Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.
IČO: 26484919

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 10. 2001
Obchodní firma
od 17. 10. 2001

EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.

Adresa sídla
od 17. 10. 2001 do 9. 7. 2007
Praha 2, Blanická 10/718, PSČ 120 00
IČO
od 17. 10. 2001

26484919

DIČ

CZ26484919

Identifikátor datové schránky:3ajdynk
Právní forma
od 17. 10. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7374 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 1. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- zprostředkování obchodu
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- velkoobchod
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- specializovaný maloobchod
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- realitní činnost
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- správa a údržba nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 1. 5. 2015
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 19.2.2015 a schváleného dne 26.3.2015, došlo u společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jměn í na stávající nástupnickou společnost, a to METRENIA, a.s., IČO: 28206096, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00.
od 19. 11. 2008 do 10. 12. 2008
- Mimořádná valná hromada konaná 8.10.2008 rozhodlatakto: a/ schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 8.000.000.- Kč ( slovy: osm milionů korun českých) na 53.000.000.- Kč (slovy: padesát tři milonů korun českých), tedy o částku 45.000.000.- Kč ( slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b/rozhodla o tom, že upsáno bude 450 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, c/ na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva akcionářů schvaluje vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií s tím, že akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALIANC E LTD. a souhlasí se započtením pohledávky EURO CAPITAL ALIANCE LTD. vůči společnosti EURO CAPITAL ALIANCE a.s., vzniklé ze smlouvy o půjčce a smlouvy o přistoupení k závazku, d/bere na vědomí potvrzení auditora společnosti AUDIT OBCE, s.r.o., č. osvědčení KAČR č. 431, auditor Jan Svoboda, č. osvědčení KAČR č. 433 o existenci pohledávky ze dne 2.9.2008, e/ schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti EURO CAPITAL ALIANCE LTD., se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, M3J 2G6, Kanada a to formou dohody o upsání akcií, jej íž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst.4 ObchZ., f/ stanoví, že akcie budou upsány v sídle společnosti s tím, že lhůta pro úpis začíná dne 9.10.2008 a trvá 30 dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 ObchZ. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemno u výzvou spolu s předáním smlouvy u úpisu akcií,g/ předem určený zájemce splatí celý emisní kurz upsaných akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do obchodního orejstříku, h/ schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení předá upisovatel společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií, - dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splácení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií.
od 23. 5. 2007 do 19. 11. 2008
- Mimořádná valná hromada konaná dne 20.3.2007 rozhodla takto: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o celkovou částku 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nep řipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemc i, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kurzu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazků vůči tomuto věřiteli, c) bere na vědomí potvrzení auditora o existenci závazku ze dne 24.1.2007 vydaného Janem Svobodou, KAČR č. 433, d) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada, IČ: 1464917, a to formou návrh u smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. e) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 21.3.2007 a trvá 30 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 2003 odst. 4 obchodního zákoníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií. f) emisní kurs nově vydaných akcií ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 204a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 100. 000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii, které bude vypočítáno ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří jistina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč, a příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovo u jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií. g) předem určený zájemce splatí 100% emisního kurzu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku h) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD za společností ve výši 6.000.000,- Kč s příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společno sti na splacení emisního kurzu akcií upsaných předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALLIANCE LTD, i) schvaluje pravidla o uzavření smlouvy o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií - dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií
od 9. 4. 2003 do 23. 5. 2007
- Mimořádná valná hromada konaná dne 7.2.2003 rozhodla takto: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o částku 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (osmmilionůkorunčeských) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií,když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby věřitel mohl ke splacení emisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli, c) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada identifikační číslo společnosti v provincii Ontario: 1464917, a to formou předání návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4, d) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 19.2.2003 a trvá 14 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. e) emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou akcií, a emisním ážiem připadajícím na všechny akcie v částce, která bude vypočítána ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří listina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč a její příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení, a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií, to vše děleno počtem těchto akcií. f) předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady, g) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce, tj. společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD. za společností ve výši 6.000.000,- Kč a jejího příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem, tj. společností EURO CAPITAL ALLINCE LTD. h) schvaluje pravidla pro uzavření Dohody o započtení: - Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, - Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií, - Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií, - Dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií, a jejíž účinnost bude vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák.
Kapitál
od 10. 12. 2008
Základní kapitál 53 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2007 do 10. 12. 2008
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 8 000 000 Kč.
od 17. 10. 2001 do 9. 7. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 30. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 530 v listinné podobě.
od 10. 12. 2008 do 30. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 530 v listinné podobě.
od 9. 7. 2007 do 10. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 17. 10. 2001 do 9. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 17. 10. 2001 do 9. 7. 2007
kmenové akcie v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 12. 2019
ZDENĚK PAŘÍZEK - Předseda představenstva
Praha - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 1. 9. 2019
den vzniku funkce: 1. 9. 2019
od 1. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Ing. JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, Na Dolíček, PSČ 251 64
den vzniku členství: 15. 1. 2019 - 1. 9. 2019
den vzniku funkce: 15. 1. 2019 - 1. 9. 2019
od 30. 1. 2015 do 5. 11. 2015
ANTONÍN KRÁL - člen představenstva
Praha - Modřany, Vitošská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 1. 2014 - 1. 9. 2015
od 30. 1. 2015 do 5. 11. 2015
MIROSLAV KIMMINICH - člen představenstva
Praha - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 1. 2014 - 1. 9. 2015
od 30. 1. 2015 do 1. 11. 2019
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, Na Dolíček, PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 1. 2014 - 15. 1. 2019
den vzniku funkce: 17. 1. 2014 - 15. 1. 2019
od 2. 10. 2013 do 30. 1. 2015
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, Na Dolíček, PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 10. 2010 - 17. 1. 2014
den vzniku funkce: 17. 10. 2010 - 17. 1. 2014
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, , PSČ 251 64
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
den vzniku funkce: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ANTONÍN KRÁL - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vitošská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MIROSLAV KIMMINICH - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, , PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 10. 2010
den vzniku funkce: 17. 7. 2007 - 17. 10. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ANTONÍN KRÁL - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vitošská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 10. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MIROSLAV KIMMINICH - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 10. 2010
od 3. 4. 2013 do 2. 10. 2013
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, , PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 10. 2010
den vzniku funkce: 17. 10. 2010
od 3. 4. 2013 do 30. 1. 2015
ANTONÍN KRÁL - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vitošská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 10. 2010 - 17. 1. 2014
od 3. 4. 2013 do 30. 1. 2015
MIROSLAV KIMMINICH - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 10. 2010 - 17. 1. 2014
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Ing. Jan Šrubař - Předseda představenstva
Praha 5, Plzeňská 113/155, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Ing. Antonín Král - Člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vitošská 3412, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Ing. Miroslav Kimminich - Člen představenstva
Praha 4, Jílovská 1153, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
od 30. 1. 2015
Za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně.
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 6. 12. 2019
Ing. JAN ŠRUBAŘ - Člen dozorčí rady
Kunice - Všešímy, Na Dolíček, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 9. 2019
od 1. 11. 2019 do 6. 12. 2019
MILOSLAV MIŠNER - Člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 2. 10. 2017 - 1. 9. 2019
od 5. 11. 2015 do 1. 3. 2017
MIROSLAV KIMMINICH - člen dozorčí rady
Praha - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 9. 2015 - 27. 1. 2017
od 30. 1. 2015 do 5. 11. 2015
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 10. 2014 - 1. 9. 2015
od 30. 1. 2015 do 1. 3. 2017
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 2. 10. 2014 - 27. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 10. 2014 - 27. 1. 2017
od 30. 1. 2015 do 1. 11. 2019
MILOSLAV MIŠNER - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 2. 10. 2014 - 2. 10. 2017
od 14. 4. 2014 do 30. 1. 2015
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 17. 10. 2011 - 2. 10. 2014
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 10. 2002 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 10. 2002 - 10. 5. 2004
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 10. 2002 - 10. 5. 2004
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
den vzniku funkce: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 8. 2010
den vzniku funkce: 17. 7. 2007 - 17. 8. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 8. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV MIŠNER - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 8. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 8. 2010 - 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 8. 2010 - 17. 10. 2011
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 8. 2010 - 17. 10. 2011
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV MIŠNER - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 17. 8. 2010 - 17. 10. 2011
od 3. 4. 2013 do 14. 4. 2014
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 10. 2011
od 3. 4. 2013 do 30. 1. 2015
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 2. 10. 2014
od 3. 4. 2013 do 30. 1. 2015
MILOSLAV MIŠNER - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 2. 10. 2014
od 9. 7. 2007 do 3. 4. 2013
Miloslav Mišner - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová 776, PSČ 277 11
den vzniku členství: 20. 3. 2007
od 17. 10. 2001 do 23. 5. 2007
Jan Zrotal - Člen dozorčí rady
Praha 6, Ve Struhách 19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 20. 3. 2007
den vzniku funkce: 17. 10. 2001 - 20. 3. 2007
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Dr. Zdeněk Pařízek - Předseda dozorčí rady
Praha 6, Ciolkovského 860, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001
den vzniku funkce: 17. 10. 2001
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Dr. Miloslav Urban, CSc - Člen dozorčí rady
Praha 5, Dobronická 2/1057, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001
den vzniku funkce: 17. 10. 2001
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 7 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+9
+
-
2.David Černý

David Černý

- výtvarník

+7
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-54
+
-
4.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-61
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-158
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Díky narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než...více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services