Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Computer Press, a.s.
IČO: 27116522 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 2. 2004
Datum zániku1. 1. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 24. 10. 2005 do 1. 1. 2012

Computer Press, a.s.

od 4. 2. 2004 do 24. 10. 2005

FP International a.s.

Sídlo
od 7. 9. 2010 do 1. 1. 2012
Brno, Holandská 3, PSČ 639 00
od 5. 10. 2007 do 7. 9. 2010
Brno, Holandská 8, PSČ 639 00
od 17. 10. 2005 do 5. 10. 2007
Brno, Nám. 28. dubna 48, PSČ 635 00
od 2. 9. 2004 do 17. 10. 2005
Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02
od 4. 2. 2004 do 2. 9. 2004
Praha 1, Opatovická 2, PSČ 110 00
IČO
od 4. 2. 2004 do 1. 1. 2012

27116522

DIČ

CZ27116522

Právní forma
od 4. 2. 2004 do 1. 1. 2012
Akciová společnost
Spisová značka4507 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 31. 3. 2009 do 1. 1. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- poskytování technických služeb
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- provozování cestovní agentury
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- velkoobchod
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 28. 12. 2005 do 31. 3. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 28. 12. 2005 do 1. 1. 2012
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 4. 2. 2004 do 31. 3. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Předmět činnosti
od 31. 3. 2009 do 1. 1. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2012 do 1. 1. 2012
- Obchodní společnost Computer Press, a.s., se sídlem Brno, Holandská 3, PSČ 63900, IČ: 27116522 se z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně vymazává ke dni 1.1.2012. Právním důvodem výmazu společnosti Computer Press, a.s. je zánik v důsledku převzetí jmění společnosti Computer Press, a.s. společností Albatros Media a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ 14000, IČ: 28377141, jako právním nástupcem v rámci vnitrostátní fúze sloučením.
od 1. 9. 2008 do 1. 1. 2012
- Společnost Computer Press, a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti CPress Media, a.s., se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, na kterou přešlo jmění, jež je uvedeno v projektu rozdělení, který byl schválen jediným akcionářem při výk onu působnosti valné hromady dne 6.srpna 2008.
od 1. 9. 2008 do 1. 1. 2012
- V souvislosti s rozhodnutím o rozdělení společnnosti rozhodl dne 6.srpna 2008 jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle § 220zb odst.6 obchodního zákoníku ve znění platném do 30. června 2008 o snížení základního kapitálu rozdělované společ nosti Computer Press, a.s. o částku 71 064 000,- Kč z dosavadních 142 128 000,- Kč na 71 064 000,-Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií z 2 000,-Kč na 1 000,-Kč. Akcionáři jsou povinni předložit akcie vydané rozdě lovanou společností Computer Press, a.s., ve lhůtě 60 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 7. 2008 do 1. 1. 2012
- Dne 2.7.2008 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Computer Press, a.s., se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, IČ: 271 16 522, jako prodávajícím na straně jedné, a společností M E D I A T E L, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, T hámova 137/16, PSČ 180 00, IČ: 267 57 052, jako prodávajícím na straně druhé. Podle uvedené Smlouvy o převodu části podniku ze dne 2.7.2008 přešly na společnost M E D I A T E L, spol. s r.o. s účinností od 8.7.2008 veškerá práva a závazky spojené s předmě tem prodeje - částí podniku prodávajícího společnosti Computer Press, a.s. - divizí "TRAVEL GUIDE" působící v oblasti rekreačních a ubytovacích služeb.
od 11. 10. 2005 do 1. 1. 2012
- Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společnostmi CP Books, a.s., se sídlem na adrese Brno, Náměstí 28. dubna 48, okres Brno-město, PSČ 635 00, IČ 26949539 a Computer Press Media, a.s. se sídlem na adrese Brno, Náměstí 28. dubna 48, okres Brno-město, PSČ 635 00, IČ 26949555, jako společnostmi zanikajícími. Na společnost přešlo sloučením jmění společnosti CP Books, a.s., a jmění společnosti Computer Press Media, a.s.
od 17. 8. 2005 do 14. 10. 2005
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 140.128.000,- (sto čtyřicet milionů sto dvacet osm tisíc korun českých) upsáním nových akcií na hodnotu 142.128.000 (sto čtyřicet dva milionů s to dvacet osm tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 70.064 (sedmdesát tisíc šedesát čtyři) kusů kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč. Akcie nebudou kótované. Emisní kurz těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelům, důvodu a způsobu nav rhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. Společnost Riverside Europe Publishing, LLC., jako jediný akcionář společnosti má podle ust. § 204a ost. 1 obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitá lu společnosti. Společnost se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při výše uvedeném zvýšení základního kapitálu společnosti v důležitém zájmu společnosti, kterým je zajištění finanční stability s polečnosti. Všechny akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to (i) společnosti Riverside Europe Publishing, LLC se sídlem 630 Fifth Avenue, Suite 2415, New York, NY 10111 USA a (ii) panu Jiřímu Hlavenkovi, r.č. xxxx, bytem Braníškov 54, okres Brno-ven kov, PSČ 664 71, přičemž společnoti Riverside Europe Publishing, LLC bude nabídnuto k upsání 52.298 (slovy: padesát dva tisíc dvě stě devadesát osm) kusů akcií společností s celkovým emisním kurzem odpovídajícím částce 104.596.000,- Kč (slovy: sto čtyři m iliony pět set devadesát šest tisíc korun českých) a panu Jiřímu Hlavenkovi bude nabídnuto k upsání 17.766 (slovy: sedmnáct tisíc sedm set šedesát šest) kusů akcií společností s celkovým emisním kurzem odpovídajícím částce 35.532.000,- Kč (slovy: třicet p ět milionů pět set třicet dva tisíce korun českých). Pro zvýšení základního kapitálu: a) místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti na adrese Klimentská 46, Praha 1, PSČ 110 02 v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.; b) lhůta pro vykonání práva úpisu je čtrnáct dnů a počne běžet následující den po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž tento návrh bude zaslán předem určeným zájemcům do tří pracovních dnů po zapsání tohoto usnesení o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku; c) návh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům společností zaslán písemně, doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou nebo prostřednictvím kurýrní služby. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na této s mlouvě musí být písemně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; d) emisní kurs každé upisované akcie činí 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých); Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Riverside Europe Publishing, LLC se sídlem 630 Fifth Avenue, Suite 2415, New York, NY 10111 USA vůči společnosti ve výši 104.596.000,- Kč (slovy: sto čtyři miliony pět set devadesát šest tisíc korun českých) na splacení úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 30. května 2005 mezi společností Riverside Europe Publishing, LLC jako věřitelem a společností jako dlužníkem proti pohledávce společnosti vůči společnosti Riverside Eu rope Publishing, LLC na splacení emisního kursu všech jí upsaných akcií. Tímto započtením bude emisní kurs všech akcií upsaných společností Riverside Europe Publishing, LLC zcela splacen. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky pana Jiřího Hlavenky, r.č. xxxx, bytem Braníškov 54, okres Brno-venkov, PSČ 664 71 vůči společnosti na zaplacení části kupní ceny ve výši 35.532.000,- (slovy: třicet pět milionů pět set třicet dva tisíce korun českých) za 2.615 ks akcií společnosti CP Books, a.s. a 2.615 ks akcií společnosti Computer Press Media, a.s. na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi panem Jiřím Hlavenkou a dalšími osobami jako převodci a společností jako nabyvatelem dne 31. května 2005 proti pohledávce společnosti vůči panu Jiřímu Hlavenkovi na splacení emisního kursu všech jím upsaných akcií. Tímto započtením bude emisní kurz všech akcií upsaných panem Jiřím Hlavenkou zcela splacen. Jediný akcionář zastoupený účastníkem prohlašuje, že obě pohledávky k dnešnímu dni existují a že je uznává co do důvodu a výše. Pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost ve lhůtě patnácti dnů od upsání akcií výše uvedenými určenými zájemci, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce Riverside Eu rope Publishing, LLC se sídlem 630 Fifth Avenue, Suite 2415, New York, NY 10111 USA, respektive na adresu trvalého bydliště předem určeného zájemce Jiřího Hlavenky, r.č. xxxx, bytem Braníškov 54, okres Brno-venkov, PSČ 664 71. Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení usnesení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledá vek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny.
Kapitál
od 1. 9. 2008 do 1. 1. 2012
Základní kapitál 71 064 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2005 do 1. 9. 2008
Základní kapitál 142 128 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 2. 2004 do 22. 12. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2008 do 1. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 71 064.
od 22. 12. 2005 do 1. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 71 064.
od 3. 8. 2005 do 22. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 4. 2. 2004 do 3. 8. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 4. 2. 2004 do 3. 8. 2005
v listinné podobě
Statutární orgán
od 15. 10. 2010 do 1. 1. 2012
Mgr. Michal Krejčí - předseda představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Sulova, PSČ 156 00
den vzniku členství: 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 30. 9. 2010
od 15. 10. 2010 do 1. 1. 2012
Ing. Tomáš Rieb - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Semonická, PSČ 193 00
den vzniku členství: 30. 9. 2010
od 15. 10. 2010 do 1. 1. 2012
Václav Kadlec - člen představenstva
Kuřim, U Stadionu 1778, PSČ 664 34
den vzniku členství: 5. 6. 2008
od 3. 12. 2009 do 15. 10. 2010
Václav Kadlec - místopředseda představenstva
Kuřim, U Stadionu 1778, PSČ 664 34
den vzniku členství: 5. 6. 2008
den vzniku funkce: 6. 6. 2008 - 30. 9. 2010
od 7. 5. 2009 do 15. 10. 2010
Vladimír Pavala - člen představenstva
Poniklá, 107, PSČ 512 42
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 30. 9. 2010
od 23. 1. 2009 do 7. 9. 2010
Michal Politzer - člen představenstva
Kuřim, Metelkova 1492, PSČ 664 34
den vzniku členství: 15. 1. 2009 - 23. 7. 2010
od 10. 7. 2008 do 3. 12. 2009
Václav Kadlec - místopředseda představenstva
České Budějovice, Lidická 178, PSČ 370 07
den vzniku členství: 5. 6. 2008
den vzniku funkce: 6. 6. 2008
od 27. 2. 2008 do 15. 10. 2010
Fabio Pesiri - místopředseda představenstva
Hasselt, Grote Baan 133, Belgické království
den vzniku členství: 16. 1. 2008 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 16. 1. 2008 - 30. 9. 2010
od 5. 10. 2007 do 10. 7. 2008
Zdeňka Kodoňová - místopředseda představenstva
Brno, Oblá 65, PSČ 634 00
den vzniku členství: 1. 8. 2007 - 5. 6. 2008
den vzniku funkce: 1. 8. 2007 - 5. 6. 2008
od 5. 10. 2007 do 30. 9. 2008
Petr Hruška - člen představenstva
Velké Přílepy, Pražská 56, PSČ 252 64
den vzniku členství: 1. 8. 2007 - 17. 9. 2008
od 5. 10. 2007 do 15. 10. 2010
Radim Stach - předseda představenstva
Studénka - Butovice, Budovatelská 524, PSČ 742 13
den vzniku členství: 26. 5. 2005 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 8. 2007 - 30. 9. 2010
od 19. 12. 2006 do 16. 3. 2007
Ing. Jiří Hlavenka - člen představenstva
Brno-venkov - Braníškov, 54, PSČ 664 71
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 7. 2. 2007
od 19. 12. 2006 do 5. 10. 2007
Ing. Lubomír Stejskal - místopředseda představenstva
Praha, Kovanecká 2284/25, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 1. 8. 2007
den vzniku funkce: 21. 11. 2006 - 1. 8. 2007
od 30. 11. 2006 do 19. 12. 2006
Ing. Lubomír Stejskal - člen představenstva
Praha, Kovanecká 2284/25, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 9. 2006
od 11. 10. 2006 do 30. 11. 2006
Ing. Lubomír Stejskal - místopředseda představenstva
Praha, Kovanecká 2284/25, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 9. 2006
den vzniku funkce: 25. 9. 2006
od 11. 10. 2006 do 27. 2. 2008
PHDr. Stanislav Konečný - místopředseda představenstva
Praha, Počátecká 7, PSČ 142 00
den vzniku členství: 13. 9. 2006 - 16. 1. 2008
den vzniku funkce: 25. 9. 2006 - 16. 1. 2008
od 7. 12. 2005 do 11. 10. 2006
Dr. Rainer Mayer - člen představenstva
Kolín nad Rýnem, Hueltzplatz 1, D-50933, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 9. 2005 - 15. 5. 2006
od 12. 10. 2005 do 11. 10. 2006
Ing. Zdeňka Kubanová - místopředseda
Mladá Boleslav - Plazy, 110, PSČ 293 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 8. 9. 2006
den vzniku funkce: 20. 6. 2005 - 8. 9. 2006
od 12. 10. 2005 do 19. 12. 2006
Ing. Jiří Hlavenka - místopředseda
Braníškov, 54, PSČ 664 71
den vzniku členství: 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 20. 6. 2005 - 21. 11. 2006
od 12. 10. 2005 do 7. 5. 2009
Vladimír Pavala - člen
Hradištko - Pikovice, 151, PSČ 252 09
den vzniku členství: 20. 6. 2005
od 17. 8. 2005 do 12. 10. 2005
Marián Rusnák - člen
Košice, Palárikova 9, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 5. 2005 - 20. 6. 2005
od 17. 8. 2005 do 5. 10. 2007
Radim Stach - předseda
Studénka - Butovice, Budovatelská 524, PSČ 742 13
den vzniku členství: 26. 5. 2005
od 2. 9. 2004 do 3. 8. 2005
Anna Rubínová - člen představenstva
Praha 3, Baranova 36, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 26. 5. 2005
od 4. 2. 2004 do 2. 9. 2004
Veronika Beránková - člen
Kladno 3, Jeseniova 278, PSČ 272 03
den vzniku členství: 4. 2. 2004 - 1. 6. 2004
od 4. 2. 2004 do 3. 8. 2005
Ingmar C.F.J. Booij - předseda
Praha 5, Voskovcova 1075/41, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 2. 2004 - 26. 5. 2005
den vzniku funkce: 4. 2. 2004 - 26. 5. 2005
od 4. 2. 2004 do 3. 8. 2005
Blanka Fingerlandová - člen
Praha 10, Bramboříková 1/2996, PSČ 100 00
den vzniku členství: 4. 2. 2004 - 26. 5. 2005
od 1. 11. 2010 do 1. 1. 2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
od 12. 10. 2005 do 1. 11. 2010
Jménem společnosti jednají navenek předseda a jeden z místopředsedů představenstva společně. Jménem společnosti mohou navenek jednat také společně dva místopředsedové představenstva, avšak s výjimkou: (a) zcizování a nákupu nemovitostí, akcií a podílů v o bchodních společnostech, (b) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech, (c) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, (d) poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo p řevádění směnek, (e) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy dozorčí rady nebo představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé.
od 4. 2. 2004 do 12. 10. 2005
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná navenek za představenstvo každý jeho člen.
Dozorčí rada
od 1. 11. 2010 do 1. 1. 2012
Jaroslav Horák - předseda dozorčí rady
Úvaly, Štefánikova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 30. 9. 2010
od 1. 11. 2010 do 1. 1. 2012
Silke Horáková - člen dozorčí rady
Úvaly, Štefánikova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 9. 2010
od 28. 7. 2009 do 1. 11. 2010
Ing. Luděk Palata - předseda dozorčí rady
Opava, Jasmínová 535/32, PSČ 746 01
den vzniku členství: 1. 6. 2009 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2009 - 30. 9. 2010
od 14. 7. 2008 do 1. 11. 2010
Eva Orbay - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, V Lesíčku 623/4
den vzniku členství: 4. 6. 2008 - 30. 9. 2010
od 5. 10. 2007 do 5. 10. 2007
Jaroslav Bystrý - člen dozorčí rady
Petrovice, 133, PSČ 672 01
den vzniku členství: 30. 3. 2007 - 1. 8. 2007
od 5. 10. 2007 do 14. 7. 2008
Gabriela Seberová - člen dozorčí rady
Bohumín, Tyršova 822, PSČ 735 81
den vzniku členství: 1. 8. 2007 - 4. 6. 2008
od 5. 10. 2007 do 28. 7. 2009
Ing. Luděk Palata - předseda dozorčí rady
Opava, Jasmínová 535/32, PSČ 746 01
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 9. 3. 2009
den vzniku funkce: 1. 8. 2007 - 9. 3. 2009
od 5. 10. 2007 do 1. 1. 2012
Zbyněk Tkadlčík - člen dozorčí rady
Brno, Herčíkova 18, PSČ 612 00
den vzniku členství: 1. 8. 2007
od 24. 5. 2006 do 11. 10. 2006
Pavel Pospíšil - člen dozorčí rady
Brno, Purkyňova 79, PSČ 612 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 8. 9. 2006
den vzniku funkce: 24. 5. 2006 - 8. 9. 2006
od 31. 1. 2006 do 5. 10. 2007
Ing. Luděk Palata - člen dozorčí rady
Opava, Jasmínová 535/32, PSČ 746 01
den vzniku členství: 9. 12. 2005
od 12. 10. 2005 do 5. 10. 2007
Marián Rusňák - předseda
Košice, Palárikova 9, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 1. 8. 2007
den vzniku funkce: 20. 6. 2005 - 1. 8. 2007
od 17. 8. 2005 do 12. 10. 2005
Vladimír Pavala - předseda
Hradištko, Pikovice 151, PSČ 252 09
den vzniku členství: 26. 5. 2005 - 20. 6. 2005
od 17. 8. 2005 do 31. 1. 2006
Jana Flaherty - člen
Praha 10 - Strašnice, Dětská 2588/214, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 5. 2005 - 9. 12. 2005
od 2. 9. 2004 do 3. 8. 2005
Simona Spáčilová - člen dozorčí rady
Praha 4, Filipova 2018/10, PSČ 148 01
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 26. 5. 2005
od 4. 2. 2004 do 2. 9. 2004
Alena Arnoštová - člen
Horoměřice, K Chocholu 258, PSČ 252 62
den vzniku členství: 4. 2. 2004 - 1. 6. 2004
od 4. 2. 2004 do 3. 8. 2005
Ivana Urbanová - předsedkyně
Poděbrady, Dr. Horákové 49, PSČ 290 01
den vzniku členství: 4. 2. 2004 - 26. 5. 2005
od 4. 2. 2004 do 3. 8. 2005
Markéta Stránská - člen
Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02
den vzniku členství: 4. 2. 2004 - 26. 5. 2005
Akcionáři
od 1. 11. 2010 do 1. 1. 2012
Albatros Media a.s., IČO: 28377141
Praha 4, Na Pankráci, PSČ 140 00
od 1. 9. 2008 do 1. 11. 2010
Tetricus Limited
Nicosia, Michalaki Karaoli, 8, ANENOMYLOS BUILDING, 4th floor,Flat/Office 401, P.C.1095, Kyperská republika
od 1. 9. 2008 do 1. 11. 2010
- zapsaná v Kyperském rejstříku společností pod číslem 216169
od 5. 10. 2007 do 1. 9. 2008
Riverside Europe Publishing LLC
New York, NY 10111, Fifth Avenue 630, Suite 2415, Spojené státy americké
od 3. 8. 2005 do 31. 1. 2006
Riverside Europe Publishing LLC
630 Fifth Avenue, Suite 2415, NeW York, NY 10111, Spojené státy americké
od 4. 2. 2004 do 3. 8. 2005
Markéta Praha s.r.o., IČO: 25781880
Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Na 25 tisíc dosáhnou skoro všichni podnikatelé, couvá Schillerová

4. 4. 2020 | | Petr Kučera | 18 komentářů

Na 25 tisíc dosáhnou skoro všichni podnikatelé, couvá Schillerová

Na jednorázový příspěvek 25 000 korun by mělo dosáhnout mnohem víc živnostníků a dalších podnikatelů, než jak to vypadalo podle původně plánovaných podmínek. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová.

Hello, volá lektor! Angličtinu se naučíte dvakrát rychleji

4. 4. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Hello, volá lektor! Angličtinu se naučíte dvakrát rychleji

Manželé Petra a Jiří Šustáčkovi vedli dlouhá léta velkou jazykovou školu. Klasický koncept s kamennými pobočkami se ale podle nich vyčerpal a přestal být efektivní. Proto se vydali na neobvyklou cestu a vsadili na intenzivní výuku angličtiny po telefonu, která probíhá formou krátkých hovorů s lektory. „Stačí vám mobil a e-mail, angličtinu se naučíte dvakrát rychleji,“ říkají zakladatelé projektu Edoo.eu.

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

2. 4. 2020 | | Petr Kučera | 78 komentářů

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

Obrovské množství OSVČ na slibovanou pomoc vůbec nedosáhne, ukazují včerejší reakce na program Pětadvacítka. Vláda nám vrazila nůž do zad, říkají.

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 22 komentářů

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

Nájemník bytu nesmí dostat výpověď, pokud kvůli epidemii koronaviru nedokáže platit nájemné. Dluh za období od 12. března do 30. září bude moct splatit do konce května 2021.

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

Banky i nebankovní společnosti mají vyhovět prakticky každému, kdo o to požádá. Úroky ale můžou počítat i během odkladu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 770,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 790,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 790,00 Kč
Komerční banka 2 836,65 Kč
Expobank CZ 2 856,20 Kč
Česká spořitelna 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 895,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 952 667 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+4
+
-
2.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+4
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-12
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-20
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-38
+
-

Články na Heroine.cz

Ubavit se v karanténě. Seriálové tipy pro neurotiky i masochisty

Ubavit se v karanténě. Seriálové tipy pro neurotiky i masochisty

V době nucené izolace zkrátka koukáme na seriály, a to hodně. Máme ovšem k dispozici tak...více

Karanténa s babičkou je náhlá a tvrdá příprava na důchod

Karanténa s babičkou je náhlá a tvrdá příprava na důchod

Možná teď trávíte většinu času s někým, s kým na kontakt v režimu 24/7 nejste zvyklí....více

Domácí výuka podle zásad Montessori. Spořádané prostředí je klíč

Domácí výuka podle zásad Montessori. Spořádané prostředí je klíč

Jak nejlépe zvládnout situaci, kdy se s dětmi doma střídáme u jednoho notebooku? Na čem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Finanční pomoc
Poradna > Poradna při finanční tísni > Finanční pomoc

Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli moje rodina má nějakou možnost získat finanční pomoc v tomto období Koronaviru. Každý den jsou změny, které bohužel nemohu tak rychle sledovat. Jsem na rodičovké...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services