Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Beskydský hotel RELAX a.s.
IČO: 26846519

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 12. 2004
Obchodní firma
od 1. 12. 2004

Beskydský hotel RELAX a.s.

Sídlo
od 1. 12. 2004 do 25. 8. 2014
Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61
IČO
od 1. 12. 2004

26846519

DIČ

CZ26846519

Identifikátor datové schránky:39ec4x5
Právní forma
od 1. 12. 2004
Akciová společnost
Spisová značka2840 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 25. 8. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 27. 12. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 6. 2006 do 27. 12. 2010
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 30. 5. 2005
- hostinská činnost
od 30. 5. 2005
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 30. 5. 2005 do 27. 12. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 30. 5. 2005 do 27. 12. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 5. 2005 do 25. 8. 2014
- směnárenská činnost
od 1. 12. 2004 do 27. 12. 2010
- ubytovací služby
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2016 do 24. 1. 2018
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19.5.2016 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo: 268 46 519, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2840 (dále též jen jako Společnost), takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu ve výši 50.674.000,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 76.142.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, kdy na zvýšení základního kapitálu Společnosti budou upsány tyto nové akcie: - 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); - 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); - 68 (slovy: šedesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); (dále též souhrnně jen Nové akcie). c)Všechny Nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je obchodní společnost BUSINESS CENTRUM Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 268 16 318, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2709 (dále též jen jako Zájemce), a to na základě písemné smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále též j en jako ZOK), mezi Společností a Zájemcem. Jediný akcionář určuje, že upsání Nových akcií jinou osobou než Zájemcem se nepřipouští, přičemž svého přednostního práva na úpis Nových akcií se Jediný akcionář před učiněním tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 490 ZOK vzdal. Dále Jediný akcionář určuje, že Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. Nové akcie budou upsány smlouvou o úpisu akcií uzavřenou mezi Společností a Zájemcem dle ust. § 479 ZOK v sídle Společnost i. d)Upisovací lhůta se určuje na 15 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Zájemci, který je Společnost povinna Zájemci doručit nejpozději do 10 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tak, že tento návrh smlouvy musí být za S polečnost podepsán osobami, které za Společnost jednají, a tyto podpisy musí být úředně ověřeny s tím, že spolu s tímto návrhem smlouvy o úpisu akcií musí Společnost doručit Zájemci také upozornění, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu akcií s jeho úředně ověřeným podpisem v upisovací lhůtě, jinak bude upsání Nových akcií Zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti neúčinné; e)Navrhovaná výše emisního kursu Nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy: - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); Celková výše emisních kursů všech Nových akcií činí 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých) s tím, že emisní ážio se tedy netvoří. f)Lhůta pro splacení peněžitého vkladu ve výši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých) na toto zvýšení základního kapitálu činí jeden měsíc ode dne, kdy Zájemce uzavře se Společností účinnou smlouvu o úpisu N ových akcií. g)Jediný akcionář tímto určuje, že výhradní formou splacení emisního kursu Nových akcií Zájemcem je započtení pohledávky Zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií, které bude Zájemce všechny upisovat, ta kto: -určení započítávané pohledávky včetně výše jejího určení a jejího vlastníka: připouští se možnost částečného započtení peněžité pohledávky Zájemce vůči Společnosti vyplývající z dohody o privativní novaci pohledávek uzavřené dle ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi Zájemcem jako věřitelem a Společností jako d lužníkem dne 18.5.2016, a která k dnešnímu dni činí celkem částku ve výši 25.468.014,48 Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta šedesát osm tisíc čtrnáct korun českých čtyřicet osm haléřů českých), oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Zájemcem upisovaných Nových akcií. Existence tohoto dluhu Společnosti vůči Zájemci v účetnictví Společnosti byla potvrzena prohlášením představenstva Společnosti ze dne 19.5.2016; vlastníkem započítávané pohledávky je Zájemce; -pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, přičemž podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, Zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu a tímto bude emisní kurs jím upsaných Nových akcií splacen; ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která se započítává, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu jím upisovaných Nových akcií, tj. v částce ve v ýši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých); uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nových akcií upsaných Zájemcem; h)Jediný akcionář schvaluje dle § 21 odst. 3) ZOK návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem, kdy tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.
od 25. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 8. 2014 do 14. 9. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 8. 2014 do 14. 9. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 12. 2006 do 19. 1. 2007
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.12.2006 o zvýšení základního kapitálu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 40,100.000,- Kč, slovy: čtyřicetmilionůjednostotisíc korun českých, o 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých na 50,674.000,- Kč, slovy: padesátmilionůšestsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 40,100.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 ks, slovy: deseti kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, v listinné podobě, 5 ks, slovy: pěti kusy, kmenových akcií na majitele ve jmen ovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, v listinné podobě a 74 ks, slovy: sedmdesátičtyřmi kusy kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých; nově upisované ak cie nebudou kótovány. c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ost ravě v oddíle C, vložka 366 (dále jen "předem určený zájemce"). d) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti ČSAD Ostrava a.s. na adrese Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkové ho soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že k upsání akcie se poskytuje lhůta patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitého hodnotě, tedy emisní kurs upisované akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých činí 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých a emisní kurs upisované a kcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých a emisní kurs upisované akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých činí 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých. e) Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků v celkové výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsed mdesátčtyřitisíce korun českých; jedná se o tyto pohledávky předem určeného zájemce za společností Beskydský hotel RELAX a.s.: - pohledávku ve výši 212.388,75 Kč, slovy: dvěstědvanácttisíctřistaosmdesátosm korun českých sedmdesátpět haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 6/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Besky dský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 1. června 2005; - pohledávku ve výši 2,022.750,- Kč, slovy: dvamilionydvacetdvatisícesedmsetpadesát korun českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 5/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 23. května 2005; - pohledávku ve výši 505.687,50 Kč, slovy: pětsetpěttisícšestsetosmdesátsedm korun českých padesát haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 4/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský ho tel RELAX a.s. jako dlužník dne 19. května 2005; - pohledávku ve výši 809.100,- Kč, slovy: osmsetdevěttisícjednosto korun českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3b/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 10. května 2005; - pohledávku ve výši 101.137,50 Kč, slovy: jednostojedentisícjednostotřicetsedm korun českých padesát haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3a/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 9. května 2005; - pohledávku ve výši 1,015.166,71 Kč, slovy: jedenmilionpatnácttisícjednostošedesátšest korun českých sedmdesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společno st Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 27. dubna 2005; - pohledávku ve výši 1,015.166,71 Kč, slovy: jedenmilionpatnácttisícjednostošedesátšest korun českých sedmdesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce 2/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společno st Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 14. dubna 2005; - pohledávku ve výši 3,846.872,61 Kč, slovy: třimilionyosmsetčtyřicetšesttisícosmsetsedmdesátdvě koruny české šedesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 4. dubna 2005; - pohledávku ve výši 307.094,- Kč, slovy: třistasedmtisícdevadesátčtyři koruny české vyplývající ze Smlou-vy o prodeji části podniku, která byla uzavřena dne třicátého června roku dvatisícepět ( :30.6.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako prodávajícím a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako kupujícím; - pohledávku ve výši 524.790,- Kč, slovy: pětsetdvacetčtyřitisícesedmsetdevadesát korun českých vyplývající ze Smlouvy o převodu vlastnictví projekčních prací rekonstrukce a komplexní cenové nabídky na stavební práce pro nemovitost - hotel RELAX v Rožnově pod Radhoštěm, která byla uzavřena dne osmého prosince roku dvatisícepět (:8.12.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako prodá vajícím a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako kupujícím; - část pohledávky ve výši 213.846,22 Kč, slovy: dvěstětřinácttisícosmsetčtyřicetšest korun českých dvacetdva haléře české vyplývající ze Smlouvy o zpracování mzdové a personální agendy, která byla uzavřena dne dvacátéhoprvního října roku dvatisícepět ( :2 1.10.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako dodavatelem a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako odběratelem; f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu nové akcie společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první d en běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých, na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmil ionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;
Kapitál
od 1. 7. 2016
Základní kapitál 76 142 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2007 do 1. 7. 2016
Základní kapitál 50 674 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 2004 do 8. 1. 2007
Základní kapitál 40 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 76 142.
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 55.
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 10.
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 142.
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 2.
od 25. 8. 2014 do 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 50.
od 25. 8. 2014 do 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 6.
od 25. 8. 2014 do 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 74.
od 8. 1. 2007 do 25. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 50.
od 8. 1. 2007 do 25. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6.
od 8. 1. 2007 do 25. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 74.
od 1. 12. 2004 do 8. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 40.
od 1. 12. 2004 do 8. 1. 2007
v listinné podobě
od 1. 12. 2004 do 8. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 1. 12. 2004 do 8. 1. 2007
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 14. 9. 2018
Mgr. JIŘÍ MAŘAS - statutární ředitel
Mnichovo Hradiště, Lidická, PSČ 295 01
den vzniku funkce: 11. 9. 2018
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Ing. LUMÍR PRACNÝ - předseda představenstva
Branka u Opavy, Školní, PSČ 747 41
den vzniku členství: 8. 12. 2015 - 11. 9. 2018
den vzniku funkce: 8. 12. 2015 - 11. 9. 2018
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Ing. PETR NEMRAVA - člen představenstva
Kopřivnice, Štramberská, PSČ 742 21
den vzniku členství: 8. 12. 2015 - 11. 9. 2018
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Ing. TOMÁŠ VRÁTNÝ - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 8. 12. 2015 - 11. 9. 2018
od 25. 8. 2014 do 1. 7. 2016
Ing. TOMÁŠ VRÁTNÝ - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 8. 12. 2015
od 7. 3. 2014 do 1. 7. 2016
Ing. LUMÍR PRACNÝ - předseda představenstva
Branka u Opavy, Školní, PSČ 747 41
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 8. 12. 2015
den vzniku funkce: 16. 12. 2010 - 8. 12. 2015
od 22. 7. 2013 do 1. 7. 2016
PETR NEMRAVA - člen představenstva
Kopřivnice, Štramberská, PSČ 742 21
den vzniku členství: 10. 6. 2013 - 8. 12. 2015
od 14. 1. 2011 do 22. 7. 2013
Amália Dvořáková - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, PSČ 756 61
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 10. 6. 2013
od 14. 1. 2011 do 7. 3. 2014
Ing. Lumír Pracný - předseda představenstva
Branka u Opavy, Školní, PSČ 747 41
den vzniku členství: 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2010
od 14. 1. 2011 do 25. 8. 2014
Ing. Tomáš Vrátný - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 16. 12. 2010
od 1. 12. 2004 do 14. 1. 2011
Ing. Lumír Pracný - předseda představenstva
Branka u Opavy, Školní 71
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 1. 12. 2004 - 16. 12. 2010
od 1. 12. 2004 do 14. 1. 2011
Amália Dvořáková - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1693, PSČ 756 61
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 16. 12. 2010
od 1. 12. 2004 do 14. 1. 2011
Marcela Hajnerová - člen představenstva
Říčany, Olivova 1888
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 16. 12. 2010
od 14. 9. 2018
Jednání: Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 14. 1. 2011 do 14. 9. 2018
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy všichni členové představenstva společně.
od 1. 12. 2004 do 14. 1. 2011
Jednání: Za společnost jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Správní rada
od 14. 9. 2018
Mgr. JIŘÍ MAŘAS - předseda správní rady
Mnichovo Hradiště, Lidická, PSČ 295 01
den vzniku členství: 11. 9. 2018
den vzniku funkce: 11. 9. 2018
od 14. 9. 2018
Mgr. JAN VRÁTNÝ - člen správní rady
Praha - Čimice, Zaječická, PSČ 184 00
den vzniku členství: 11. 9. 2018
Dozorčí rada
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Ing. BOŽENA KNEBLOVÁ - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Tolstého, PSČ 738 01
den vzniku členství: 19. 5. 2016 - 11. 9. 2018
den vzniku funkce: 20. 5. 2016 - 11. 9. 2018
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
BOHUNKA ČECHOVSKÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Výškovická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 19. 5. 2016 - 11. 9. 2018
od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2018
Ing. BOHUSLAV NOVÁK - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Jana Škody, PSČ 700 30
den vzniku členství: 19. 5. 2016 - 11. 9. 2018
od 25. 8. 2014 do 1. 7. 2016
BOHUNKA ČECHOVSKÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Výškovická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 16. 3. 2016
od 25. 8. 2014 do 1. 7. 2016
Ing. BOHUSLAV NOVÁK - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Jana Škody, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 16. 3. 2016
od 9. 8. 2013 do 1. 7. 2016
Ing. BOŽENA KNEBLOVÁ - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Tolstého, PSČ 738 01
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 16. 3. 2016
den vzniku funkce: 16. 12. 2010 - 16. 3. 2016
od 14. 1. 2011 do 9. 8. 2013
Ing. Božena Kneblová - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, Tolstého, PSČ 738 01
den vzniku členství: 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2010
od 14. 1. 2011 do 25. 8. 2014
Bohunka Čechovská - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Výškovická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 12. 2010
od 14. 1. 2011 do 25. 8. 2014
Ing. Bohuslav Novák - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Jana Škody, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 12. 2010
od 19. 6. 2007 do 14. 1. 2011
Ing. Tomáš Vrátný - předseda dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 1. 12. 2005 - 16. 12. 2010
od 19. 6. 2007 do 14. 1. 2011
Jana Rubešová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Francouzská 904, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 16. 12. 2010
od 19. 6. 2007 do 14. 1. 2011
Mgr. Vladan Tisovský - člen dozorčí rady
Ostrava - Muglinov, Vdovská 656/35
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 16. 12. 2010
od 1. 12. 2004 do 19. 6. 2007
Ing. Tomáš Vrátný - předseda dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 1. 12. 2005
den vzniku funkce: 1. 12. 2004 - 1. 12. 2005
od 1. 12. 2004 do 19. 6. 2007
Jana Rubešová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Francouzská 904, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 1. 12. 2005
od 1. 12. 2004 do 19. 6. 2007
Mgr. Vladan Tisovský - člen dozorčí rady
Ostrava - Muglinov, Vdovská 656/35
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 1. 12. 2005
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Komerční banka 2 795,25 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Česká spořitelna 2 813,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+112
+
-
2.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+102
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+5
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-58
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-326
+
-

Články na Heroine.cz

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services