EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., IČO: 26484919 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. Údaje byly staženy 29. 4. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26484919. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26484919 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 10. 2001
Obchodní firma
od 17. 10. 2001

EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 10. 2001 do 9. 7. 2007
Praha 2, Blanická 10/718, PSČ 120 00
IČO
od 17. 10. 2001

26484919

DIČ

CZ26484919

Identifikátor datové schránky:3ajdynk
Právní forma
od 17. 10. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7374 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 4. 2022
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Ubytovací služby; - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; - Pronájem a půjčování věcí movitých; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Správa vlastního jmění.
od 30. 1. 2015 do 27. 4. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- zprostředkování obchodu
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- velkoobchod
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- specializovaný maloobchod
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- realitní činnost
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
- správa a údržba nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 1. 5. 2015
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 19.2.2015 a schváleného dne 26.3.2015, došlo u společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jměn í na stávající nástupnickou společnost, a to METRENIA, a.s., IČO: 28206096, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00.
od 19. 11. 2008 do 10. 12. 2008
- Mimořádná valná hromada konaná 8.10.2008 rozhodlatakto: a/ schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 8.000.000.- Kč ( slovy: osm milionů korun českých) na 53.000.000.- Kč (slovy: padesát tři milonů korun českých), tedy o částku 45.000.000.- Kč ( slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b/rozhodla o tom, že upsáno bude 450 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, c/ na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva akcionářů schvaluje vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií s tím, že akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALIANC E LTD. a souhlasí se započtením pohledávky EURO CAPITAL ALIANCE LTD. vůči společnosti EURO CAPITAL ALIANCE a.s., vzniklé ze smlouvy o půjčce a smlouvy o přistoupení k závazku, d/bere na vědomí potvrzení auditora společnosti AUDIT OBCE, s.r.o., č. osvědčení KAČR č. 431, auditor Jan Svoboda, č. osvědčení KAČR č. 433 o existenci pohledávky ze dne 2.9.2008, e/ schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti EURO CAPITAL ALIANCE LTD., se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, M3J 2G6, Kanada a to formou dohody o upsání akcií, jej íž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst.4 ObchZ., f/ stanoví, že akcie budou upsány v sídle společnosti s tím, že lhůta pro úpis začíná dne 9.10.2008 a trvá 30 dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 ObchZ. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemno u výzvou spolu s předáním smlouvy u úpisu akcií,g/ předem určený zájemce splatí celý emisní kurz upsaných akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do obchodního orejstříku, h/ schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení předá upisovatel společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií, - dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splácení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií.
od 23. 5. 2007 do 19. 11. 2008
- Mimořádná valná hromada konaná dne 20.3.2007 rozhodla takto: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o celkovou částku 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nep řipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemc i, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kurzu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazků vůči tomuto věřiteli, c) bere na vědomí potvrzení auditora o existenci závazku ze dne 24.1.2007 vydaného Janem Svobodou, KAČR č. 433, d) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada, IČ: 1464917, a to formou návrh u smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. e) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 21.3.2007 a trvá 30 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 2003 odst. 4 obchodního zákoníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií. f) emisní kurs nově vydaných akcií ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 204a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 100. 000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii, které bude vypočítáno ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří jistina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč, a příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovo u jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií. g) předem určený zájemce splatí 100% emisního kurzu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku h) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD za společností ve výši 6.000.000,- Kč s příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společno sti na splacení emisního kurzu akcií upsaných předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALLIANCE LTD, i) schvaluje pravidla o uzavření smlouvy o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií - dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií
od 9. 4. 2003 do 23. 5. 2007
- Mimořádná valná hromada konaná dne 7.2.2003 rozhodla takto: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o částku 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (osmmilionůkorunčeských) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií,když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby věřitel mohl ke splacení emisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli, c) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada identifikační číslo společnosti v provincii Ontario: 1464917, a to formou předání návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4, d) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 19.2.2003 a trvá 14 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. e) emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou akcií, a emisním ážiem připadajícím na všechny akcie v částce, která bude vypočítána ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří listina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč a její příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení, a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií, to vše děleno počtem těchto akcií. f) předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady, g) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce, tj. společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD. za společností ve výši 6.000.000,- Kč a jejího příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem, tj. společností EURO CAPITAL ALLINCE LTD. h) schvaluje pravidla pro uzavření Dohody o započtení: - Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, - Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií, - Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií, - Dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií, a jejíž účinnost bude vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák.
Kapitál
od 10. 12. 2008
Základní kapitál 53 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2007 do 10. 12. 2008
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 8 000 000 Kč.
od 17. 10. 2001 do 9. 7. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 30. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 530 v listinné podobě.
od 10. 12. 2008 do 30. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 530 v listinné podobě.
od 9. 7. 2007 do 10. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 17. 10. 2001 do 9. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 17. 10. 2001 do 9. 7. 2007
kmenové akcie v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 27. 4. 2022
JOZEF KAÁN - člen správní rady
Liběšice, , PSČ 411 46
den vzniku funkce: 27. 4. 2022
od 6. 12. 2019 do 27. 4. 2022
ZDENĚK PAŘÍZEK - Předseda představenstva
Praha - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 1. 9. 2019
den vzniku funkce: 1. 9. 2019 - 27. 4. 2022
od 1. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Ing. JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, Na Dolíček, PSČ 251 64
den vzniku členství: 15. 1. 2019 - 1. 9. 2019
den vzniku funkce: 15. 1. 2019 - 1. 9. 2019
od 30. 1. 2015 do 5. 11. 2015
ANTONÍN KRÁL - člen představenstva
Praha - Modřany, Vitošská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 1. 2014 - 1. 9. 2015
od 30. 1. 2015 do 5. 11. 2015
MIROSLAV KIMMINICH - člen představenstva
Praha - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 1. 2014 - 1. 9. 2015
od 30. 1. 2015 do 1. 11. 2019
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, Na Dolíček, PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 1. 2014 - 15. 1. 2019
den vzniku funkce: 17. 1. 2014 - 15. 1. 2019
od 2. 10. 2013 do 30. 1. 2015
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, Na Dolíček, PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 10. 2010 - 17. 1. 2014
den vzniku funkce: 17. 10. 2010 - 17. 1. 2014
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, , PSČ 251 64
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
den vzniku funkce: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ANTONÍN KRÁL - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vitošská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MIROSLAV KIMMINICH - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, , PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 10. 2010
den vzniku funkce: 17. 7. 2007 - 17. 10. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ANTONÍN KRÁL - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vitošská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 10. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MIROSLAV KIMMINICH - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 10. 2010
od 3. 4. 2013 do 2. 10. 2013
JAN ŠRUBAŘ - předseda představenstva
Kunice - Všešímy, , PSČ 251 64
den vzniku členství: 17. 10. 2010
den vzniku funkce: 17. 10. 2010
od 3. 4. 2013 do 30. 1. 2015
ANTONÍN KRÁL - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vitošská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 10. 2010 - 17. 1. 2014
od 3. 4. 2013 do 30. 1. 2015
MIROSLAV KIMMINICH - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 10. 2010 - 17. 1. 2014
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Ing. Jan Šrubař - Předseda představenstva
Praha 5, Plzeňská 113/155, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Ing. Antonín Král - Člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vitošská 3412, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Ing. Miroslav Kimminich - Člen představenstva
Praha 4, Jílovská 1153, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 10. 2001 - 10. 5. 2004
od 27. 4. 2022
Za společnost jedná kterýkoli člen správní rady samostatně.
od 30. 1. 2015 do 27. 4. 2022
Za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně.
od 17. 10. 2001 do 30. 1. 2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 6. 12. 2019 do 27. 4. 2022
Ing. JAN ŠRUBAŘ - Člen dozorčí rady
Kunice - Všešímy, Na Dolíček, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 9. 2019
od 1. 11. 2019 do 6. 12. 2019
MILOSLAV MIŠNER - Člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 2. 10. 2017 - 1. 9. 2019
od 5. 11. 2015 do 1. 3. 2017
MIROSLAV KIMMINICH - člen dozorčí rady
Praha - Braník, Jílovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 9. 2015 - 27. 1. 2017
od 30. 1. 2015 do 5. 11. 2015
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 10. 2014 - 1. 9. 2015
od 30. 1. 2015 do 1. 3. 2017
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 2. 10. 2014 - 27. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 10. 2014 - 27. 1. 2017
od 30. 1. 2015 do 1. 11. 2019
MILOSLAV MIŠNER - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 2. 10. 2014 - 2. 10. 2017
od 14. 4. 2014 do 30. 1. 2015
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 2. 10. 2014
den vzniku funkce: 17. 10. 2011 - 2. 10. 2014
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 10. 2002 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 10. 2002 - 10. 5. 2004
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 10. 2002 - 10. 5. 2004
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
den vzniku funkce: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 17. 7. 2007
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 8. 2010
den vzniku funkce: 17. 7. 2007 - 17. 8. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 8. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV MIŠNER - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 17. 7. 2007 - 17. 8. 2010
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 8. 2010 - 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 8. 2010 - 17. 10. 2011
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 8. 2010 - 17. 10. 2011
od 3. 4. 2013 do 3. 4. 2013
MILOSLAV MIŠNER - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 17. 8. 2010 - 17. 10. 2011
od 3. 4. 2013 do 14. 4. 2014
ZDENĚK PAŘÍZEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 10. 2011
od 3. 4. 2013 do 30. 1. 2015
MILOSLAV URBAN - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Dubrovnická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 2. 10. 2014
od 3. 4. 2013 do 30. 1. 2015
MILOSLAV MIŠNER - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová, PSČ 277 11
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 2. 10. 2014
od 9. 7. 2007 do 3. 4. 2013
Miloslav Mišner - člen dozorčí rady
Neratovice, Jahodová 776, PSČ 277 11
den vzniku členství: 20. 3. 2007
od 17. 10. 2001 do 23. 5. 2007
Jan Zrotal - Člen dozorčí rady
Praha 6, Ve Struhách 19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 20. 3. 2007
den vzniku funkce: 17. 10. 2001 - 20. 3. 2007
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Dr. Zdeněk Pařízek - Předseda dozorčí rady
Praha 6, Ciolkovského 860, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001
den vzniku funkce: 17. 10. 2001
od 17. 10. 2001 do 3. 4. 2013
Dr. Miloslav Urban, CSc - Člen dozorčí rady
Praha 5, Dobronická 2/1057, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 10. 2001
den vzniku funkce: 17. 10. 2001
Akcionáři
od 27. 4. 2022
JOZEF KAÁN
Liběšice, , PSČ 411 46
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+47

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+3

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-48

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-143

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-211

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-219

+
-

A tohle už jste četli?

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Důsledky války a vysoká inflace začíná pociťovat většina českých firem. Téměř dvě třetiny malých a středních podniků se připravují na propad příjmů. Vyplývá to z průzkumu platformy na podporu podnikání DoToho! a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterého se zúčastnilo přes 300 respondentů.

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun definitivně prošlo, když ho dnes schválili senátoři. Například u osobních aut jde o úsporu v řádech nižších jednotek tisíc korun ročně.

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Firmy s podobným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 973 803 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Pomáhat v čase inflační a energetické krize přímo konkrétním lidem, kteří to životně potřebují, nebo...

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Kauza z minulého týdne, kdy dva muži ve středním věku odvedli do hotelu dvě dívky, kterým – jak se později...

Partners Financial Services