Dan Label Company a.s., IČO: 27493032 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Dan Label Company a.s. Údaje byly staženy 7. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27493032. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27493032 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 4. 2006
Datum zániku21. 11. 2017
StavVymazáno
Obchodní firma
od 4. 4. 2006 do 21. 11. 2017

Dan Label Company a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 7. 10. 2016 do 21. 11. 2017
Bílá Třemešná 131, PSČ 544 72
od 4. 4. 2006 do 7. 10. 2016
Bílá Třemešná, 131, PSČ 544 72
IČO
od 4. 4. 2006 do 21. 11. 2017

27493032

DIČ

CZ27493032

Identifikátor datové schránky:kfxfx2h
Právní forma
od 4. 4. 2006 do 21. 11. 2017
Akciová společnost
Spisová značka2507 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 4. 4. 2006 do 24. 10. 2016
- Velkoobchod
od 4. 4. 2006 do 24. 10. 2016
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 4. 4. 2006 do 24. 10. 2016
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 4. 4. 2006 do 24. 10. 2016
- Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Ostatní skutečnosti
od 16. 10. 2006 do 19. 10. 2006
- Rozhodnutí jediného akcionáře, v působnosti valné hromady, ze dne 8.8.2006, o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 38.000.000,-Kč (slovy třicetosmmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je kapitalizace pohledávky, kterou má budoucí upisovatel obchodní spol ečnost DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, za obchodní společností Dan Label Company a.s., data rovněž uvedená shora. b) Bude upsán počet 38 (slovy třicetosm) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Upisované akcie budou kmenové, na majitele v list inné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře, který se tohoto práva v rámci svého rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdal. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce o úpis - obchodní společnost DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, uzavře se společností Dan Label Company a.s., data rovněž uvedená shora. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře, v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu s tím, že počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (pěti) dnů od počátk u běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doporučení s potvrzení převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doruče n společnosti Dan Label Company a.s., data uvedená shora. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou jako práva spojená s akciemi společností již vydanými. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. g) Jediný akcionář dále rozhoduje, v působnosti valné hromady společnosti, o vyslovení souhlasu se vzájemným započtením peněžitých pohledávek, a to pohledávek upisovatele obchodní společnosti DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, za společností Da n Label Company a.s., data rovněž uvedená shora, z titulu neuhrazených kupních cen, vyplývajících ze smluv kupních uzavřených mezi prodávající obchodní společností DAN company spol. s r.o. a kupující Dan Label Company a.s., konkrétně: (a) smlouvy kupní ze dne 28.4.2006, jejímž předmětem byl prodej flexotiskového stroje FLEXOTECHNICA 806 CR-MOD 120, v rámci běžného obchodního styku, za kupní cenu 22.237.387,- Kč (slovy dvacetdvamilionydvěstětřicetsedmtisíctřistaosmdesátsedm korun českých), včetně daně z př idané hodnoty; (b) smlouvy kupní ze dne 24.5.2006 jejímž předmětem byl prodej těchto strojů: 1 kusu ATLAS - 1110 LS, 3 kusů řezačky ADAST MAXIMA, 1 kusu dezénovacího stroje HEIDEMAN, 2 kusů manipulačních vzduchových stolů, rozměr 180 x 107, 2 kusů manipul ačních vzduchových stolů, rozměr 100 x 60, 1 kusu setřásacího stolu, 1 kusu váhy na papír, 1 kusu kompresoru a 1 kusu dezénovacího válce - 7 sad, za kupní cenu 19.297.991,- Kč (slovy devatenáctmilionůdvěstědevadesátsedmtisícdevětsetdevadesátjedna korun če ská), včetně daně z přidané hodnoty, která byla v souladu s ustanovením § 196a odstavce 3 Obchodního zákoníku, stanovena na základě znaleckého posudku 18/2006, ze dne 23.5.2006, vypracovaného Ing. Zdeňkem Frantou, CSc., který byl za tím účelem jmenován us nesením Krajského soudu v Hradci Králové, číslo jednací 2 Nc 160/2006, ze dne 12.5.2006, které nabylo právní moci dne 16.5.2006. Pohledávky uvedené v předchozí větě budou započteny proti pohledávce obchodní společnosti Dan Label Company a.s., data uvedená shora, za upisovatelem obchodní společnosti DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, která vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií, takto: Proti peněžité pohledávce za upisovatelem - obchodní společností DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, která společnosti Dan Label Company a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií ve výši 38.000.000,- Kč (slovy třicetosmmilionů korun českých), které obchodní společnost DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, upíše, budou částečně započteny její peněžité pohledávky za společností Dan Label Company a.s., data uvedená shora, v celkové výši 41.535.37 8,- Kč (slovy čtyřicetjedenmilionpětsettřicetpěttisíctřistasedmdesátosm korun českých), které vznikly obchodní společnosti DAN company spol. s r.o., data rovněž uvedená shora, z titulu neuhrazených kupních cen vyplývajících ze smluv kupních, shora uvedený ch. Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohody o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že upisovatel obchodní společnost DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, doručí obchodní společnosti Dan Label Company a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek nejpozději do 60 (slovy šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností Dan Label Company a.s., data uvedená shora, musí návrh přijmout v dalších 30 (slovy třiceti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním toh oto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě dojde ke splacení emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu. Z uvedeného dále vyplývá, že na základě tohoto zápočtu zcela zanikne pohledávka obchodní společnosti Dan Label Company a.s., data uvedená shora, za obchodní společností DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, vzniklá z titulu její povinnosti splati t emisní kurz jí upsaných akcií ve výši 38.000.000,- Kč (slovy třicetosmmilionů korun českých), dále zcela zanikne peněžitá pohledávka obchodní společnosti DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, za obchodní společností Dan Label Company a.s., data uvedená shora, vzniklá z titulu neuhrazené kupní ceny, vyplývající ze smlouvy kupní, shora uvedené, uzavřené dne 28.4.2006, zároveň částečně zanikne peněžitá pohledávka obchodní společnosti DAN company spol. s r.o., data uvedená shora, za obchodní společn ostí Dan Label Company a.s., data uvedená shora, vzniklá z titulu neuhrazené kupní ceny, vyplývající ze smlouvy kupní, shora uvedené, uzavřené dne 24.5.2006, jejíž výše bude po tomto zápočtu činit 3.535.378,- Kč (slovy třimilionypětsettřicetpěttisíctřista sedmdesátosm korun českých).
Kapitál
od 19. 10. 2006 do 21. 11. 2017
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 10. 2006 do 19. 10. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 4. 2006 do 16. 10. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 19. 10. 2006 do 21. 11. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 38.
od 4. 4. 2006 do 21. 11. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4.
Statutární orgán
od 1. 7. 2017 do 21. 11. 2017
RADEK LUŇÁK - Člen představenstva
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 4. 4. 2006
od 7. 10. 2016 do 1. 7. 2017
RADEK LUŇÁK - Člen představenstva
Jaroměř - Pražské Předměstí, Ot. Španiela, PSČ 551 01
den vzniku členství: 4. 4. 2006
od 7. 10. 2016 do 21. 11. 2017
Ing. JAN LOJDA - Místopředseda představenstva
Náchod, V Zátiší, PSČ 547 01
den vzniku členství: 4. 4. 2006
den vzniku funkce: 4. 4. 2006
od 24. 2. 2015 do 4. 1. 2017
VLADIMÍR FERKL - Předseda představenstva
Bílá Třemešná, , PSČ 544 72
den vzniku členství: 4. 4. 2006
den vzniku funkce: 4. 4. 2006
od 4. 4. 2006 do 24. 2. 2015
Vladimír Ferkl - Předseda představenstva
Trutnov, Polská 205/15, PSČ 541 01
den vzniku členství: 4. 4. 2006
den vzniku funkce: 4. 4. 2006
od 4. 4. 2006 do 7. 10. 2016
Ing. Jan Lojda - Místopředseda představenstva
Náchod, Zelená 1956, PSČ 547 01
den vzniku členství: 4. 4. 2006
den vzniku funkce: 4. 4. 2006
od 4. 4. 2006 do 7. 10. 2016
Radek Luňák - Člen představenstva
Jaroměř, Otakara Španiela 691, PSČ 551 01
den vzniku členství: 4. 4. 2006
od 4. 4. 2006 do 21. 11. 2017
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná navenek a společnost zavazuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva. Místopředseda představenstva jedná navenek a společnost zavazuje samostatně v právních úkonech jejichž předmětem je částka, která nepřesahuje 500.00 0,-Kč. V právních úkonech jejichž předmětem je částka, která přesahuje 500.000,-Kč jedná navenek a společnost zavazuje vždy místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 4. 4. 2006 do 20. 12. 2008
Jaroslav Petráš - Předseda dozorčí rady
Velké Svatoňovice, 16, PSČ 542 35
den vzniku členství: 4. 4. 2006 - 4. 7. 2007
den vzniku funkce: 4. 4. 2006 - 4. 7. 2007
od 4. 4. 2006 do 20. 12. 2008
Martina Petrášová - Místopředseda dozorčí rady
Velké Svatoňovice, 16, PSČ 542 35
den vzniku členství: 4. 4. 2006 - 4. 7. 2007
den vzniku funkce: 4. 4. 2006 - 4. 7. 2007
od 4. 4. 2006 do 20. 12. 2008
Romana Rasslová - Člen dozorčí rady
Trutnov - Střední Předměstí, Rybova 741, PSČ 541 01
den vzniku členství: 4. 4. 2006 - 4. 7. 2007
Akcionáři
od 7. 10. 2016 do 21. 11. 2017
DAN company spol. s r.o., v likvidaci, IČO: 25269968
Opava - Jaktař, Krnovská 233, PSČ 747 07
od 21. 2. 2009 do 7. 10. 2016
DAN company spol. s r.o., v likvidaci, IČO: 25269968
Opava - Jaktař, Krnovská 233, PSČ 747 07
od 4. 4. 2006 do 21. 2. 2009
DAN company spol. s r.o., IČO: 25269968
Bílá Třemešná, 131, PSČ 544 72
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+86

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+3

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+1

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-2

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-7

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-33

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services