Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AutoCont Holding a.s.
IČO: 27805786 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 7. 2007
Datum zániku1. 9. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 7. 2007 do 1. 9. 2018

AutoCont Holding a.s.

Sídlo
od 1. 5. 2012 do 6. 11. 2013
Ostrava, Hornopolní , PSČ 702 00
od 1. 7. 2007 do 1. 5. 2012
Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ 702 00
IČO
od 1. 7. 2007 do 1. 9. 2018

27805786

DIČ

CZ27805786

Identifikátor datové schránky:hmrcxmf
Právní forma
od 1. 7. 2007 do 1. 9. 2018
Akciová společnost
Spisová značka3267 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 5. 2012 do 1. 9. 2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 5. 2012 do 1. 9. 2018
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 1. 7. 2007 do 16. 5. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 7. 2007 do 16. 5. 2012
- pronájem strojů a přístrojů, pronájem kancelářských strojů a zařízení, včetně el. zařízení na zpracování dat
od 1. 7. 2007 do 16. 5. 2012
- automatizované zpracování dat
od 1. 7. 2007 do 16. 5. 2012
- činnost účetních poradců
od 1. 7. 2007 do 16. 5. 2012
- činnosti spojené se zpracováním dat, kromě příloh zákona č. 455/1991 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- Představenstvo má pět (5) členů, a to dva (2) členy představenstva třídy A a tři (3) členy představenstva třídy B.
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- Dozorčí rada má pět (5) členů, a to dva (2) členy dozorčí rady třídy A a tři (3) členy dozorčí rady třídy B:
od 14. 6. 2017 do 1. 9. 2018
- Omezení převoditelnosti akcií: 1. Převoditelnost akcií Společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady Společnosti. Souhlas valné hromady je udělen, pokud se pro něj vysloví alespoň 70% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě Společnosti. Smlouva o převodu akcií Společnosti nenabu de účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem. 2. Souhlas valné hromady Společnosti dle předchozího bodu se nevyžaduje v případě, kdy mají být akcie převedeny na stávajícího akcionáře Společnosti.
od 22. 5. 2014 do 31. 1. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 22. 5. 2014 do 31. 1. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 22. 5. 2014 do 1. 9. 2018
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 10. 2013 do 14. 6. 2017
- Omezení převoditelnosti akcií: 1. Předpokladem platnosti převodu akcií na jméno převádějícím akcionářem je nabídka k prodeji akcií akcionářům společnosti s výjimkou převodů, kdy nabývající akcionář je již stávajícím akcionářem společnosti. Předpokladem účinnosti převodu je souhlas před stavenstva s převodem akcií. Představenstvo odsouhlasí převod akcií pokud: a. řádně proběhl proces nabídky, tak jak je specifikován v bodě 2 níže, b. podmínky převodu jsou totožné s podmínkami stanovenými v nabídce k prodeji (dále jen převodní výzva) c. Převod akcií je v souladu s platnou legislativou České republiky. 2. Převádějící akcionář, který hodlá převést akcie společnosti osobě, která není akcionářem společnosti (dále jen "Zamýšlený nabyvatel"), je povinen nabídnout své akcie nejprve stávajícím akcionářům, a to doporučeným dopisem formou Převodní výzvy na adres y akcionářů podle seznamu akcionářů. Převodní výzva musí obsahovat: a) počet převáděných akcií b) cenu za akcii a platební podmínky c) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby (společnosti), která je Zamýšleným nabyvatelem d) jiné podmínky zamýšleného převodu, pokud existují e) kopii nabídky v dobré víře od Zamýšleného nabyvatele včetně kopie navrhované smlouvy o převodu akcií včetně ceny za převáděné akcie. Na žádost převádějícího akcionáře zajistí představenstvo odeslání dopisů s Převodní výzvou všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu akcionářů. Akceptaci Převodní výzvy je nutno učinit písemně, a to ve lhůtě 20 (dvaceti) dnů od dor učení nabídky. Akceptací se rozumí oznámení převádějícímu akcionáři, že stávající akcionář chce nabýt stejný počet převáděných akcií, za stejnou cenu na akcii a za minimálně stejných platebních podmínek jako jsou uvedeny v Převodní výzvě. Akceptace je uči něna včas, pokud poslední den lhůty je odeslána doporučeným dopisem akcionáři, jenž nabídku na převod akcií učinil. Jestliže nabídku akceptuje více akcionářů, má každý právo pouze na takovou část převáděných akcií, která odpovídá podílu jeho akcií na celk ovém počtu akcií všech akcionářů, kteří akceptovali nabídku. Při výpočtu části převáděných akcií, na které má akcionář právo, se tato část zaokrouhluje na celý počet akcií. Způsob zaokrouhlování musí být zvolen tak, že je pro všechny akcionáře shodný a je rozdělen celý převáděný podíl. V případech, kdy rozdělení není možné ani při shodném zaokrouhlení, rozhoduje se o právu koupit nerozdělené akcie losem, nedohodnou-li se akcionáři jinak. K následnému převodu akcií třetí osobě nebo akcionářům, kteří akcept ovali Převodní výzvu, musí dojít do 60-ti (šedesáti) dnů od doručení akceptace Převodní výzvy, a to za podmínek za jakých byly převodní výzva akceptována.
od 7. 6. 2013 do 1. 9. 2018
- Na společnost AutoCont Holding a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 278 05 786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3267, jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti ACMAN a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 294 53 526, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10341. Rozhodným dn em fúze byl 1.1.2013.
od 1. 7. 2007 do 24. 10. 2013
- Omezení převoditelnosti akcií: 1. Předpokladem platnosti převodu akcií na jméno převádějícím akcionářem je nabídka k prodeji akcií akcionářům společnosti s výjimkou převodů, kdy nabývající akcionář je již stávajícím akcionářem společnosti. Předpokladem účinnosti převodu je souhlas před stavenstva s převodem akcií. 2. Převádějící akcionář, který hodlá převést akcie společnosti osobě, která není akcionářem společnosti, je povinen nabídnout své akcie nejprve stávajícím akcionářům, a to doporučeným dopisem na adresy akcionářů podle seznamu akcionářů, v němž uvede kupní cenu, za kterou akcie prodává a platební podmínky. Má-li být zamýšlený zcizovací úkon bezúplatný, stanoví se pro účely nabídky akcie stávajícím akcionářům cena jako podíl těchto jmenovitých hodnot akcií k základnímu kapitálu na čistém obchodním majetku s polečnosti. Čistý obchodní majetek společnosti se zjišťuje z poslední řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, před okamžikem odeslání návrhu převádějícího akcionáře. Na žádost převádějícího akcionáře zajistí představenstvo odeslání dopisů s nabídk ou akcií všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu akcionářů. Akceptaci nabídky je nutno učinit písemně, a to ve lhůtě 20 dnů od doručení nabídky. Akceptace je učiněna včas, pokud poslední den lhůty je odeslána doporučeným dopisem akcionáři, jenž nabídku na převod akcií učinil. Jestliže nabídku akceptuje více akcionářů, má každý právo pouze na takovou část převáděných akcií, která odpovídá podílu jeho akcií na celkovém počtu akcií všech akcionářů, kteří akceptovali nabídku. Při výp očtu části převáděných akcií, na které má akcionář právo, se tato část zaokrouhluje na celý počet akcií. Způsob zaokrouhlování musí být zvolen tak, že je pro všechny akcionáře shodný a je rozdělen celý převáděný podíl. V případech, kdy rozdělení není možn é ani při zaokrouhlení, rozhoduje se právu koupit nerozdělené akcie losem, nedohodnou-li se akcionáři jinak. 3. Účinnost smlouvy o převodu akcií je vždy podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií, porušil-li převádějící akcionář povinnost nabídnout převáděné akcie stávajícím akcionářům podle odstavce 2. K účinnosti převodu akcií vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
od 1. 7. 2007 do 1. 9. 2018
- AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27808786, vznikla rozdělením zanikající společnosti AutoCont a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 60793741, k jejímuž zániku došlo rozdělením na základě projektu rozdělení ze dne 16.5.2007 schváleného valnou hromadou AutoCont a.s. dne 25.6.2007, přičemž zániku společnosti AutoCont a.s. předcházelo její zrušení bez likvidace s tím, že její jmění včetně případných práv a  povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na tři nově vzniklé nástupnické akciové společnosti: AT Computers Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805760, AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravs ká Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805786, Amorgos a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805816.
Kapitál
od 1. 7. 2007 do 1. 9. 2018
Základní kapitál 4 768 800 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2007 do 1. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15 896.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
MARTIN GRIGAR - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Gen. Sochora, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen představenstva třídy A
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
MICHAL TOMÁNEK - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen představenstva třídy B
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
JAROSLAV BIOLEK - člen představenstva
Brno - Bystrc, Chudčická, PSČ 635 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen představenstva třídy A
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
MARTIN CHROMEC - člen představenstva
Praha - Břevnov, Pod Marjánkou, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen představenstva třídy B
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
ONDŘEJ MATUŠTÍK - člen představenstva
Blatnice pod Svatým Antonínkem, , PSČ 696 71
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen představenstva třídy B
od 26. 1. 2017 do 31. 1. 2018
JAROSLAV BIOLEK - člen představenstva
Brno - Bystrc, Chudčická, PSČ 635 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
od 20. 11. 2016 do 31. 1. 2018
MARTIN GRIGAR - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Gen. Sochora, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
den vzniku funkce: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
od 19. 9. 2016 do 20. 11. 2016
MARTIN GRIGAR - předseda představenstva
Brno - Bystrc, Teyschlova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016
den vzniku funkce: 22. 8. 2016
od 19. 9. 2016 do 26. 1. 2017
JAROSLAV BIOLEK - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Praporce, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 8. 2016
od 19. 9. 2016 do 31. 1. 2018
JAROMÍR VEJPUSTEK - místopředseda představenstva
Vřesina, Jižní, PSČ 742 85
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
den vzniku funkce: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
od 19. 9. 2016 do 31. 1. 2018
VLASTIMIL PALATA - místopředseda představenstva
Trutnov - Horní Staré Město, Vlčická, PSČ 541 02
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
den vzniku funkce: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
od 19. 9. 2016 do 31. 1. 2018
PETR SUNTYCH - člen představenstva
Praha - Kolovraty, Na předevsi, PSČ 103 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
od 6. 11. 2013 do 19. 9. 2016
MARTIN GRIGAR - předseda představenstva
Brno - Bystrc, Teyschlova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
od 6. 11. 2013 do 19. 9. 2016
VLASTIMIL PALATA - místopředseda představenstva
Trutnov - Horní Staré Město, Vlčická, PSČ 541 02
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
od 6. 11. 2013 do 19. 9. 2016
JAROMÍR VEJPUSTEK - místopředseda představenstva
Vřesina, Jižní, PSČ 742 85
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
od 6. 11. 2013 do 19. 9. 2016
ALEŠ KILNAR - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Schovaná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
od 6. 11. 2013 do 19. 9. 2016
JAROSLAV BIOLEK - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Praporce, PSČ 686 05
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
od 17. 10. 2012 do 6. 11. 2013
RNDr. Martin Grigar - předseda představenstva
Brno - Bystrc, Teyschlova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 9. 2012
od 17. 10. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Vlastimil Palata - místopředseda představenstva
Trutnov - Horní Staré Město, Vlčická, PSČ 541 02
den vzniku členství: 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 9. 2012
od 17. 10. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Jaromír Vejpustek - místopředseda představenstva
Vřesina, Jižní, PSČ 742 85
den vzniku členství: 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 9. 2012
od 17. 10. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Aleš Kilnar - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Schovaná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012
od 17. 10. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Jaroslav Biolek - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Praporce, PSČ 686 05
den vzniku členství: 7. 9. 2012
od 13. 4. 2011 do 17. 10. 2012
Ing. Zdeněk Matúšek - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Březinova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
od 13. 4. 2011 do 17. 10. 2012
Ing. Aleš Kilnar - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Schovaná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
od 13. 4. 2011 do 17. 10. 2012
RNDr. Martin Grigar - předseda představenstva
Brno - Bystrc, Teyschlova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 4. 2011 - 7. 9. 2012
od 13. 4. 2011 do 17. 10. 2012
Ing. Vlastimil Palata - místopředseda představenstva
Trutnov - Horní Staré Město, Vlčická 699, PSČ 541 02
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 4. 2011 - 7. 9. 2012
od 7. 6. 2010 do 13. 4. 2011
Ing. Vlastimil Palata - člen představenstva
Trutnov - Horní Staré Město, Vlčická 699, PSČ 541 02
den vzniku členství: 1. 7. 2007
od 1. 7. 2007 do 7. 6. 2010
Ing. Vlastimil Palata - člen představenstva
Trutnov - Horní Staré Město, Vlčická 346, PSČ 541 02
den vzniku členství: 1. 7. 2007
od 1. 7. 2007 do 13. 4. 2011
Ing. Zdeněk Matúšek - předseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Březinova 1040/7, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 7. 2007
den vzniku funkce: 1. 7. 2007 - 1. 4. 2011
od 1. 7. 2007 do 13. 4. 2011
Ing. Aleš Kilnar - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Schovaná 2242/7, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007
den vzniku funkce: 1. 7. 2007 - 1. 4. 2011
od 1. 7. 2007 do 13. 4. 2011
RNDr. Martin Grigar - člen představenstva
Brno - Bystrc, Teyschlova 1088/17, PSČ 635 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007
od 1. 7. 2007 do 17. 10. 2012
Ing. Jaromír Vejpustek - místopředseda představenstva
Vřesina, Jižní 675, PSČ 742 85
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
Za Společnost jednají společně: (i.) předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je předsedou představenstva člen třídy A; (ii.) předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je předsedou představens tva člen představenstva třídy B; (iii.) místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy A; (iv.) místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstv a, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy B; nebo (v.) tři členové představenstva, pokud není zvolen předseda představenstva ani místopředseda představenstva, nebo funkce předsedy a místopředsedy představenstva z jakéhokoliv důvo du zanikla.
od 22. 5. 2014 do 31. 1. 2018
Jednání: Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 1. 7. 2007 do 22. 5. 2014
Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
Judr. JOSEF NOVOTNÝ - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen dozorčí rady třídy A
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
JAKUB SOKOL - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Krkonošská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen dozorčí rady třídy A
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
VLASTIMIL PALATA - člen dozorčí rady
Trutnov - Horní Staré Město, Vlčická, PSČ 541 02
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen dozorčí rady třídy B
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
MARTIN STEJSKAL - člen dozorčí rady
Bílovice nad Svitavou, Havlíčkova, PSČ 664 01
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen dozorčí rady třídy B
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
JAROMÍR BABINEC - člen dozorčí rady
Praha - Kamýk, Rytířova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 1. 9. 2018
- člen dozorčí rady třídy B
od 4. 1. 2018 do 31. 1. 2018
ZDENĚK CHOBOT - člen dozorčí rady
Nová Role - Mezirolí, , PSČ 362 25
den vzniku členství: 22. 9. 2017 - 1. 12. 2017
od 19. 9. 2016 do 4. 1. 2018
LIBOR KRKOŠKA - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, V Zahradách, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 22. 9. 2017
den vzniku funkce: 22. 8. 2016 - 22. 9. 2017
od 19. 9. 2016 do 31. 1. 2018
JAROMÍR BABINEC - člen dozorčí rady
Praha - Kamýk, Rytířova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
od 19. 9. 2016 do 31. 1. 2018
ALEŠ KILNAR - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Schovaná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016 - 1. 12. 2017
od 6. 11. 2013 do 19. 9. 2016
LIBOR KRKOŠKA - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, V Zahradách, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
od 6. 11. 2013 do 19. 9. 2016
PETR KANTOR - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Husitská, PSČ 612 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
od 6. 11. 2013 do 19. 9. 2016
JAROMÍR BABINEC - člen dozorčí rady
Praha - Kamýk, Rytířova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 22. 8. 2016
od 17. 10. 2012 do 6. 11. 2013
RNDr. Libor Krkoška - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, V Zahradách, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 9. 2012
od 17. 10. 2012 do 6. 11. 2013
RNDr. Petr Kantor - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Husitská, PSČ 612 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012
od 17. 10. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Jaromír Babinec - člen dozorčí rady
Praha 4 - Kamýk, Rytířova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012
od 30. 10. 2009 do 17. 10. 2012
RNDr. Petr Kantor - člen dozorčí rady
Brno, Husitská 1283/14, PSČ 612 00
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 7. 9. 2012
od 1. 7. 2007 do 30. 10. 2009
Jaromír Matejzík - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabová, Frýdecká 763, PSČ 720 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 26. 4. 2009
od 1. 7. 2007 do 17. 10. 2012
RNDr. Libor Krkoška - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, V Zahradách 2299/209, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
od 1. 7. 2007 do 17. 10. 2012
Karla Milatová - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Hradecká 453/1, PSČ 721 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 7. 9. 2012
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 802,15 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 818,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+163
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+116
+
-
3.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-262
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-324
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-376
+
-

Články na Heroine.cz

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services