Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Ridera Energy a.s.
IČO: 27797627 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 5. 2007
Datum zániku1. 7. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 3. 8. 2010 do 1. 7. 2011

Ridera Energy a.s.

od 2. 7. 2008 do 3. 8. 2010

A1ENERGY, a.s.

od 8. 5. 2007 do 2. 7. 2008

A1ENERGY, s.r.o.

Sídlo
od 8. 5. 2007 do 27. 1. 2009
Ostrava, Syllabova 1263/60, PSČ 703 00
IČO
od 8. 5. 2007 do 1. 7. 2011

27797627

DIČ

CZ27797627

Právní forma
od 2. 7. 2008 do 1. 7. 2011
Akciová společnost
od 8. 5. 2007 do 2. 7. 2008
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka4033 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 15. 9. 2008 do 1. 7. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Hornická činnost - § 2, písm.: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování a likvidace důlních děl a lomů, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených písm. b) až d), g) zajišťování a likvidace starých důlních děl. Činnost prováděná hornickým způsobem - § 3, písm.: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb. Projektování objektů a zařízení, které jsou součástí výše jmenovaných činností.
od 8. 5. 2007 do 1. 7. 2011
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2011 do 1. 7. 2011
- Vymazává se ke dni 1.7.2011, nabude-li rozhodnutí právní moci později, pak dnem nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost Ridera Energy a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hrušovská 2678/20, PSČ 702 00, identifikační číslo 277 97 627. Právní důvod výmazu: Právním důvodem výmazu je zrušení společnosti bez likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Ridera Bohemia a.s. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 2092/216, PSČ 70900, IČ 26847833, na níž přešlo jmění zanikající společnosti Ridera Energy a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hrušovská 2678/20, PSČ 70200, IČ 27797627 a zanikající společnosti PINMARK s.r.o. se sídlem Ropice 20, PSČ 73956, IČ 25368044.
od 3. 8. 2010 do 23. 8. 2010
- Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti A1ENERGY, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 1,000.000,- Kč ze stávající částky 4,000.000,- Kč na částku ve výši 5,000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitál u se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 9 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každý o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 2 kusy kmenových akcií, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Všechny akcie budou vydány v listinné podob ě a nebudou kótované. d) Přednostní právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali. e) Emisní kurz akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč. Emisní kurz akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč činí 50.000,- Kč. f) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci takto : - pan Ing. Roman Orlík, datum narození: 14.4.1962, bytem Ostrava, Heřmanice, Fišerova 764/89 upíše 2 kusy kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, každá, a 1 kus akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. - obchodní společnost Ridera a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Thámova 84, PSČ 186 00, identifikační číslo 279 33 415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12179 upíše 7 kusů kmenových akcií znějících na jméno o  jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, a 1 kus akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. g) Představenstvo zašle předem určeným zájemcům ve lhůtě 15 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, a to na adresu jejich sídla (bydliště) uvedenou výše. Úpis mohou předem určení zájemci provést ve lhůtě do 1, měsíce ode dne zápisu usnesení do obchodního rejstříku v sídle společnosti A1ENEGRY, a.s. Upisovat akcie je možné v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 14.00 hodin. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady předem určených zájemců. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné, neboť základní kaptiál je v plné výši splacen. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 50052xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot.
od 21. 7. 2008 do 12. 8. 2008
- a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 2 ks (slovy: dvou kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá, v listinné podobě. c) Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. podle § 204a), odst. 7 obch. z. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - panu Ing. Romanu Orlíkovi, r.č. xxxx, bytem Ostrava, Heřmanice, Fišerova 764/89. e) Všechny nové akcie společnosti A1ENERGY, a.s. budou upsány smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle společnosti v Ostravě, Vítkovicích, Syllabova 1263/60, PSČ 703 00 ve lhůtě 30. dnů, počínaje 2. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci - panu Ing. Romanu Orlíkovi písemně dopisem odeslaným nejpozději první den běhu této lh ůty. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) na jednu akcii. f) Upisovatel, předem určený zájemce - pan Ing. Roman Orlík je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: - 30 % emisního kursu upsaných akcií do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií na zvláštní účet společnosti vedený u Raiffeisenbank a.s, č. účtu 502 500 0958/5500, - zbytek emisního kursu do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet společnosti.
od 2. 7. 2008 do 1. 7. 2011
- Jediný společník společnosti A1ENERGY, a to MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. rozhodl 6.6.2008 o změně právní formy jmenované společnosti na akciovou společnost. Návrh rozhodnutí o změně právní formy byl zpracován k 1.5.2008.
Kapitál
od 23. 8. 2010 do 1. 7. 2011
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 5 000 000 Kč.
od 7. 7. 2009 do 23. 8. 2010
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 4 000 000 Kč.
od 12. 8. 2008 do 7. 7. 2009
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 2 600 000 Kč.
od 8. 5. 2007 do 12. 8. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 23. 8. 2010 do 1. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 23. 8. 2010 do 1. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 1. 6. 2009 do 1. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 12. 8. 2008 do 1. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 2. 7. 2008 do 1. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 2. 2011 do 1. 7. 2011
Václav Sedláček - místopředseda představenstva
Ostrava - Plesná, Souhradská, PSČ 725 27
den vzniku členství: 23. 7. 2010
den vzniku funkce: 23. 7. 2010
od 3. 8. 2010 do 1. 7. 2011
Ing. Roman Orlík - předseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Fišerova, PSČ 713 00
den vzniku členství: 23. 7. 2010
den vzniku funkce: 23. 7. 2010
od 3. 8. 2010 do 1. 7. 2011
Ing. Milan Zajac - člen představenstva
Zlaté Hory, Na Sídlišti, PSČ 793 76
den vzniku členství: 23. 7. 2010
od 23. 11. 2009 do 3. 8. 2010
Ing. Jaromír Pyszny - místopředseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Benediktská 722/11, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 11. 2009 - 23. 7. 2010
den vzniku funkce: 19. 11. 2009 - 23. 7. 2010
od 27. 1. 2009 do 23. 11. 2009
Mgr. Jindřich Vavrla - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Havlíčkovo nám. 741/11, PSČ 708 00
den vzniku členství: 10. 11. 2008 - 19. 11. 2009
den vzniku funkce: 11. 11. 2008 - 19. 11. 2009
od 2. 7. 2008 do 27. 1. 2009
Damaris Neumannová - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Jasmínová 1617/5, PSČ 708 00
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 10. 11. 2008
den vzniku funkce: 2. 7. 2008 - 10. 11. 2008
od 2. 7. 2008 do 1. 6. 2009
Ing. Richard Franek - člen představenstva
Karviná - Mizerov, Centrum 2378, PSČ 734 01
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 16. 2. 2009
od 2. 7. 2008 do 3. 8. 2010
Ing. Roman Orlík - předseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Fišerova 764/89, PSČ 713 00
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 23. 7. 2010
den vzniku funkce: 2. 7. 2008 - 23. 7. 2010
od 8. 5. 2007 do 12. 5. 2008
RNDr. Eva Radinová - jednatel
Nový Jičín, Hřbitovní 14, PSČ 741 01
den vzniku funkce: 8. 5. 2007 - 9. 5. 2008
od 8. 5. 2007 do 2. 7. 2008
Jindřich Kucharczyk - jednatel
Bohumín, Tř. Dr. E. Beneše 1071, PSČ 735 81
den vzniku funkce: 8. 5. 2007
od 3. 8. 2010 do 1. 7. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva a další člen představenstva společně.
od 23. 11. 2009 do 3. 8. 2010
Způsob jednání: Za představenstvo (společnost) jednají navenek před orgány a soudy jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místop ředseda představenstva.
od 2. 7. 2008 do 23. 11. 2009
Způsob jednání: Za představenstvo (společnost) jednají navenek před orgány a soudy vždy dva členové představenstva jménem společnosti a to předseda nebo místopředseda s dalším členem, nebo předseda s místopředsedou. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva nebo předseda s místopředsedou představenstva.
od 8. 5. 2007 do 2. 7. 2008
Způsob jednání: Jednatelé jednají za společnost samostatně a v plném rozsahu.
Dozorčí rada
od 3. 2. 2011 do 1. 7. 2011
Ing. Jiří Strnadel - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Sklopčická, PSČ 725 26
den vzniku členství: 1. 9. 2010
od 3. 2. 2011 do 1. 7. 2011
Vojtěch Orlík - člen dozorčí rady
Ostrava - Heřmanice, Fišerova, PSČ 713 00
den vzniku členství: 1. 12. 2010
od 3. 8. 2010 do 3. 2. 2011
Ing. Romana Kitová - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Bedřicha Nikodéma, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 7. 2010 - 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 23. 7. 2010 - 1. 9. 2010
od 3. 8. 2010 do 3. 2. 2011
Lydie Zatloukalová - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová, PSČ 702 00
den vzniku členství: 23. 7. 2010 - 1. 12. 2010
od 3. 8. 2010 do 1. 7. 2011
RNDr. Otto Gold - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, M. Krásové, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 7. 2010
den vzniku funkce: 23. 7. 2010
od 23. 11. 2009 do 3. 8. 2010
Ing. Monika Honová - místopředseda dozorčí rady
Slatina, 174, PSČ 742 93
den vzniku členství: 19. 11. 2009 - 23. 7. 2010
den vzniku funkce: 19. 11. 2009 - 23. 7. 2010
od 27. 1. 2009 do 23. 11. 2009
František Maglen - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Jasmínová 1615/1, PSČ 708 00
den vzniku členství: 10. 11. 2008 - 19. 11. 2009
den vzniku funkce: 11. 11. 2008 - 19. 11. 2009
od 27. 1. 2009 do 3. 8. 2010
Ing. Viktor Vorel - předseda dozorčí rady
Šumvald, 266, PSČ 783 85
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 23. 7. 2010
den vzniku funkce: 11. 11. 2008 - 23. 7. 2010
od 27. 1. 2009 do 3. 8. 2010
Ing. Roman Čmiel - člen dozorčí rady
Těrlicko - Horní Těrlicko, 775, PSČ 735 42
den vzniku členství: 10. 11. 2008 - 23. 7. 2010
od 2. 7. 2008 do 27. 1. 2009
Ing. Milan Melišík - předseda dozorčí rady
Nedožery - Brezany, Budovatelská 11, PSČ 972 12, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 10. 11. 2008
den vzniku funkce: 2. 7. 2008 - 10. 11. 2008
od 2. 7. 2008 do 27. 1. 2009
Mgr. Jindřich Vavrla - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Havlíčkovo nám. 741/11, PSČ 708 00
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 10. 11. 2008
den vzniku funkce: 2. 7. 2008 - 10. 11. 2008
od 2. 7. 2008 do 27. 1. 2009
Ing. Viktor Vorel - člen dozorčí rady
Šumvald, 266, PSČ 783 85
den vzniku členství: 2. 7. 2008
Společníci s vkladem
od 6. 6. 2008 do 2. 7. 2008
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s., IČO: 25886916
Ostrava - Vítkovice, Syllabova 1263/60, PSČ 703 00
Vklad: 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 2008 do 6. 6. 2008
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s., IČO: 25886916
Ostrava - Vítkovice, Syllabova 1263/60, PSČ 703 00
Vklad: 2 000 000 Kč, splaceno 50 %.
od 8. 5. 2007 do 12. 5. 2008
RNDr. Eva Radinová
Nový Jičín, Hřbitovní 14, PSČ 741 01
Vklad: 1 000 000 Kč, splaceno 50 %.
od 8. 5. 2007 do 12. 5. 2008
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s., IČO: 25886916
Ostrava - Vítkovice, Syllabova 1263/60, PSČ 703 00
Vklad: 1 000 000 Kč, splaceno 50 %.
Akcionáři
od 14. 3. 2011 do 1. 7. 2011
Ridera a.s., IČO: 27933415
Praha 8 - Karlín, Thámova, PSČ 186 00
od 2. 7. 2008 do 3. 8. 2010
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s., IČO: 25886916
Ostrava - Vítkovice, Syllabova 1263/60, PSČ 703 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 765,90 Kč
ČSOB 2 765,90 Kč
Komerční banka 2 768,28 Kč
Expobank CZ 2 778,90 Kč
Česká spořitelna 2 783,00 Kč
Raiffeisenbank 2 821,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 822,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+107
+
-
2.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+17
+
-
3.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+15
+
-
4.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-87
+
-
5.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-200
+
-

Články na Heroine.cz

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Postiženi muzikou: I s handicapem je možné žít jako rocková hvězda

Postiženi muzikou: I s handicapem je možné žít jako rocková hvězda

Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti ze života také celoživotní zdravotní...více

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Šábes ekonomiky. Čas odpočinku. S vyhlídkou na druhou vlnu epidemie si vzpomenu na výrok...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services