Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Home Credit Grant Holding a.s.
IČO: 27585492 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 8. 2006
Datum zániku30. 1. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 4. 8. 2006 do 4. 8. 2006

Home Credit Grant Holding a.s.

od 4. 8. 2006 do 30. 1. 2008

Home Credit Grand Holding a.s.

Sídlo
od 4. 8. 2006 do 30. 1. 2008
Praha 4 - Na Pankráci 1658, PSČ 140 21
IČO
od 4. 8. 2006 do 30. 1. 2008

27585492

Právní forma
od 4. 8. 2006 do 30. 1. 2008
Akciová společnost
Spisová značka10997 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 8. 2006 do 30. 1. 2008
- činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců
od 4. 8. 2006 do 30. 1. 2008
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Ostatní skutečnosti
od 30. 1. 2008 do 30. 1. 2008
- Společnost dne 17.12.2007 zanikla v důsledku fúze sloučením podle článku 17 odst.2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE), se společnostmi (i) HC Holding a.s., IČ: 26978601, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 B rno, Česká republika, jako společností zanikající a (ii) HCES N.V.,reg.č. 34253863, se sídlem Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, jako společností nástupnickou, která v důsledku fúze nabyla právní formu evropské společnosti (SE) . Obchodní firma nástupnické společnosti se změnila na HC SE, reg.č.34253863 se nezměnilo, sídlo nástupnické společnosti zůstává na adrese Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí.
od 2. 10. 2006 do 31. 10. 2006
- Jediný akcionář rozhodl dne 19.září 2006 při výkonu působnosti valné hromady takto : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1 490 481 500 Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc pěti set korun českých) o 9 518 500 Kč (slovy: devět milionů pět set osm náct tisíc pět set korun českých) na částku 1 500 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých). Podmínky tohoto zvýšení stanoví jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 19 037 (slovy: devatenáct tisíc třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých), v listinné podobě, s tím, že upi sování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie společnosti činí 133 755 Kč (slovy: jedno sto třicet tři tisíc sedm set padesát pět korun českých) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty upisované akcie, která činí 500 Kč (pět set korun českých) a výše emisního á žia, která činí 133 255 Kč (slovy: jedno sto třicet tři tisíc dvě stě padesát pět korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií v celkové výši 2 546 293 935 Kč (slovy: dvě miliardy pět set čtyřicet šest milionů dvě stě devadesát tři tisíc devět set třicet pět korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst.7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPF Group N.V., reg. číslo 33264887, se sídlem v Herengracht 450- 454, 1017 CA Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce"). Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 (slovy: čtrnáct) dní a počne běžet v den , kdy bude Určenému zájemci doručen písemný návrh Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, kterou za tímto účelem předstvenstvu společnosti sdělí. Představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Místem pro upisování akcií budou prostory společnosti na adrese jejího sídla, v Praze 4 , Na Pankráci 1658, PSČ: 140 21. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to: (i) formou vzájemného započtení pohledávky společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 2 546 293 935 Kč (slovy: dvě miliardy pět set čtyřicet šest milionů dvě stě devadesát tři tisíc devět set třicet pět korun českých) a  pohledávky, které má Určený zájemce za společností z titulu Smlouvy o podřízeném dluhu, uzavřené mezi společností a Určeným zájemcem dne 10.6.2003, včetně dodatků, (ii) na zvláštní účet společnosti, vedený u společnosti PPF banka a.s., č. účtu 2008xxxx, a to v případě, že by výše pohledávky, které má Určený zájemce za společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejich vzájemného započ tení. Emisní kurs musí být vždy splacen nejpozději do 14 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a Určeným zájemcem a úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet společnosti v případě , že by výše započítávané pohledávky nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.
od 4. 8. 2006 do 30. 1. 2008
- Společnost Home Credit Grand Holding a.s.se sídlem v Praze 4,Na Pankráci 1658,PSČ 14021 vznikla rozdělením společnosti Česká pojišťovna a.s.IČ 45272956,se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ 11304 formou odštěpení jako nově založená společnost. Na společnost Home Credit Grand Holding a.s. přešla odštěpená část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s. uvedená v Projektu rozdělení
Kapitál
od 31. 10. 2006 do 30. 1. 2008
Základní kapitál 1 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 8. 2006 do 31. 10. 2006
Základní kapitál 1 490 481 500 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 10. 2006 do 30. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 000 000.
od 4. 8. 2006 do 31. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 980 963.
Statutární orgán
od 25. 4. 2007 do 30. 1. 2008
Brenda Beijlsmit - člen představenstva
Purmerend, Marga Klompéstraat 4, PSČ: 1442 BL, Nizozemské království
den vzniku členství: 26. 3. 2007
od 4. 8. 2006 do 25. 4. 2007
Mgr. Lubomír Král - člen představenstva
Praha 10, Ke skalkám 3086/70, PSČ 106 00
den vzniku členství: 4. 8. 2006 - 25. 3. 2007
den vzniku funkce: 4. 8. 2006 - 25. 3. 2007
od 4. 8. 2006 do 30. 1. 2008
Člen představenstva jedná jménem společnosti ve všech jejích věcech samostatně.
Dozorčí rada
od 28. 8. 2007 do 30. 1. 2008
Ing. Kateřina Čiháková - člen dozorčí rady
Praha 9, Litoměřická 583/18, PSČ 190 00
den vzniku členství: 5. 8. 2007
od 28. 8. 2007 do 30. 1. 2008
Ing. Pavel Pfauser - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Klaricova 3, PSČ 370 04
den vzniku členství: 5. 8. 2007
den vzniku funkce: 6. 8. 2007
od 28. 8. 2007 do 30. 1. 2008
Ing. Ondřej Chaloupecký - člen dozorčí rady
Semily, Chuchelna 55, PSČ 513 01
den vzniku členství: 5. 8. 2007
od 4. 8. 2006 do 28. 8. 2007
Ing. Kateřina Čiháková - člen dozorčí rady
Praha 9, Litoměřická 583/18, PSČ 190 00
den vzniku členství: 4. 8. 2006 - 4. 8. 2007
den vzniku funkce: 4. 8. 2006 - 4. 8. 2007
od 4. 8. 2006 do 28. 8. 2007
Ing. Pavel Pfauser - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Klaricova 3, PSČ 370 04
den vzniku členství: 4. 8. 2006 - 4. 8. 2007
den vzniku funkce: 4. 8. 2006 - 4. 8. 2007
od 4. 8. 2006 do 28. 8. 2007
Ing. Ondřej Chaloupecký - člen dozorčí rady
Semily, Chuchelna 55, PSČ 513 01
den vzniku členství: 4. 8. 2006 - 4. 8. 2007
den vzniku funkce: 4. 8. 2006 - 4. 8. 2007
Akcionáři
od 4. 5. 2007 do 30. 1. 2008
PPF Group N.V. IČ: 33264887
Amsterdam - Tower B, Strawinskylaan 993, PSČ 107 7, Nizozemské království
od 4. 8. 2006 do 4. 5. 2007
PPF Group N.V. IČ: 33264887
Amsterdam, Herengracht 450/454, PSČ 101 7, Nizozemské království
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 654,00 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Komerční banka 2 659,94 Kč
Sberbank CZ 2 673,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 712,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+66
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-16
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-42
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-66
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-97
+
-

Články na Heroine.cz

Joker: monstrum pro rok 2019

Joker: monstrum pro rok 2019

Jeden z nejslavnějších komiksových záporáků překročil hranice žánru. O to je děsivější:...více

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Česká vláda by dnes měla projednávat, jak činí každý rok, Zprávu o rovnosti žen a mužů...více

Když muži vyprávějí svět

Když muži vyprávějí svět

Mírou všech věcí je člověk, říká řecký filozof. Ve skutečnosti se ale svět celá tisíciletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: nárok na mateřskou
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > nárok na mateřskou

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a potřebuji ověřit, zda mám narok na placenou mateřskou dovolenou. Má první práce trvala od 27.8.2017 do 18.8.2019, od 19.8.2019 jsem nastoupila do nového zaměstnani, ale od 19.9.2019...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services