Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CTP REAL a.s.
IČO: 27736547 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 6. 2007
Datum zániku1. 11. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 6. 2007 do 1. 11. 2010

CTP REAL a.s.

Sídlo
od 26. 6. 2007 do 22. 4. 2009
Zlín, Štefánikova 167, PSČ 760 30
IČO
od 26. 6. 2007 do 1. 11. 2010

27736547

DIČ

CZ27736547

Právní forma
od 26. 6. 2007 do 1. 11. 2010
Akciová společnost
Spisová značka15287 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 4. 2009 do 1. 11. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 6. 2007 do 22. 4. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 6. 2007 do 22. 4. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 26. 6. 2007 do 22. 4. 2009
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2010 do 1. 11. 2010
- Společnost CTP REAL a.s. zanikla fúzí sloučením se (i) společností MERE Bohemia s.r.o., IČ: 284 38 353, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, jako společností nástupnickou a (ii) společností Politických vězňů 10 s.r.o., IČ: 272 31 143, se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, jako společností zanikající.
od 26. 6. 2007 do 1. 11. 2010
- Společnost CTP REAL a.s. vznikla rozdělením odštěpením dle § 220zb obchodního zákoníku se vznikem nové společnosti od společnosti CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 26907241 na základě rozhodnutí valné hromady rozdělované spole čnosti ze dne 2.5.2007, NZ č.j. NZ 131/2007, N 134/2007. Rozhodný den je 1.1.2007.
od 26. 6. 2007 do 1. 11. 2010
- Na společnost CTP REAL a.s. přešlo jmění rozdělované společnosti CENTROPROJEKT a.s. se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 276907241 v rozsahu stanoveném projektem rozdělení. Jmění odštěpované části společnosti CENTROPROJEKT a.s. bylo oceněno znalecký m posudkem znalce Ing. Libora Bučka, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6452/2006-11 ze dne 21.11.2006.
Kapitál
od 26. 6. 2007 do 1. 11. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 6. 2007 do 1. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 000.
od 26. 6. 2007 do 1. 11. 2010
Akcie mohou být vydány také jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Akcie společnosti byly vydány a předány obchodníkovi s cennými papíry před jejím zápisem do obchodního rejstříku. Lhůta pro vyzvednutí akcií akcionáři nástupnické společnosti byla projektem rozdělení stanovena na jeden měsíc od účinnosti zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku vůči třetím osobám. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Převod akcií mezi akcionáři evidovanými v seznamu akcionářů není omezen. Převod akc ií na fyzické nebo právnické osoby, které nejsou vedeny v seznamu akcionářů společnosti, je možný až poté, co akcie budou nabídnuty k odkoupení prostřednictvím představenstva všem ostatním akcionářům společnosti vedeným v seznamu akcionářů v poměru jmenov ité hodnoty akcií jednotlivých akcionářů ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Představenstvo je povinné s touto nabídkou prokazatelně seznámit všechny akcionáře společnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nabídky. Nabídka musí obsahovat počet nabízených akcií a kupní cenu za akcie. Akcie musí být k odkoupení nabídnuty maximálně za cenu, kterou prokazatelně nabízí zájemce - třetí osoba. Lhůta pro přijetí návrhu nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení návrhu akcionáře - převodce na o dkoupení akcií. Při akceptaci nabídky více akcionáři, budou akcie rozděleny v poměru jmenovité hodnoty akcií mezi akcionáři, kteří akceptovali nabídku. Pokud nebude nabídka žádným z akcionářů akceptována, je akcionář oprávněn převést akcie na fyzickou nebo právnickou osobu, která není evidována v seznamu akcionářů společnosti. Takovýto převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Valná hromada musí rozhodnout do dvou měsíců ode doručení písemné žádosti akcionáře - převodce. Písemnou žádost zasílá akcionář současně s nabídkou na odkoupení akcií akcionáři vedenými v seznamu akcionářů dle věty první tohoto odstavce. Jestliže valná hromada souhlas neudě lí v této lhůtě, platí, že souhlas byl udělen. V případě, že valná hromada odmítne udělit souhlas, ačkoliv tento odmítnout nemusela, je společnost povinna, jestliže akcionář využije práva na odkoupení akcie ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akc ionáři doručeno písemné odmítnutí souhlasu s převodem akcií, tyto akcie odkoupit. Pro postup při uzavírání smlouvy o koupi akcií platí přiměřeně ustanovení § 186a obchodního zákoníku. Akcie budou v tomto případě odkoupeny společností maximálně za cenu, kt erou prokazatelně nabídl zájemce - třetí osoba. Agendu spojenou s odkoupením akcií zajišťuje představenstvo. Po nabytí vlastních akcií společnost postupuje v souladu s § 161b a násl. obchodního zákoníku. Akcie není možné vkládat jako nepeněžitý vklad do j iných právnických osob, ani je bezúplatně převádět třetím osobám. Omezení se nevztahuje na případy, kdy dochází k přechodu vlastnictví ze zákona. Akcie je možné zastavit se souhlasem valné hromady. Valná hromada musí rozhodnout do dvou měsíců ode dne doru čení písemné žádosti akcionáře. Jestliže valná hromada souhlas neudělí v této lhůtě, platí že souhlas byl udělen.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 16. 11. 2009 do 16. 11. 2009
Ing. Michael Sanitrník - člen představenstva
Chvalčov, Kroužky 627, PSČ 768 72
den vzniku členství: 8. 8. 2007
od 16. 11. 2009 do 16. 11. 2009
Mgr. Jan Matulík - člen představenstva
Brno, Vondrákova 40, PSČ 635 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007
od 16. 11. 2009 do 1. 11. 2010
Ing. Michael Sanitrník - člen představenstva
Chvalčov, Kroužky 627, PSČ 768 72
den vzniku členství: 8. 8. 2007
od 16. 11. 2009 do 1. 11. 2010
Mgr. Jan Matulík - člen představenstva
Brno, Vondrákova 40, PSČ 635 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007
od 16. 11. 2009 do 1. 11. 2010
Drs.Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman - předseda představenstva
7411HV Deventer, Singel 20, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 11. 2009
den vzniku funkce: 2. 11. 2009
od 28. 8. 2007 do 16. 11. 2009
Ing. Michael Sanitrník - předseda představenstva
Chvalčov, Kroužky 627, PSČ 768 72
den vzniku členství: 8. 8. 2007
den vzniku funkce: 8. 8. 2007
od 28. 8. 2007 do 16. 11. 2009
Mgr. Jan Matulík - místopředseda představenstva
Brno, Vondrákova 40, PSČ 635 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007
den vzniku funkce: 8. 8. 2007
od 28. 8. 2007 do 16. 11. 2009
Bc. Tomáš Horák - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Pejevové 3129/20, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007 - 31. 10. 2009
od 26. 6. 2007 do 28. 8. 2007
Ing. Vladimír Kudela - předseda představenstva
Zlín, Kamenná 3857, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
den vzniku funkce: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
od 26. 6. 2007 do 28. 8. 2007
Ing. Pavel Stráský - místopředseda představenstva
Zlín, Slovenská 3657, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
den vzniku funkce: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
od 26. 6. 2007 do 28. 8. 2007
Ing. Jaroslav Valkovič - člen představenstva
Zlín, Družstevní 4293, PSČ 760 05
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
od 16. 11. 2009 do 1. 11. 2010
Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva samostatně. Jakýkoli člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně a jménem společnosti vstupovat do smluvních vztahů, vyjma (i) smlouvy o úvěru, (ii) smlouvy o půjčce, (iii) sml uv, jejichž předmětem je zajištění závazku společnosti nebo třetí osoby, vč. nikoli však výlučně, smlouvy o zajišťovacím převodu práva, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, dohody o směnečném vyplňovacím prohlášení, dohody o finančním zajišt ění, (iv) smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti (úplatné i bezplatné), kterou společnost zcizuje nemovitosti, (v) smluv dle § 67a obch.zákoníku, (vi) smlouvy o správě nemovitostí vlastněných společností (vii) smlouvy o zprostředkování, (viii) smlouvy o poskytování ekonomického, organizačního a podobného poradenství a dále (ix) vyjma převzetí ručení a (x) vystavení směnky. Ve věcech uvedených výše v bodě (i) až (x) je výlučně oprávněn jednat jménem společnosti pouze předseda představenstva spo lečnosti. Činí-li členové představenstva jménem společnosti písemné právní úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 26. 6. 2007 do 16. 11. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, optištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn. Představenstvo je oprávněno zmocnit dalš í zaměstnance společnosti, kteří na základě vnitrospolečenských norem či zvyklostí jsou zmocněni jednat a podepisovat za společnost.
Dozorčí rada
od 16. 11. 2009 do 1. 11. 2010
Bc. Tomáš Horák - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Hyacintová 3208/8, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 11. 2009
den vzniku funkce: 2. 11. 2009
od 16. 11. 2009 do 1. 11. 2010
Ing. Peter Draškovič - člen dozorčí rady
7551HA Hengelo, Colensostraat 14, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 11. 2009
od 16. 11. 2009 do 1. 11. 2010
Jan Michael Poot - člen dozorčí rady
7425SJ Deventer, Pieter Clausingstraat 9, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 11. 2009
od 28. 8. 2007 do 16. 11. 2009
Ing. Pavel Ondruch - předseda dozorčí rady
Praha 4, Ke Kurtům 379, PSČ 142 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007 - 31. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 8. 2007 - 31. 10. 2009
od 28. 8. 2007 do 16. 11. 2009
JUDr. Erika Hronová - člen dozorčí rady
Praha 5, Noutonická 529/5, PSČ 152 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007 - 31. 10. 2009
od 28. 8. 2007 do 16. 11. 2009
Simona Plevková - člen dozorčí rady
Praha 3, Ondříčkova 1774/28, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007 - 31. 10. 2009
od 26. 6. 2007 do 28. 8. 2007
Stanislav Lorenc - předseda dozorčí rady
Zlín, Třída Tomáše Bati 1031, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
den vzniku funkce: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
od 26. 6. 2007 do 28. 8. 2007
Ing. Helena Pešková - člen dozorčí rady
Zlín - Kostelec, Pomněnková 559, PSČ 763 14
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
od 26. 6. 2007 do 28. 8. 2007
Ing. Josef Vančura - člen dozorčí rady
Zlín, 2.května 4095, PSČ 760 01
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 8. 8. 2007
Akcionáři
od 22. 4. 2009 do 1. 11. 2010
MEI-Real Estate N.V., IČ: 08110094
7411SH Deventer, Parkweg 4, Nizozemské království
od 20. 6. 2008 do 22. 4. 2009
MEI-Real Estate N.V., IČ: 08110094
7241 GM Lochem, Zwiepseweg 27, Nizozemské království
od 28. 8. 2007 do 20. 6. 2008
Middle Europe Real Estate N.V.
7241GM Lochem, Zwiepseweg 27, Nizozemské království
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 12 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

23. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 64 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 738,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 802,70 Kč
ČSOB 2 802,70 Kč
Komerční banka 2 809,92 Kč
Expobank CZ 2 815,00 Kč
Česká spořitelna 2 828,00 Kč
Raiffeisenbank 2 858,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 868,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+6
+
-
2.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+5
+
-
3.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+4
+
-
4.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+3
+
-
5.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-196
+
-

Články na Heroine.cz

Emoce, aromaterapie a životní balanc. Oriflame představuje kolekci Mind & Mood

Emoce, aromaterapie a životní balanc. Oriflame představuje kolekci Mind & Mood

Už i neurověda prokázala, že esenciální oleje ovlivňují stav mysli, těla i naši náladu....více

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Aktuální číslo tištěného magazínu Heroine má jako své téma feminismus. Mluví o něm - a...více

Je Harry Potter gay? Karanténa vyzývá k ponoření do alternativního světa fanfikce

Je Harry Potter gay? Karanténa vyzývá k ponoření do alternativního světa fanfikce

Fenomén fanfikce postupně proniká ze zapadlých koutů internetu do mainstreamu. A má to...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services