Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Saconia CZ a.s. v likvidaci
IČO: 26463971 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 7. 2001
Datum zániku23. 4. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 11. 8. 2014 do 23. 4. 2015

Saconia CZ a.s. v likvidaci

od 2. 7. 2001 do 11. 8. 2014

Saconia CZ a.s.

Sídlo
od 2. 7. 2001 do 23. 4. 2015
Praha 1, Těšnov 1/1059
IČO
od 2. 7. 2001 do 23. 4. 2015

26463971

Právní forma
od 2. 7. 2001 do 23. 4. 2015
Akciová společnost
Spisová značka7267 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 7. 2001 do 23. 4. 2015
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 11. 8. 2014 do 23. 4. 2015
- Dne 29. 7. 2014 rozhodl jediný akcionář společnosti o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace ke dni 1. 8. 2014 a o jmenování likvidátora.
od 23. 7. 2014 do 23. 4. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 23. 7. 2014 do 23. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 23. 7. 2014 do 23. 4. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 7. 2014 do 23. 4. 2015
- Jediný akcionář obchodní společnosti Saconia CZ a.s. rozhodl v působnosti valné hromady takto: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Saconia CZ a.s. z původní výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), na kterém se Ing. Antonín Charouz, jako jediný akcionář podílí akciemi ve jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), jejichž emisní kurz byl zcela splacen, o částku 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 2.100.000,-Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti Saconia CZ a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 10 (deset) kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých), a to km enových akcií na jméno, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurz jedné upisované akcie bude činit 18.312.627,- Kč (osmnáct milionů tři sta dvanáct tisíc šest set dvacet sedm korun českých), emisní ážio na každou akcii činí 18.302.627,- Kč (osmnáct milionů tři sta dva tisíc šest set dvacet sedm korun českých ). Emisní kurz všech upisovaných akcií bude činit 183.126.270,- Kč (jedno sto osmdesát tři miliony jedno sto dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát korun českých). Emisní kurz bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) se nepřipouští. Ing. Antonín Charouz, jako jediný akcionář společnosti Saconia CZ a.s., má podle ustanovení § 484 zákona o obchodních korporacích přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo Ing. Antonína Charouze k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu se vylučuje. Zpráva představenstva předložená představenstvem ve smyslu § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 10 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude nabídnuto k úpisu společnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Stasikratous, 20, 1 st floor, Flat/Office 101, 1 065, Nicosia, Kypr, registrační číslo HE 195316, zapsané v rejstříku společností, Nicosia, vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, a budou splaceny formou započtení pohledávek v celkové výši 183.126.273,18 Kč (jedno sto osmdesát tři milionů sto dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých osmnáct haléřů), které má tato společnost za společností Saconia CZ a.s. Specifikace pohledávek společnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED za společností Saconia CZ a.s.: a) pohledávka ve výši 4.800.000 Kč (slovy: čtyři miliony osmset tisíc korun českých) (dále jen Pohledávka 1). Tato Pohledávka 1 původně vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností HENDON a. s. a společností Saconia CZ a.s. dne 15. prosince 2013 (postoupení pohledávky za panem Jaroslavem Páralem) a představuje neuhrazenou úplatu za postoupení pohledávky. Pohledávku 1 nabyla společnost AMADEO HOLDINGS LIMITED postoupením od společnosti HENDON a. s. b) pohledávka ve výši 90.830.753,87 Kč (slovy: devadesát milionů osm set třicet tisíc sedm set padesát tři korun českých osmdesát sedm haléřů) (dále jen Pohledávka 2) Tato Pohledávka 2 původně vznikla za základě smluv o půjčce a smlouvy o postoupení pohle dávek uzavřených mezi společností Saconia CZ a.s. a společností BPA sport marketing a. s. v průběhu roku 2003. Pohledávka 2 byla společností BPA sport marketing a. s. postoupena společnosti PANOPTIKUM a. s., následně společnosti HENDON a. s. Pohledávku 2 nabyla společnost AMADEO HOLDINGS LIMITED postoupením od společnosti HENDON a. s. c) pohledávky ve výši 73.931.369,31 Kč (slovy: sedmdesát tři milionů devět set třicet jedna tisíc tři sta šedesát devět korun českých třicet jedna haléřů) (dále jen Pohledávka 3). Tato Pohledávka 3 původně vznikla ze smluv o půjčce, smlouvy o postoupení p ohledávek uzavřených mezi společností Saconia CZ a.s. a společností BPA sport marketing a. s. dne 5. září 2003, z poskytnutí služeb auditora za účetní rok 2003 a ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Group 77 a. s. a společností Sac onia CZ a.s. dne 15. února 2002. Pohledávka 3 byla postoupena společnosti HENDON a. s., následně společnosti Charouz Group s. r. o. a následně společnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED. d) pohledávka ve výši 18.150 Kč (slovy: osmnáct tisíc jedno sto padesát korun českých) (dále jen Pohledávka 4). Tato Pohledávka 4 představuje neuhrazenou úplatu za poradenské služby ve věci podání přiznání k dani z příjmu právnických osob za účetní rok 20 12 poskytnuté společnosti Saconia CZ a.s. společností Charouz Group s. r. o. Společnost AMADEO HOLDINGS LIMITED nabyla Pohledávku 4 postoupením od společnosti Charouz Group s. r. o. e) pohledávka ve výši 13.546.000 Kč (slovy: třináct milionů pět set čtyřicet šest tisíc korun českých) (dále jen Pohledávka 5), která vznikla ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Elana Anstalt a společností Saconia CZ a.s. dne 25. listopadu 2003, doplněné dodatkem č. 1 ze dne 15. prosince 2003, a která představuje zbývající část nezaplaceného úroku z odměny za postoupení pohledávky za rok 2004. Společnost AMADEO HOLDINGS LIMITED nabyla Pohledávku 5 postoupením od společnosti Elana Anstalt. Zpráva auditora Ing. Rudolfa Hanuseka, osvědčení KAČR č. 1635 ze dne 23. května 2014 je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu. Místem úpisu akcií společnosti Saconia CZ a.s., tedy místem uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude sídlo společnosti Saconia CZ a.s., Praha 1, Těšnov 1/1059 v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci, a to společnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED, písemným oznámením doručeným společnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem je stanovena v délce 30 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. AMADEO HOLDINGS LIMITED, jako předem určený zájemce, upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti Saconia CZ a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti Saconia CZ a.s. Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti Saconia CZ a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne doručení smlouvy o úpisu akcií. Jediný akcionář společnosti Saconia CZ a. s. vyslovuje souhlas se započtením výše specifikované pohledávky společnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED ve výši 183.126.273,18 Kč (jedno sto osmdesát tři milionů sto dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát tři korun česk ých osmnáct haléřů) proti pohledávce společnosti Saconia CZ a.s. ve výši 183.126.270,- Kč (jedno sto osmdesát tři miliony jedno sto dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát korun českých), která vznikne společnosti Saconia CZ a.s. za společností AMADEO HOLDING S LIMITED z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jež budou upsány společností AMADEO HOLDINGS LIMITED na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky sp olečnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED, kterou má společnost AMADEO HOLDINGS LIMITED vůči společnosti Saconia CZ a.s., proti pohledávce společnosti Saconia CZ a. s. na splacení emisního kurzu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela, naopak bude vhodné budoucí pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií započíst na dlužnou částku. Jediný akcionář společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Ohledně splacení emisního kurzu akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Saconia CZ a.s. doručí společnost Saconia CZ a.s. bez zbytečného odkladu poté, co obdrží akceptovanou smlouvu o upsání akcií, společnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED, ja ko předem určenému zájemci, písemné oznámení o běhu lhůty pro uzavření dohody o započtení spolu s dohodou o započtení. Lhůta pro uzavření dohody o započtení, a tedy pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, je stanovena v délce 30 dnů ode dne, kdy spole čnost Saconia CZ a. s. doručí společnosti AMADEO HOLDINGS LIMITED návrh dohody o započtení. AMADEO HOLDINGS LIMITED, jako předem určený zájemce, splatí upsané akcie doručením akceptované dohody o započtení (již podepsané jménem společnosti Saconia CZ a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti Saconia CZ a.s. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podán současně s návrhem na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 23. 7. 2014 do 23. 4. 2015
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 2. 7. 2001 do 23. 7. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2014 do 23. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 210.
od 19. 5. 2004 do 23. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 19. 5. 2004 do 23. 7. 2014
v listinné podobě
od 2. 7. 2001 do 19. 5. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 2. 7. 2001 do 19. 5. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 26. 11. 2014 do 23. 4. 2015
Mgr. JAKUB KOTRBA - člen představenstva
Říčany, Olivova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 19. 7. 2005
od 2. 8. 2013 do 26. 11. 2014
Mgr. JAKUB KOTRBA - člen představenstva
Říčany, Olivova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 19. 7. 2005
od 4. 8. 2005 do 2. 8. 2013
Mgr. Jakub Kotrba - člen představenstva
Říčany, Olivova 1116/6, PSČ 250 01
den vzniku členství: 19. 7. 2005
od 21. 10. 2002 do 4. 8. 2005
Laurent Patrick Jannard - člen představenstva
Montreal, 10431 de la Roche, Kanada
den vzniku členství: 12. 7. 2002 - 19. 7. 2005
od 2. 7. 2001 do 3. 1. 2002
Bohuslav Hubálek - člen představenstva
Praha 9, Jablonecká 699
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 29. 8. 2001
den vzniku funkce: 2. 7. 2001
od 2. 7. 2001 do 3. 1. 2002
Mgr. Jakub Kotrba - člen představenstva
Říčany, Olivova 1116/6
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 29. 8. 2001
den vzniku funkce: 2. 7. 2001
od 2. 7. 2001 do 21. 10. 2002
Josef Voják - předseda představenstva
Praha 4, V podhájí 774/25
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 12. 7. 2002
den vzniku funkce: 2. 7. 2001 - 12. 7. 2002
od 26. 11. 2014 do 23. 4. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 23. 7. 2014 do 26. 11. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 21. 10. 2002 do 23. 7. 2014
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
od 2. 7. 2001 do 21. 10. 2002
Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti svůj podpis.
Likvidace
od 26. 11. 2014 do 23. 4. 2015
Mgr. IVAN HRUŠKOVIČ
Praha - Smíchov, Švédská, PSČ 150 00
od 11. 8. 2014 do 26. 11. 2014
VERONA ZBOŘILOVÁ
Praha 9 - Horní Počernice, Khodlova, PSČ 193 00
od 11. 8. 2014 do 26. 11. 2014
-
Dozorčí rada
od 27. 7. 2014 do 23. 4. 2015
JUDr. VLADIMÍR KOSTKA - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Sechterova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 10. 2006
od 28. 5. 2014 do 23. 4. 2015
Mgr. BOHUSLAV HUBÁLEK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Prosek, Litoměřická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 10. 2006
od 25. 4. 2014 do 23. 4. 2015
KATEŘINA ROKOSOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Janákova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 10. 2006
od 12. 10. 2006 do 25. 4. 2014
Kateřina Rokosová - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Petřinách 317/12, PSČ 162 00
den vzniku členství: 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 10. 2006
od 12. 10. 2006 do 28. 5. 2014
Mgr. Bohuslav Hubálek - člen dozorčí rady
Praha 9, Jablonecká 699/12, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 10. 2006
od 12. 10. 2006 do 27. 7. 2014
JUDr. Vladimír Kostka - předseda dozorčí rady
Praha 8, Modřínova 980, PSČ 182 00
den vzniku členství: 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 10. 2006
od 21. 10. 2005 do 12. 10. 2006
Ing. Martina Jurčová - člen dozorčí rady
Praha 3, Lucemburská 141, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 2. 10. 2006
od 21. 10. 2002 do 21. 10. 2005
Jana Tomášková - člen dozorčí rady
Praha 9, Drahobejlova 1598/39
den vzniku členství: 12. 7. 2002 - 20. 7. 2005
od 2. 7. 2001 do 21. 10. 2002
Jan Trajbold - předseda dozorčí rady
Horoušany, 76
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 22. 10. 2001
den vzniku funkce: 2. 7. 2001 - 22. 10. 2001
od 2. 7. 2001 do 12. 10. 2006
Friedrich Wöllhaf - člen dozorčí rady
Riedmatt 24, 6300 Zug, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 7. 2001 - 2. 10. 2006
od 2. 7. 2001 do 12. 10. 2006
Martin Hidegh - člen dozorčí rady
Kreuzhaldenstrasse 29, 8192 Glattfelden,, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 2. 7. 2001 - 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 2. 7. 2001 - 2. 10. 2006
Akcionáři
od 30. 10. 2014 do 23. 4. 2015
Ing. ANTONÍN CHAROUZ
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
od 19. 5. 2004 do 30. 10. 2014
Jacques Raymond Sicotte
Les Verriéres, 8O Berlioz-Apt.201, Nun´s Islands, Verdun, Provence of Quebec, Kanada
od 2. 7. 2001 do 19. 5. 2004
zur.ch SA
Curych, Wieslergasse 2/4, 8049, Švýcarská konfederace
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 16 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 69 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 634,96 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 682,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

+3
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-10
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-29
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-49
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-62
+
-

Články na Heroine.cz

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

Třicet let, které uběhly od revoluce, nezvou jen k ohlédnutí za událostmi Listopadu, ale...více

Alternativy pro všechny s periodou

Alternativy pro všechny s periodou

Trh s menstruačními pomůckami rozrostl. Do středního proudu se dostaly i alternativy,...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Kolonoskopie čeká opravdu mnoho z vás. Už jenom proto, že od padesáti pěti let nabízí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dovolená
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Dovolená

Otázka: Dobrý den. Mám dotaz. Kolegyně přešla z rodičovské dovolené s jedním dítětem na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Můj dotaz zní, jak se počítají dny řádné dovolené, které bych ji měla vyplatit po uplynutí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services