T-O Green Europe, a.s., IČO: 27579981 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti T-O Green Europe, a.s. Údaje byly staženy 11. 4. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27579981. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27579981 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 7. 2006
Datum zániku30. 6. 2017
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 7. 2006 do 30. 6. 2017

T-O Green Europe, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 1. 2012 do 13. 7. 2016
Praha 1, Na Poříčí , PSČ 110 00
od 28. 11. 2007 do 20. 1. 2012
Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00
od 28. 7. 2006 do 28. 11. 2007
Praha 2, Anglická 26/82, PSČ 120 00
IČO
od 28. 7. 2006 do 30. 6. 2017

27579981

DIČ

CZ27579981

Identifikátor datové schránky:i8hgpkh
Právní forma
od 28. 7. 2006 do 30. 6. 2017
Akciová společnost
Spisová značka10943 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 7. 2006 do 25. 2. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 25. 2. 2014 do 30. 6. 2017
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 25. 2. 2014 do 17. 4. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 2. 2014 do 17. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 25. 2. 2014 do 30. 6. 2017
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 11. 2013 do 4. 12. 2013
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 60.259.942,- (slovy: šedesát milionů dvě stě padesát devět tisíc devět set čtyřicet dva korun českých), tedy z výše 2.002.500,- Kč (slovy: dva miliony dva tisíce pět set korun českých) na novou výši 62.2 62.442,- Kč (slovy: šedesát dva miliony dvě stě šedesát dva tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých), s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie budou upsány pouze nepeněžitým vkladem. Upsání akcií nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, kterým je získání nemovitého majetku, který má pro podnikání společnosti T-O Green Europe, a.s. speciální význam. Bude upsáno 2.708.312 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši Kč 22,25,- Kč (slovy: dvacet dva celých a dvacet pět setin korun českých). Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodno tě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními Veřejný úpis se nepřipouští, a nové akcie upíše předem určený zájemce - společnost TQE Asset, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1047/26, PSČ 110 00, IČ: 264 90 854, na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, od st. 3) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Jediný akcionář v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že všechny nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, přičemž předmět vkladu tvoří celek nemovitostí, a to nebytová jednotka č. 273/107 v domě č.p. 273 na pozemku parc. č. 214 (zapsaném na LV 453, katastrální území Malá Strana), podíl ve výši xxxx14 na společných částech domu č.p. 273 a podíl ve výši xxxx14 na pozemku parc. č. 214, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2101, pro katastrální území Malá Strana, obec Praha, v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. Výše uvedený nepeněžitý vklad je oceněn znalcem - společností 1. Znalecká a.s., se sídlem Liberec 2, Mozartova 679/21, PSČ 460 01, IČ: 254 88 350, znaleckým posudkem č. 1630 - 128 - 2013, na částku ve výši Kč 60.260.000,- (slovy: šedesát milionů dvě stě š edesát tisíc korun českých) přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 60.259.942,- (slovy: šedesát milionů dvě stě padesát devět tisíc devět set čtyřicet dva korun českých) a částka ve výši Kč 58,- (slovy: padesát osm korun českých) tvoří emisní áž io. Za výše uvedený nepeněžitý vklad budou předem určenému zájemci - společnosti TQE Asset, a.s., vydány všechny upsané akcie, tj. 2.708.312 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši Kč 22,25,- Kč (slovy: dvacet d va celých a dvacet pět setin korun českých). Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - společnosti TQE Asset, a.s. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doru čením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, na adresu jeho sídla. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti T-O Green Europe, a.s., Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1047/26, PSČ 110 00. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti T-O Green Europe, a.s., Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1047/26, PSČ 110 00, a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku ve lhůtě devadesáti (90) dnů od úpisu akcií. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s ust. § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti a předáním předmětných nemovitostí společnosti.
od 31. 3. 2009 do 16. 9. 2009
- Dne 20.3.2009 rozhodl jediný akcionář společnosti, společnost ORCO PROPERTY GROUP S.A., akciová společnost při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti tak, jak je dále uvedeno: Základní kapitál společnosti T-O Green Europe, a.s. se z dosavadní výše 25.506.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set šest tisíc korun českých ) snižuje o 23.503.500,- Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set tři tisíce pět set korun českých ) na částk u 2.002.500,- Kč (slovy: dva miliony dva tisíce pět set korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty jedné a každé akcie, tj. u každé jedné akcie z 283,4 Kč ( slovy: dvě stě osmdesát tři korun 40 haléřů českých) na 22,25 Kč (slovy: dvacet dva korun 25 haléřů českých). Základní kapitál společnosti bude tedy rozvržen na 90.000 ks (slovy: devadesát tisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě 22,25 Kč (slovy : dvacet dva korun 25 haléřů českých). Počet akcií zůstává nezměněn. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude bez odkladu vyplacena jedinému akcionáři ve lhůtě a způsobem, který stanoví představenstvo společnosti. Jediný akcionář dále rozhoduje o tom, že lhůta k předložení dvou kusů hro madných akcií, nahrazující 90.000 Ks (slovy: devadesát tisíc kusů) kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 283,4 Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři korun 40 haléřů českých ) k výměně za jeden kus hromadné akcie nahrazující 90.000 ks (slovy: devadesát tisíc kusů) kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 22,25 Kč (slovy: dvacet dva korun 25 haléřů českých), se stanoví do 14 dnů po právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 4. 12. 2013 do 30. 6. 2017
Základní kapitál 62 262 442 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 9. 2009 do 4. 12. 2013
Základní kapitál 2 002 500 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2006 do 16. 9. 2009
Základní kapitál 25 506 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 2. 2014 do 30. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 90 000.
od 4. 12. 2013 do 30. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 708 312.
od 16. 9. 2009 do 25. 2. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 90 000.
od 28. 7. 2006 do 16. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 90 000.
Statutární orgán
od 17. 3. 2017 do 30. 6. 2017
JAN ČEP - člen představenstva
Praha - Malá Strana, Úvoz, PSČ 118 00
den vzniku členství: 6. 5. 2016
od 13. 7. 2016 do 17. 3. 2017
JAN ČEP - člen představenstva
Praha - Hradčany, Úvoz, PSČ 118 00
den vzniku členství: 6. 5. 2016
od 13. 7. 2016 do 30. 6. 2017
KAREL NOVOTNÝ - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Čs. armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 5. 2016
od 17. 4. 2015 do 13. 7. 2016
ERIK MORGENSTERN - člen představenstva
Praha - Březiněves, Na plužině, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 2. 2015 - 6. 5. 2016
od 25. 2. 2014 do 6. 5. 2014
Jean Francois Ott - předseda představenstva
Praha 2, Na Kozačce 1, PSČ 120 00
den vzniku členství: 31. 8. 2012 - 25. 3. 2014
den vzniku funkce: 5. 2. 2014 - 25. 3. 2014
od 25. 2. 2014 do 17. 4. 2015
TOMÁŠ SALAJKA - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 2. 2014 - 25. 2. 2015
od 25. 2. 2014 do 13. 7. 2016
JIŘÍ DEDERA - člen představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 4. 2. 2014 - 6. 5. 2016
od 13. 9. 2012 do 25. 2. 2014
Ing. Aleš Vobruba - předseda představenstva
Praha 4, Hudečkova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 8. 2012 - 4. 2. 2014
den vzniku funkce: 31. 8. 2012 - 4. 2. 2014
od 13. 9. 2012 do 25. 2. 2014
Jean Francois Ott - člen představenstva
Praha 2, Na Kozačce 1, PSČ 120 00
den vzniku členství: 31. 8. 2012 - 25. 3. 2014
od 5. 6. 2009 do 13. 9. 2012
Ing. Aleš Vobruba - předseda představenstva
Praha 4, Hudečkova 2036/1A, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 10. 4. 2009 - 31. 8. 2012
od 5. 6. 2009 do 13. 9. 2012
Jean Francois Ott - člen představenstva
Praha 2, Na Kozačce 1, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 5. 10. 2007 - 31. 8. 2012
od 5. 6. 2009 do 25. 2. 2014
Nicolas Tommasini - člen představenstva
Boulogne-Billancourt, boulevard Jean-Jaures 214, PSČ 921 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 3. 3. 2009 - 4. 2. 2014
od 23. 10. 2008 do 5. 6. 2009
Jean Francois Ott - předseda představenstva
Praha 2, Na Kozačce 1, PSČ 120 00
den vzniku členství: 5. 10. 2007
den vzniku funkce: 5. 10. 2007
od 23. 10. 2008 do 5. 6. 2009
Ing. Aleš Vobruba - člen představenstva
Praha 4, Hudečkova 2036/1A, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 5. 10. 2007
od 28. 11. 2007 do 5. 6. 2009
Steven Leonard Davis - člen představenstva
Praha 4, Do Dubin 13/1138, PSČ 148 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007 - 3. 3. 2009
od 28. 7. 2006 do 28. 7. 2006
Ing. Aleš Votruba - člen představenstva
Praha 4, Na Chodovci 2488, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 7. 2006
od 28. 7. 2006 do 28. 11. 2007
Jean-Marie Santander - místopředseda představenstva
Aubagne. Traverse de la Sauvageonne, PSČ: 13400, Francouzská republika
den vzniku členství: 28. 7. 2006 - 26. 9. 2007
den vzniku funkce: 28. 7. 2006 - 26. 9. 2007
od 28. 7. 2006 do 28. 11. 2007
Emmanuel Guyot - člen představenstva
Marseille, rue du Paradis, PSČ: 13008, Francouzská republika
den vzniku členství: 28. 7. 2006 - 26. 9. 2007
od 28. 7. 2006 do 23. 10. 2008
Jean Francois Ott - předseda představenstva
Praha 2, Na Kozačce 1, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 7. 2006 - 5. 10. 2007
den vzniku funkce: 28. 7. 2006 - 4. 10. 2007
od 28. 7. 2006 do 23. 10. 2008
Ing. Aleš Vobruba - člen představenstva
Praha 4, Na Chodovci 2488, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 7. 2006 - 5. 10. 2007
od 17. 4. 2015 do 30. 6. 2017
Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
od 28. 11. 2007 do 25. 2. 2014
Jménem společnosti jednají tři členové představenstva nezávisle na sobě.
od 28. 7. 2006 do 28. 11. 2007
Jménem společnosti jednají čtyři členové představenstva nezávisle na sobě. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednající člen představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 7. 2016 do 30. 6. 2017
PETER HAMEISTER - člen dozorčí rady
Biendorf OT Sandhagen, Hauptstrasse 4, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 6. 5. 2016
od 4. 12. 2013 do 25. 2. 2014
PAVEL MENŠÍK - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Střimelická, PSČ 141 00
den vzniku členství: 23. 8. 2013 - 4. 2. 2014
od 11. 9. 2013 do 25. 2. 2014
YVES DESIRONT - předseda dozorčí rady
Lucemburk, 11, rue Jean L´Aveugle, Lucemburské velkovévodství
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 4. 2. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2013 - 4. 2. 2014
od 18. 2. 2013 do 11. 9. 2013
PETR HAVLENA - předseda dozorčí rady
Praha 8, Nad Hercovkou, PSČ 182 00
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 7. 6. 2013
den vzniku funkce: 14. 12. 2012 - 7. 6. 2013
od 18. 2. 2013 do 13. 7. 2016
MARTIN MATULA - člen dozorčí rady
Poniky, Namestie Mateja Kosca 120, PSČ 976 33, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 6. 5. 2016
od 20. 10. 2011 do 18. 2. 2013
Ing. Petr Havlena - člen dozorčí rady
Praha 8, Nad Hercovkou, PSČ 182 00
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 7. 6. 2013
od 23. 10. 2008 do 18. 2. 2013
Andrej Madliak - předseda dozorčí rady
Praha 1, Letenská 605/17, PSČ 118 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 14. 12. 2012
den vzniku funkce: 22. 8. 2008 - 14. 12. 2012
od 23. 10. 2008 do 4. 12. 2013
Pavel Menšík - člen dozorčí rady
Praha 4, Střimelická 2504/24, PSČ 141 00
den vzniku členství: 22. 8. 2008 - 23. 8. 2013
od 28. 11. 2007 do 20. 10. 2011
Ing. Martin Gebauer - člen dozorčí rady
Radošice, Kubelíkova 549
den vzniku členství: 26. 9. 2007 - 29. 4. 2011
od 28. 7. 2006 do 28. 11. 2007
Ing. Ivo Pfannenstiel - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Kokonínská 1661/7a, PSČ 644 01
den vzniku členství: 28. 7. 2006 - 26. 9. 2007
od 28. 7. 2006 do 23. 10. 2008
Ing. Pavel Klimeš - předseda dozorčí rady
Praha 4, Vitošská 3413/7, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 7. 2006 - 22. 8. 2008
den vzniku funkce: 28. 7. 2006 - 22. 8. 2008
od 28. 7. 2006 do 23. 10. 2008
Mgr. Lucie Cellerová - člen dozorčí rady
Praha 10, Záběhlická 3212/90, PSČ 106 00
den vzniku členství: 28. 7. 2006 - 27. 6. 2008
Akcionáři
od 20. 10. 2011 do 4. 12. 2013
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
L-2661 Lucemburk, rue de la Vallée 42, Lucemburské velkovévodství
od 5. 6. 2009 do 20. 10. 2011
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Capellen, Parc d´Activités Capellen 40, L-8308, Lucemburské velkovévodství
od 23. 10. 2008 do 5. 6. 2009
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Capellen, Pard d´Activités Capellen 40, L-80308, Lucemburské velkovévodství
od 28. 11. 2007 do 23. 10. 2008
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Boulevard Grande - Duchesse Charlotte 48, Luxembourg, L-1330, Lucemburské velkovévodství
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-5

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-14

+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-14

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-16

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-17

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-17

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services