Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FWDS FVE Bohemia a.s.
IČO: 26456206 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 6. 2001
Datum zániku22. 5. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 2. 2010 do 22. 5. 2015

FWDS FVE Bohemia a.s.

od 4. 6. 2001 do 22. 2. 2010

StarPRESS CZ a.s.

Sídlo
od 23. 11. 2005 do 22. 7. 2008
Praha 8, Lublinská 577/19, PSČ 181 00
od 4. 6. 2001 do 23. 11. 2005
Praha 2, Karlovo náměstí 288/17, PSČ 120 00
IČO
od 4. 6. 2001 do 22. 5. 2015

26456206

DIČ

CZ26456206

Právní forma
od 4. 6. 2001 do 22. 5. 2015
Akciová společnost
Spisová značka7221 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 2. 2010 do 22. 5. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 6. 2001 do 22. 2. 2010
- vydavatelská a nakladatelská činnost
od 4. 6. 2001 do 22. 2. 2010
- zprostředkování obchodu
od 4. 6. 2001 do 22. 2. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 4. 6. 2001 do 22. 2. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 4. 6. 2001 do 22. 2. 2010
- zprostředkování služeb
Ostatní skutečnosti
od 21. 8. 2004 do 3. 11. 2004
- Z důvodu pokrytí ztrát, umožnění dalšího fungování společnosti a získání disponibilního kapitálu pro další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti. - základní kapitál společnosti se zvyšuje o 8 000 000,- Kč ( slovy : osm milionů korun českých), vydáním 32 ( třiceti dvou) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, ka ždé o jmenovité hodnotě 250 000,- Kč ( slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých); - žádný z akcionářů nemá přednostní právo na upsání nových akcií, protože se všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu prohlášením učiněným na valné hromadě; - emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 250.000,- Kč ( slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých); - upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; - všechny nové akcie budou upsány dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku; - ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) ( tj. nabídka předem určenému zájemci či zájemcům a upsání na základě veřejné nabídky) obchodního zákoníku se vylučují; - nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku; - představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 ( patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit akcionářům písemnou informaci o možnosti upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku; - představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání akcií doručit akcionářům návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy i náležitosti podle § 205 odst. 3 obc hodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu dohody nese společnost; - počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno oznámit akcionářům nejp ozději současně s doručením písemné informace o možnosti upsání akcií; - dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 15 ( patnácti) dnů ode dne, kdy představenstvo akcionářům písemně oznámí, že byl podán návrh na zápis rozho dnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a že doručení tohoto oznámení je počátkem běhu lhůty pro upsání akcií dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese Praha 2, Nové Město, Karlovo nám. 288/17, PSČ. 120 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; - emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit v plné výši ( tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 90 ( devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs akcií má být v plné výši splacen započtením pohledávek; - valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek nebo jejich částí na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií: a) pohledávka společnosti xpandia a.s. za společností starPRESS CZ a.s. ze smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 20.700.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů sedm set tisíc korun českých) ze dne 23.3.2004 s příslušenstvím ; výše pohledávky za jistinou ke dni 20. 5.2004 činí 13.500.000,- Kč a 214.450,82 Kč za běžným úrokem; výše pohledávky, která může být započtena proti pohledávce společnosti za splacením emisního kursu akcií ke dni 20.5.2004 činí celkem 13.714.450,82 Kč; b) pohledávka Tomáše Chadima za společností StarPRESS CZ a.s. ve výši 2.100.000,- Kč ( slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) s příslušenstvím ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 15.5.2001; výše pohledávky ke dni 20.5.2004 činí 2.100.000,- Kč za jistinou a 1.150.920,15 Kč za běžným úrokem; výše pohledávky, která může být započtena proti pohledávce společnosti za splacením emisního kursu akcií ke dni 20.5.2004 činí celkem 3.250.920,15 Kč; - představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh smlouvy o započtení pohledávek; - dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i: - přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení ( tj. jistiny s příslušenstvím), určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření doh ody o započtení a určení výše příslušenství a právního důvodu jeho vzniku; - přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; - dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do 90 ( devadesáti) dnů od upsání akcií; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.
od 24. 9. 2001 do 13. 3. 2002
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 19. června 2001 o zvýšení základního kapitálu z 2.000.000,- Kč ( dva milióny korun českých) o 3.000.000,- Kč ( tři milióny korun českých) na celkovou částku 5.000.000,- Kč ( pět miliónu korun českých) a to vydáním 12 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě a emisním kursu 250.000,- Kč každá. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Všechny upisované akcie budou nabídnuty jedinému zájemci, společnosti Expandia Holding, a.s., se sídlem Praha 4, Gončarenkova 12, IČ: 25 32 70 46 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 5406. Upisování akcií bude provedeno společností Expandia Holding a.s. v sídle společnosti StarPRESS CZ a.s. ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, do patnácti dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 3. 11. 2004 do 22. 5. 2015
Základní kapitál 13 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 3. 2002 do 3. 11. 2004
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 9. 2001 do 13. 3. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 6. 2001 do 24. 9. 2001
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 3. 11. 2004 do 22. 5. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 52.
od 3. 11. 2004 do 22. 5. 2015
v listinné podobě Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcií je ve výši jejich nominální hodnoty.
od 13. 3. 2002 do 3. 11. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 13. 3. 2002 do 3. 11. 2004
v listinné podobě Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcií je ve výši jejich nominální hodnoty.
od 4. 6. 2001 do 13. 3. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 4. 6. 2001 do 13. 3. 2002
v listinné podobě Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcií je ve výši jejich nominální hodnoty.
Statutární orgán
od 22. 2. 2010 do 22. 5. 2015
Jan Jezbera - člen představenstva
Praha 9 - Střížkov, Žandovská 307/7, PSČ 190 00
den vzniku členství: 16. 1. 2010
od 22. 7. 2008 do 22. 2. 2010
Tomáš Chadim - člen představenstva
Praha 1 - Josefov, Žatecká 16/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 15. 1. 2010
od 23. 11. 2005 do 22. 7. 2008
Tomáš Chadim - předseda představenstva
Praha 1, Žatecká 16/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 6. 2001 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
od 23. 11. 2005 do 22. 7. 2008
Vladimír Peták - člen představenstva
Kladno, Havanská 2139, PSČ 272 01
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
od 23. 11. 2005 do 22. 7. 2008
Jiřina Hejná - člen představenstva
Kladno, U Výtopny 1910, PSČ 272 01
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
od 17. 12. 2001 do 23. 11. 2005
Ing. Michal Záveský - předseda představenstva
Praha 9 - Prosek, Mimoňská 628, PSČ 190 00
den vzniku členství: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
od 17. 12. 2001 do 23. 11. 2005
Ing. Vladislav Veselý - člen představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 288/17, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
od 17. 12. 2001 do 23. 11. 2005
Tomáš Chadim - člen předstvanstva
Praha 1, Žatecká 16/8, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
od 4. 6. 2001 do 17. 12. 2001
Tomáš Chadim - předseda představenstva
Praha 1, Žatecká 8/16, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 4. 6. 2001 - 19. 6. 2001
od 4. 6. 2001 do 17. 12. 2001
JUDr. Martin Šebek - člen představenstva
Praha 2, Vinohradská 37/13, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 4. 6. 2001 - 19. 6. 2001
od 4. 6. 2001 do 17. 12. 2001
Mgr. Josef Oplt - člen předstvanstva
Praha 2, Slezská 1669/58, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 4. 6. 2001 - 19. 6. 2001
od 22. 7. 2008 do 22. 5. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
od 24. 9. 2001 do 22. 7. 2008
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společnosti společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
od 4. 6. 2001 do 24. 9. 2001
Za společnost je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
Dozorčí rada
od 25. 7. 2014 do 22. 5. 2015
VLADIMÍR PETÁK - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, gen. Píky, PSČ 272 01
den vzniku členství: 20. 6. 2008
od 2. 8. 2013 do 22. 5. 2015
HANA JEZBEROVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, K transformátoru, PSČ 165 00
den vzniku členství: 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 16. 1. 2010
od 2. 8. 2013 do 22. 5. 2015
PETRA HONICKÁ - člen dozorčí rady
Libušín, Smečenská, PSČ 273 06
den vzniku členství: 16. 1. 2010
od 22. 2. 2010 do 2. 8. 2013
Hana Jezberová - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, K Transformátoru 1169/9, PSČ 165 00
den vzniku členství: 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 16. 1. 2010
od 22. 2. 2010 do 2. 8. 2013
Petra Honická - člen dozorčí rady
Libušín, Smečenská 501, PSČ 273 06
den vzniku členství: 16. 1. 2010
od 22. 7. 2008 do 22. 2. 2010
Jan Jezbera - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Střížkov, Žandovská 307/7, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 15. 1. 2010
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 15. 1. 2010
od 22. 7. 2008 do 22. 2. 2010
Hana Jezberová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, K Transformátoru 1169/9, PSČ 165 00
den vzniku členství: 20. 6. 2008
od 22. 7. 2008 do 25. 7. 2014
Vladimír Peták - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Havanská 2139, PSČ 272 01
den vzniku členství: 20. 6. 2008
od 23. 11. 2005 do 22. 7. 2008
JUDr. Martin Šebek - předseda dozorčí rady
Praha 2, Vinohradská 37/13, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 6. 2001 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
od 23. 11. 2005 do 22. 7. 2008
Mgr. Josef Oplt - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Slezská 1669/58, PSČ 120 00
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
od 23. 11. 2005 do 22. 7. 2008
Erika Dezortová - člen dozorčí rady
Praha 5, K Brance 1011/17, PSČ 155 00
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 20. 6. 2008
od 17. 12. 2001 do 23. 11. 2005
Halina Pawlowská - předseda dozorčí rady
Praha 2, Karlovo náměstí 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
od 17. 12. 2001 do 23. 11. 2005
Ing. Jaroslav Straka - člen dozorčí rady
Praha 4, Klapálkova 2245/15, PSČ 149 00
den vzniku členství: 19. 6. 2005 - 27. 6. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
od 17. 12. 2001 do 23. 11. 2005
JUDr. Martin Šebek - člen dozorčí rady
Praha 2, Vinohradská 37/13, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 19. 6. 2001 - 27. 6. 2005
od 4. 6. 2001 do 17. 12. 2001
Jan Růžička - předseda dozorčí rady
Praha 7, Sládkova 9, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 4. 6. 2001
od 4. 6. 2001 do 17. 12. 2001
Jan Němeček - člen dozorčí rady
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 42, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 4. 6. 2001
od 4. 6. 2001 do 17. 12. 2001
Mgr. Jiří Trunečka - člen dozorčí rady
Praha 4, Hrabákova 1976/10, PSČ 148 00
den vzniku funkce: 4. 6. 2001
Akcionáři
od 22. 7. 2008 do 22. 5. 2015
FWDS konsolidační a revitalizační, a.s., IČO: 49240803
Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 38 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 625,00 Kč
Komerční banka 2 631,10 Kč
Expobank CZ 2 633,70 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 682,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+2
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-9
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-28
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-29
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-50
+
-

Články na Heroine.cz

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Snížení platové třídy (služební zákon)
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Snížení platové třídy (služební zákon)

Otázka: Dobrý den, pracuji jako státní zaměstnanec na ministerstvu a vztahuje se na mne služební zákon. Smlouvu mám na plný úvazek na dobu neurcitou a jsem zařazena do 11. platové třídy, mé dosazene vzdělání magisterske....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services