DIGITANIA Czech Republic a.s., IČO: 26416859 - Zaniklý subjekt, V konkursu - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. Údaje byly staženy 15. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26416859. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26416859 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 12. 2000
Datum zániku23. 8. 2017
StavZaniklý subjekt, V konkursu
Obchodní firma
od 21. 1. 2002 do 23. 8. 2017

DIGITANIA Czech Republic a.s.

od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002

BRUFORD a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 1. 2002 do 9. 10. 2003
Praha 1, V Celnici č.p.1028č.or.10, PSČ 117 21
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
Praha 1, 641/4, PSČ 110 00
IČO
od 7. 12. 2000 do 23. 8. 2017

26416859

DIČ

CZ26416859

Identifikátor datové schránky:qvran8v
Právní forma
od 7. 12. 2000 do 23. 8. 2017
Akciová společnost
Spisová značka6892 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 3. 2004 do 23. 8. 2017
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 12. 3. 2004 do 23. 8. 2017
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 1. 2002 do 2. 8. 2006
- Poskytování telekomunikačních služeb
od 21. 1. 2002 do 23. 8. 2017
- Reklamní činnost a marketing
od 21. 1. 2002 do 23. 8. 2017
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor spočívající v základních službách zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2005 do 28. 11. 2005
- Společnost TELENOR VENTURE IV AS (dále jako jediný akcionář), která jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s., přijala dne 6.4.2005 následující rozhodnutí o z výšení základního kapitálu : 1.Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. o částku 12,600.000,-Kč (slovy : dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových listinných kmenových akcií o celkovém počtu 126 kusů znějících na majitele. Jmenovitá hodnota každé nově upisované akcie činí 100.000,-Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých). 3. Přednostní právo jediného akcionáře na upsání akcií se vylučuje z důvodu urychleného oddlužení společnosti. 4. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti TELENOR VENTURE IV AS, se sídlem Norské království, 0157 Oslo, Tollbugata 24, zapsané v rejstříku obchodních podniků, vedeném Registračním centrem Bronnoysund, pod organiza čním číslem 986 789 340, ve lhůtě patnácti dnů od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to doporučeným dopisem adresovaným do sídla společnosti TELENOR VENTURE IV AS, kt erý bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. 5. Určitý zájemce může upsat celkem 126 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 100.000,-Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě s tím, že emisní kurs akcií upisovaných bude ro ven jejich jmenovité hodnotě, tzn. Kč 100.000,-(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. 6. Určitý zájemce může upsat akcie v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 1, Millenium Plaza, V Celnici 1028/10, v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. ve lhůtě patnácti dnů ode dne kdy mu budou akcie nabídnuty dle odstavce 4 shora, tj. ode dne dor učení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 7. Akcie, které nebudou upsány určitým zájemcem, nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 8. Jediný akcionář schválil započtení peněžité pohledávky společnosti TELENOR VENTURE IV AS ve výši Kč 12,600.000,- (dvanáct milionů šest set tisíc korun českých) za společností DIGITANIA Czech Republic a.s. proti pohledávce společnosti DIGITANIA Czech Re public a.s. na splacení emisního kurzu ve výši Kč 12,600.000,- (slovy : dvanáct milionů šest set tisíc korun českých) za společností TELENOR VENTURE IV AS. 9. Pohledávka společnosti TELENOR VENTURE IV AS za společností DIGITANIA Czech Republic a.s. vznikla na základě : a) Dohody o konvertibilní půjčce ze dne 12.8.2004 na částku 500.000,- NOK (slovy: pět set tisíc norských korun), jež byla poskytnuta bezhotovostním převodem na účet společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. ve výši Kč 1,902.036,56 (slovy: jeden milion dev ět set dva tisíce třicet šest korun českých a padesát šest haléřů), b) Dohody o konvertibilní půjčce ze dne 7.10.2004 na částku 1.000.000,- NOK (slovy: jeden milion norských korun), jež byla poskytnuta bezhotovostním převodem na účet společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. ve výši Kč 3,781.579,27 (slovy: tři miliony sed m set osmdesát jeden tisíc pět set sedmdesát devět korun českých a dvacet sedm haléřů), c) Dohody o konvertibilní půjčce ze dne 15.12.2004 na částku 500.000,- NOK (slovy: pět set tisíc norských korun), jež byla poskytnuta bezhotovostním převodem na účet společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. ve výši Kč 1,849.851,85 (slovy: jeden milion os m set čtyřicet devět tisíc osm set padesát jedna koruna česká a osmdesát pět haléřů) a d) Dohody o konvertibilní půjčce ze dne 4.3.2005 na částku 1,420.000,-NOK (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet tisíc norských korun) jež byla poskytnuta bezhotovostním převodem na účet společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. ve výši Kč 5,085.336,25 (sl ovy: pět milionů osmdesát pět tisíc tři sta třicet šest korun českých a dvacet pět haléřů). Celková výše pohledávky společnosti TELENOR VENTURE IV AS za společností DIGITANIA Czech Republic a.s. na základě shora citovaných smluv činí Kč 12,618.803,93 (slovy: dvanáct milionů šest set osmnáct tisíc osm set tři koruny české a devadesát tři haléře), přičemž proti pohledávce společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. na splacení emisního kurzu vůči společností TELENOR VENTURE IV AS se započítává částka ve výši Kč 12,600.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tisíc korun českých). 10. Upisovatel je povinen uzavřít dohodu o započtení v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 1, Millenium Plaza, V Celnici 1028/10, v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod., ve lhůtě patnácti dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o up sání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 10. 12. 2003 do 23. 2. 2004
- - Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, Millenium Plaza, V Celnici č.p. 1028 č. or. 10, PSČ 117 21, IČ: 26 41 68 59, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti, ze dne 12.9.2003 (Notářský zápis č. N 166/2003, NZ 160/2003 - Rozhodnutí jediného akcionáře), rozhodl jediný akcionář TELENOR COMMUNICATION II AS, se sídlem Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, Norsko, při výkonu působnosti valné hromady akcionářů obchodní společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s, se sídlem Praha 1, Millenium Plaza, V Celnici čp. 1028 č. or. 10, PSČ 117 21, identifikační číslo 264 16 859, je posílení finanční stability společnosti. Základní kapitál společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč, slovy osm miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené výše základního kapitálu 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, na novou výši základního kapi tálu 9.000.000,- Kč, slovy devět miliónů korun českých. Upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a tato částka zvýšení základního kapitálu je konečná. Zvýšení základního kapitálu společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitým vkladem. Celkem bude upisováno 80 kusů, slovy osmdesát kusů, nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti TELENOR COMMUNICATION II AS, se sídlem Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, 0219 Baerum, Norsko, číslo organizace 983 793 754, tedy celkem bude tomuto zájemci nabídnuto k upsání všech 80 kusů, slovy osmdesát kusů, nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na maji tele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a společností DIGITANIA Czech Republic a.s. je sídlo společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s., tedy Praha 1, Millenium Praha, V Celnici čp. 1028 č. or . 10, PSČ 117 21. Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem, a to obchodní společností TELENOR COMMUNICATION II AS, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí šest měsíců. Společnost DIGITANIA Czech Republic a.s. doručí do dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku určitému zájemci, a to společnosti TELENOR COMMUNICATION II AS, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsán í akcií, a to formou doporučného dopisu nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den následující po dni doručení tohoto návrhu tomuto určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Určitému zájemci společnosti TELENOR COMMUNICATION II AS budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou nových akcií, tedy za emisní kurs 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za jednu novou akcii o jm enovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, když emisní ážio je nulové. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení části peněžité pohledávky, kterou má určitý zájemce, a to společnost TELENOR COMMUNICATION II AS, vůči obchodní společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s., a to části této peněžité pohled ávky ve výši 8.000.000,- Kč, slovy osm miliónů korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných určitým zájemcem, a to společností TELENOR COMMUNICATION II AS. Jedná se o p eněžitou pohledávku, kterou má určitý zájemce společnost TELENOR COMMUNICATION II AS vůči obchodní společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s., z titulu smlouvy o půjčce a závazku ze dne 17. března 2003, znějící na částku 8.060.000,- Kč, slovy osm miliónů š edesát tisíc korun českých, která je splatná a ze které dosud nebylo ničeho splaceno, přičemž předmětem započtení je část této peněžité pohledávky ve výši 8.000.000,- Kč, slovy osm miliónů korun českých. Existence této peněžité pohledávky byla ověřena auditorem, a to auditorskou společností AUDIT PLUS s.r.o. členem sítě Nexia International, osvědčení KAČR č. 96, jejím jménem jednatelem Doc. Ing. Vladimírem Králíčkem, CSc., auditorem osvědčení KAČR č. 174, a podle zprávy tohoto auditora ze dne 12. září 2003 byla shora uvedená půjčka připsána na účet společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. č. 203680-015/2600, vedeného u Citibank a.s. dne 27.3.2003, byla splatná ke dni 15.8.2003 a do dne vydání zprávy audi tora, tedy do dne 12.9.12003 nebyla splacena, tedy peněžitá pohledávka z této půjčky k tomuto dni v plné výši trvá. Důvodem započtení je úhrada části peněžité pohledávky společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. vůči společnosti TELENOR COMMUNICATION II AS a tím i posílení finanční stability společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. Celý emisní kurs nových upsaných akcií ve výši 8.000.000,- Kč, slovy osm miliónů korun českých, bude splacen výhradně započtením této části peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných určitým zájemcem. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smlouvy mezi společností DIGITANIA Czech Republic a.s a určitým zájemcem - společností TELENOR COMMUNICATION II AS o započtení výše uvedené části peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto urči tým zájemcem, činí šest měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Společnost DIGITANIA Czech Republic a.s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určitým zájemcem doručí určitému zájemci, a to společnosti TELENOR COMMUNICATION II AS písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného d opisu nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oproti podpisu, ve kterém uvede, že tento návrh může určitý zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit společnosti DIGITANIA Czech Republic a.s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smluvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí společnost DIGITANIA Czech Republic a.s se společností TELENOR COMMUNICATION II AS do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy.
Kapitál
od 28. 11. 2005 do 23. 8. 2017
Základní kapitál 21 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 2004 do 28. 11. 2005
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2000 do 23. 2. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2005 do 23. 8. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 216.
od 23. 2. 2004 do 28. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 90.
od 23. 2. 2004 do 28. 11. 2005
v listinné podobě
od 7. 12. 2000 do 23. 2. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 7. 12. 2000 do 23. 2. 2004
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 12. 2004 do 23. 8. 2017
Tom Lindberg - člen představenstva
Praha 6 - Nebušice, Malý dvůr 644, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 8. 2004
od 21. 1. 2002 do 6. 12. 2004
Ing. Pavol Dúbravský - Člen představenstva
Praha 5, K rovinám 536, PSČ 158 01
den vzniku funkce: 27. 2. 2001
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
Tomas Seidl, nar. 16,3,1964 - předseda představenstva
Praha 4, Perlitová 1801/14, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 27. 2. 2001
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
Marek Moudrý - místopředseda představenstva
Praha 8, Větrná 18, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 27. 2. 2001
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
Dana Trezziová
Všenory, V Americe 114, PSČ 252 03
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 27. 2. 2001
od 7. 12. 2000 do 23. 8. 2017
společnost ve všech věcech zastupuje a jedná za ni představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně jeden z členů představenstva.
Dozorčí rada
od 3. 1. 2005 do 23. 8. 2017
Bente Loe - člen dozorčí rady
Hartmannsvei 17, 0284 Oslo, Norské království
den vzniku členství: 1. 8. 2004
od 3. 1. 2005 do 23. 8. 2017
Anita Flakk - člen dozorčí rady
Manglerudveien 82, 0678 Oslo, Norské království
den vzniku členství: 1. 8. 2004
od 3. 1. 2005 do 23. 8. 2017
Patrick Sandahl - člen dozorčí rady
Heggelibakken 13, 0375 Oslo, Norské království
den vzniku členství: 1. 8. 2004
od 9. 10. 2003 do 6. 12. 2004
Tom Lindberg - Předseda dozorčí rady
Praha 6 - Nebušice, Malý Dvůr 664, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 27. 2. 2001
od 9. 10. 2003 do 6. 12. 2004
Christopher A. Laska - Člen dozorčí rady
1022 Budapest, Bimbó ut. 4.5/16, Maďarská republika
den vzniku funkce: 15. 9. 2002
od 9. 10. 2003 do 6. 12. 2004
Odd-Egil Aasen - Člen dozorčí rady
Praha 6, Na Malé Šárce 774
den vzniku funkce: 15. 9. 2002
od 21. 1. 2002 do 9. 10. 2003
Jan Cato Halsaa - Předseda dozorčí rady
Saetravei 12F, N-0780 Oslo, Norské království
den vzniku členství: 27. 2. 2001
den vzniku funkce: 20. 3. 2001
od 21. 1. 2002 do 9. 10. 2003
Bernt Fanghol
Borgenbraten 115, N-1388 Borgen, Norské království
den vzniku členství: 27. 2. 2001
od 21. 1. 2002 do 9. 10. 2003
Tom Lindberg
Praha 6 - Nebušice, Malý Dvůr 664, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 2. 2001
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
Michal Černý - předseda dozorčí rady
Praha 6, Patočkova 89, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 27. 2. 2001
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
Jan Kaucký
Praha 3, Malešická 31, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 12. 2000 - 27. 2. 2001
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
Blanka Mattauschová
Praha 5, Pavrovského 2502
den vzniku členství: 7. 12. 2000 - 27. 2. 2001
Akcionáři
od 7. 12. 2004 do 23. 8. 2017
TELENOR VENTURE IV AS
Tollbugata 24, 0157 Oslo, Norské království
od 12. 3. 2004 do 7. 12. 2004
TELENOR COMMUNICATION II AS
Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, Norské království
od 21. 1. 2002 do 12. 3. 2004
TELENOR BROADBAND SERVICES AS
Keysersg 13, 0130 Oslo, Norské království
od 7. 12. 2000 do 21. 1. 2002
Deloitte & Touche spol. s.r.o., IČ 49620592
Praha 1 - Týn, 641/4
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+1

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-40

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-66

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-108

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-170

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-175

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services