WALTER ENGINES a.s., IČO: 27180417 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti WALTER ENGINES a.s. Údaje byly staženy 12. 1. 2016 z datové služby justice.cz dle IČO 27180417. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27180417 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 9. 2004
Datum zániku30. 9. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 19. 11. 2004 do 30. 9. 2008

WALTER ENGINES a.s.

od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004

WINPRETO a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
IČO
od 14. 9. 2004 do 30. 9. 2008

27180417

DIČ

CZ27180417

Právní forma
od 14. 9. 2004 do 30. 9. 2008
Akciová společnost
Spisová značka9567 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- příprava a vypracování technických návrhů
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie motorů a turbín
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- kovoobráběčství
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- nástrojářství
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- zámečnictví
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- galvanizérství
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- činnost technických poradců v oblasti strojírenské výroby a řízení jakosti
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- testování, měření, analýzy a kontroly
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- reklamní činnost a marketing
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 29. 7. 2005 do 30. 9. 2008
- silniční motorová doprava nákladní
od 14. 9. 2004 do 30. 9. 2008
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2008 do 30. 9. 2008
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze obchodní společnost WALTER ENGINES a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Jinonická 329, PSČ: 150 07, IČ: 271 80 417, zapsaná v oddíle B, vložka 9567 . Právní důvod výmazu: Společnost zanikla na základě smlouvy o fúzi ze dne 11.9.2008 sloučením se společností FF Invest a.s., IČ: 275 68 954, se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, zapsanou v oddíle B, vložka 10864 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, která se tímto jako společnost nástupnická stala právním nástupcem společnosti WALTER ENGINES a.s.
od 29. 4. 2005 do 13. 7. 2005
- a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je vytvoření ziskové společnosti, která bude atraktivní pro budoucího investora. Cílem, který bude dosažen navýšením základního kapitálu, je umožnit rozvoj podnikání v oblasti výroby a oprav leteckých motorů a jejich dílů. b) Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva společnosti WALTER ENGINES a.s. dle § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, ze dne 3.3.2005, která byla předložena představenstvem společnosti. c) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000,-Kč (slovy: dvěstě milionů korun českých), tedy ze stávající částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou částku 202.000.000,-Kč (slovy: dvěstědva milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. e) Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 12.723.650,-Kč (slovy: dvanáct milionů sedmsetvacettři tisíc šestsetpadesát korun českých), z toho je jmenovitá hodnota 10.000.000,-Kč a emisní ážio 2.723.650,-Kč (plus příplatek do rezervního fondu ve výši 2.020.000,- Kč na každou akcii). f) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, přičemž tento upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. g) Lhůta pro upisování akcií se stanovuje 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností jedinému akcionáři. Společnost doručí návrh smlouvy jedinému akcionáři do 15ti dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. h) Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií bude kancelář sídla společnosti WALTER ENGINES a.s., na adrese Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07. i) Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku vkladatele označená jako "WALTER ENGINES", tvořící samostatnou organizační složku vyčleněnou na základě interní Organizační směrnice vkladatele č. INF-4002 ze dne 30.9.2004, která je schopná komplexně zajišťovat vývoj, výrobu a údržbu turbovrtulových motorů a výrobu dílů a podsestav na zakázku zejména pro letecký průmysl, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedené části podniku vkladatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, a jejichž součástí jsou zejména Majetek, Závazky a Zaměstnanci. Jediný akcionář schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem pod. č. B 53/2004 znaleckého deníku ze dne 15.12.2004, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, čj. Nc 4738/2004-5, ze dne 18.11.2004, a to znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 170 49 644, na částku 294.873.000,-Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění akcionáři, tedy částka 94.873.000,-Kč, tvoří co do částky 54.473.000,-Kč emisní ážio a co do částky 40.400.000,- Kč příplatek do rezervního fondu podle § 163a odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých). Jediný akcionář schvaluje, aby v případě, že hodnota nepeněžitého vkladu převýší ke dni splacení vkladu hodnotu stanovenou Znaleckým posudkem, byl rozdíl započten na emisní ážio. Pokud hodnota nepeněžitého vkladu bude ke dni splacení vkladu nižší než hodnota stanovená Znaleckým posudkem, je upisovatel povinen finančně vypořádat tento rozdíl. j) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti WALTER ENGINES a.s., na adrese Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07. Nepeněžitý vklad musí být splacen před dodáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 13. 7. 2005 do 30. 9. 2008
Základní kapitál 202 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 9. 2004 do 13. 7. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 7. 2005 do 30. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 13. 7. 2005 do 30. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 19. 11. 2004 do 13. 7. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 19. 11. 2004 do 13. 7. 2005
v listinné podobě
od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 10. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Ing. Václav Havlan - místopředseda představenstva
Praha 9 - Kbely, K Vinoři 992/1A, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005
den vzniku funkce: 12. 7. 2006
od 22. 8. 2006 do 10. 9. 2007
Ing. Václav Havlan - místopředseda představenstva
Praha 9 - Kbely, Katusická 683/16, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005
den vzniku funkce: 12. 7. 2006
od 22. 8. 2006 do 30. 9. 2008
Ing. Michal Černý - předseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Společná 2193/7, PSČ 182 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005
den vzniku funkce: 12. 7. 2006
od 22. 12. 2005 do 22. 8. 2006
Ing. Michal Černý - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Společná 2193/7, PSČ 182 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005
den vzniku funkce: 3. 5. 2005 - 13. 10. 2005
od 22. 12. 2005 do 22. 8. 2006
Ing. Václav Havlan - člen představenstva
Praha 9 - Kbely, Katusická 683/16, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005
den vzniku funkce: 3. 5. 2005 - 13. 10. 2005
od 22. 12. 2005 do 22. 8. 2006
Francis Nourse - předseda představenstva
Praha 5, Malá Michnovka 1122/1, PSČ 150 00
den vzniku členství: 6. 10. 2005 - 12. 7. 2006
den vzniku funkce: 13. 10. 2005 - 12. 7. 2006
od 22. 12. 2005 do 22. 8. 2006
John Peter McCarthy - místopředseda představenstva
Amberley, Deerpark, Sixmilebridge, Irsko
den vzniku členství: 6. 10. 2005 - 12. 7. 2006
den vzniku funkce: 13. 10. 2005 - 12. 7. 2006
od 22. 12. 2005 do 22. 8. 2006
Stephen Cullen - člen představenstva
Dublin, Dalkey, Montevella, Barn Hill Road 5, Irsko
den vzniku členství: 6. 10. 2005 - 12. 7. 2006
od 17. 8. 2005 do 22. 12. 2005
Ing. Michal Černý - předseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Společná 2193/7, PSČ 182 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005
den vzniku funkce: 3. 5. 2005
od 17. 8. 2005 do 22. 12. 2005
Ing. Václav Havlan - místopředseda představenstva
Praha 9 - Kbely, Katusická 683/16, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005
den vzniku funkce: 3. 5. 2005
od 17. 8. 2005 do 30. 9. 2008
Ing. Libor Veverka - člen představenstva
Zdiby, Kaštanová 156, PSČ 250 66
den vzniku členství: 2. 5. 2005
od 19. 11. 2004 do 17. 8. 2005
Ing. Michal Černý - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Společná 2193/7, PSČ 182 00
den vzniku členství: 15. 11. 2004 - 2. 5. 2005
od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004
Ing. Zuzana Herichová - člen představenstva
Bratislava, Pri Šajbách 7755/26, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 9. 2004 - 15. 11. 2004
den vzniku funkce: 14. 9. 2004 - 15. 11. 2004
od 7. 9. 2006 do 30. 9. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že jedná každý člen samostatně. Podepisování se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí své podpisy s označením své funkce.
od 22. 12. 2005 do 7. 9. 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají jménem společnosti společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 17. 8. 2005 do 22. 12. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýk oli člen představenstva.
od 14. 9. 2004 do 17. 8. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
Dozorčí rada
od 7. 9. 2006 do 30. 9. 2008
PhDr. Zdeněk Němec - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 2, Vinohradská 1790/42, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 7. 2006
den vzniku funkce: 24. 8. 2006
od 7. 9. 2006 do 30. 9. 2008
Ing. Ivan Dubský - člen dozorčí rady
Praha 7, Letohradská 44/557, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 7. 2006
od 22. 8. 2006 do 7. 9. 2006
PhDr. Zdeněk Němec - člen dozorčí rady
Praha - Praha 2, Vinohradská 1790/42, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 7. 2006
od 22. 12. 2005 do 22. 8. 2006
Declan Gerard Treacy - předseda dozorčí rady
Limerick - Murroe, Abington, Irsko
den vzniku členství: 2. 5. 2005 - 12. 7. 2006
den vzniku funkce: 7. 10. 2005 - 12. 7. 2006
od 22. 12. 2005 do 22. 8. 2006
Barry A. Cullen - místopředseda dozorčí rady
Praha 2, Lumírova 102/27, PSČ 128 00
den vzniku členství: 6. 10. 2005 - 12. 7. 2006
den vzniku funkce: 7. 10. 2005 - 12. 7. 2006
od 22. 12. 2005 do 30. 9. 2008
Ing. Michal Janda - člen dozorčí rady
Praha 4, Chalupkova 1364/7, PSČ 140 00
den vzniku členství: 9. 6. 2005
od 29. 7. 2005 do 22. 12. 2005
John Peter McCarthy - člen dozorčí rady
Dublin 14, Lower Kilmacud Road 232, Irsko
den vzniku členství: 2. 5. 2005 - 6. 10. 2005
od 29. 7. 2005 do 22. 12. 2005
Declan Gerard Treacy - člen dozorčí rady
Limerick - Murroe, Abington, Irsko
den vzniku členství: 2. 5. 2005
od 19. 11. 2004 do 19. 11. 2004
Ing. Ladislav Pavelek - předseda dozorčí rady
Sázava, sídliště 9.května 232, PSČ 285 06
den vzniku členství: 15. 11. 2004
od 19. 11. 2004 do 29. 7. 2005
Ing. Ladislav Pavelek - předseda dozorčí rady
Sázava, sídliště 9.května 232, PSČ 285 06
den vzniku členství: 15. 11. 2004 - 2. 5. 2005
den vzniku funkce: 15. 11. 2004 - 2. 5. 2005
od 19. 11. 2004 do 29. 7. 2005
Ing. Zdeněk Přinosil - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Kremnická 3031/11, PSČ 141 00
den vzniku členství: 15. 11. 2004 - 2. 5. 2005
od 19. 11. 2004 do 22. 12. 2005
Ing. Václav Javůrek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Jinonická 1029/47, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 11. 2004 - 8. 6. 2005
od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004
Petra Matoušková - předseda dozorčí rady
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 14. 9. 2004 - 15. 11. 2004
den vzniku funkce: 14. 9. 2004 - 15. 11. 2004
od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004
Peter Herich - člen dozorčí rady
Brezno, Hradby 5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 9. 2004 - 15. 11. 2004
od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004
Petr Malivánek - člen dozorčí rady
Chrudim, U Stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 14. 9. 2004 - 15. 11. 2004
Akcionáři
od 22. 8. 2006 do 30. 9. 2008
FF Invest a.s., IČO: 27568954
Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
od 19. 11. 2004 do 10. 4. 2006
WALTER a.s., IČO: 00010561
Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07
od 14. 9. 2004 do 19. 11. 2004
CITY PROJECT, spol. s r.o., IČO: 26444071
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+77

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+14

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-114

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-121

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-125

+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-260

+
-

A tohle už jste četli?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Kvůli výraznému zhoršování koronavirové epidemie dnes vláda vyhlásila třicetidenní nouzový stav. Potřebovala ho, aby mohla zavést nová omezující opatření. Restaurace musí od zítřka nově zavřít nejpozději v deset večer a zapomenout letos můžeme na vánoční trhy.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Až 1000 korun denně dostanou podnikatelé, kterým klesly tržby nejméně o 30 procent. Jde o částečnou náhradu za koronavirová omezení. Podmínky jsou podobné jako na jaře, v některých bodech se ale liší.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 040 325 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services