RED STRIPE a.s., IČO: 27639967 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti RED STRIPE a.s. Údaje byly staženy 25. 11. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 27639967. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27639967 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 1. 2007
Datum zániku9. 7. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012

RED STRIPE a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012

27639967

DIČ

CZ27639967

Právní forma
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
Akciová společnost
Spisová značka11419 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2012 do 9. 7. 2012
- Společnost RED STRIPE a.s., zanikla v důsledku fúze splynutím s ostatními zanikajícími společnostmi U dvou štítů s.r.o., se sídlem Vrané nad Vltavou, Kruhová 529, PSČ 252 46, IČ 25633317, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl C, vložka 56562 a COOL HOTEL s.r.o., se sídlem Praha 10, Voroněžská 172/24, PSČ 10000, IČ 27655687, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121996, přičemž jmění zanikajících společností v důsledku fúze přešlo na splynutím vzniklou nástupnickou společnost RED STRIPE a.s., se sídlem Praha 10, Voroněžská 172/24, PSČ 10000. Rozhodný den fúze: 1.1.2012.
od 3. 11. 2011 do 23. 11. 2011
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál společnosti RED STRIPE a.s, se zvyšuje o částku ve výši 95.700.000,- Kč, (slovy: devadesát pět milionů sedm set tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisícikorun českých) na novou hodnotu 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pr o další rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti; b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 19.140 ks (slovy: devatenáct tisíc jedno sto čtyřicet kusů), jmenovitá hodnota: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akcie: Kč 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). c) údaj o přednostním právu na upisování akcií: konstatuje se, že část upsaných akcií bude splacena nepeněžitými vklady, u nichž je přednostní právo z povahy věci vyloučeno, a ohledně části zvýšení základního kapitálu ve výši 74.670.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů šest set sedmdesát tisíc koru n českých), na nějž budou upsány akcie peněžitými vklady, se akcionáři vzdali dle § 204a odst. 7) Obchodního zákoníku svého přednostního práva; d) akcie, které budou upsány peněžitým vkladem, budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům: 1.) RNDr. Pavlu Tejcovi, nar. 30.7.1966, r.č. xxxx, bytem 252 46 Vrané nad Vltavou Kruhová 529, kterému bude nabídnuto celkem 5 231 ks (pět tisíc dvě stě třicet jedna kusů) akcií, 2.) JUDr.Tatianě Tejcové, nar. 14.3.1967, r.č. xxxx, bytem 252 46 Vrané nad Vltavou, Kruhová 529, které bude nabídnuto celkem 4 655 ks (čtyři tisíce šest set padesát pět kusů) akcií, 3.) panu Petru Juklíčkovi, nar. 21.6.1975, r.č. xxxx, bytem 290 00 Poděbrady, Dr. Horákové 268/16, kterému bude nabídnuto celkem 482 ks (čtyři sta osmdesát dva kusů) akcií, 4.) Mgr. Norbertu Sommerovi, nar. 01.05.1967, r.č. xxxx, bytem SR, 841 06 Bratislava, Strmý Vŕšok 138, kterému bude nabídnuto celkem 3 610 ks (tři tisíce šest set deset kusů) akcií, 5.) Ing. Pavolu Mayerovi, nar. 4.2.1965, r.č. xxxx, bytem SR, 841 06 Bratislava, Pri Vápenickom potoku 20, kterému bude nabídnuto celkem 190 ks (jedno sto devadesát kusů) akcií, 6.) Ing. Anně Čopíkové, nar. 11.03.1983, r.č.xxxx, bytem 06901 Snina, Pribinova 1928/8, Slovenská republika, které bude nabídnuto celkem 766 ks (sedm set šedesát šest kusů) akcií. e) Způsob, místo a lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva: místo pro upisování akcií je na adrese Praha 10, Voroněžská 172/24, PSČ 100 00, v pracovní dny od 10.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, s tím že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovatelům oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu (do pěti dnů od podání návrhu) písemně, nebo osobním předáním oznámení, přičemž přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy o upsání akcií; akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem, přičemž emisní kurz takto upisovaných akcií činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), f) Úpis akcií nepeněžitými vklady: část akcií bude upsána stávajícími akcionáři nepeněžitým vkladem takto: 1.) akcionář RNDr. Pavel Tejc upíše akcie nepeněžitým vkladem o tomto předmětu: - podíl ve výši ? bytové jednotky ? č. 212/61, která je umístěná v šestém nadzemním podlaží v budově č.p. 212, postavené na pozemku parc. číslo 508, v katastrálním území Bubeneč, zapsané na listu vlastnictví číslo 5957 pro obec Praha, katastrální území Bu beneč, společně s odpovídajícím podílem ve výši 7327/238522, na společných částech budovy č.p. 212 a pozemku parc. číslo 508 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Bubeneč, zapsaných na listu vlastnictví č. 379 pro obec Praha, katastrální území Bubene č, - podíl ve výši ? bytové jednotky ? č. 212/62, která je umístěná v šestém nadzemním podlaží v budově č.p. 212, postavené na pozemku parc. číslo 508, v katastrálním území Bubeneč, zapsané na listu vlastnictví číslo 5957 pro obec Praha, katastrální územ í Bubeneč, společně s odpovídajícím podílem ve výši 9701/238522, na společných částech budovy č.p. 212 a pozemku parc. číslo 508 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Bubeneč, zapsaných na listu vlastnictví č. 379 pro obec Praha, katastrální území Bubene č; valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu RNDr. Pavla Tejce částkou 5.435.000, Kč (slovy: pět milionů čtyři sta třicet pět tisíc korun českých), určenou posudkem Znalce, přičemž za tento nepeněžitý vklad budou akcionáři RNDr. Pavlu Tejcovi vydá ny akcie takto: počet akcií 1 087 (slovy: jeden tisíc osmdesát sedm kusů), o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, v listinné podobě, o celkovém emisním kursu 5.435.000,- (slovy: pět milionů čtyři sta třicet pět tisíc korun českých); 2.) akcionář JUDr. Tatiana Tejcová upíše akcie nepeněžitým vkladem o tomto předmětu: - podíl ve výši ? bytové jednotky ? č. 212/61, která je umístěná v šestém nadzemním podlaží v budově č.p. 212, postavené na pozemku parc. číslo 508, v katastrálním území Bubeneč, zapsané na listu vlastnictví číslo 5957 pro obec Praha, katastrální území Bu beneč, společně s odpovídajícím podílem ve výši 7327/238522, na společných částech budovy č.p. 212 a pozemku parc. číslo 508 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Bubeneč, zapsaných na listu vlastnictví č. 379 pro obec Praha, katastrální území Bubene č, - podíl ve výši ? bytové jednotky ? č. 212/62, která je umístěná v šestém nadzemním podlaží v budově č.p. 212, postavené na pozemku parc. číslo 508, v katastrálním území Bubeneč, zapsané na listu vlastnictví číslo 5957 pro obec Praha, katastrální územ í Bubeneč, společně s odpovídajícím podílem ve výši 9701/238522, na společných částech budovy č.p. 212 a pozemku parc. číslo 508 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Bubeneč, zapsaných na listu vlastnictví č. 379 pro obec Praha, katastrální území Bubene č, valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu JUDr. Tatiany Tejcové částkou 5.435.000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta třicet pět tisíc korun českých) určenou posudkem Znalce, přičemž za tento nepeněžitý vklad budou akcionářem JUDr. Tatianou Tejco vou upsány akcie takto: počet akcií 1 087 (slovy: jeden tisíc osmdesát sedm kusů), o jmenovitá hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, v listinné podobě, o celkovém emisním kursu 5.435.000,- (slovy: pět milionů čtyři sta třicet pět tisíc korun českých), 3.) akcionář Petr Juklíček upíše akcie nepeněžitým vkladem o tomto předmětu: - bytová jednotka ? č. 212/41, která je umístěna ve čtvrtém nadzemním podlaží v budově č.p. 212, postavené na pozemku parc. číslo 508, v katastrálním území Bubeneč, zapsaná na listu vlastnictví číslo 5720 pro obec Praha, katastrální území Bubeneč, společně s odpovídajícím podílem ve výši 6838/119261 na společných částech budovy č.p. 212 a pozemku parc. číslo 508 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Bubeneč, zapsaných na listu vlastnictví č. 379 pro obec Praha, katastrální území Bubeneč , - bytová jednotka ? č. 212/42, která je umístěna ve čtvrtém nadzemním podlaží v budově č.p. 212, postavené na pozemku parc. číslo 508, v katastrálním území Bubeneč, zapsaná na listu vlastnictví číslo 5720 pro obec Praha, katastrální území Bubeneč, společně s odpovídajícím podílem ve výši 9066/119261 na společných částech budovy č.p. 212 a pozemku parc. číslo 508 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Bubeneč, zapsaných na listu vlastnictví č. 379 pro obec Praha, katastrální území Bubeneč , valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu pana Petra Juklíčka částkou 10.160.000,- Kč (slovy: deset milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých), určenou posudkem Znalce, přičemž za tento nepeněžitý vklad budou akcionářem panem Petrem Juklíčke m upsány akcie takto: počet akcií 2 032 (slovy: dva tisíce třicet dva kusů), o jmenovitá hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, v listinné podobě, o celkovém emisním kursu 10.160.000,- Kč (slovy: deset milionů jedno st o šedesát tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitých vkladů u všech upisovatelů byla určena posudkem znalce společností APOGEO Esteem, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČ: 261 03 451, částkou 21.030.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů třicet tisíc korun českých);---------------------------------------------------------------------------------------------------------- g) Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitých vkladů; Místo pro upisování akcií je na adrese Praha 10, Voroněžská 172/24, PSČ 100 00, v pracovní dny od 10.00 hod do 16.00 hod. Lhůta pro upsání akcií nepeněžitými vklady činí třicet dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usn esení valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, s tím že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných nových akcií do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to předáním písemného prohlášení s úředn ě ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti RED STRIPE a.s. s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je na adrese Praha 10, Voroněžská 172/24 v pracovní dny od 10.00 hod do 16. 00 hod., h) valná hromada rozhodla o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu takto: 1.) valná hromada připouští započtení peněžité pohledávky akcionáře RNDr. Pavla Tejce ve výši 26.155.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů jedno sto padesát pět tisíc korun českých) za Společností z titulu poskytnutí půjčky na základě smlouvy o půjčce uzav řené mezi Společností jako dlužníkem a RNDr. Pavlem Tejcem a JUDr. Tatianou Tejcovou, jako věřiteli, ze dne 31.1.2007 ve znění dodatků ze dne 19.6.2009 a 25.9.2009, na základě které RNDr. Pavel Tejc a JUDr. Tatiana Tejcová poskytli společně Společnosti pů jčku ve výši 87.050.000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů padesát tisíc korun českých) a to tak že každý z věřitelů poskytl jednu polovinu této částky, a pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu, započtení se připouští ve výši v které se tyto po hledávky kryjí; 2.) valná hromada připouští započtení peněžité pohledávky akcionáře JUDr. Tatiany Tejcové ve výši 23.275.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) za Společností z titulu poskytnutí půjčky na základě smlouvy o půjčce u zavřené mezi Společností jako dlužníkem a RNDr. Pavlem Tejcem a JUDr. Tatianou Tejcovou, jako věřiteli, ze dne 31.1.2007 ve znění dodatků ze dne 19.6.2009 a 25.9.2009, na základě které RNDr. Pavel Tejc a JUDr. Tatiana Tejcová poskytli společně Společnosti půjčku ve výši 87 050 000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů padesát tisíc korun českých), a to tak že každý z věřitelů poskytl jednu polovinu této částky, a pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu, započtení se připouští ve výši v které se tyt o pohledávky kryjí; 3.) valná hromada připouští započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Petra Juklíčka ve výši 2.410.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta deset tisíc korun českých) za Společností z titulu uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2011, uzav řenou mezi RNDr. Pavlem Tejcem a JUDr. Tatianou Tejcovou, jako postupiteli a panem Petrem Juklíčkem, Mgr. Norbertem Sommerem, Ing. Pavolem Mayerem, Ing. Annou Čopíkovou, jako postupníky, na základě které má akcionář Petr Juklíček pohledávku za společnost í ve výši 2.410.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta deset tisíc korun českých) a pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu; 4.) valná hromada připouští započtení peněžité pohledávky akcionáře Mgr. Norberta Sommera ve výši 18.050.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů padesát tisíc korun českých) za Společností z titulu uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2011, uzavř enou mezi RNDr. Pavlem Tejcem a JUDr. Tatianou Tejcovou, jako postupiteli a panem Petrem Juklíčkem, Mgr. Norbertem Sommerem, Ing. Pavolem Mayerem, Ing. Annou Čopíkovou, jako postupníky,´na základě které má akcionář Mgr. Norbert Sommer pohledávku za spole čností ve výši 18.050.000, Kč (slovy: osmnáct milionů padesát tisíc korun českých) a pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu; 5.) valná hromada připouští započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Pavola Mayera ve výši 950.000,- Kč (slovy: devět set padesát tisíc korun českých) za Společností z titulu uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2011, uzavřenou mezi R NDr. Pavlem Tejcem a JUDr. Tatianou Tejcovou, jako postupiteli a panem Petrem Juklíčkem, Mgr. Norbertem Sommerem, Ing. Pavolem Mayerem, Ing. Annou Čopíkovou, jako postupníky, na základě které má akcionář Ing. Pavol Mayer pohledávku za společností ve výši 950.000,- Kč (slovy: devět set padesát tisíc korun českých) a pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu; 6.) valná hromada a připouští započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Anny Čopíkové ve výši 3.830.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set třicet tisíc korun českých) za Společností z titulu uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2011, uzav řenou mezi RNDr. Pavlem Tejcem a JUDr. Tatianou Tejcovou, jako postupiteli a panem Petrem Juklíčkem, Mgr. Norbertem Sommerem, Ing. Pavolem Mayerem, Ing. Annou Čopíkovou, jako postupníky, na základě které má akcionář Ing. Anna Čopíková pohledávku za spole čností ve výši 3.830.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set třicet tisíc korun českých) a pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu; Splacení takto upsaných akcií bude realizováno formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a jednotlivých upisovatelů, s tím, že návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo a návrh doručit předem určenému upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. - Ohledně přijetí usnesení, vyjma bodu f 1) f 2) a f 3), bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet přítomných hlasů 860 hlasů, rozhodný počet hlasů 574 hlasů, alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů, počet hlasů pro 860 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů akcionářů; zmocněnec hlasoval pro přijetí návrhu zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 186 odst. 2) obchodního zákoníku a Článku XII. odst. 3. Stanov společnosti. - Ohledně části Usnesení f 1.), kdy bylo rozhodováno o nepeněžitém vkladu akcionáře RNDr. Pavla Tejce, nehlasoval akcionář RNDr. Pavel Tejc, neboť akcionář, ohledně jehož nepeněžitého vkladu je rozhodováno (§186c odst. 2), písm. b) obchodního zákoníku, ne může vykonávat hlasovací právo; (jednání ve shodě dle § 66b obchodního zákoníku v tomto případě nepřichází v úvahu), a proto bylo o těchto rozhodnutích hlasováno odděleně; ohledně této části usnesení bylo hlasováno takto: počet přítomných hlasů oprávněných hlasovat 578 hlasů, rozhodný počet hlasů 434 hlasů, alespoň tři čtvrtiny hlasů akcionářů, počet hlasů pro 578 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů hlasujících akcionářů; zmocněnec hlasoval pro přijetí návrhu zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 186 odst. 4) obchodního zákoníku a Článku XII. odst. 3. Stanov společnosti. Ohledně části Usnesení f 2.), kdy bylo rozhodováno o nepeněžitém vkladu akcionáře JUDr. Tatiany Tejcové, nehlasoval akcionář JUDr. Tatiana Tejcová, neboť akcionář, ohledně jehož nepeněžitého vkladu je rozhodováno (§186c odst. 2), písm. b) obchodního zákon íku, nemůže vykonávat hlasovací právo; (jednání ve shodě dle § 66b obchodního zákoníku v tomto případě nepřichází v úvahu), a proto bylo o těchto rozhodnutích hlasováno odděleně; ohledně této části usnesení bylo hlasováno takto: počet přítomných hlasů oprávněných hlasovat 602 hlasů, rozhodný počet hlasů 452 hlasů, alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů. počet hlasů pro 602 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů hlasujících akcionářů; zmocněnec hlasoval pro přijetí návrhu zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 186 odst. 4) obchodního zákoníku a Článku XII. odst. 3. Stanov společnosti. - Ohledně části Usnesení f 3.), kdy bylo rozhodováno o nepeněžitém vkladu akcionáře pana Petra Juklíčka, nehlasoval akcionář pan Petr Juklíček, neboť akcionář, ohledně jehož nepeněžitého vkladu je rozhodováno (§186c odst. 2), písm. b) obchodního zákoníku, nemůže vykonávat hlasovací právo; (jednání ve shodě dle § 66b obchodního zákoníku v tomto případě nepřichází v úvahu), a proto bylo o těchto rozhodnutích hlasováno odděleně; ohledně této části usnesení bylo hlasováno takto: počet přítomných hlasů oprávněných hlasovat 774 hlasů, rozhodný počet hlasů 581 hlasů, alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů. počet hlasů pro 774 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů hlasujících akcionářů; zmocněnec hlasoval pro přijetí návrhu zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 186 odst. 4) obchodního zákoníku a Článku XII. odst. 3. Stanov společnosti.
od 11. 7. 2007 do 23. 11. 2011
- Valná hromada obchodní společnosti RED STRIPE a.s., která se konala dne 11.5.2007, přijala počtem 430 hlasů, což činí 100 % hlasů přítomných akcionářů toto rozhodnutí: Základní kapitál obchodní společnosti RED STRIPE a.s. se zvyšuje o částku 2,150.000,-- Kč (dvamilionyjednostopadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 2,150.000,-- Kč (dvamilionyjednostopadesáttisíc korun českých) na základní kapit ál ve výši 4,300.000,-- Kč (čtyřimilionytřistatisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 430 ks (čtyřistatřicet kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu mají dosavadní akcioná ři přednostní právo upsat nové akcie společnosti vydávané ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva a) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese 100 00 Praha 10, Voroněžská 172/24, v pracovní dny v době od 9,00 hod do 16,00 hod.; b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc us nesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude každému akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první ná sledující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Oznámení o přednostním právu bude zveřejněno též v Obchodním věstníků; d) emisní kurs každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých). Pokud nebudou nově vydávané akcie nebo jejich část upsány s využitím přednosního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost U dvou štítů, s.r.o., se sídlem 252 46 Vrané nad Vltavou, Kruhová 529, IČ 256 33 317. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva a) místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti na adrese 100 00 Praha 10, Voroněžská 172/24, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.; b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí dva týdny a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o  zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty bude obchodní společnosti U dvou štítů, s.r.o., oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva; d) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých). Každý upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu jím upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů po upsání akcií na zvláštní účet č. 1600xxxx, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti z Waldvirteler Sparkasse von 1842 AG , organizační složka, adresa 110 00 Praha 1, Senovážné nám. 19.
Kapitál
od 23. 11. 2011 do 9. 7. 2012
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 9. 2007 do 23. 11. 2011
Základní kapitál 4 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2007 do 5. 9. 2007
Základní kapitál 4 300 000 Kč, splaceno 30 %.
od 8. 1. 2007 do 25. 7. 2007
Základní kapitál 2 150 000 Kč, splaceno 30 %.
od 23. 11. 2011 do 9. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 000.
od 25. 7. 2007 do 23. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 860.
od 8. 1. 2007 do 25. 7. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 430.
Statutární orgán
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
RNDr. Pavel Tejc - předseda představenstva
Vrané nad Vltavou, Kruhová 529, PSČ 252 46
den vzniku členství: 8. 1. 2007
den vzniku funkce: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
JUDr. Tatiana Tejcová - člen představenstva
Vrané nad Vltavou, Kruhová 529, PSČ 252 46
den vzniku členství: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
Mgr. Norbert Sommer - člen představenstva
Bratislava, Strmý Vršok 128, PSČ 841 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva společně s předsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
Václav Bubník - předseda dozorčí rady
Praha 6, Kralupská 56/29, PSČ 161 00
den vzniku členství: 8. 1. 2007
den vzniku funkce: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
Mgr. Peter Fekeč - člen dozorčí rady
Žilina, Ústecká 2, PSČ 010 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 9. 7. 2012
Monika Fekečová - člen dozorčí rady
Žilina, Ústecká 2, PSČ 010 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 1. 2007
Hodnocení firmy
-18
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+30

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

0

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-29

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-108

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-115

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-203

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services