Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík FM real a.s.
IČO: 26904675 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 9. 2003
Datum zániku29. 8. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 9. 2003 do 29. 8. 2012

FM real a.s.

Adresa sídla
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
Brno, Holzova 14/730, PSČ 628 00
od 5. 10. 2004 do 8. 8. 2011
Brno, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00
od 8. 9. 2003 do 5. 10. 2004
Brno, Vinohrady or.č.45,č.p.794, PSČ 603 00
IČO
od 8. 9. 2003 do 29. 8. 2012

26904675

DIČ

CZ26904675

Právní forma
od 8. 9. 2003 do 29. 8. 2012
Akciová společnost
Spisová značka3932 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 9. 2003 do 8. 8. 2011
- realitní činnost
od 8. 9. 2003 do 8. 8. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 8. 9. 2003 do 8. 8. 2011
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 8. 9. 2003 do 8. 8. 2011
- specializovaný maloobchod
Ostatní skutečnosti
od 29. 8. 2012 do 29. 8. 2012
- Společnost FM real a.s. zanikla fúzí sloučením s přechodem jmění na nástupnickou společnost SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955, se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378.
od 9. 6. 2004 do 5. 10. 2004
- Usnesením valné hromady akciové společnosti ze dne 13. dubna 2004 bylo rozhodnuto o tom, že: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 70,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), tj. z částky 2,000.000,- Kč na částku 72,000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdva miliony korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částk u 70,000.000,- Kč se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 70 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých na jednu akcii. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstavají nezměněny. c) Vzhledem k tomu, že oba akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny nové akcie nabídnuty k upsání těmto zájemcům (dále jen "předem určení zájemci") Antonín Fiala, r.č. xxxx, bytem Starovice č.p. 18 6, PSČ 693 01, 35 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii a JUDr. Eduard Mensa, r.č. xxxx, bytem Brno, Míčkova 66, č.p. 1295, PSČ 614 00, 35 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě , o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii. d) Emisní kurs upisovaných akcií se stanoví podle ocenění nepeněžitého vkladu posudkem tak, že částka ocenění přesahující částku 70,000.000,- Kč bude poměrně rozdělena na jednotlivé akcie a s přičtením jmenovité hodnoty bude tvořit emisní kurs. Emisní kur s jedné akcie takto činí 1,021.075,- Kč, celkem tedy emisní kurs 70 ks akcií činí 71,475.250,- Kč. e) Oba předem určení zájemci upíší akcie, jejichž emisní kurs se stanoví způsobem ad d) shora ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností v písemné formě, podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej předem určeným zájemcům ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -- Lhůta k uzavře ní dohody akcionářů se stanoví v délce 15 dnů od doručení jejího návrhu předem určenému zájemci. Předem určení zájemci jsou oprávněni uzavřít smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti. f) Schvaluje se, aby emisní kurs 70 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o nominální hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, tj. o celkové nominální hodnotě 70,000.000,- Kč byl splacen předem určenými zájemci Antonínem Fialou a JUDr. Eduardem Me nsou nepeněžitým vkladem nemovitého majetku, který je blíže specifikován takto: - nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství, ke kterým mají oba předem určení zájemci vlastnické právo, každý v rozsahu ideální poloviny, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na listu vlastnictví č . 7605 pro obec Brno, katastrální území Líšeň, a to: (1) Pozemky níže specifikované, včetně všech porostů: - pozemek p.č. 2813/3 o výměře 50 m2 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, - pozemek p.č. 3090/50 o výměře 28 m2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 3090/74 o výměře 5.441 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3090/77 o výměře 90 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3090/78 o výměře 86 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3090/80 o výměře 735 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3090/81 o výměře 66 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3090/85 o výměře 3.178 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, - pozemek p.č. 3090/86 o výměře 195 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, - pozemek p.č. 3090/88 o výměře 6 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, - pozemek p.č. 3090/89 o výměře 29 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, - pozemek p.č. 3090/90 o výměře 206 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, - pozemek p.č. 3090/91 o výměře 143 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, - pozemek p.č. 3094/8 o výměře 688 m2 zahrada, - pozemek p.č. 4185/52 o výměře 11 m2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 4185/76 o výměře 252 m2 orná půda, - pozemek p.č. 4185/120 o výměře 55 m2 ostatní plocha. (2) Budovy bez přiděleného evidenčního i popisného čísla, a to budova postavená na pozemku p.č. 3090/74, budova postavená na pozemku p.č. 3090/77, budova postavená na pozemku p.č. 3090/78, budova postavená na pozemku p.č. 3090/80 a budova postavená na poz emku p.č. 3090/81 (3) Ostatní stavby a venkovní úpravy postavené na pozemcích výše uvedených, zejména vodovodní přípojky, vodoměrné šachty, kanalizace odvodňovací, splašková i dešťová, zpevněné plochy, opěrné zdi a ploty, venkovní schody. - nemovitost, ke které mají oba předem určení zájemci vlastnické právo, každý v rozsahu ideální jedné 31/72, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na listu vlastnictví č. 4978 pro obec Brno, katastrální úze mí Líšeň, a to: Pozemek níže specifikovaný, včetně všech porostů: - pozemek p.č. 3090/1 o výměře 37.232 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha. Uvedené nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Romana Křivánka, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně z e dne 9. ledna 2004 pod č.j. 50 Nc 6146/2003-10. Znalecký posudek zpracovaný pod č. 698/2004 ze dne 2. února 2004 uvádí výslednou cenu nemovitostí výše uvedených ve výši 71.475.250,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude tedy vydáno celkem 70 akcií o jmenovi té hodnotě 1,000.000,- Kč každé, celkem tedy o jmenovité hodnotě 70,000.000,- Kč. Jde o akcie kmenové na majitele v listinné podobě. g) Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kursu jimi upsaných akcií ve lhůtě do 15 dnů od jejich upsání (uzavření dohody akcionářů) tak, že předají společnosti osobě spravující splacené vklady písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 Obch. zák. s úře dně ověřenými podpisy a současně fakticky i protokolárně (podpisem protokolu o předání nemovitostí) předají společnosti osobě spravující splacené vklady určené nemovitosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. Písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 Obch. zák. musí vkladatelé předat společnosti před zápisem do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 5. 10. 2004 do 29. 8. 2012
Základní kapitál 72 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 12. 2003 do 5. 10. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 9. 2003 do 5. 12. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 5. 10. 2004 do 29. 8. 2012
Akcie na doručitele err, počet akcií: 72.
od 5. 10. 2004 do 29. 8. 2012
kmenové akcie, v listinné podobě
od 8. 9. 2003 do 5. 10. 2004
Akcie na doručitele err, počet akcií: 2.
od 8. 9. 2003 do 5. 10. 2004
kmenové akcie, v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
Dipl.Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - předseda představenstva
Praha - Řitka, Dvorská, PSČ 252 03
den vzniku členství: 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2011
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
Martin Truchlik - místopředseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Paťanka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2011
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
Ing. Mojmír Zálešák - člen představenstva
Praha 10 - Křeslice, U Zájezdku, PSČ 104 00
den vzniku členství: 27. 6. 2011
od 20. 12. 2006 do 8. 8. 2011
Ing. Ivan Kyselý - předseda představenstva
Olomouc - Droždín, U Kříže 302/4, PSČ 772 00
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 27. 6. 2011
od 20. 12. 2006 do 8. 8. 2011
Petra Nevimová - místopředseda představenstva
Olomouc - Povel, Peškova 487/2, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 27. 6. 2011
od 20. 12. 2006 do 8. 8. 2011
Ing. Jana Pucharová - člen představenstva
Kyjov, Dvořákova 1076/12, PSČ 697 01
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 27. 6. 2011
od 8. 9. 2003 do 20. 12. 2006
Antonín Fiala - předseda představenstva
Starovice, č.p. 186, PSČ 693 01
den vzniku členství: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
den vzniku funkce: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
od 8. 9. 2003 do 20. 12. 2006
JUDr. Eduard Mensa - místopředseda představenstva
Brno, Míčkova 66, č.p. 1295, PSČ 614 00
den vzniku členství: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
den vzniku funkce: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
od 8. 9. 2003 do 20. 12. 2006
Anna Fialová - členka představenstva
Starovice, č.p. 186, PSČ 693 01
den vzniku členství: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
den vzniku funkce: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
Způsob jednání: Ústní právní úkony se činí za společnost následujícím způsobem. Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně v případě, že se jedná o vznikající závazek společnosti, který je nižší než 1,000.000,-Kč (s lovy: jeden milion korun českých). V případě, že se jedná o vznikající závazek společnosti, který je roven nebo vyšší než 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) jedná za představenstvo společně vždy alespoň předseda představenstva spolu s místo předsedou představenstva. Představenstvo jedná v rámci působnosti stanovené jednajícím členům představenstva zákonem, stanovami společnosti a v rámci zmocnění, které jim vydalo představestvo. Písemné právní úkony se činí za společnost následujícím způsobem. V případě, že se jedná o vznikající závazek společnosti, který je nižší než 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) jedná a podepisuje jménem společnosti každý člen přestavenstva samostatně. V případě, že se jedná o vznikající závazek společnosti, který je roven nebo vyšší než 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) jedná a podepisuje jménem společnosti společně vždy alespoň předseda představenstva spolu s místopředsedou představen stva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tím způsobem, že k nadepsané, vytištěné či jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis patřičný počet členů představenstva. Za společnost je oprávněna jednat rovněž osoba, které udělil člen přes tavenstva plnou moc, a to v rozsahu a za podmínek v plné moci uvedených.
od 8. 9. 2003 do 8. 8. 2011
Způsob jednání: Představenstvo jedná za společnost tak, že písemnosti podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva. Ve věcech týkajících se nákupu nebo prodeje nemovitostí a dále všech jednání spojených s převzetím nebo poskytnutím úvěrů nebo ručení, dále ve vše ch věcech znamenajících vystavení zajišťovacích instrumentů nebo uzavření smluv o zajištění závazku podepisují současně předseda i místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
Ing. Tomáš Karas - předseda dozorčí rady
Praha 3, K Lučinám, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2011
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
JUDr. Daniela Chvátalová - místopředseda dozorčí rady
Praha 5 - Barrandov, Lohniského, PSČ 152 00
den vzniku členství: 27. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2011
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
Mgr. Petr Knězů - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka, PSČ 278 01
den vzniku členství: 27. 6. 2011
od 20. 12. 2006 do 8. 8. 2011
Ing. Jiří Hladký - člen dozorčí rady
Brno - Bohunice, Gruzínská 514/7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 27. 6. 2011
od 20. 12. 2006 do 8. 8. 2011
Bc. Jana Rybářová Kapounová - člen dozorčí rady
Brno - Černovice, Štolcova 715/87, PSČ 618 00
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 27. 6. 2011
od 8. 9. 2003 do 20. 12. 2006
Dr. Dušan Mišík - člen
Brno, Valtická or.č. 17, č.p. 4107, PSČ 629 00
den vzniku členství: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
den vzniku funkce: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
od 8. 9. 2003 do 20. 12. 2006
Marie Mensová - členka
Brno, Míčkova 66, č.p. 1295, PSČ 614 00
den vzniku členství: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
den vzniku funkce: 8. 9. 2003 - 4. 12. 2006
od 8. 9. 2003 do 8. 8. 2011
JUDr. Vladimír Rybář - předseda
Brno, Štolcova or.č.87,č.p.715, PSČ 618 00
den vzniku funkce: 8. 9. 2003 - 27. 6. 2011
Akcionáři
od 8. 8. 2011 do 29. 8. 2012
SITA CZ, a.s., IČO: 25638955
Praha 2 - Vinohrady, Španělská, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 683,40 Kč
ČSOB 2 683,40 Kč
Expobank CZ 2 691,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Raiffeisenbank 2 737,38 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-1
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-57
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-59
+
-
4.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-61
+
-
5.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-117
+
-

Články na Heroine.cz

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services