GUBI Care, a.s., IČO: 27068978 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti GUBI Care, a.s. Údaje byly staženy 13. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27068978. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27068978 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 6. 2003
Obchodní firma
od 15. 6. 2021

GUBI Care, a.s.

od 18. 6. 2003 do 15. 6. 2021

FIRST ADVERTISING CZ, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 25. 3. 2008 do 15. 6. 2021
Praha 7, Umělecká 588/6, PSČ 170 00
od 18. 6. 2003 do 25. 3. 2008
Praha 7, Kamenická 624/42, PSČ 170 00
IČO
od 18. 6. 2003

27068978

DIČ

CZ27068978

Identifikátor datové schránky:ekid5ez
Právní forma
od 18. 6. 2003
Akciová společnost
Spisová značka11351 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 2. 2. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 6. 2003 do 2. 2. 2011
- zprostředkování obchodu
od 18. 6. 2003 do 2. 2. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 18. 6. 2003 do 2. 2. 2011
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
Ostatní skutečnosti
od 13. 4. 2012 do 30. 5. 2012
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 05.04.2012:
od 13. 4. 2012 do 30. 5. 2012
- 1) Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti FISRT ADVERTISMENT, a.s. z částky 90,550.000,-Kč (slovy: devadesát miliónů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 79,684.000,-Kč (slovy: sedmdesát děvět miliónů šest set osmdesát čtyři tisíc korun českých) na částku 10,866.000,-Kč (slovy: deset miliónů osm set šedesát šest tisíc korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 50.000,-K č (slovy: padesáti tisíc korun českých) na 6.000,-Kč (slovy: šest tisíc korun českých). Počet akcí zůstává nezměněn, tedy 1811 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotu.
od 13. 4. 2012 do 30. 5. 2012
- 2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je úhrada účetní ztráty společnosti z minulých let. S částkou, odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že o úhrn snížených jmenovitých hodnot akcií se v účetnictví společnosti sníží ztráta z běžného účetního období roku 2010 a kumulovaná ztráta minulých účetních období.
od 13. 4. 2012 do 30. 5. 2012
- 3) Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou činí třicet pět (35) dní od zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 2. 2011 do 7. 3. 2011
- Usnesením v působnosti valné hromady společnosti ze dne 14.prosince 2010 1) Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti FIRST ADVERTISING a.s., z částky 27.000.000,--Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) o částku 63.550.000,--Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set padesát tisíc korun českých) na celkovou částku 90 .550.000,--Kč (slovy: devadesát milionů pět set padesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2) Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti FIRST ADVERTISING a.s., bude upsán 1.271 kus kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každý o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a emisním kursu 50.00 0,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 3) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společnosti VENUS management Limited, se sídlem Seychely, Mahe, Victoria, 306 Victoria House. 4) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnosti FIRST ADVERTISING CZ a.s. předem určenému zájemce písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do třiceti (30) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jed iného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jí ž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5) Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta šesti (6) měsíců ode dne doručení takového návrhu k jejímu uz avření. 6) K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností FIRST ADVERTISING CZ a.s. dojde v sídle obchodní společnosti FIRST ADVERTISING CZ a.s. na adrese Praha 7, Umělecká 588/6, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hod. 7) Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení částky 63.550.000,--Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set padesát tisíc korun českých), tj. části jeho peněžité pohledávky v celko vé výši 63.563.604,--Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set šedesát tři tisíce šest set čtyři koruny české) za obchodní společností FIRST ADVERTISING CZ a.s., vzniklé z titulu nezaplacené pohledávky dle Dohody o narovnání uzavřené dne 28.2.2010 mezi spole čností VENUS management Limited, jako věřitelem a obchodní společností FIRST ADVERTISING CZ a.s., jako dlužníkem. 8) Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikována v odstavci 7) tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 9) Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti FIRST ADVERTISING CZ a.s. a doručit mu ho nejpozději spolu s oznámením lhůty pro upisování akcií dle odstavce 4) toho to usnesení. 10) Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do jednoho (1) měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. 11) Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 12) S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13) Veřejný úpis se nepřipouští.
od 3. 6. 2010 do 7. 2. 2011
- Usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 30. dubna 2010 a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. o částku 117.000.000,- Kč (slovy: sto sedmnáct milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zák ladního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 2340 (slovy: dvou tisíc třista čtyřiceti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých); b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na adrese Praha 7, Umělecká 588/6, PSČ 1 70 00, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a v deníku Právo. Společnost je povinna zveřejnit toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 4 a 1/3 (slovy: čtyři a jednu třetinu) nových akcií společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. je stanoven částkou 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých); e) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce od upsání akcií na zvláštní účet č. 1051xxxx, který byl za tímto účelem zřízen u Raiffeisenbank a.s. vyjma případu, kdy část emisního kur su akcií upsaných akcionářem společností VENUS management Limited, se sídlem Seychelly, Mahi, Victoria, 306 Victoria House (dále také jen "společnost VENUS management Limited") bude splacena započtením pohledávky společnosti VENUS management Limited proti pohledávce společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných společností VENUS management Limited (blíže specifikováno pod písm. f) a g); f) připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti VENUS management Limited vůči společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. ve výši 63.563.604,- Kč (slovy: šedesát tři milionů pětset šedesát tři tisíc šestset čtyři korun českých) proti pohledávce společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. vůči společnosti VENUS management Limited na splacení celého emisního kursu akcií upsaných společností VENUS management Limited nebo jakékoliv části emisního kursu takových akcií; g) stanovuje, že smlouva o započtení bude mezi společností FIRST ADVERTISING CZ, a.s. a společností VENUS management Limited uzavřena v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. na adrese Praha 7, Umělecká 588/6, PSČ 170 00, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předmětem smlouvy bude zápočet pohledávky společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. vůči společnosti VENUS management Limited na splacení celého emisního kursu akcií up saných společností VENUS
od 31. 10. 2006 do 7. 3. 2011
- Usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 16.10. 2006 a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých; b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, ža akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na adrese Praha 7, Kamenická 624/42, PSČ 170 00, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznám ení v Obchodním věstníku a v deníku Právo. Společnost je povinna zveřejnit toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku n ebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 12,5 (slovy: dvanáct celých pět desetin) nových akcií společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti VERESK-CZ, s.r.o., se sídlem Praha 7, Kamenická 42/624, PSČ 170 00, IČ 266 86 759, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městs kým soudem v Praze v oddílu C, vložka 87321 (dále také jen "určitý zájemce"); e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a které budou nabídnuty určitému zájemci; - budou upsány v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na adrese Praha 7, Kamenická 624/42, PSČ 170 00, - budou upsány ve lhůtě šesti měsíců ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, - s tím, že počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu: VERESK-CZ, s.r.o., se sídlem Praha 7, Kamenická 42/624, PSČ 170 00; f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., je stanoven částkou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisová ny s využitím nebo bez využití přednostního práva; g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce od upsání akcií na zvláštní účet č. 1011xxxx, který byl za tímto účelem zřízen u Reiffeisenbank a.s. vyjma případu, kdy část emisního kur su akcií upsaných společností VERESK-CZ, s.r.o., bude splacena započtením pohledávky společnosti VERESK-CZ, s.r.o., proti pohledávce společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných společností VERESK-CZ, s.r.o. (blíže spe cifikováno pod písm. h) a i); h) připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti VERESK-CZ, s.r.o., vůči společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., ve výši 410.000,-- EUR (slovy: čtyři sta deset tisíc euro) proti pohledávce společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., vůči společn osti VERESK-CZ, s.r.o., na splacení celého emisního kursu akcií upsaných společností VERESK-CZ, s.r.o., nebo jakékoliv části emisního kursu takových akcií; i) stanovuje, že smlouva o započtení bude mezi společností FIRST ADVERTISING CZ, a.s., a společností VERESK-CZ, s.r.o., uzavřena - v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na adrese Praha 7, Kamenická 624/42, PSČ 170 00, - ve lhůtě šesti měsíců ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Předmětem smlouvy bude zápočet pohledávky společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., vůči společnosti VERESK-CZ, s.r.o., na splacení celého emisního kursu akcií upsaných společností VERSK-CZ, s.r.o., nebo jakékoliv části emisního kursu takových akcií, proti níže uvedené pohledávce společnosti VERESK-CZ, s.r.o., vůči společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., je pohledávkou na vrácení půjčky a zaplacení sjednaného úroku z půjčky, a to dle smlouvy o půjčce ze dne 18.7.2006, na základě které společnost VERESK-CZ, s.r.o., jako věřitel, půjčila společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., jako dlužníkovi, finanční prostředky ve výši 410.000,- EUR (slovy: čtyři sta deset tisíc euro).
Kapitál
od 30. 5. 2012
Základní kapitál 10 866 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 3. 2011 do 30. 5. 2012
Základní kapitál 90 550 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 1. 2008 do 7. 3. 2011
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 9. 2007 do 17. 1. 2008
Základní kapitál 27 000 000 Kč
od 18. 7. 2007 do 11. 9. 2007
Základní kapitál 27 000 000 Kč
od 18. 6. 2003 do 18. 7. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno 108 660, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 15. 7. 2015 do 15. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno 6 000, počet akcií: 1 811 v listinné podobě.
od 30. 5. 2012 do 15. 7. 2015
Akcie na majitele 6 000, počet akcií: 1 811 v listinné podobě.
od 7. 3. 2011 do 30. 5. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 811 v listinné podobě.
od 25. 3. 2008 do 7. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 540 v listinné podobě.
od 25. 3. 2008 do 7. 3. 2011
usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 31. října 2006
od 18. 7. 2007 do 25. 3. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 270 v listinné podobě.
od 18. 7. 2007 do 25. 3. 2008
usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 31. října 2006
od 18. 6. 2003 do 18. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 18. 6. 2003 do 18. 7. 2007
podoba: listinná
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 15. 6. 2021
MARCEL VAVŘÍK - předseda správní rady
Praha - Malá Strana, Vítězná, PSČ 118 00
den vzniku členství: 24. 5. 2021
den vzniku funkce: 24. 5. 2021
od 1. 11. 2017 do 1. 1. 2021
Mgr. LUKÁŠ BLAŽEK - statutární ředitel
Praha - Smíchov, Nad Palatou, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 19. 7. 2017
od 1. 11. 2017 do 15. 6. 2021
Mgr. LUKÁŠ BLAŽEK - předseda správní rady
Praha - Smíchov, Nad Palatou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 7. 2017 - 24. 5. 2021
den vzniku funkce: 19. 7. 2017 - 24. 5. 2021
od 16. 12. 2016 do 1. 11. 2017
Mgr. SERGEY KNIZHIN - statutární ředitel
Praha - Troja, Trojská, PSČ 171 00
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 19. 7. 2017
od 14. 12. 2016 do 1. 11. 2017
Mgr. SERGEY KNIZHIN - Člen správní rady
Praha - Troja, Trojská, PSČ 171 00
den vzniku členství: 10. 11. 2016 - 19. 7. 2017
den vzniku funkce: 10. 11. 2016 - 19. 7. 2017
od 24. 3. 2016 do 14. 12. 2016
Ing. LIBOR LIŠKA - předseda správní rady
Praha - Staré Město, U staré školy, PSČ 110 00
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 10. 11. 2016
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 10. 11. 2016
od 15. 7. 2015 do 24. 3. 2016
Ing. LIBOR LIŠKA - předseda správní rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, U Koupaliště, PSČ 460 14
den vzniku členství: 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2015
od 15. 7. 2015 do 14. 12. 2016
Ing. MICHAELA GRESCHIK - člen správní rady
Zdiby - Brnky, Na Klebetníku, PSČ 250 66
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 10. 11. 2016
od 15. 7. 2015 do 16. 12. 2016
Mgr. SERGEY KNIZHIN - statutární ředitel
Praha - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 15. 6. 2015
od 28. 2. 2013 do 15. 7. 2015
JAROSLAV GRESCHIK - člen představenstva
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Mírové nám., PSČ 405 02
den vzniku členství: 21. 2. 2013 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 21. 2. 2013 - 15. 6. 2015
od 28. 11. 2012 do 15. 7. 2015
Mgr. Sergey Knizhin - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 11. 2012 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 11. 2012 - 15. 6. 2015
od 30. 5. 2012 do 28. 11. 2012
Mgr. Sergey Knizhin - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 11. 2007
den vzniku funkce: 16. 11. 2007
od 30. 5. 2012 do 28. 2. 2013
Ing. Jaromír Klančík, Ph.D. - člen představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Mečíková, PSČ 106 00
den vzniku funkce: 5. 4. 2012 - 21. 2. 2013
od 14. 10. 2011 do 15. 7. 2015
Alexandr Petrov - člen představenstva
Unhošť, tř.Dr.Beneše, PSČ 273 51
den vzniku členství: 14. 12. 2010 - 15. 6. 2015
od 3. 3. 2008 do 14. 10. 2011
Ing. Aleksandr Hladki - člen představenstva
Jenštejn, Cechovní 208, PSČ 250 73
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 14. 12. 2010
od 3. 3. 2008 do 30. 5. 2012
Mgr. Sergey Knizhin - předseda představenstva
Praha 7, Kamenická 42, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 11. 2007
den vzniku funkce: 16. 11. 2007
od 3. 3. 2008 do 30. 5. 2012
Ing. Jana Grešíková - člen představenstva
Praha 7, U Pergamenky 8, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 11. 2007
od 29. 11. 2006 do 3. 3. 2008
Mgr. Sergey Knizhin - předseda představenstva
Praha 7, Kamenická 42, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 11. 2004 - 16. 11. 2007
den vzniku funkce: 1. 11. 2004 - 16. 11. 2007
od 29. 11. 2006 do 3. 3. 2008
Vjačeslav Malinovskij - člen představenstva
Nová Role, Ke Stájím 152/27, PSČ 362 25
den vzniku členství: 1. 11. 2004 - 16. 11. 2007
od 29. 11. 2006 do 3. 3. 2008
Ing. Taťána Krejčiříková - člen představenstva
Praha 5, Jáchymovská 458, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 11. 2004 - 16. 11. 2007
od 18. 6. 2003 do 29. 11. 2006
ing. Taťána Krejčiříková - předsedkyně
Praha 5, Jáchymovská 458/17, PSČ 155 00
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
den vzniku funkce: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
od 18. 6. 2003 do 29. 11. 2006
ing. Jaroslav Martínek - člen
Praha 4, Mladenovova 5, PSČ 143 00
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
den vzniku funkce: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
od 18. 6. 2003 do 29. 11. 2006
Josef Růžička - člen
Praha 10, Bulharská 21
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
den vzniku funkce: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
od 15. 6. 2021
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda správní rady samostatně.
od 1. 11. 2017 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel.
od 15. 7. 2015 do 1. 11. 2017
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 18. 6. 2003 do 15. 7. 2015
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představesntva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 25. 2. 2015 do 15. 7. 2015
Ing. LIBOR LIŠKA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, U Koupaliště, PSČ 460 14
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 16. 2. 2013
od 13. 8. 2014 do 25. 2. 2015
Ing. LIBOR LIŠKA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec V-Kristiánov, Boženy Němcové, PSČ 460 05
den vzniku členství: 16. 11. 2007
od 22. 8. 2013 do 15. 7. 2015
Ing. MICHAELA GRESCHIK, DiS. - člen dozorčí rady
Zdiby - Brnky, Na Klebetníku, PSČ 250 66
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 15. 6. 2015
od 8. 2. 2011 do 15. 7. 2015
Mgr. Jiří Kubíček - předseda dozorčí rady
Litovel, Žerotínova, PSČ 784 01
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 31. 12. 2010 - 15. 6. 2015
od 2. 2. 2011 do 8. 2. 2011
JUDr. Jiří Kubíček - předseda dozorčí rady
Litovel, Žerotínova, PSČ 784 01
den vzniku členství: 31. 12. 2010
den vzniku funkce: 30. 11. 2010
od 2. 2. 2011 do 22. 8. 2013
Ing. Michaela Greschik, DiS. - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín 2, Kamenická, PSČ 405 01
den vzniku členství: 31. 12. 2010
od 3. 3. 2008 do 2. 2. 2011
Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. - předseda dozorčí rady
Unhošť, Berounská 212, PSČ 273 51
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 31. 12. 2010
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 31. 12. 2010
od 3. 3. 2008 do 2. 2. 2011
JUDr. Ing. Radovan Karas - člen dozorčí rady
Unhošť, Dr. Beneše 51, PSČ 273 51
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 31. 12. 2010
od 3. 3. 2008 do 13. 8. 2014
Ing. Libor Liška - člen dozorčí rady
Liberec, B. Němcové 499/4, PSČ 460 01
den vzniku členství: 16. 11. 2007
od 29. 11. 2006 do 3. 3. 2008
Doc. Karel Kopp - předseda dozorčí rady
Unhošť, Berounská 212, PSČ 273 51
den vzniku členství: 1. 11. 2004 - 16. 11. 2007
den vzniku funkce: 1. 11. 2004 - 16. 11. 2007
od 29. 11. 2006 do 3. 3. 2008
Filip Krejčiřík - člen dozorčí rady
Praha 5, Jáchymovská 458, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 11. 2004 - 16. 11. 2007
od 29. 11. 2006 do 3. 3. 2008
Julia Romanovskaya - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Vilimovská 15/636
den vzniku členství: 1. 11. 2004 - 16. 11. 2007
od 18. 6. 2003 do 29. 11. 2006
Vít Kraus - předseda
Čenkov, 42, PSČ 262 24
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
den vzniku funkce: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
od 18. 6. 2003 do 29. 11. 2006
doc.ing. Karel Kopp - člen
Unhošť, 212, PSČ 273 51
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
den vzniku funkce: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
od 18. 6. 2003 do 29. 11. 2006
JUDr. Vladimír Řičica - člen
Praha 4, Jarníkova 1893, PSČ 148 00
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
den vzniku funkce: 18. 6. 2003 - 1. 11. 2004
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+89

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+6

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-3

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-11

+
-
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-56

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-197

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services