Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Centrum Karviná, a.s.
IČO: 26485567 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 10. 2001
Datum zániku23. 7. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 12. 3. 2003 do 23. 7. 2007

Centrum Karviná, a.s.

od 24. 10. 2001 do 12. 3. 2003

Project Company Gama, a.s.

Adresa sídla
od 13. 1. 2005 do 23. 8. 2006
Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00
od 12. 3. 2003 do 13. 1. 2005
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
od 24. 10. 2001 do 12. 3. 2003
Praha 1, Růžová 17, čp. 1416, PSČ 110 00
IČO
od 24. 10. 2001 do 23. 7. 2007

26485567

Právní forma
od 24. 10. 2001 do 23. 7. 2007
Akciová společnost
Spisová značka7378 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- realitní činnost
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- správa a údržba nemovitostí
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby a služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- zprostředkování služeb
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- poskytování technických služeb
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- reklamní činnost a marketing
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 24. 10. 2001 do 23. 7. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 23. 7. 2007 do 23. 7. 2007
- Společnost Centrum Karviná, a.s., se sídlem Praha 2, Jiráskovo náměstí 1981/6, PSČ 120 00, IČ: 264 85 567, zanikla bez likvidace v důsledku sloučení provedeného na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 28.5.2007 mezi společností Centrum Karviná, a.s., jako zanikající společností, a společností SQR Estates, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jiráskovo náměstí 1981/6, PSČ 120 00, IČ: 271 11 296, jako nástupnickou společností.
od 27. 9. 2005 do 2. 11. 2005
- Jediný akcionář rozhodl dne 19.9.2005 při výkonu působnosti valné hromady takto: Jediný akcionář se ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 vzdává přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zamýšleným zvýšením základního kapitálu Společnosti o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých) ze souča sné výše 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 164.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých) o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých) a o příslušné změně stanov Spole čnosti, jak je uvedeno níže v rámci rozhodnutí o změnách stanov Společnosti. Výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 164.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých). Upisování akcií nad navrženou částku zvýšení, tj. nad část ku 125.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých), se nepřipouští. Zvýšení akcií bude provedeno úpisem 1.250 (slovy: jednoho tisíce dvě stě padesáti) kusů nových kmenových listinných akcií Společnosti vydaných na majitele se jmenovit ou hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za akcii. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Jediný akcionář rozhoduje, že veškeré akcie vydávané za účelem zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to Jedinému akcionáři, tj. společnosti Ahold Real Estate Czech Republic B.V.), formou písemné výzvy zaslané představenstv em Společnosti Jedinému akcionáři, bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V písemné výzvě vyzve představenstvo Společnosti Jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání akcií ve lh ůtě 14 dní od doručení výzvy s tím, že v této lhůtě musí Jediný akcionář doručit přijatý návrh smlouvy do sídla Společnosti, nebo jej na uvedeném místě podepsat. Návrh smlouvy o upsání akcií bude tvořit přílohu písemné výzvy a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: a) prohlášení Jediného akcionáře, že upisuje 1.250 (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát) kusů nových kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na majitele, se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za ak cii, b) závazek Jediného akcionáře splatit emisní kurs (ve výši rovnající se jmenovité hodnotě) takto upsaných akcií peněžitým vkladem, a to formou započtení pohledávky na základě dohody o započtení pohledávek, jež bude mezi Společností a Jediným akcionář em uzavřena podle pravidel dále stanovených tímto rozhodnutím jediného akcionáře ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, c) ustanovení, že smlouvy o upsání akcií se uzavírá s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí pří slušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář dále rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku o možnosti započtení části pohledávky Jediného akcionáře za Společností ve výši 125.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých), proti p ohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Jediným akcionářem ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Pohledávka, možnost jejíhož započtení (resp. její části ve výši 125.000.000,- Kč) Jediný akcionář schvaluje, vznikla Jedinému ak cionáři za Společností podle úvěrové smlouvy uzavřené mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, dne 1.3.2002. Návrh dohody o započtení shora uvedených pohledávek zašle představenstvo Společnosti Jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií s výzvou, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tento návrh dohody o započtení pohledávek přijal a doručil do sídla Společnosti nebo jej na uvedeném místě podepsal.
od 12. 3. 2003 do 2. 6. 2003
- Jediný akcionář rozhodl dne 9. prosince 2002 při výkonu působnosti valné hromady takto: Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odst. 7 obch.z. vzdává přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zamýšleným zvýšením základního kapitálu společnosti o částku 37.000.000,-Kč (t.j. slovy třicetsedm milionů korun českých na celkovou výši základního kapitálu 39.000.000,-Kč (t.j. slovy třicetdevět milionů korun českých). Jediný akcionář tímto rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 2.000.000,-Kč o částku 37.000.000,- Kč a o příslušné změně stanov společnosti, jak je uvedeno níže v rámci rozhodnutí o změnách stanov společnosti. Výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 39.000.000,-. Upisování akcií nad navrženou částku zvýšení t.j. nad částku 37.000.000,-Kč se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 370 (t.j. slovy tří set sedmdesáti) kusů nových kmenových listinných akcií společnosti vydaných na majitele se jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (t.j. slovy jedno sto tisíc korun českých) za akcii. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Jediný akcionář tímto rozhodl, že veškeré akcie vydávané za účelem zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři (t.j. společnosti Ahold Real Estate Czech Republic B.V.), formou písemné výzvy zaslané představenstvem jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V písemné výzvě vyzve představenstvo jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dní od doručení výzvy s tím, že v této lhůtě musí jediný akcionář doručit přijatý návrh smlouvy do sídla společnosti, nebo jej na uvedeném místě podepsat. Návrh smlouvy o upsání akcií bude tvořit přílohu písemné výzvy a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: a) prohlášení jediného akcionáře, že upisuje 370 (t.j. slovy tři sta sedmdesát) kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, vydaných na majitele, se jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (t.j. slovy jedno sto tisíc korun českých) za akcii, b) závazek jediného akcionáře splatit emisní kurs (ve výši rovnající se jmenovité hodnotě) takto upsaných akcií peněžitým vkladem, a to formou započtení pohledávky na základě dohody na základě dohody o započtení pohledávek, jež bude mezi společností a jediným akcionářem uzavřena podle pravidel dále stanovených tímto rozhodnutím jediného akcionáře ve smyslu § 203 odst. 2(j) obchodního zákoníku, c) ustanovení, že smlouva o upsání akcií se uzavírá s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář tímto dále rozhoduje v souladu s § 187 odst. 1(b) obchodního zákoníku o možnosti započtení části pohledávky jediného akcionáře za společností ve výši 37.000.000,- Kč (t.j. slovy třicet sedm milionů korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Pohledávka, jejíž možnost započtení (respektive její části ve výši 37.000.000,-Kč) jediný akcionář schvaluje, vznikla jedinému akcionáři za společností podle úvěrové smlouvy uzavřené mezi Ahold Real Estate Czech Republic B.V. jako věřitelem, a společ- ností, jako dlužníkem, dne 1. března 2002. Návrh dohody o započtení shora uvedených pohledávek zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií s výzvou, aby ve lhůtě dvou měsíců od doručení tento návrh dohody o započtení pohledávek přijal a doručil do sídla společnosti nebo jej na uvedeném místě podepsal.
Kapitál
od 2. 11. 2005 do 23. 7. 2007
Základní kapitál 164 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 6. 2003 do 2. 11. 2005
Základní kapitál 39 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 10. 2001 do 2. 6. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 8. 2006 do 23. 7. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 640.
od 2. 11. 2005 do 23. 8. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 640.
od 2. 6. 2003 do 2. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 390.
od 2. 6. 2003 do 2. 11. 2005
v listinné podobě
od 24. 10. 2001 do 2. 6. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 24. 10. 2001 do 2. 6. 2003
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 31. 10. 2006 do 23. 7. 2007
Daniela Krejčová - člen představenstva
Žatec, Elišky Krásnohorské 2803
den vzniku členství: 12. 10. 2006
od 20. 6. 2006 do 31. 10. 2006
Max de Groot - člen představenstva
Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 3. 2006 - 12. 10. 2006
od 20. 6. 2006 do 23. 7. 2007
Jan Kubíček - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 3. 4. 2006
od 20. 6. 2006 do 23. 7. 2007
Roland Bebčák - člen představenstva
Bratislava, Ružová dolina 7, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Adriaan Frank Rijksen - předseda představenstva
Prins Willem Alexanderstraat 11E, 5321SB Hedel, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 21. 7. 2004 - 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
- adresa pobytu v ČR: Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Michal Pražák - člen představenstva
Brno, Vančurova 58, PSČ 615 00
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Tomasz Szewczyk - člen představenstva
Kraków, Czorsztyńska 6, 30-665, Polská republika
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
od 2. 6. 2003 do 22. 4. 2005
Dagmar Vychodilová - místopředseda představenstva
Brno - Komín, Chaloupky 507/83, PSČ 624 00
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 24. 10. 2001 do 2. 6. 2003
Dagmar Vychodilová - místopředseda představenstva
Brno-Komín, Chaloupky 507/83, PSČ 635 00
den vzniku členství: 24. 10. 2001
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Luboš Kočí - předseda představenstva
Brno-město, Preslova 22, PSČ 602 00
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Jan Tomsa - člen představenstva
Mníšek pod Brdy, 921
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 23. 8. 2006 do 23. 7. 2007
Způsob jednání: Jménem Společnosti jedná představenstvo, jehož jménem jednají vždy kteříkoliv dva členové představenstva společně. Podepisování jménem Společnosti je prováděno takovým způsobem, že kteříkoliv dva členové představenstva společně připojí své podpisy k vytištěné či napsané obchodní firmě Společnosti.
od 22. 4. 2005 do 23. 8. 2006
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech vůči třetím stranám kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti je prováděno takovým způsobem, že kteříkoliv dva členové představestva společně připojí své podpisy k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti.
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Způsoba jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech vůči třetím stranám předseda nebo místopředseda představenstva, každý z nich jedná samostatně. Podepisování jménem společnosti je prováděno takovým způsobem, že předseda nebo místopředseda představestva samostatně připojí svůj podpis k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 20. 6. 2006 do 23. 7. 2007
Jan Vermaas - předseda dozorčí rady
Voorschoten, Charlotte de Bourbonlaan 6, 2252 KC, Nizozemské království
den vzniku členství: 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 3. 4. 2006
od 20. 6. 2006 do 23. 7. 2007
Pieter Adrianus Hendrikse - člen dozorčí rady
Voorburg, Laan van Heldenburg 45, 2271 AS, Nizozemské království
den vzniku členství: 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Jacobus Eugéne Quirinus Maria Boelen - předseda dozorčí rady
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 28. 7. 2004 - 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Alexandra Nezvalová - člen dozorčí rady
Adamov, Fibichova 203/16, PSČ 679 04
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 23. 7. 2007
Dirk Jan Anbeek - člen dozorčí rady
Laanweg 41, 1871 BK Schoorl, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 6. 2004
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Marcellinus Alphonsus Cornelis Kokkeel - člen dozorčí rady
Wielewaal 18, 1902KG Castricum, Nizozemské království
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Arne Bongenaar - člen dozorčí rady
Korte Vleerstraat 26, 2513VM Haag, Nizozemské království
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Jan-Wytze van Boven - člen dozorčí rady
Patrijslaan 82, 2261 EH Leidschendam, Nizozemské království
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
Akcionáři
od 24. 10. 2001 do 23. 8. 2006
Ahold Real Estate Czech Republic B.V.
Provincialeweg 11, 1506MA Zaandam, Nizozemské království
od 24. 10. 2001 do 23. 8. 2006
- registrační číslo 35027630, se sídlem Zaandam, Nizozemí, s obchodní adresou Provincialeweg 11, 1506MA Zaandam, Nizozmí
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 91 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 655,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 698,40 Kč
ČSOB 2 698,40 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 705,17 Kč
Česká spořitelna 2 719,00 Kč
Raiffeisenbank 2 747,85 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 756,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+26
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

+5
+
-
3.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+2
+
-
4.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

0
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-23
+
-

Články na Heroine.cz

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Seriál The Crown je v anglosaském světě masivním fenoménem. Televizní sága pokrývající...více

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Každý může občas něco plácnout. V mluveném projevu se nám to může stát snadno, v psaném...více

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

V novém čísle časopisu Heroine se věnujeme vyhoření, přetížení a přepracování - stavům,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services