Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Skyport Holding a.s.
IČO: 27880176

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 4. 2007
Obchodní firma
od 1. 7. 2020

Skyport Holding a.s.

od 5. 11. 2007 do 5. 11. 2007

SKYPORT ACT, a.s.

od 5. 11. 2007 do 1. 7. 2020

Skyport a.s.

od 1. 4. 2007 do 5. 11. 2007

Air Cargo Terminal a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 4. 2007

27880176

Identifikátor datové schránky:t8pgbp8
Právní forma
od 1. 4. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11728 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- realitní činnost
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 1. 4. 2007 do 1. 7. 2020
- poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha-Ruzyně, zahrnujících odbavení nákladu a pošty
Předmět činnosti
od 1. 7. 2020
- správa vlastních majetkových účastí v jiných společnostech
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2020
- U společnosti Skyport Holding a.s. (původně pod obchodní firmou Skyport a.s.), se sídlem Praha 6, Laglerové 1075/4, PSČ 16100, identifikační číslo: 278 80 176, došlo k odštěpení části jejího jmění, která se sloučila s nástupnickou společností Skyport a.s. (původně pod obchodní firmou CSG a.s.), se sídlem Laglerové 1075/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 078 80 383, a to v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.5.2020.
od 12. 6. 2020
- Zástavní smlouvou sepsanou ve formě notářského zápisu dne 15. 4. 2020, NZ 416/2020, N 332/2020, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, zastavila společnost Skyport a.s., se sídlem Praha 6, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00, IČO: 278 80 176, jako zás tavce, ve prospěch společnosti J & T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, jako zástavního věřitele, závod jako věc hromadnou, respektive organizovaný soubor jmění, ke kterému náleží věci movité i věci nemovité, práva i jiné majetkové hodnoty a závazky, a který zástavce jakožto podnikatel vytvořil k tomu, aby z jeho vůle sloužil k provozování jeho činnosti ve smyslu ust. § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, když tento závod je blíže popsaný a uvedený v účetní e videnci zástavce; závod je provozován pod obchodní firmou Skyport a.s., s předmětem podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a poskytování služeb při odbavovacím procesu na Letišti Václava Havla v Praze, zahrnu jících odbavení nákladu a pošty. Zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele je zřízeno jako první v pořadí, a to k zajištění řádného a včasného splnění zajištěných pohledávek tak, jak jsou definované pod pojmem Zajištěné pohledávky v článku 1. odst. 1 .1 výše zmíněné zástavní smlouvy, které existují ke dni uzavření shora specifikované zástavní smlouvy a které budou vznikat v období od uzavření shora specifikované zástavní smlouvy do 31. 3. 2041 a to vše až do celkové výše pohledávek 600.000.000,- Kč (s lovy: šest set milionů korun českých).
od 23. 9. 2019 do 24. 9. 2019
- Jediný akcionář rozhodl dne 19.9.2019 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Skyport a.s., se sídlem Praha 6, Langlerové 1075/4, PSČ 16100, identifikační číslo: 278 80 176 (dále též jen jako Společnost) takto: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 130.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých), tj. z dosavadní výše základního kapitálu 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na novou výši 180.000.000,- Kč ( slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota:260 (slovy: dvě stě šedesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); Druh akcií: kmenové akcie; Podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry; Forma akcií: akcie na jméno; (dále též jen Nové akcie) (iii) Jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování Nových akcií výslovně vzdal v rozsahu celého svého podílu, tj. v rozsahu 100%, a Nové akcie tak nebudou upisovány s využitím přednostního práva. (iv) Nové akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnosti CSG a.s., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 078 80 383 (dále jen Určený zájemce). Nové akcie budou upsány písemnou smlouvou o úpisu Nových akcií, která bude uzavřena mezi Určeným zájemcem a Společností, a to s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu Nových akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 ZOK. (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Upisovací lhůta činí dva pracovní dny ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu Nových akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK a Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Nových akcií je před stavenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci v den tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úř edně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné Nové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurs Nových akcií bud e splacen Určeným zájemcem v penězích. (viii) Účtem u banky, na který je Určený zájemce povinen splatit emisní kurs Nových akcií, je bankovní účet Společnosti č. 102xxxx vedený u společnosti Banka CREDITAS a.s. Lhůta pro splacení emisního kursu Nových akcií činí pět pracovních dnů ode d ne, kdy Určený zájemce doručí smlouvu o úpisu Nových akcií Společnosti se všemi náležitostmi dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle ZOK.
od 1. 4. 2007
- Společnost Air Cargo Terminal a.s., se sídlem Praha 6, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00, byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je společnost České aerolinie a.s., se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08, IČ 457 95 908. Společnost byla založena vložením nepeněžitého vkladu ve formě části podniku zakladatele - samostatné organizační složky s označením - Cargo Terminal, a to smlouvou o vkladu části podniku uzavřené dne 27. února 2007 mezi společností České aerolini e a.s. a společností Air Cargo Terminal a.s., jejímž jménem jednal správce vkladu - společnost České aerolinie a.s.
Kapitál
od 1. 7. 2020
Základní kapitál 2 000 160 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 9. 2019 do 1. 7. 2020
Základní kapitál 180 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 2007 do 23. 9. 2019
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno 5 556, počet akcií: 360 v listinné podobě.
od 23. 9. 2019 do 1. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 260 v listinné podobě.
od 15. 3. 2017 do 1. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v zaknihované podobě.
od 1. 4. 2007 do 15. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 9. 2019
Ing. DAVID ADÁMEK - předseda představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 20. 9. 2019
den vzniku funkce: 23. 9. 2019
od 23. 9. 2019
MIROSLAV DORŇÁK - člen představenstva
Předboj, V Dolině, PSČ 250 72
den vzniku členství: 20. 9. 2019
od 23. 9. 2019 do 24. 9. 2019
Ing. DAVID ADÁMEK - člen představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 20. 9. 2019
od 13. 2. 2019 do 23. 9. 2019
Ing. ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK - předseda představenstva
Semily, Cimbál, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 12. 2. 2019 - 20. 9. 2019
od 13. 2. 2019 do 23. 9. 2019
Ing. DAVID ADÁMEK - člen představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku funkce: 12. 2. 2019 - 20. 9. 2019
od 15. 3. 2017 do 13. 2. 2019
Ing. DAVID ADÁMEK - člen představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 8. 2. 2013 do 8. 7. 2015
PAVEL JANDA - člen představenstva
Beroun - Beroun-Město, Malé sídliště, PSČ 266 01
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 8. 2. 2013 do 15. 3. 2017
DAVID ADÁMEK - předseda představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. 10. 2012 - 15. 3. 2017
den vzniku funkce: 15. 10. 2012 - 15. 3. 2017
od 29. 4. 2010 do 8. 2. 2013
Ing. David Adámek - předseda představenstva
Praha 9, Habrovská 616, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. 10. 2007 - 15. 10. 2012
den vzniku funkce: 16. 3. 2010 - 15. 10. 2012
od 5. 11. 2007 do 29. 4. 2010
Ing. Kamil Slavík - předseda představenstva
Praha 5, Högerova 815/6, PSČ 150 00
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 15. 3. 2010
den vzniku funkce: 2. 11. 2007 - 15. 3. 2010
od 5. 11. 2007 do 8. 2. 2013
Ing. Pavel Janda - člen představenstva
Beroun, Švermova 1366, PSČ 266 01
den vzniku členství: 2. 11. 2007 - 15. 10. 2012
od 22. 10. 2007 do 5. 11. 2007
Ing. Kamil Slavík - člen představenstva
Praha 5, Högerova 815/6, PSČ 150 00
den vzniku členství: 3. 10. 2007
od 22. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Ing. David Adámek - člen představenstva
Praha 9, Habrovská 616, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Vladimír Perný, MBA - předseda představenstva
Praha 8, Kobyliská 452/35, PSČ 184 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Pavel Janda - místopředseda představenstva
Beroun, Švermova 1366, PSČ 266 01
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Mgr. Tomáš Kroupa - člen představenstva
Praha 10, Lipecká 370/2, PSČ 108 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007
od 7. 7. 2020
Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy buď dva (2) členové představenstva společně nebo pan Miroslav Dorňák, dat. nar. 15. září 1976, samostatně.
od 1. 7. 2020 do 7. 7. 2020
Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy dva (2) členové představenstva společně.
od 13. 2. 2019 do 1. 7. 2020
Členové představenstva jednají za společnost vždy společně.
od 15. 3. 2017 do 13. 2. 2019
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
od 28. 2. 2012 do 15. 3. 2017
Jménem společnosti za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.
od 22. 10. 2007 do 28. 2. 2012
Jménem společnosti jednají a společnost zavazují vždy alespoň dva členové představenstva společně.
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Jménem společnosti jednají navenek společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 2. 2020
Ing. ILONA KADLECOVÁ - člen dozorčí rady
Ráby, , PSČ 533 52
den vzniku členství: 1. 2. 2020
od 24. 9. 2019
MICHAL STRNAD - předseda dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 19. 9. 2019
den vzniku funkce: 23. 9. 2019
od 23. 9. 2019
TOMÁŠ HASMAN - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 9. 2019
od 23. 9. 2019 do 24. 9. 2019
MICHAL STRNAD - člen dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 19. 9. 2019
od 23. 9. 2019 do 21. 2. 2020
Ing. ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK - člen dozorčí rady
Semily, Cimbál, PSČ 513 01
den vzniku členství: 20. 9. 2019 - 31. 1. 2020
od 16. 5. 2019 do 23. 9. 2019
RÓBERT MÉSZÁROS - předseda dozorčí rady
92600 Sereď, Čepeňská 121, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 19. 9. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2015 - 19. 9. 2019
od 16. 5. 2019 do 23. 9. 2019
HANA ULRICHOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Úvaly, Lipanská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 1. 5. 2015 - 19. 9. 2019
den vzniku funkce: 1. 5. 2015 - 19. 9. 2019
od 16. 5. 2019 do 23. 9. 2019
ONDŘEJ FROLÍK - člen dozorčí rady
Slaný, Wilsonova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 31. 7. 2015 - 19. 9. 2019
od 7. 6. 2012 do 16. 5. 2019
Mgr. Jan Korol - člen dozorčí rady
Tuklaty, Na Rozkoši, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 7. 2010 - 30. 7. 2015
od 28. 2. 2012 do 16. 5. 2019
Róbert Mészáros - předseda dozorčí rady
Sereď, Čepeňská, PSČ 926 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 10. 2. 2012 - 30. 6. 2015
od 28. 2. 2012 do 16. 5. 2019
Antonín Kovács - místopředseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Na Žvahově, PSČ 152 00
den vzniku členství: 30. 4. 2010 - 30. 4. 2015
den vzniku funkce: 10. 2. 2012 - 30. 4. 2015
od 23. 8. 2010 do 7. 6. 2012
Mgr. Jan Korol - člen dozorčí rady
Tuklaty-Tlustovousy, Tuklatská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 7. 2010
od 22. 10. 2007 do 23. 8. 2010
Ing. Jindřich Hudeček - člen dozorčí rady
Horoměřice, Velvarská 17, PSČ 252 62
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 18. 3. 2010
od 22. 10. 2007 do 28. 2. 2012
Mgr. Jakub Pohl - předseda dozorčí rady
Praha 4, K Novému dvoru 68, PSČ 142 00
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 10. 2007 - 30. 6. 2010
od 22. 10. 2007 do 28. 2. 2012
Mgr. Jan Špirk - místopředseda dozorčí rady
Praha 8 - Trója, Hnězdenská 735/6, PSČ 181 00
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 30. 4. 2010
den vzniku funkce: 3. 10. 2007 - 30. 4. 2010
od 2. 5. 2007 do 22. 10. 2007
JUDr. Pavel Škvára, MBA - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Mazurská 520, PSČ 181 00
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 2. 5. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Václav Kruk - člen dozorčí rady
Praha 6 - Troja, Trojská 725/181 B, PSČ 171 00
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 2. 5. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Jaromír Hejda - člen dozorčí rady
Praha 6 - Lysolaje, Sídlištní 245/18c, PSČ 165 00
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Luboš Černý - předseda dozorčí rady
Praha 5, Harmonická 1386/9, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Tomáš Prošek - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Klapálkova 2246/17, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Dr. Dušan Ryban - člen dozorčí rady
Benešov, Na Bezděkově 2003, PSČ 256 01
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007
Akcionáři
od 8. 2. 2013 do 23. 9. 2019
SKYPORT GROUP (UK) PLC
E1W 1DD London, Tower Bridge House, St Katharines Way, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 2. 2012 do 8. 2. 2013
SKYPORT GROUP (UK) PLC
WC1R4GB London, Lion House Red Lion Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 22. 10. 2007 do 28. 2. 2012
Central European Handling, a.s., IČO: 27454886
Praha 5, Högerova 815/6, PSČ 150 00
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
České aerolinie a.s., IČO: 45795908
Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 685,70 Kč
ČSOB 2 685,70 Kč
Komerční banka 2 686,77 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+2
+
-
2.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-4
+
-
3.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-10
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-78
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-185
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Neuznaná reklamace mobilního telefonu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Neuznaná reklamace mobilního telefonu

Otázka: Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu k lehce zapeklitému problému. V lednu 2020 jsem si v internetovém obchodě zakoupila chytrý telefon. Fungoval bez problémů do cca 22. 6. 2020, pak se najednou začal...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services