Centrum Karviná, a.s., IČO: 26485567 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Centrum Karviná, a.s. Údaje byly staženy 17. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26485567. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26485567 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 10. 2001
Datum zániku23. 7. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 12. 3. 2003 do 23. 7. 2007

Centrum Karviná, a.s.

od 24. 10. 2001 do 12. 3. 2003

Project Company Gama, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 13. 1. 2005 do 23. 8. 2006
Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00
od 12. 3. 2003 do 13. 1. 2005
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
od 24. 10. 2001 do 12. 3. 2003
Praha 1, Růžová 17, čp. 1416, PSČ 110 00
IČO
od 24. 10. 2001 do 23. 7. 2007

26485567

Právní forma
od 24. 10. 2001 do 23. 7. 2007
Akciová společnost
Spisová značka7378 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- realitní činnost
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- správa a údržba nemovitostí
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby a služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- zprostředkování služeb
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- poskytování technických služeb
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- reklamní činnost a marketing
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 2. 6. 2003 do 23. 7. 2007
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 24. 10. 2001 do 23. 7. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 23. 7. 2007 do 23. 7. 2007
- Společnost Centrum Karviná, a.s., se sídlem Praha 2, Jiráskovo náměstí 1981/6, PSČ 120 00, IČ: 264 85 567, zanikla bez likvidace v důsledku sloučení provedeného na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 28.5.2007 mezi společností Centrum Karviná, a.s., jako zanikající společností, a společností SQR Estates, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jiráskovo náměstí 1981/6, PSČ 120 00, IČ: 271 11 296, jako nástupnickou společností.
od 27. 9. 2005 do 2. 11. 2005
- Jediný akcionář rozhodl dne 19.9.2005 při výkonu působnosti valné hromady takto: Jediný akcionář se ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 vzdává přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zamýšleným zvýšením základního kapitálu Společnosti o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých) ze souča sné výše 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 164.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých) o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých) a o příslušné změně stanov Spole čnosti, jak je uvedeno níže v rámci rozhodnutí o změnách stanov Společnosti. Výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 164.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých). Upisování akcií nad navrženou částku zvýšení, tj. nad část ku 125.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých), se nepřipouští. Zvýšení akcií bude provedeno úpisem 1.250 (slovy: jednoho tisíce dvě stě padesáti) kusů nových kmenových listinných akcií Společnosti vydaných na majitele se jmenovit ou hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za akcii. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Jediný akcionář rozhoduje, že veškeré akcie vydávané za účelem zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to Jedinému akcionáři, tj. společnosti Ahold Real Estate Czech Republic B.V.), formou písemné výzvy zaslané představenstv em Společnosti Jedinému akcionáři, bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V písemné výzvě vyzve představenstvo Společnosti Jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání akcií ve lh ůtě 14 dní od doručení výzvy s tím, že v této lhůtě musí Jediný akcionář doručit přijatý návrh smlouvy do sídla Společnosti, nebo jej na uvedeném místě podepsat. Návrh smlouvy o upsání akcií bude tvořit přílohu písemné výzvy a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: a) prohlášení Jediného akcionáře, že upisuje 1.250 (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát) kusů nových kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na majitele, se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za ak cii, b) závazek Jediného akcionáře splatit emisní kurs (ve výši rovnající se jmenovité hodnotě) takto upsaných akcií peněžitým vkladem, a to formou započtení pohledávky na základě dohody o započtení pohledávek, jež bude mezi Společností a Jediným akcionář em uzavřena podle pravidel dále stanovených tímto rozhodnutím jediného akcionáře ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, c) ustanovení, že smlouvy o upsání akcií se uzavírá s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí pří slušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář dále rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku o možnosti započtení části pohledávky Jediného akcionáře za Společností ve výši 125.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých), proti p ohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Jediným akcionářem ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Pohledávka, možnost jejíhož započtení (resp. její části ve výši 125.000.000,- Kč) Jediný akcionář schvaluje, vznikla Jedinému ak cionáři za Společností podle úvěrové smlouvy uzavřené mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, dne 1.3.2002. Návrh dohody o započtení shora uvedených pohledávek zašle představenstvo Společnosti Jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií s výzvou, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tento návrh dohody o započtení pohledávek přijal a doručil do sídla Společnosti nebo jej na uvedeném místě podepsal.
od 12. 3. 2003 do 2. 6. 2003
- Jediný akcionář rozhodl dne 9. prosince 2002 při výkonu působnosti valné hromady takto: Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odst. 7 obch.z. vzdává přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zamýšleným zvýšením základního kapitálu společnosti o částku 37.000.000,-Kč (t.j. slovy třicetsedm milionů korun českých na celkovou výši základního kapitálu 39.000.000,-Kč (t.j. slovy třicetdevět milionů korun českých). Jediný akcionář tímto rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 2.000.000,-Kč o částku 37.000.000,- Kč a o příslušné změně stanov společnosti, jak je uvedeno níže v rámci rozhodnutí o změnách stanov společnosti. Výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 39.000.000,-. Upisování akcií nad navrženou částku zvýšení t.j. nad částku 37.000.000,-Kč se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 370 (t.j. slovy tří set sedmdesáti) kusů nových kmenových listinných akcií společnosti vydaných na majitele se jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (t.j. slovy jedno sto tisíc korun českých) za akcii. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Jediný akcionář tímto rozhodl, že veškeré akcie vydávané za účelem zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři (t.j. společnosti Ahold Real Estate Czech Republic B.V.), formou písemné výzvy zaslané představenstvem jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V písemné výzvě vyzve představenstvo jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dní od doručení výzvy s tím, že v této lhůtě musí jediný akcionář doručit přijatý návrh smlouvy do sídla společnosti, nebo jej na uvedeném místě podepsat. Návrh smlouvy o upsání akcií bude tvořit přílohu písemné výzvy a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: a) prohlášení jediného akcionáře, že upisuje 370 (t.j. slovy tři sta sedmdesát) kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, vydaných na majitele, se jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (t.j. slovy jedno sto tisíc korun českých) za akcii, b) závazek jediného akcionáře splatit emisní kurs (ve výši rovnající se jmenovité hodnotě) takto upsaných akcií peněžitým vkladem, a to formou započtení pohledávky na základě dohody na základě dohody o započtení pohledávek, jež bude mezi společností a jediným akcionářem uzavřena podle pravidel dále stanovených tímto rozhodnutím jediného akcionáře ve smyslu § 203 odst. 2(j) obchodního zákoníku, c) ustanovení, že smlouva o upsání akcií se uzavírá s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář tímto dále rozhoduje v souladu s § 187 odst. 1(b) obchodního zákoníku o možnosti započtení části pohledávky jediného akcionáře za společností ve výši 37.000.000,- Kč (t.j. slovy třicet sedm milionů korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Pohledávka, jejíž možnost započtení (respektive její části ve výši 37.000.000,-Kč) jediný akcionář schvaluje, vznikla jedinému akcionáři za společností podle úvěrové smlouvy uzavřené mezi Ahold Real Estate Czech Republic B.V. jako věřitelem, a společ- ností, jako dlužníkem, dne 1. března 2002. Návrh dohody o započtení shora uvedených pohledávek zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií s výzvou, aby ve lhůtě dvou měsíců od doručení tento návrh dohody o započtení pohledávek přijal a doručil do sídla společnosti nebo jej na uvedeném místě podepsal.
Kapitál
od 2. 11. 2005 do 23. 7. 2007
Základní kapitál 164 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 6. 2003 do 2. 11. 2005
Základní kapitál 39 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 10. 2001 do 2. 6. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 8. 2006 do 23. 7. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 640.
od 2. 11. 2005 do 23. 8. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 640.
od 2. 6. 2003 do 2. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 390.
od 2. 6. 2003 do 2. 11. 2005
v listinné podobě
od 24. 10. 2001 do 2. 6. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 24. 10. 2001 do 2. 6. 2003
v listinné podobě
Statutární orgán
od 31. 10. 2006 do 23. 7. 2007
Daniela Krejčová - člen představenstva
Žatec, Elišky Krásnohorské 2803
den vzniku členství: 12. 10. 2006
od 20. 6. 2006 do 31. 10. 2006
Max de Groot - člen představenstva
Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 3. 2006 - 12. 10. 2006
od 20. 6. 2006 do 23. 7. 2007
Jan Kubíček - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 3. 4. 2006
od 20. 6. 2006 do 23. 7. 2007
Roland Bebčák - člen představenstva
Bratislava, Ružová dolina 7, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Adriaan Frank Rijksen - předseda představenstva
Prins Willem Alexanderstraat 11E, 5321SB Hedel, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 21. 7. 2004 - 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
- adresa pobytu v ČR: Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Michal Pražák - člen představenstva
Brno, Vančurova 58, PSČ 615 00
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Tomasz Szewczyk - člen představenstva
Kraków, Czorsztyńska 6, 30-665, Polská republika
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
od 2. 6. 2003 do 22. 4. 2005
Dagmar Vychodilová - místopředseda představenstva
Brno - Komín, Chaloupky 507/83, PSČ 624 00
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 24. 10. 2001 do 2. 6. 2003
Dagmar Vychodilová - místopředseda představenstva
Brno-Komín, Chaloupky 507/83, PSČ 635 00
den vzniku členství: 24. 10. 2001
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Luboš Kočí - předseda představenstva
Brno-město, Preslova 22, PSČ 602 00
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Jan Tomsa - člen představenstva
Mníšek pod Brdy, 921
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 23. 8. 2006 do 23. 7. 2007
Způsob jednání: Jménem Společnosti jedná představenstvo, jehož jménem jednají vždy kteříkoliv dva členové představenstva společně. Podepisování jménem Společnosti je prováděno takovým způsobem, že kteříkoliv dva členové představenstva společně připojí své podpisy k vytištěné či napsané obchodní firmě Společnosti.
od 22. 4. 2005 do 23. 8. 2006
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech vůči třetím stranám kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti je prováděno takovým způsobem, že kteříkoliv dva členové představestva společně připojí své podpisy k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti.
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Způsoba jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech vůči třetím stranám předseda nebo místopředseda představenstva, každý z nich jedná samostatně. Podepisování jménem společnosti je prováděno takovým způsobem, že předseda nebo místopředseda představestva samostatně připojí svůj podpis k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 20. 6. 2006 do 23. 7. 2007
Jan Vermaas - předseda dozorčí rady
Voorschoten, Charlotte de Bourbonlaan 6, 2252 KC, Nizozemské království
den vzniku členství: 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 3. 4. 2006
od 20. 6. 2006 do 23. 7. 2007
Pieter Adrianus Hendrikse - člen dozorčí rady
Voorburg, Laan van Heldenburg 45, 2271 AS, Nizozemské království
den vzniku členství: 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Jacobus Eugéne Quirinus Maria Boelen - předseda dozorčí rady
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 28. 7. 2004 - 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 20. 6. 2006
Alexandra Nezvalová - člen dozorčí rady
Adamov, Fibichova 203/16, PSČ 679 04
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 16. 3. 2006
od 22. 4. 2005 do 23. 7. 2007
Dirk Jan Anbeek - člen dozorčí rady
Laanweg 41, 1871 BK Schoorl, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 6. 2004
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Marcellinus Alphonsus Cornelis Kokkeel - člen dozorčí rady
Wielewaal 18, 1902KG Castricum, Nizozemské království
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Arne Bongenaar - člen dozorčí rady
Korte Vleerstraat 26, 2513VM Haag, Nizozemské království
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
od 24. 10. 2001 do 22. 4. 2005
Jan-Wytze van Boven - člen dozorčí rady
Patrijslaan 82, 2261 EH Leidschendam, Nizozemské království
den vzniku členství: 24. 10. 2001 - 8. 6. 2004
Akcionáři
od 24. 10. 2001 do 23. 8. 2006
Ahold Real Estate Czech Republic B.V.
Provincialeweg 11, 1506MA Zaandam, Nizozemské království
od 24. 10. 2001 do 23. 8. 2006
- registrační číslo 35027630, se sídlem Zaandam, Nizozemí, s obchodní adresou Provincialeweg 11, 1506MA Zaandam, Nizozmí
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+108

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-43

+
-
David Černý

David Černý

- výtvarník

-53

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-166

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-193

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-204

+
-

A tohle už jste četli?

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Důsledky války a vysoká inflace začíná pociťovat většina českých firem. Téměř dvě třetiny malých a středních podniků se připravují na propad příjmů. Vyplývá to z průzkumu platformy na podporu podnikání DoToho! a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterého se zúčastnilo přes 300 respondentů.

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun definitivně prošlo, když ho dnes schválili senátoři. Například u osobních aut jde o úsporu v řádech nižších jednotek tisíc korun ročně.

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 973 803 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Pomáhat v čase inflační a energetické krize přímo konkrétním lidem, kteří to životně potřebují, nebo...

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Kauza z minulého týdne, kdy dva muži ve středním věku odvedli do hotelu dvě dívky, kterým – jak se později...

Partners Financial Services