřistašedesátmilionů korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým a peněžitým vkladem . Dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na částku ve výši 462,000.000,- Kč (čtyřistašedesátdvamilionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou v listinné podobě: 46 (čtyřicetšest) kusů o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (desetmilionů korun českých), každé z nich. Přednostní právo jediného akcionáře Společnosti tj. společnosti Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 30, IČO: 26288583, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3760 (dále jen "jediný akcio nář") na úpis nových akcií Společnosti se omezuje na úpis 23 (dvacetitří) kusů nových akcií Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 230,000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetmilionů korun českých). Důvody omezení přednostního práva a odůvodnění a odůvodnění na vrženého emisního kursu bylo zdůvodněno zprávou představenstva zpracovanou podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Zpráva představenstva je přílohou číslo číslo 3 notářského zápisu. 23 (dvacettři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 230,000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetmilionů korun českých), na které se nevztahuje omezení přednostního práva jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti, budou jediným akcionářem upsány způso bem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Ak cie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. 23 (dvacettři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 230,000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetmilionů korun českých), které nebudou upsány jediným akcionářem z důvodu omezení jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, budou upsány předem urče ným zájemcem a to společnostní EURO-GEOLOGIC, a.s. se sídlem Bratislava, Tomášikova 26, PSČ 821 01, IČO: 35832461, zápis v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 2931/B (dále jen předem určený zájemce) způsobem, jež stanoví u stanovení § 204 dost. 5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s pouka zem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku. Místem úpisu akcií Společnosti pro jediného akcionáře i pro předem určeného zájemce, tedy místem uzavření smluv o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude Praha 10, Vinohradská 1511/230, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři a předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do deseti dnů ode dn e, kdy představenstvo Společnosti podá návrh u Krajského soudu v Brně na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem a předem určenému zájemci je stanovena v délce 15 dnů. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Krajského soudu v Brně na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však d říve, než bude jedinému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis akcií předem určenému zájemci počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Krajského soudu v Brně na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne v šak dříve, než bude předem určenému zájemci doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři i předem určenému zájemci spolu s Oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) lze upsat s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti 23 (dvacettři) kusů nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo, s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 230,000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetmilionů korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií v celkové jmenovité hodnotě ve výši 230,000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetmilionů korun českých) bude roven jejich jmenovité hodnotě zvýšené o celkové emisní ažio ve výši 574.000,- Kč (pětsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých), tedy celkem em isní kurs upsaných akcií ve výši 230,574.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetmilionů pětsetsedmdesátčtyři tisíc korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat jediný akcionář, s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, je 23 (d vacettři) kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých), každé z nich. Předem určený zájemce má právo upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 230,000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetmilionů korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celko vý počet akcií, které je oprávněn upsat předem určený zájemce je 23 (dvacettři) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) každé z nich. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen vklady takto: Celý emisní kurs akcií, upsaných jediným akcionářem, v celkové výši 230,574.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetmilionů pětsetsedmdesátčtyřitisic korun českých) bude uhrazen nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je majetek, který je představován s eizmickými a ostatními geologickými informacemi a daty, které byly získány při provádění průzkumných prací na území o rozloze cca 821 km2, které se nachází v průzkumném území Svahy Českého masívu v koordinátech č. 1 až 18 podle mapového podkladu. Zpráva představenstva podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku je přílohou číslo 4 notářského zápisu. Nepeněžitý vklad jediného akcionáře byl oceněn znalcem Ing. Antonín Zatloukal, IČO: 44107480, Zlín - Louky, Pod Štemberkem 306, PSČ 736 02, Ing. Luboš Kluz, IČO: 47342731, Uherský Brod, Maršovská 2360, PSČ 688 01, Ing. Jaroslav Dohnal, IČO: 47342552, Břez olupy 415, PSČ 687 13, znalci sdružení ve sdružení fa AZET KONZULT, Ing. Antonín, Zatloukal, Ing. Luboš Kluz, Ing. Jaroslav Dohnal, se sídlem Pod Štemberkem 306, 763 02 Zlín - Louky, IČO: 44107480, na částku ve výši 230,574.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetm ilionů pětsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých) a to Znaleckým posudkem číslo AZET 12006001 ze dne 17. ledna 2006. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 23 kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset mili onů korun českých). Schvaluje se upisování akcií jediným akcionářem a to výše uvedeným nepeněžitým vkladem a schvaluje se výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená citovaným znaleckým posudkem. Zdůvodnění upisování akcií nepeněžitým vkladem je provedeno ve zprávě představen stva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníka. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo splacení nepeněžitého vkladu bude na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230. Celý emisní kurs akcií, upsaných předem určeným zájemcem, v celkové výši 230,000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicet milionů korun českých) bude uhrazen peněžitým vkladem na účet č.ú. 1787xxxx vedený u Komerční banky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen takto: nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do šedesáti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, zbývající část emisního kursu bude uhrazena do jednoho roku ode dne úpisu akcií.
od 10. 3. 2004 do 16. 11. 2005
- Základní kapitál společnosti MND Production a.s. se zvyšuje o částku ve výši 167,389.950,- Kč (slovy: jednostošedesátsedmmilionůtřistaosmdesátdevěttisícdevětsetpadesát korun českých), a to zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií, přičemž se nepř ipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - předmětem úpisu formou nepeněžitého vkladu bude 478.257 ks kmenových listinných akcií znějících na majitele, a to ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, které mohou být vydány ve formě hromadné listiny, - stávající jediný akcionář tj. společnost Moravské naftové doly, a.s. se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, IČ 46346333 upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, přičemž k upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta 40 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, - smlouva o uprávní akcií bude jedinému akcionáři zaslána do 120 dnů od dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, - schvaluje se upisování akcií pro stávajícího jediného akcionáře tj. společnost naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, IČ 46346333 nepeněžitým vkladem, kterým je: Hmotný majetek samostatně movité věci a soubory movitých věcí: (vrty): Ždánice 13, inv. číslo 063472, evid. číslo 00139136 Ždánice 19, inv. číslo 066130, evid. číslo 00199136 Ždánice 24, inv. číslo 066131, evid. číslo 00249136 Ždánice 25, inv. číslo 066211, evid. číslo 00259136 Ždánice 27, inv. číslo 066132, evid. číslo 00279136 Ždánice 28, inv. číslo 065642, evid. číslo 00289136 Ždánice 29, inv. číslo 066133, evid. číslo 00299136 Ždánice 39, inv. číslo 066134, evid. číslo 00399136 Ždánice 48, inv. číslo 066896, evid. číslo 00489136 Ždánice 52, inv. číslo 069337, evid. číslo 00529136 Ždánice 141a, inv. číslo 037077, evid. číslo 141a Ždánice 155, inv. číslo 037078, evid. číslo 155 Ždánice 157H, inv. číslo 037079, evid. číslo 157H Ždánice 45, inv. číslo 070516, evid. číslo 00459136 Ždánice 57, inv. číslo 070517, evid. číslo 00579136 Ždánice 58, inv. číslo 070518, evid. číslo 00589136 Ždánice 59, inv. číslo 070519, evid. číslo 00599136 Ždánice 60, inv. číslo 070520, evid. číslo 00609136 Ždánice 66, inv. číslo 070521, evid. číslo 00669136 Ždánice 148, inv. číslo 036939, evid. číslo 148 Ždánice 178, inv. číslo 037080, evid. číslo 178 Ždánice 188, inv. číslo 036972, evid. číslo 188 Ždánice 65, inv. číslo 036973, evid. číslo 65 TEZ KOZLIK 5T - ŽD.52, inv. číslo 051248, evid. číslo 13454224 TEZ KOZLIK 5T - ŽD.155, inv. číslo 071789, evid. číslo 61264225 ERUPCNY KRIZ 21 MPA, inv. číslo 066232, evid. číslo 83834363 ERUPCNY KRIZ 14 MPA, inv. číslo 066325, evid. číslo 83984363 ERUPCNY KRIZ 21 MPA, inv. číslo 066235, evid. číslo 85094363 ERUPCNY KRIZ 21 MPA, inv. číslo 066236, evid. číslo 85104363 ERUPCNY KRIZ 14 MPA, inv. číslo 069683, evid. číslo 86024363 ERUPCNY KRIZ ZD 148, inv. číslo 064138, evid. číslo 60804363 TEZ KOZLIK 5T, inv. číslo 069688, evid. číslo 60934225 TEZ KOZLIK 5T, inv. číslo 071786, evid. číslo 61234225 EK 3 X 210 ŽDÁNICE-178, inv. číslo 032733, evid. číslo 73594 EK 21 MPA ŽD-188, inv. číslo 074172, evid. číslo 74172 EK 21 MPA ZD-65, inv. číslo 074222, evid. číslo 74222 ERUPCNY KRIZ 14 MPA, inv. číslo 070869, evid. číslo 85474363 ERUPCNY KRIZ 14 MPA, inv. číslo 070881, evid. číslo 87094363 ČERPADLO ŠNEKOVÉ BORNEMANN, inv. číslo 075136, evid. číslo 75136 HLUBINNÉ ČERPADLO BORNEMANN, inv. číslo 075305, evid. číslo 75305 HLUBINNÉ ČERPADLO BORNEMANN, inv. číslo 075308, evid. číslo 75308 HLUBINNÉ ČERPADLO BORNEMANN, inv. číslo 075310, evid. číslo 75310 CERPADLO TEXTEAM, inv. číslo 061866, evid. číslo 60994211 KOTEL VT PRIP SONDY, inv. číslo 051422, evid. číslo 04273116 SEPARATOR NAFTOVY, inv. číslo 065547, evid. číslo 66575265 JIMKA OCHRANNA 50M3, inv. číslo 074606, evid. číslo 74606 JIMKA OCHRANNA 50m3, inv. číslo 074608, evid. číslo 74608 NADRZ NA GAZOLIN, inv. číslo 057683, evid. číslo 80185269 PLYN.DN150,PN40 KLOUB-ŽDÁNICE, evid. číslo 75053 SBĚRNÉ PLYN.STŘED.ŽDÁNICE I, inv. číslo 075056, evid. číslo 75056 ZAPOJ.SOND ŽD.45,67-PLYNOVOD, inv. číslo 075562, evid. číslo 75562 ZAPOJ.SOND ŽD.45,67-UZEMNĚNÍ, inv. číslo 075561, evid. číslo 75561 ELMATOR AOM 160206 11 KW, inv. číslo 073604, evid. číslo 73604 TRAFOSTANICE PŘÍHRADOVÁ PTS2, inv. číslo 074774, evid. číslo 74774 TRANSFORMÁTOR TE 654/22A.1, inv. číslo 074967, evid. číslo 74967 ČERPADLO HAUKE - DÁVKOVACÍ, inv. číslo 074909, evid. číslo 74909 CHLADIČ SEKCIONÁRNÍ, inv. číslo 074765, evid. číslo 74765 OHŘEV K-01, inv. číslo 074703, evid. číslo 74703 SEPARATOR DN 800-PN 1,2MPA, inv. číslo 036016, evid. číslo 0027 JIMKA HAVARIJNI, inv. číslo 036782, evid. číslo 0093 NADRZ 50M3, inv. číslo 011732, evid. číslo 07285262 NADRZ 50M3, inv. číslo 065296, evid. číslo 66065262 SEPARATOR NAFTOVY STOJATY, inv. číslo 066793, evid. číslo 68055265 JIMKA OCHRANNA 50 M3, HRANATA, inv. číslo 073541, evid. číslo 73541 SEPARÁTOR VERTIKÁLNÍ 074700, evid. číslo 74700 SEPARÁTOR DN 300 PN 140, inv. číslo 074746, evid. číslo 74746 SEPARÁTOR DN 300 PN 140, inv. číslo 074748, evid. číslo 74748 SEPARÁTOR DN 300 PN 140, inv. číslo 074749, evid. číslo 74749 JIMKA OCHRANNÁ 50 M3, inv. číslo 074771, evid. číslo 74771 NÁDRŽ VÁLCOVÁ, inv. číslo 074772, evid. číslo 74772 NÁDRŽ 3,5 M3 NA ETANOL, inv. číslo 074786, evid. číslo 74786 NÁDRŽ 10 M3 NA ODPADNÍ VODU, inv. číslo 074803, evid. číslo 74803 CHEMISTR, inv. číslo 074949, evid. číslo 74949 SEPARÁTOR DN 300 PN 140, inv. číslo 074953, evid. číslo 74953 NÁDRŽ 1,13M3, inv. číslo 074997, evid. číslo 74997 NÁDRŽ 10 M3, inv. číslo 075010, evid. číslo 75010 NÁDRŽ 7 M3, inv. číslo 075167, evid. číslo 75167 NÁDRŽ 3,5 M3 VČ.JÍMKY, inv. číslo 075270, evid. číslo 75270 NÁDRŽ NA ETANOL 3,5M3, inv. číslo 075557, evid. číslo 75557 NÁDRŽ NA ETANOL 3,5M3, ivn. číslo 075558, evid. číslo 75558 ZÁCHYTNÁ JÍMKA 6 M3, inv. číslo 075559, evid. číslo 75559 ZÁCHYTNÁ JÍMKA 6 M3, inv. číslo 075560, evid. číslo 75560 NADRZ KUL 2000L, inv. číslo 011533, evid. číslo 77950 BUŇKA MOBILNÍ, inv. číslo 074946, evid. číslo 74946 KATODOVÁ OCHRANA-ZAPOJ.SOND, inv. číslo 075556, evid. číslo 75556 TEZ KOZLIK 5 T, inv. číslo 073076, evid. číslo 61334225 OHŘEV PLYNU, inv. číslo 162490, evid. číslo 162490 NABÍJEČKA, inv. číslo 163724, evid. číslo 163724 MOTOR NEV M2 112 302 3KW, inv. číslo 074532, evid. číslo 31230359 TEL.PŘÍSTROJ NOKIA, inv. číslo 120478, evid. číslo 120478 CERPADLO 65 NVD 125 20 LC, inv. číslo 018892, evid. číslo 01490005 ČERPADLO 25 NTV, inv. číslo 150033, evid. číslo 150033 ČERPADLO 25 NTV, inv. číslo 150034, evid. číslo 150034 ČERPADLO 40 RPT+EL.MOTOR, inv. číslo 160542, evid. číslo 160467 ČERPADLO 40 RPT+EL.MOTOR, inv. číslo 160543, evid. číslo 160469 ZÁSOBNÍK OCELOVY, inv. číslo 162629, evid. číslo 162629 SKRIN DILENSKA, inv. číslo 074375, evid. číslo 86080557 SKRIN DILENSKA, inv. číslo 074376, evid. číslo 86090557 SKRIN DILENSKA, inv. číslo 074377, evid. číslo 86100557 SKRIN DILENSKA, inv. číslo 074378, evid. číslo 86110557 ZASOBNIK K ELEKTROCENTRALE, inv. číslo 162481, evid. číslo 16248 STUL JIDELNI SVETLY, inv. číslo 075188, evid. číslo 85830615 NABÍJEČ BATERIÍ, inv. číslo 163247, evid. číslo 163247 ČERPADLO 40 RPT+EL.MOTOR, inv. číslo 160547, evid. číslo 160472 NÁDRŽ 1M3, inv. číslo 163282, evid. číslo 163282 CHEMISTR, inv. číslo 120553, evid. číslo 120553 průzkumné vrty: Ždánice - 129, 129a, 134, 135, 140, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 154, 156, 156a, 158, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 184, 64, 46, 47, 63, 63a, 67, 68, 72, 85, 86, 128. Nehmotný majetek know-how projektu Ždánice vycházející ze seismického měření, geologické dokumentace, zprávy a oblastech a výpočtu zásob, vše tak, jak je popsáno ve znaleckém posudku znaleckého ústavu AZET KONZULT (Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Jaroslav Dohnal, Ing. Lubor Kluz) číslo AZET 200223 ze dne 15. července 2002, - schvaluje se hodnota nepeněžitého vkladu akcionáře společnosti Moravské naftové doly, a.s. se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6 ve výši 167,389.950,- Kč (slovy: jednostošedesátsedmmilionytřistaosmdesátdevěttisícdevětsetpadesát korun českých), jež byla stnao vena na základě znaleckého posudku znaleckého ústavu AZET KONZULT (Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Jaroslav Dohnal, Ing. Luboš Kluz) číslo AZET 200223 ze dne 15. července 2002, - za nepeněžitý vklad, jež bude vložen společností Moravské naftové doly, a.s. bude vydáno 478.257 ks kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, - nepeněžitý vklad musí být splacen v sídle společnosti do konce 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 4. 4. 2003 do 31. 7. 2004
- základní kapitál společnosti MND Production a.s. se zvyšuje o částku ve výši 148.914.850,- Kč (slovy: jednostočtyřicetosmmilionůdevětsetčtrnácttisícosmsetpadesát korun českých) a to zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií formou peněžitých vkladů nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a to maximálně do částky ve výši 291,989.600,-Kč (slovy: dvěstědevadesátjedenmilionůdevětsetosmdesátdevěttisícšestset korun českých), - předmětem úpisu formou peněžitých vkladů bude 425.471 ks kmenových listinných akcií znějících na majitele a to ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, které mohou být vydány ve formě hromadné listiny, s tím, že včetně upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být předmětem úpisu celkem maximálně 834.256 ks kmenových listinných akcií znějících na majitele a to ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, které mohou být vydány ve formě hromadné listiny, - stávající jediný akcionář tj. společnost Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, IČ: 46346333 se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií pro zvýšení základního kapitálu formou peněžitých vkladů a tyto akcie budou upsány předem určenými zájemci, - za předem určené zájemce se považují akcionáři společnosti Moravské naftové doly a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, IČ: 46346333 ke dni zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, kteří ve lhůtě do 120 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, uhradí na účet společnosti č.ú. 1787xxxx vedeného u Komerční banky a.s. zálohu ve výši odpovídající celému emisnímu kursu akcií, které hodlají upsat a provedení úhrady ohlásí písemně emitentu s uvedením výše uhrazené zálohy, - emisní kurs akcií pro předem určené zájemce bude roven jmenovité hodnotě akcie povýšené o emisní ážio ve výši 250% jmenovité hodnoty akcie, což představuje emisní kurs 1 ks akcie ve výši 1.225,- Kč, - akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníka. Návrh této smlouvy zašle společnost předem určenému zájemci do 135 dnů ode zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku. Součástí smlouvy bude dohoda o tom, že takto zaplacená částka bude použita na splacení emisního kursu upisovaných akcií, - lhůta pro upisování akcií činí 40 dnů a počíná upisovateli běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. K platnému upsání akcií a uzavření smlouvy o upsání akcií dojde, pokud předem určený zájemce smlouvu se svým úředně ověřeným podpisem doručí společnosti do jejího sídla ve lhůtě pro upsání akcií. Za den doručení se v případě osobního předání považuje den předání společnosti, za den doručení se v případě odeslání doporučeně zaslaným dopisem považuje den předání poště k odeslání, - upisovatel je povinen celý emisní kurs akcií splatit při uzavření smlouvy o upsání akcií. Účtem u banky podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. f obchodního zákoníku, na který je třeba emisní kurs upisovaných akcií splatit, je účet uvedený v tomto rozhodnutí, - předem určení zájemci mají právo upsat na 1 ks akcie společnosti Moravské naftové doly, a.s., který je v jejich vlastnictví, 1 ks akcie společnosti MND Production a.s. ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, - orgánem, které rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu, dojde-li k úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je představenstvo společnosti MND Production a.s., - upisování akcií formou peněžitého vkladu nebude účinné, pokud nebude upsáno alespoň 425.471 ks akcií tzn., že pokud celková výše složených záloh nedosáhne v termínu do 120 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku minimálně částky ve výši 521,201.975,- Kč, je úpis akcií neúčinný a nebudou upisovatelům zaslány smlouvy o upsání akcií, ale ve lhůtě do 21 dnů ode dne ukončení termínu pro úhradu záloh budou poskytnuté zálohy vráceny zpět na náklady emitenta.
Kapitál
od 21. 3. 2007 do 1. 7. 2011
Základní kapitál 462 000 000 Kč, splaceno 462 000 000 Kč.
od 8. 1. 2007 do 21. 3. 2007
Základní kapitál 462 000 000 Kč, splaceno 322 000 000 Kč.
od 10. 4. 2006 do 8. 1. 2007
Základní kapitál 462 000 000 Kč, splaceno 301 000 000 Kč.
od 24. 6. 2002 do 10. 4. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 8. 1. 2007 do 1. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 10. 4. 2006 do 1. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 46.
od 24. 6. 2002 do 8. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 24. 6. 2002 do 8. 1. 2007
v listinné podobě
Statutární orgán
od 12. 10. 2010 do 1. 7. 2011
Ing. Miroslav Jestřabík - místopředseda představenstva
Řitka, K Potokům, PSČ 252 03
den vzniku členství: 16. 5. 2010
den vzniku funkce: 24. 9. 2010
od 9. 8. 2010 do 1. 7. 2011
Ing. Zbyněk Parma - člen představenstva
Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55
den vzniku členství: 3. 8. 2010
od 26. 5. 2010 do 9. 8. 2010
Mgr. Richard Kováč - člen představenstva
Bratislava, Zvončekova, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 5. 2010 - 3. 8. 2010
od 26. 5. 2010 do 12. 10. 2010
Ing. Miroslav Jestřabík - člen představenstva
Řitka, K Potokům, PSČ 252 03
den vzniku členství: 16. 5. 2010
od 26. 5. 2010 do 1. 7. 2011
RNDr. Jozef Kováč - předseda představenstva
Bratislava, Zvončekova, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 5. 2010
den vzniku funkce: 17. 5. 2010
od 26. 5. 2010 do 1. 7. 2011
Mgr. Pavel Kotásek - člen představenstva
Hodonín, Havlíčkova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 16. 5. 2010
od 14. 11. 2008 do 26. 5. 2010
Ing. František Komárek - předseda představenstva
Hodonín, Pančava 3785/47, PSČ 695 01
den vzniku členství: 11. 8. 2008 - 16. 5. 2010
den vzniku funkce: 23. 10. 2008 - 16. 5. 2010
od 14. 11. 2008 do 26. 5. 2010
Jitka Komárková - člen představenstva
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku členství: 23. 10. 2008 - 16. 5. 2010
od 21. 3. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Ivan Pagáč - člen představenstva
Hodonín, Slavíkova 8, PSČ 695 01
den vzniku členství: 23. 2. 2007 - 11. 8. 2008
od 21. 3. 2007 do 14. 11. 2008
Ing. Karel Luner - předseda představenstva
Hodonín, U Červených domků 36, PSČ 695 03
den vzniku členství: 23. 2. 2007 - 23. 10. 2008
den vzniku funkce: 23. 2. 2007 - 23. 10. 2008
od 27. 6. 2006 do 14. 12. 2009
RNDr. Jozef Kováč - místopředseda představenstva
Bratislava, Zvončekova 10, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 6. 3. 2006 - 3. 9. 2009
den vzniku funkce: 6. 3. 2006 - 3. 9. 2009
od 30. 5. 2006 do 26. 5. 2010
JUDr. L´udovít Belovič - člen představenstva
Bratislava - Podunajské Biskupice, Borekova 19, PSČ 821 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 1. 2006 - 16. 5. 2010
od 10. 4. 2006 do 21. 3. 2007
Ing. František Komárek - předseda představenstva
Hodonín, Pančava 47, PSČ 695 01
den vzniku členství: 27. 1. 2006 - 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 6. 3. 2006 - 23. 2. 2007
od 10. 4. 2006 do 21. 3. 2007
Ing. Ivan Pagáč - člen představenstva
Hodonín, Slavíkova 8
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 6. 3. 2006 - 23. 2. 2007
od 24. 6. 2002 do 10. 4. 2006
Ing. Ivan Pagáč - předseda představenstva
Hodonín, Slavíkova 8
den vzniku členství: 24. 6. 2002
den vzniku funkce: 24. 6. 2002 - 6. 3. 2006
od 24. 6. 2002 do 10. 4. 2006
JUDr. Jan Drábek - místopředseda představenstva
Hodonín, Purkyňova 68
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 2. 2. 2006
den vzniku funkce: 24. 6. 2002 - 2. 2. 2006
od 24. 6. 2002 do 10. 4. 2006
Ing. Miroslav Dvořák - člen představenstva
Dubňany, Palckého 1071
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 27. 1. 2006
den vzniku funkce: 24. 6. 2002 - 27. 1. 2006
od 24. 6. 2002 do 1. 7. 2011
Za společnost jedná navenek i uvnitř společnosti buď předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti přiopojí svůj podpis společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo všichni členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 9. 8. 2010 do 1. 7. 2011
Mgr. Pavel Minařík - člen dozorčí rady
Hodonín, J. Suka, PSČ 695 01
den vzniku členství: 3. 8. 2010
od 26. 5. 2010 do 1. 7. 2011
Ing. Robert Kolář - předseda dozorčí rady
Ostružná - Petříkov, , PSČ 788 25
den vzniku členství: 16. 5. 2010
den vzniku funkce: 16. 5. 2010
od 26. 5. 2010 do 1. 7. 2011
JUDr. Josef Novotný - člen dozorčí rady
Praha 2, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 16. 5. 2010
od 3. 8. 2009 do 26. 5. 2010
Mgr. Pavel Kotásek - předseda dozorčí rady
Hodonín, Havlíčkova 932/22, PSČ 695 01
den vzniku členství: 7. 6. 2006 - 16. 5. 2010
den vzniku funkce: 23. 2. 2007 - 16. 5. 2010
od 21. 3. 2007 do 3. 8. 2009
Mgr. Pavel Kotásek - předseda dozorčí rady
Hodonín, Muchova 2420/13, PSČ 695 01
den vzniku členství: 7. 6. 2006
den vzniku funkce: 23. 2. 2007
od 21. 3. 2007 do 26. 5. 2010
Soňa Hamalová - člen dozorčí rady
Praha 3, Jičínská 1615/15
den vzniku členství: 23. 2. 2007 - 16. 5. 2010
od 21. 3. 2007 do 26. 5. 2010
RNDr. Pavel Bošácky - člen dozorčí rady
Borinka, 179, PSČ 900 32, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 2. 2007 - 16. 5. 2010
od 15. 1. 2007 do 21. 3. 2007
Soňa Hamalová - člen dozorčí rady
Praha 3, Jičínská 1615/15
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 24. 6. 2002 - 23. 2. 2007
od 27. 6. 2006 do 21. 3. 2007
Ing. Karel Luner - předseda dozorčí rady
Hodonín, U Červených domků 36, PSČ 695 03
den vzniku členství: 22. 2. 2006 - 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 22. 2. 2006 - 23. 2. 2007
od 27. 6. 2006 do 21. 3. 2007
Mgr. Pavel Kotásek - člen dozorčí rady
Hodonín, Muchova 2420/13, PSČ 695 01
den vzniku členství: 7. 6. 2006
od 15. 5. 2004 do 27. 6. 2006
Mgr. Jitka Petrželková - předseda dozorčí rady
Domanín, 15
den vzniku členství: 15. 7. 2002 - 9. 5. 2006
den vzniku funkce: 15. 7. 2002 - 9. 5. 2006
od 24. 6. 2002 do 15. 5. 2004
Ing. Milan Dočkal - předseda dozorčí rady
Moravský Písek, Zahradní 714
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 15. 7. 2002
den vzniku funkce: 24. 6. 2002 - 15. 7. 2002
od 24. 6. 2002 do 27. 6. 2006
Ing. Dušan Chatrný - člen dozorčí rady
Hodonín, Myslivečkova 2574/4
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 20. 2. 2006
den vzniku funkce: 24. 6. 2002 - 20. 2. 2006
od 24. 6. 2002 do 15. 1. 2007
Soňa Hamalová - člen dozorčí rady
Hodonín, Lesní 11
den vzniku členství: 24. 6. 2002
den vzniku funkce: 24. 6. 2002
Akcionáři
od 3. 8. 2009 do 1. 7. 2011
CORBINO HOLDINGS LIMITED
Arch. Makariou III Avenue, Neocleous House 199, 3030 Limassol, Kyperská republika
od 3. 8. 2009 do 1. 7. 2011
- registrační číslo HE226660
od 19. 12. 2005 do 30. 5. 2006
Moravské naftové doly, a.s., IČO: 26288583
Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 30
od 24. 6. 2002 do 19. 12. 2005
Moravské naftové doly, a.s., IČO: 46346333
Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 30
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Registry dlužníků: Jak se do nich dostanete, kudy vede cesta ven a na koho si dát pozor

26. 4. 2019 | Jak na to | Jiří Hovorka

Registry dlužníků: Jak se do nich dostanete, kudy vede cesta ven a na koho si dát pozor

Když si jdete pro půjčku, ale třeba i pro novou smlouvu o dodávkách energie, prověří si vás v registrech. V Česku máme několik oficiálních a jednoho parazita, se kterým si úřady dlouhodobě nedokážou poradit.

Očima expertů: Tolerovat alkohol za volantem?

26. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Tolerovat alkohol za volantem?

Má smysl dovolit řidičům dopřát si před jízdou kapku alkoholu, nebo jde o zbytečný risk, který by ohrozil jak řidiče samotné, tak i ostatní?

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

25. 4. 2019 | Jak na to | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

Když budete žít aspoň tak dlouho jako průměrný důchodce, vyděláte na tom. Na konkrétním příkladu vám ukážeme, jak pracovat takzvaně na procenta.

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

25. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 3 komentáře

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

Kdo neprokáže před soudem skutečné příjmy, zaplatí dítěti výživné, jako by bral 85 250 korun. Jsou ovšem i lidé, kterým se to vyplatí.

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

24. 4. 2019 | Jak na to | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

Na úhradu daně z nemovitých věcí zbývá pár týdnů. Poradíme, jak na to. A naše kalkulačka ukáže, kolik si připlatíte, když nestihnete zaplatit včas.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 695,00 Kč
ČSOB 2 692,30 Kč
Sberbank CZ 2 716,00 Kč
Komerční banka 2 716,29 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 757,70 Kč
Raiffeisenbank 2 770,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-46
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-59
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-74
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-92
+
-
5.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-108
+
-

Články na Heroine.cz

Porodem vchod! #5 Příprava k porodu

Porodem vchod! #5 Příprava k porodu

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services