Chrudimská nemocnice, a.s., IČO: 27520561 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. Údaje byly staženy 1. 1. 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 27520561. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27520561 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 7. 2007
Datum zániku31. 12. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 25. 7. 2007 do 31. 12. 2014

Chrudimská nemocnice, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 25. 7. 2007 do 31. 12. 2014
Chrudim, Václavská 570, PSČ 537 27
IČO
od 25. 7. 2007 do 31. 12. 2014

27520561

DIČ

CZ27520561

Právní forma
od 25. 7. 2007 do 31. 12. 2014
Akciová společnost
Spisová značka2626 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
- Poskytování zdravotních služeb
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 13. 11. 2007 do 12. 6. 2014
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 13. 11. 2007 do 12. 6. 2014
- Správa a údržba nemovitostí
od 24. 9. 2007 do 12. 6. 2014
- Reklamní činnost a marketing
od 24. 9. 2007 do 12. 6. 2014
- Výroba chemických látek a chemických přípravků
od 24. 9. 2007 do 12. 6. 2014
- Provozování nestátního zdravotnického zařízení
od 25. 7. 2007 do 24. 9. 2007
- Reklamní činnost
od 25. 7. 2007 do 12. 6. 2014
- Velkoobchod
od 25. 7. 2007 do 12. 6. 2014
- Ubytovací služby
od 25. 7. 2007 do 31. 12. 2014
- Hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 12. 6. 2014 do 12. 9. 2014
- Základní kapitál společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých), tedy z výše 14 336 479,00 Kč (slovy: čtrnáct miliónů tři sta třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých) na novou výši 24 336 479,00 K č (slovy: dvacet čtyři miliónů tři sta třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých), a to úpisem nové akcie bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie 2.Ke zvýšení základního kapitálu bude upisována celkem 1 (slovy: jedna) nová kmenová akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), která nebude přijata k obchodování na evr opském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebude imobilizována. Emisní kurs 3.Emisní kurs nově upisované akcie činí 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Přednostní právo 4.Jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdal a údaje dle § 475 písmeno c) zákona o obchodních korporacích se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 5.Akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta předem určenému zájemci, a to Pardubickému kraji, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, IČO: 70892822. Tomuto zájemci bude nabídnuta k upsání 1 (slovy: jedna) nová kmenová a kcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), která nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebude imobi lizována. 6.Předem určený zájemce bude upisovat akcii na základě písemné smlouvy o upsání akcie. Podpisy na smlouvě o upsání akcie musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcie bude činit 90 (devadesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie představenstvem společnosti předem určenému zájemci. 7.Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu jím upsané akcie nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcie. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % (třicet procent) emisního kursu upsané akcie. Emisní kurs upsané akcie je upisovatel povinen splatit na účet společnosti zřízený pro tento účel u Československé obchodní banky, a.s. pod číslem 216xxxx.
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 9
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 5. 2014 do 12. 6. 2014
- A. Snížení základního kapitálu Chrudimské nemocnice, a.s. Schvaluje snížení základního kapitálu Chrudimské nemocnice, a.s. takto: Rozsah snížení základního kapitálu Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. z dosavadních 37 678 000,00 Kč (slovy: třicet sedm miliónů šest set sedmdesát osm tisíc korun českých) o 23 341 521,00 Kč (slovy: dvacet tři milióny tři sta čtyřicet jeden tisíc p ět set dvacet jedna koruna česká) nově na 14 336 479,00 Kč (slovy: čtrnáct miliónů tři sta třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých). Důvod a účel snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je potřeba úhrady vykázaných ztrát společnosti a vytvoření rezervy na úhradu předpokládaných budoucích ztrát a účelem snížení základního kapitálu je tedy úhrada ztráty společnosti k 31.12.2013 a převod do rezervního fon du a úhrada budoucí ztráty společnosti. Takto bude základní kapitál snížen o část neuhrazených ztrát společnosti ve výši 21 928 596,00 Kč (slovy: dvacet jeden milión devět set dvacet osm tisíc pět set devadesát šest korun českých) vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2013 ov ěřené auditorem bez výhrad, kdy v uvedené účetní závěrce byly vykázány jednak neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 5 933 459,23 Kč (slovy: pět miliónů devět set třicet tři tisíce čtyři sta padesát devět korun českých dvacet tři haléřů) a jednak ztráta běžného účetního období (tj. roku 2013) ve výši 15 998 674,29 Kč (slovy: patnáct miliónů devět set devadesát osm tisíc šest set sedmdesát čtyři koruny české dvacet devět haléřů). Dále bude takto základní kapitál snížen o částku 1 412 925,00 Kč (slovy: jeden milión čtyři sta dvanáct tisíc devět set dvacet pět korun českých) za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty. Způsob provedení snížení základního kapitálu, naložení s částkou odpovídající snížení Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 42 000,00 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíce korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 15 981,00 Kč (slovy: patnáct tisíc devět set osmdesát jedna koruna česká) a z d osavadní jmenovité hodnoty 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 3 805 000,00 Kč (slovy: tři milióny osm set pět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude užita: -v částce 15 998 674,29 Kč (slovy: patnáct miliónů devět set devadesát osm tisíc šest set sedmdesát čtyři koruny české dvacet devět haléřů) na úplnou úhradu ztráty společnosti vytvořené v běžném účetním období (tj. roku 2013) vykázané v účetní závěrce ke dni 31.12.2013 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce třináct) tak, že o tuto částku bude snížena neuhrazená ztráta společnosti vytvořená v běžném účetním období (tj. roku 2013) -v částce 5 929 921,71 Kč (slovy: pět miliónů devět set dvacet devět tisíc devět set dvacet jedna koruna česká sedmdesát jedna haléřů) užita na částečnou úhradu ztrát společnosti z minulých let vykázaných v účetní závěrce ke dni 31.12.2013 (slovy: třicáté ho prvního prosince roku dva tisíce třináct) tak, že o tuto částku bude snížena neuhrazená ztráta společnosti z minulých let -v částce 1 412 925,00 Kč (slovy: jeden milión čtyři sta dvanáct tisíc devět set dvacet pět korun českých) k převodu do rezervního fondu a úhradě budoucí ztráty. Předložení akcií Akcionáři, kteří mají listinné akcie, budou povinni je předložit společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 4. 2014 do 15. 5. 2014
- A. Zvýšení základního kapitálu Chrudimské nemocnice, a.s. Základní kapitál společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých), tedy z výše 27 678 000,00 Kč (slovy: dvacet sedm miliónů šest set sedmdesát osm tisíc korun českých) na novou výši 37 678 000,00 Kč (slovy: třicet se dm miliónů šest set sedmdesát osm tisíc korun českých), a to úpisem nové akcie bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie 2.Ke zvýšení základního kapitálu bude upisována celkem 1 (slovy: jedna) nová kmenová akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), která nebude přijata k obchodování na evr opském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebude imobilizována. Emisní kurs 3.Emisní kurs nově upisované akcie činí 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Přednostní právo 4.Jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdal a údaje dle § 475 písmeno c) zákona o obchodních korporacích se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 5.Akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta předem určenému zájemci, a to Pardubickému kraji, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, IČO: 70892822. Tomuto zájemci bude nabídnuta k upsání 1 (slovy: jedna) nová kmenová a kcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), která nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebude imobi lizována. 6.Předem určený zájemce bude upisovat akcii na základě písemné smlouvy o upsání akcie. Podpisy na smlouvě o upsání akcie musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcie bude činit 90 (devadesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie představenstvem společnosti předem určenému zájemci. 7.Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu jím upsané akcie nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcie. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % (třicet procent) emisního kursu upsané akcie. Emisní kurs upsané akcie je upisovatel povinen splatit na účet společnosti zřízený pro tento účel u Československé obchodní banky, a.s. pod číslem 216xxxx.
od 28. 2. 2014 do 12. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 23. 12. 2010 do 11. 2. 2011
- Schvaluje snížení základního kapitálu Chrudimské nemocnice, a.s. a s ní související změnu stanov takto: Rozsah snížení základního kapitálu Snižuje se základní kapitál obchodní společnost Chrudimská nemocnice, a.s. z dosavadních 65 900 000,00 Kč (slovy šedesát pět milionů devět set tisíc korun českých) o 38 222 000,00 Kč (slovy třicet osm milionů dvě stě dvacet dva tisíc korun českých) nově n a 27 678 000,00 Kč (slovy dvacet sedm milionů šest set sedmdesát osm tisíc korun českých). Důvod snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulovaných ztrát společnosti k 31.12.2009. Takto bude základní kapitál snížen o část neuhrazených ztrát společnosti ve výši 38 222 000,00 Kč (slovy třicet osm milionů dvě stě dvacet dva tisíc korun českých) vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2009 ověřené auditorem bez výhrad, kdy v uvedené účetní závěrce byly vykázány jednak neuhrazené ztráty z minulých let zaookroulené na celé koruny ve výši 23 364 303,00 Kč (slovy dvacet tři milionů tři sta šedesát čtyři tisíc tři sta tři korun českých) a jedna ztráta běžného účetního obdob í (tj. roku 2009) zaokrouhlená na celé koruny ve výši 15 175 830,00 Kč (slovy patnáct milionů sto sedmdesát pět tisíc osm set třicet korun českých), která byla rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 100 000,00 Kč (slovy sto tisíc korun českých) na částku 42 000,00 Kč (slovy čtyřicet dva tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se proved e výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Předložení akcií Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem výměny. Změna stanov Kromě změn stanov, ke kterým dojde změnou výše základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií, se stanovy dále mění tak, že se v § 6, odstavci 2. dosavadní text: "když s každou akcí o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas" nahrazuje novým textem "přičemž s každou akcií je spojen jeden hlas".
od 30. 7. 2010 do 20. 9. 2010
- Pardubický kraj schvaluje: a) zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. z dosavadních 58.300.000,- Kč (slovy padesát osm milionů tři sta tisíc korun českých) o 76.000.000,- Kč (sedm milionů šest set tisíc korun českých) nově na 65.900.000,- Kč (šed esát pět milionů devět set tisíc korun českých) b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 76 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) na jednu akcii, akcie ve jmenovité hodnotě 7.600.000,- Kč (slovy sedm milionů šest set tisíc ko run českých) budou upsány nepeněžitými vklady d) všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jímž je Pardubický kraj, IČ: 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice e) místem pro upisování akcií je sídlo jediného akcionáře, a to Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice f) jediný akcionář upíše akcie nejpozději do 20ti (dvaceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 zákona č. 513/199 1 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně na adrese sídla jediného akcionáře a spolu s oznámením doručí také návrh smlouvy o upsání akcií g) emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit celkem 7.600.000,- Kč (slovy sedm milionů šest set tisíc korun českých) tj. emisní kurs jediné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) na jednu akcii h) nejpozději do 30ti (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií bude splacen nepeněžitý vklad předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřenými podpisy obsahující ustanovení o předání movitostí dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 51 3/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a předáním movitostí obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. v místě, kde se vkládané movitosti nacházejí i) schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou věci movité ve vlastnictví Pardubického kraje, jejichž seznam tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 2 Nc 1227/2010-15 ze dne 16.4.2010, které nabylo právní moci dne 8.5.2010; znalec pan Oldřich Dušek, bytem Na Rybníčkách 156, Pardubice - Černá za Bory ocenil předmět nepeněžitého vkladu ve zna leckém posudku zapsaném pod poř. č. znaleckého deníku č. 45 -1190/10 celkovou částkou 7.632.700,- Kč (slovy sedm milionů šest set třicet dva tisíc sedm set korun českých) j) za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 76 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) na jednu akcii, emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit celkem 7.600.000,- Kč (slovy sedm mili onů šest set tisíc korun českých); na splacení emisního kursu akcií se tento vklad Pardubického kraje započítává částkou 7.600.000,- Kč (slovy sedm milionů šest set tisíc korun českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítá na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 32.700,- Kč (slovy třicet dva tisíc sedm set korun českých), poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. při zvýšení základníh o kapitálu. Přístrojové vybavení OCHRIP - blok A - zhotovitel CHEIRÓN, a. s. Popis dodávky Ventilátor Vela Comprehensive Euro Ventilátor VELA Plus Euro bez stojanu Stojan BIRD T Rameno 3 klouby T BIRD Ventilátor Avea Comprehensive Ventilátor Avea Standard, Pflex Ventilátor transportní LTV 1200 Okruh pacientský LTV dospělý (LTV 1200) Modul základní Fisher Paykel MR 810 Komora s aut. připouštěním vody, pro dospělé i děti Hlavice nebulizační Elton - kovová Držák přístroje MR 810 na eurolištu s držákem průtokoměru Průtokoměr-rot. 15 I 02/M G1/4 Uni Držák flexibilní L 700s M10 Průtokoměr-rot. 15 I AIR G1/4 Průtokoměr-rot 15 I AIR s tulejkou Průtokoměr-rot. 15 I 02 s tulejkou Ventil řiditelný do centrálního podtlaku Hadice silikonová 8x14 mm, balení 25m Víčko k Medela Vakům Spojka propojovací přímá autoklávovatelná Láhev Medela 21 polykarbonátová Koš nerezový závěsný na sací katetry Držák plastový na eurolištu 10-25mm ventil propojovací Kufřík laryngoskopů pro 5 lžic a 1 rukojeť Rukojeť laryngoskopu dobíjecí pr.28mm - vlákn.opt Lžíce laryngoskopu č. 2 - MEGALIGHT Mclntosh Lžíce laryngoskopu č. 3 - MEGALIGHT Mclntosh Lžíce laryngoskopu č. 4 - MEGALIGHT Mclntosh Resuscitátor silikonový AMBU dospělý Maska silikonová Ambu č. 3, pro děti Maska silikonová Ambu č. 4, pro dospělé Maska silikonová Ambu č. 5, pro dospělé Maska 7500 pro NIV, s fixací standard, vel. P, 22 ID Maska 7500 pro NIV, s fixací standard, vel XS, 22 ID Maska 7600 pro NIPPV, s fixací, vel. L, 22 OD Mandrén intubační velký, 45 cm bez konektoru Zavadeč tracheálních rourek zahnutý 15 Ch Kleště Magilovy Ventil redukční EASYCARE s rychlospojkou Glukometr ACCU CHEK GO Stojánek nabíjecí pro PM-60 včetně dobíjecí baterie Oxymetr pulsní PM-60 okranžový Smímač ušní SpO2 Mindray 300cm Snímač silikonový soft tip 5p02 Adult Mindray 300 cm Periodická BTK - ventilátor VELA Periodická BTK - ventilátor AVEA Periodická BTK - ventilátoru LTV Periodická BTK - nebulizátor Pegasus, FisheřePaykel Periodická BTK - Drobné přístroje Periodická BTK - redukční ventil Periodická BTK - Drobné přístroje Periodická BTK - oxymetr pulzní Přístrojové vybavení OCHRIP - blok B - zhotovitel Stapro, 5. r. o. Popis dodávky Monitor centrální DS - 7600 L Kabel CJ-522BLAN Monitor DS - 7300 MODULHS-710E Modul HS-710 Kabel EKG prodlužovací 3499, 3414, 1112 ch Kabel pacientský monitor 5-90 cm Kabel EKG pacientský 3380, 0612, 1712 ch k Manžeta dospělá CUF - 7002 A Manžeta Large CUF - 7101 NIBR HADICE Kabel Sp 02 Nellcor DOC - 10 Sensor 5p02 prstový Nellcor DS - 100 A Kabel TEMP rozbočovací CJ - 7414 Teplotní čidlo YSI - 409J Teplotní čidlo jícnové/rektární, 401 J Kabel IBPCJ-410DatexOhmeda Kabel IBP rozbočovací CJ - 7546 Přístrojové vybavení OCHRIP - blok C - zhotovitel Stapro, s. r. o. Popis dodávky Monitor centrální DS - 7600 L Kabel CJ-522BLAN Monitor DS - 7300 Modul HS-710 Monitor DS - 7101 LT Baterie k DS - 7100 Kabel EKG prodlužovací CI 700 D - 5 Kabel pacientský monitor 5/90 cm Manžeta dospělá CUF - 7002 A Mažeta dospělá CUF-7101 NIBR HADICE Kabel Sp 02 Nellcor DOC - 10 Sensor Sp02 prstový Nellcor DS - 100 A Kabel TEMP rozbočovacíCJ - 7414 Teplotní čidlo YSI - 409J Senzor SpO2 Nellcor Ušní klip Senzor SpO2 OxiMax silikon Přístrojové vybavení OCHRIP - blok G - zhotovitel Polymed medical CZ, a. s. Popis dodávky EKG SE6 Defibrilátor HD1 VH1 Periodická BTK Servisní výkon
od 7. 12. 2009 do 25. 1. 2010
- Základní kapitál obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. se zvyšuje z dosavadních 47.500.000,- Kč o 10.800.000,- Kč nově na 58.300.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zv yšuje upsáním 108 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcii, akcie ve jmenovité hodnotě 10.800.000,- Kč budou upsány nepeněžitými vklady. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jímž je Pardubický kraj, IČ: 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Místem pro upisování akcií je sídlo jediného akcionáře, a to Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Jediný akcionář upíše akcie nejpozději do 20ti dnů ode dne zápisu rohodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdě jších předpisů, počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně na adrese sídla jediného akcionáře a spolu s oznámením doručí také návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 10.800.000,- Kč, tj. emi sní kurz jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč na jednu akcii. Nejpozději do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií bude splacen nepeněžitý vklad předáním písemného prohlášení vkladatele dle ustanovení § 60 odst. 1 zákon a č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a předáním nemovitostí obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. v místě, kde se vkládané nemovitosti nacházejí, o čemž bude vyhotoven předávací protokol s úředně ověřenými podpis y; představenstvo akciové společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. poté, co dojde k zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, podá návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem tvořícím předmět nepeněžitého vkladu do katastru nemovito stí, přičemž vlastnické právo společnost nabývá až dnem nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; k návrhu na vklad představenstvo přiloží písemné prohlášení vkladatele dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ob chodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a předávací protokol s úředně ověřenými podpisy. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou věci nemovité ve vlastnictví Pardubického kraje, a to budovy č.p. 567 bytový dům na poz emku označeném jako st. p. č. 2344, č.p. 568 bytový dům na pozemku označeném jako st. p. č. 2346, v části obce Chrudim II, obci a k.ú. chrudim a pozemky označené jako st. p. č. 2344 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 315 m2, st.p.č. 2345 zastavěná ploch a a nádvoří - společný dvůr o výměře 91 m2, st. p. č. 2346 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 318 m2, vše v obci a k.ú. Chrudim, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, budova č.e. 12 rodinná rekreace na pozemku označeném jako st. p. č. 977 v části obc e, obci a k.ú. Seč a pozemky označené jako st. p. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2 a p. p. č. 594/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 2856 m2, vše v obci a k.ú. Seč se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané v obc i a k.ú. Chrudim na listu vlastnictví č. 5219 a v obci a k.ú. Seč na listu vlastnictví č. 239 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 2 Nc 1356/2008-9 ze dne 19.1.2009, které nabylo právní moci dne 11.2.2009; znalec paní Alena Marečková, bytem Slezská 591, 537 01 Chrudim ocenila předmět nepeněžitého vkladu ve znaleckém posudk u zapsaném pod poř. č. znaleckého deníku č. 1442/2009 celkovou částkou 20.600.000,- Kč, z čehož předmět nepeněžitého vkladu dle předchozího odstavce je oceněn částkou 10.800.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 10.800.000,- Kč bude vydáno 10 8 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 10.800.000,- Kč, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány a kcionáři, nevzniká.
od 25. 8. 2009 do 19. 10. 2009
- - Dne 29.5.2009 jediný akcionář Pardubický kraj rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 15.300.000,- Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 32.200.000,- Kč na novou výši 47.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to 153 kusů kmenových akcií na jméno v listinné pod obě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, které budou upsány peněžitým vkladem v celkové výši 15.300.000,- Kč. Jediný akcionář využívá svého přednostního práva upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu společnos ti s ohledem na jeho podíl na základním kapitálu společnosti, tedy práva upsat všech 153 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité podobě každé akcie 100.000,- Kč. Místem pro upisování akcií je sídlo jediného akcionáře, a to Pardubice, K omenského náměstí 125, kancelář hejtmana. Lhůta pro upisování akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí uplynutím třiceti kalendářních dnů od zápisu roz hodnutí jediného akcionáře do příslušného obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední dnem lhůty nejbližší pracovní den. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně na adresu sídla je diného akcionáře a spolu s oznámením doručí také návrh smlouvy o upsání akcií. V této lhůtě musí jediný akcionář uzavřít se společností smlouvu o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 15.300.000,- Kč, to je emisní kurs jedné akcie s e rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč. Emisní kurs nově upisovaných akcií 15.300.000,- Kč musí upisovatel splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet společnosti u ČSOB, a.s., číslo účtu 216xxxx. Připouští se možnos t započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž touto pohledávkou vůči společnosti je pohledávka jediného akcionáře Pardubický kraj vůči společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. z titulu smlouvy o nájmu ze dne 9.7.2007 včetně jejích dodatků v celkové výši 15.331.378,- Kč. Z této pohledávky bude na pohledávku společnosti vůči jedinému akcionáři z titulu splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 15.300.000,- Kč započítána část pohledávky jediného akcionáře ve výši 15.300.000,- Kč. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 19. 9. 2008 do 7. 10. 2008
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 19.6.2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 9.000.000,- Kč o částku 23.200.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 32.200.000,- Kč, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře Pardubický kraj, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ: 532 11, IČ: 70892822 ve výši 23.200.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z příspěvkové organizace Nemocnice Chru dim a týkají se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Pardubický kr aj, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ: 532 11, IČ: 70892822. Lhůta pro upsání nových akcií: do třiceti dnů ode dne zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové a skončí uplynutím třiceti kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vkladem v  rozsahu 23.200.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výš i 23.200.000,- Kč, a to na zvláštní účet společnosti Chrudimská nemocnice, a.s., vedený u ČSOB, a.s., pobočka Chrudim, č.ú. 216xxxx. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Pardubický kraj, Krajský úřad, Komenského náměstí 12 5, Pardubice, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 232 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 100.000,- Kč. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 19.6.2008 rozhodnutí a vyslovil souhlas s možností započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře - Pardubický kraj, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ: 532 11, IČ: 70892822 vůči obchodní společnosti Chrudimská, a.s., se sídlem Chrudim, V áclavská 570, PSČ: 537 27, IČ: 27520561 proti pohledávce na splacení emisního kurzu ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obch. zák., kdy Chrudimská nemocnice, a.s. dluží Pardubickému kraji dle článku IV. dohody o započtení ze dne 19.6.2008 částku v e výši 23.227.765,- Kč. Pardubický kraj dluží obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. s ohledem na uzavřenou smlouvu o upsání akcií ze dne 19.6.2008 částku ve výši 23.200.000,- Kč. Proti této pohledávce jediného akcionáře - Pardubický kraj, se bud e započítávat pohledávka obchodní společnosti Chrudimská nemocnice, a.s. ve výši 23.200.200,- Kč, což je pohledávka na splacení emisního kurzu.
Kapitál
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
Základní kapitál 24 336 479 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 5. 2014 do 12. 6. 2014
Základní kapitál 14 336 479 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 2014 do 15. 5. 2014
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 2011 do 14. 4. 2014
Základní kapitál 27 678 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 2010 do 11. 2. 2011
Základní kapitál 65 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 1. 2010 do 20. 9. 2010
Základní kapitál 58 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 10. 2009 do 25. 1. 2010
Základní kapitál 47 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 10. 2008 do 19. 10. 2009
Základní kapitál 32 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2007 do 7. 10. 2008
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 1.
od 15. 5. 2014 do 31. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 15 981, počet akcií: 659.
od 15. 5. 2014 do 31. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 3 805 000, počet akcií: 1.
od 14. 4. 2014 do 15. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 1.
od 11. 2. 2011 do 15. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 659.
od 11. 2. 2011 do 15. 5. 2014
Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 20. 9. 2010 do 11. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 659.
od 20. 9. 2010 do 11. 2. 2011
Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 25. 1. 2010 do 20. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 583.
od 25. 1. 2010 do 20. 9. 2010
Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 19. 10. 2009 do 25. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 475.
od 19. 10. 2009 do 25. 1. 2010
omezeně převoditelné Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 25. 8. 2009 do 19. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 322.
od 25. 8. 2009 do 19. 10. 2009
omezeně převoditelné Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 7. 10. 2008 do 25. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 322.
od 7. 10. 2008 do 25. 8. 2009
omezeně převoditelné Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 25. 7. 2007 do 7. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 90.
od 25. 7. 2007 do 7. 10. 2008
omezeně převoditelné Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie.
Statutární orgán
od 14. 4. 2014 do 12. 9. 2014
Ing. JIŘÍ BENEDIKT - člen představenstva
Jivina, , PSČ 294 14
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 31. 7. 2014
od 14. 4. 2014 do 31. 12. 2014
Ing. PETR RUDZAN - místopředseda představenstva
Dolní Ředice, Pardubická, PSČ 533 75
den vzniku členství: 1. 10. 2013
den vzniku funkce: 1. 1. 2014
od 28. 2. 2014 do 14. 4. 2014
Ing. PETR RUDZAN
Dolní Ředice, Pardubická, PSČ 533 75
den vzniku členství: 1. 10. 2013
od 28. 2. 2014 do 31. 12. 2014
Ing. JOSEF DIESSL - člen představenstva
Heřmanův Městec, Za Pektinou, PSČ 538 03
den vzniku členství: 1. 10. 2013
od 11. 7. 2013 do 28. 2. 2014
EVA HAVLÍKOVÁ - člen představenstva
Nové Město na Moravě - Pohledec, , PSČ 592 31
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 31. 8. 2013
od 11. 7. 2013 do 14. 4. 2014
JIŘÍ BENEDIKT - místopředseda představenstva
Jivina, , PSČ 294 14
den vzniku členství: 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 7. 3. 2013 - 31. 12. 2013
od 11. 7. 2013 do 31. 12. 2014
PAVEL HAVÍŘ - předseda představenstva
Svitavy - Lány, Nad Rybníkem, PSČ 568 02
den vzniku členství: 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 7. 3. 2013
od 11. 7. 2013 do 31. 12. 2014
VLADIMÍR NINGER - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Spojilská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 4. 2013
od 4. 10. 2012 do 11. 7. 2013
Ing. Jan Kosla - člen představenstva
Litomyšl, Mařákova, PSČ 570 01
den vzniku členství: 29. 3. 2012 - 1. 3. 2013
od 4. 10. 2012 do 28. 2. 2014
Ing. Josef Pejchl - člen představenstva
Řečice, , PSČ 592 33
den vzniku členství: 10. 2. 2012 - 31. 8. 2013
od 7. 12. 2009 do 4. 10. 2012
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. - člen představenstva
Pardubice, Spojilská 1777, PSČ 530 03
den vzniku členství: 22. 10. 2009 - 9. 2. 2012
od 7. 12. 2009 do 4. 10. 2012
Ing. Ivana Urešová, MBA - člen představenstva
Vysoké Mýto, Dostojevského 474, PSČ 566 01
den vzniku členství: 22. 10. 2009 - 9. 2. 2012
od 7. 12. 2009 do 11. 7. 2013
MUDr. Tomáš Vondráček - předseda představenstva
Chrudim 5, Na Výsluní 1227, PSČ 537 05
den vzniku členství: 1. 8. 2009 - 31. 1. 2013
den vzniku funkce: 23. 10. 2009 - 31. 1. 2013
od 20. 10. 2009 do 7. 12. 2009
MUDr. Tomáš Vondráček - člen představenstva
Chrudim 5, Na Výsluní 1227, PSČ 537 05
den vzniku členství: 1. 8. 2009
od 25. 8. 2009 do 20. 10. 2009
MUDr. Petr Čichovský - člen představenstva
Lázně Bohdaneč, Za Sokolovnou 763, PSČ 533 41
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 31. 7. 2009
od 25. 7. 2007 do 25. 8. 2009
MUDr. Vojtěch Němeček - člen představenstva
Nasavrky, Severní 352, PSČ 538 25
den vzniku členství: 25. 7. 2007 - 1. 7. 2009
od 12. 6. 2014 do 31. 12. 2014
Při právních jednáních v písemné formě Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně. V ostatních případech Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 28. 2. 2014 do 28. 2. 2014
Způsob jednání za společnost: Činnost společnosti řídí a jejím jménem jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí s vůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva.
od 28. 2. 2014 do 12. 6. 2014
Při písemných úkonech jednají za představenstvo navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva společně. V ostatních případech jedná za představenstvo navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 7. 12. 2009 do 28. 2. 2014
Způsob jednání za společnost: Činnost společnosti řídí a jejím jménem jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí s vůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva.
od 25. 7. 2007 do 7. 12. 2009
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to člen představenstva samostatně. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 9. 2014 do 31. 12. 2014
Ing. IVAN PILIP - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Viktora Huga, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 2. 2012
den vzniku funkce: 18. 3. 2014
od 12. 9. 2014 do 31. 12. 2014
SVĚTLUŠE KONEČNÁ - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Čáslavská, PSČ 537 01
den vzniku členství: 29. 3. 2012
od 12. 9. 2014 do 31. 12. 2014
JUDr. RUDOLF SKOUPÝ - člen dozorčí rady
Svitavy - Lány, Felberova, PSČ 568 02
den vzniku členství: 10. 2. 2012
od 12. 9. 2014 do 31. 12. 2014
Ing. MIROSLAV GREGOR - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Na Kopci, PSČ 530 03
den vzniku členství: 13. 3. 2014
od 28. 2. 2014 do 31. 12. 2014
MUDr. TOMÁŠ VONDRÁČEK - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Na Výsluní, PSČ 537 05
den vzniku členství: 23. 10. 2013
od 28. 2. 2014 do 31. 12. 2014
Bc. ROMANA CHMELÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Malecká, PSČ 537 05
den vzniku členství: 23. 10. 2013
od 28. 2. 2014 do 31. 12. 2014
Ing. JAROSLAV TRÁVNÍČEK - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Smetanova, PSČ 537 01
den vzniku členství: 13. 6. 2013
od 28. 2. 2014 do 31. 12. 2014
Ing. JOSEF PEJCHL - člen dozorčí rady
Radešínská Svratka, , PSČ 592 33
den vzniku členství: 14. 11. 2013
od 11. 7. 2013 do 12. 9. 2014
ROMAN LÍNEK - předseda dozorčí rady
Pardubice - Cihelna, Brozanská, PSČ 530 09
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 24. 2. 2014
den vzniku funkce: 15. 4. 2013 - 24. 2. 2014
od 11. 7. 2013 do 12. 9. 2014
MARTIN NETOLICKÝ - místopředseda dozorčí rady
Česká Třebová, Trávník, PSČ 560 02
den vzniku členství: 10. 2. 2012 - 13. 3. 2014
den vzniku funkce: 15. 4. 2013 - 13. 3. 2014
od 4. 10. 2012 do 11. 7. 2013
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Česká Třebová, Trávník, PSČ 560 02
den vzniku členství: 10. 2. 2012
den vzniku funkce: 3. 5. 2012 - 15. 4. 2013
od 4. 10. 2012 do 28. 2. 2014
Ing. Josef Diessl - člen dozorčí rady
Heřmanův Městec, Za Pektinou, PSČ 538 03
den vzniku členství: 29. 3. 2012 - 30. 9. 2013
od 4. 10. 2012 do 12. 9. 2014
Ing. Ivan Pilip - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Viktora Huga, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 2. 2012
od 4. 10. 2012 do 12. 9. 2014
Světluše Konečná - člen dozorčí rady
Chrudim, Čáslavská, PSČ 537 01
den vzniku členství: 29. 3. 2012
od 4. 10. 2012 do 12. 9. 2014
JUDr. Rudolf Skoupý - člen dozorčí rady
Svitavy, Felberova, PSČ 568 02
den vzniku členství: 10. 2. 2012
od 1. 12. 2011 do 4. 10. 2012
Mgr. Markéta Tauberová - předsedkyně dozorčí rady
Pardubice, Dubinská 740, PSČ 530 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 30. 12. 2011
den vzniku funkce: 3. 3. 2009 - 30. 12. 2011
od 1. 12. 2011 do 11. 7. 2013
Ing. Pavel Šotola - člen dozorčí rady
Hlinsko, Havlíčkova, PSČ 539 01
den vzniku členství: 20. 1. 2011 - 1. 3. 2013
od 1. 12. 2011 do 28. 2. 2014
MUDr. Jaroslav Půlpán - člen dozorčí rady
Chrudim, Na Rozhledně, PSČ 537 01
den vzniku členství: 19. 5. 2011 - 13. 6. 2013
od 20. 9. 2010 do 4. 10. 2012
RNDr. Jaroslav Forejt, CSc. - člen dozorčí rady
Čeperka, B. Němcové, PSČ 533 45
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 9. 2. 2012
od 7. 12. 2009 do 20. 9. 2010
Ing. Leoš Dostál - člen dozorčí rady
Blansko - Dolní Lhota, 5, PSČ 678 01
den vzniku členství: 24. 9. 2009 - 17. 2. 2010
od 20. 10. 2009 do 1. 12. 2011
Mgr. Markéta Tauberová - člen dozorčí rady
Pardubice, Dubinská 740, PSČ 530 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008
od 4. 7. 2008 do 20. 10. 2009
Ing. Josef Janeček - předseda dozorčí rady
Litomyšl, Na Lánech 95, PSČ 570 01
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 1. 12. 2008
den vzniku funkce: 25. 7. 2008 - 1. 12. 2008
od 4. 7. 2008 do 7. 12. 2009
Ing. Alena Slováčková - člen dozorčí rady
Rybitví, Čapkova 110, PSČ 533 54
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 12. 8. 2009
od 4. 7. 2008 do 1. 12. 2011
Bc. Miloslav Macela - člen dozorčí rady
Chrudim, Vaňkova 1356, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 25. 8. 2010
od 4. 7. 2008 do 1. 12. 2011
MUDr. Věra Ždímalová - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim II., Dr. Jana Malíka 781, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 6. 5. 2011
od 4. 7. 2008 do 28. 2. 2014
MUDr. Bronislav Pavelka - člen dozorčí rady
Chrudim, Slovenská 650, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 23. 10. 2013
od 4. 7. 2008 do 28. 2. 2014
MUDr. Dalibor Kašík - člen dozorčí rady
Chrudim, Víta Nejedlého 633, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 7. 2008 - 23. 10. 2013
od 24. 9. 2007 do 4. 7. 2008
Ing. Josef Janeček - předseda dozorčí rady
Litomyšl, Na Lánech 95, PSČ 570 01
den vzniku členství: 25. 7. 2007 - 25. 7. 2008
den vzniku funkce: 14. 8. 2007 - 25. 7. 2008
od 24. 9. 2007 do 4. 7. 2008
Bc. Miloslav Macela - člen dozorčí rady
Chrudim, Vaňkova 1356, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 7. 2007 - 25. 7. 2008
od 24. 9. 2007 do 4. 7. 2008
MUDr. Věra Ždímalová - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim II., Dr. Jana Malíka 781, PSČ 537 01
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 25. 7. 2008
od 24. 9. 2007 do 4. 7. 2008
Ing. Václav Jozefy, CSc. - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim II., Václavská 1037, PSČ 537 01
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 25. 7. 2008
od 24. 9. 2007 do 4. 7. 2008
MUDr. Vladimír Ninger - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé předměstí, Spojilská 1777, PSČ 530 03
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 25. 7. 2008
od 25. 7. 2007 do 24. 9. 2007
Bc. Miloslav Macela - předseda dozorčí rady
Chrudim, Vaňkova 1356, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 7. 2007
den vzniku funkce: 25. 7. 2007 - 14. 8. 2007
od 25. 7. 2007 do 24. 9. 2007
Ing. Josef Janeček - člen dozorčí rady
Litomyšl, Na Lánech 95, PSČ 570 01
den vzniku členství: 25. 7. 2007 - 25. 7. 2007
od 25. 7. 2007 do 4. 7. 2008
Ing. Alena Slováčková - člen dozorčí rady
Rybitví, Čapkova 110, PSČ 533 54
den vzniku členství: 25. 7. 2007 - 25. 7. 2008
Akcionáři
od 25. 7. 2007 do 31. 12. 2014
Pardubický kraj, IČO: 70892822
Pardubice, Komenského nám. 125, PSČ 532 11
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-2

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-32

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-107

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-113

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-170

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-225

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services