Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Stamag, a.s.
IČO: 26844575 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 10. 2004
Datum zániku21. 9. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 7. 12. 2005 do 21. 9. 2016

Stamag, a.s.

od 19. 1. 2005 do 7. 12. 2005

Motorpal Stamag a.s.

od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005

PERFECT LINE a.s.

Sídlo
od 29. 4. 2008 do 10. 5. 2010
Praha 5, Na Zatlance 2174/5, PSČ 150 00
od 19. 1. 2005 do 29. 4. 2008
Světlá Hora, 334, PSČ 793 31
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00
IČO
od 15. 10. 2004 do 21. 9. 2016

26844575

DIČ

CZ26844575

Identifikátor datové schránky:9trge5i
Právní forma
od 15. 10. 2004 do 21. 9. 2016
Akciová společnost
Spisová značka14391 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 2. 2010 do 21. 9. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 12. 2005 do 25. 2. 2010
- Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 7. 12. 2005 do 25. 2. 2010
- Realitní činnost
od 5. 4. 2005 do 7. 12. 2005
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 5. 4. 2005 do 7. 12. 2005
- Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 5. 4. 2005 do 7. 12. 2005
- Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
od 5. 4. 2005 do 25. 2. 2010
- Velkoobchod
od 15. 10. 2004 do 5. 4. 2005
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 5. 12. 2006 do 21. 9. 2016
- Na základě Smlouvy o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006 účinné k 1.12.2006 vložila společnost Stamag, a.s. do základního kapitálu společnosti Sinomag, s.r.o. část podniku vyrábějící tvrdé magnetické ferity.
od 23. 3. 2006 do 28. 6. 2006
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 17.3.2006 o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: Před přijetím níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář společnosti Stamag, a.s., pan Ing. Radovan Prchlík, prohlásil, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s níže uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 134.000.000,-Kč (slovy: jednostotřicetčtyřimiliony korun českých). Jediný akcionář společnosti Stamag, a.s., tj. pan Ing. Radovan Prchlík, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení z ákladního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 134.000.000,-Kč (slovy: jednostotřicetčtyřimilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm.b) obchodního zákoníku stanovuje , že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 134 (slovy: jednostotřicetčtyři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun če ských), znějící na jméno a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku. 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 134 (slovy: jednostotřicetčtyři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu , které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty urč itému (předem určenému) zájemci, a to panu Ing. Radovanovi Prchlíkovi, r.č. xxxx, bytem Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ : 500 03,
od 23. 3. 2006 do 28. 6. 2006
- 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje jedinou akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být ú ředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Stamag, a.s. na adrese Světlá Hora, Světlá 334, okres Bruntál, PSČ 793 31, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následu jícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem n a adresu jeho bydliště nebu mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; po čátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií ; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy u upsání akcií bude navíc sdělení představenstv a, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek určitého (předem určeného) zájemce - Ing. Radovana Prchlíka vůči společnosti proti po hledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu: 1. přičemž se jedná o tyto pohledávky pana Ing. Radovana Prchlíka, které budou započteny vždy ve výši, jak je u každé jednotlivé pohledávky uvedeno: a) peněžitá pohledávka ve výši 4.012.889,-Kč (slovy: čtyřimilionydvanácttisícosmsetosmdesátdevět korun českých) - dále jen "pohledávka č. 1", tato pohledávka č. 1 původně vznikla na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.8.2005 mezi společností MOTORPA L, a.s., IČ: 00009296, se sídlem Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ 58741 (dále jen "MOTORPAL, a.s.") jako původním věřitelem a společností Stamag, a.s. (předchozí obchodní firma Motorpal Stamag, a.s. ) jako dlužníkem (dále jen "Smlouva o půjčce"); následně byla tato pohledávka č. 1 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka , a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.1.2006 uzavřené mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a panem Ing. Radovanem Prchlík em jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek"); jistinu pohledávky č. 1 tvoří částka 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), zbytek tvoří úroky ke dni 29.1.2006; k započtení bude použita pouze jistina této pohledávky č. 1 ve v ýši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých); b) peněžitá pohledávka ve výši 23.044.250,-Kč (slovy: dvacettřimilionyčtyřicetčtyřitisícedvěstěpadesát korun českých) - dále jen "pohledávka č. 2", tato pohledávka č. 2 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení kupní ceny ve výši 19.800.000,-Kč bez DPH , tj. 23.044.250,-Kč s DPH na základě Kupní smlouvy uzavřené dne 20.12.2005 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Stamag, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 2 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana I ng. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (viz shora); k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 2, tj. částka ve výši 23.044.250,-Kč (slovy: dvacettřimilionyčtyřicetčtyřitisícedvěstěpadesát korun českých); c) peněžitá pohledávka ve výši 21.999.142,-Kč (slovy: dvacetjedenmiliondevětsetdevadesátdevěttisícjednostočtyřicetdva korun českých) - dále jen "pohledávka č. 3", tato pohledávka č. 3 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení kupní ceny ve výši 18.486. 673,84 Kč bez DPH, tj. 21.999.142,-Kč s DPH na základě Kupní smlouvy uzavřené dne 28.12.2005 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Stamag, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 3 postoupena ze společnosti MOTORPAL , a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (viz shora); k započtení bude použita část pohledávky č. 3 ve výši 21.569.680,-Kč (slovy: dvacetjedenmilionpětsetšedesátdevěttisícšestsetosmdesát korun českých); d) peněžitá pohledávka ve výši 83.244.070,-Kč (slovy: osmdesáttřimilionydvěstěčtyřicetčtyřitisícesedmdesát korun českých) - dále jen "pohledávka č. 4", tato pohledávka č. 4 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení kupní ceny ve výši 69.953.000,-Kč bez DPH, tj. 83.244.070,-Kč s DPH na základě Kupní smlouvy uzavřené dne 28.12.2005 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Stamag, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 4 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pan a Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (viz shora); k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 4, tj. částka ve výši 83.244.070,-Kč (slovy: osmdesáttřimilionydvěstěčtyřicetčtyřitisícesedmdesát korun českých), e) peněžitá pohledávka ve výši 2.142.000,-Kč (slovy: dvamilionyjednostočtyřicetdvatisíce korun českých) - dále jen "pohledávka č. 5", tato pohledávka č. 5 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení kupní ceny ve výši 1.800.000,-Kč bez DPH, tj. 2.142.000 ,-Kč s DPH na základě Smlouvy o úplatném postoupení licenčních práv na software SAP R/3 uzavřené dne 28.12.2005 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako převodcem a společností Stamag, a.s. jako nabyvatelem; následně byla tato pohledávka č. 5 postoupena ze s polečnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (viz shora); k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 5, tj. částka ve výši 2.142.000,-Kč (slovy: dvamilionyjednostočtyřicetdvatisíce koru n českých);
od 23. 3. 2006 do 28. 6. 2006
- 2. celková výše pohledávek pana Ing. Radovana Prchlíka činí 134.442.351,-Kč (slovy: jednostotřicetčtyřimilionyčtyřistačtyřicetdvatisícetřistapadesátjedna korun českých), přičemž v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 1. shora, bude k započtení použita c elkem částka ve výši 134.000.000,-Kč(slovy: jednostotřicetčtyřimiliony korun českých); 3. existence celkové výše pohledávek pana Ing. Radovana Prchlíka vůči společnosti Stamag, a.s. je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely ze dne 6.3.2006, vypracovanou Ing. Jakubem Steinfeldem, auditorem č. osvědčení 2014; 4. shora uvedené pohledávky byly ze strany společnosti Stamag, a.s. uznány jako závazky formou písemného uznání závazku ze dne 20.2.2006;
od 23. 3. 2006 do 28. 6. 2006
- 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Stamag, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12 ) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 136.000.000,-Kč (slovy: jednostotřicetmilionů korun českých).
Kapitál
od 12. 4. 2006 do 21. 9. 2016
Základní kapitál 136 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 10. 2004 do 12. 4. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 4. 2006 do 21. 9. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 134.
od 19. 1. 2005 do 21. 9. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 19. 1. 2005 do 21. 9. 2016
v listinné podobě
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 13. 11. 2015 do 21. 9. 2016
Ing. RADOVAN PRCHLÍK - člen představenstva
Hradec Králové, Pelclova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 2. 7. 2008
od 24. 7. 2008 do 13. 11. 2015
Ing. Radovan Prchlík - člen představenstva
Hradec Králové, Pelclova 414/6, PSČ 500 03
den vzniku členství: 2. 7. 2008
od 6. 3. 2006 do 24. 7. 2008
Ing. Petr Veselský - člen představenstva
Praha 8, Vřesová 675/3, PSČ 181 00
den vzniku členství: 23. 1. 2006 - 2. 7. 2008
od 7. 12. 2005 do 6. 3. 2006
Ing. Jiří Drlík, MBA - člen představenstva
Bruntál, Vrchlického 1176/8, PSČ 792 01
den vzniku členství: 21. 10. 2005 - 23. 1. 2006
od 5. 4. 2005 do 7. 12. 2005
Ing. Petr Veselský - předseda představenstva
Praha 8 - Troja, Vřesová 675/3, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 11. 2004 - 21. 10. 2005
den vzniku funkce: 8. 11. 2004 - 21. 10. 2005
od 19. 1. 2005 do 5. 4. 2005
Ing. Petr Veselský - předseda představenstva
Mělník, Studentská 2581, PSČ 276 01
den vzniku členství: 8. 11. 2004
den vzniku funkce: 8. 11. 2004
od 19. 1. 2005 do 7. 12. 2005
Ing. Igor Pavlásek - člen představenstva
Rýmařov, Větrná 8, PSČ 795 01
den vzniku členství: 8. 11. 2004 - 21. 10. 2005
od 19. 1. 2005 do 7. 12. 2005
Ing. Alois Lakomý - člen představenstva
Bruntál, Na Nábřeží 5, PSČ 792 01
den vzniku členství: 8. 11. 2004 - 21. 10. 2005
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Hana Kačenová - člen představenstva
Ostrava - Poruba, I. Sekaniny 1806/3, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 10. 2004 - 8. 11. 2004
od 7. 12. 2005 do 21. 9. 2016
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané či vytištěné obchodní firmě spo lečnosti.
od 19. 1. 2005 do 7. 12. 2005
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva společně.
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
Dozorčí rada
od 15. 6. 2016 do 21. 9. 2016
Ing. PAVEL CHÝŇAVA - člen
Lysá nad Labem, Jahodová, PSČ 289 22
den vzniku členství: 8. 11. 2004
od 24. 7. 2008 do 21. 9. 2016
Ing. Alena Prchlíková - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Pelclova 414/6, PSČ 500 03
den vzniku členství: 2. 7. 2008
od 24. 7. 2008 do 21. 9. 2016
Tomáš Gajda - člen dozorčí rady
Zašová, 119, PSČ 756 51
den vzniku členství: 2. 7. 2008
od 27. 12. 2006 do 24. 7. 2008
Ing. Radovan Prchlík - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Pelclova 414/6, PSČ 500 03
den vzniku členství: 23. 1. 2006 - 2. 7. 2008
od 6. 3. 2006 do 27. 12. 2006
Ing. Radovan Prchlík - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Šimkova 904/3, PSČ 500 03
den vzniku členství: 23. 1. 2006
od 17. 2. 2006 do 6. 3. 2006
Ing. Petr Veselský - člen dozorčí rady
Praha 8, Vřesová 675/3, PSČ 181 00
den vzniku členství: 21. 10. 2005 - 23. 1. 2006
od 17. 2. 2006 do 6. 3. 2006
Ing. Alois Lakomý - člen dozorčí rady
Bruntál, Na Nábřeží 5, PSČ 792 01
den vzniku členství: 21. 10. 2005 - 23. 1. 2006
od 19. 1. 2005 do 7. 12. 2005
Ing. Jiří Drlík, MBA - předseda
Bruntál, Vrchlického 1176/8, PSČ 792 01
den vzniku členství: 8. 11. 2004 - 21. 10. 2005
den vzniku funkce: 8. 11. 2004 - 21. 10. 2005
od 19. 1. 2005 do 7. 12. 2005
Rostislav Slevínský - člen
Praha 8, Pernerova 287/15, PSČ 186 00
den vzniku členství: 8. 11. 2004 - 21. 10. 2005
od 19. 1. 2005 do 15. 6. 2016
Ing. Pavel Chýňava - člen
Lysá nad Labem, Klicperova 773, PSČ 289 22
den vzniku členství: 8. 11. 2004
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Lenka Oborná, DiS. - předseda dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Lumírova 521/24, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 10. 2004 - 8. 11. 2004
den vzniku funkce: 15. 10. 2004 - 8. 11. 2004
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Ing. Taťána Mrózková - člen dozorčí rady
Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 302, PSČ 109 00
den vzniku členství: 15. 10. 2004 - 8. 11. 2004
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Marie Korchová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Opavská 958/53, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 10. 2004 - 8. 11. 2004
Akcionáři
od 25. 2. 2010 do 21. 9. 2016
VETRELLAN s.r.o., IČO: 28476484
Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance 2174/5, PSČ 150 00
od 27. 12. 2006 do 25. 2. 2010
MPJ Kapitálová, a.s., IČO: 27710785
Jihlava, Strojírenská 5/9, PSČ 587 22
od 28. 6. 2006 do 27. 12. 2006
MOTORPAL, a.s., IČO: 00009296
Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41
od 17. 2. 2006 do 28. 6. 2006
Ing. Radovan Prchlík
Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03
od 19. 1. 2005 do 7. 12. 2005
Motorpal, a.s., IČO: 00009296
Jihlava, Strojírenská 5/9, PSČ 587 22
od 15. 10. 2004 do 19. 1. 2005
ABC.ENTERPRISE, akciová společnost, IČO: 63998386
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 715,00 Kč
Czech Exchange 2 715,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 725,00 Kč
Komerční banka 2 768,28 Kč
ČSOB 2 770,20 Kč
Poštovní spořitelna 2 770,20 Kč
Expobank CZ 2 787,20 Kč
Česká spořitelna 2 803,00 Kč
Raiffeisenbank 2 815,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 822,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+92
+
-
2.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+52
+
-
3.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+12
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-99
+
-
5.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-107
+
-

Články na Heroine.cz

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Postiženi muzikou: I s handicapem je možné žít jako rocková hvězda

Postiženi muzikou: I s handicapem je možné žít jako rocková hvězda

Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti ze života také celoživotní zdravotní...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services