Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Skyport Holding a.s.
IČO: 27880176

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 4. 2007
Obchodní firma
od 1. 7. 2020

Skyport Holding a.s.

od 5. 11. 2007 do 5. 11. 2007

SKYPORT ACT, a.s.

od 5. 11. 2007 do 1. 7. 2020

Skyport a.s.

od 1. 4. 2007 do 5. 11. 2007

Air Cargo Terminal a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 4. 2007

27880176

Identifikátor datové schránky:t8pgbp8
Právní forma
od 1. 4. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11728 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- realitní činnost
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 1. 4. 2007 do 29. 4. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 1. 4. 2007 do 1. 7. 2020
- poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha-Ruzyně, zahrnujících odbavení nákladu a pošty
Předmět činnosti
od 1. 7. 2020
- správa vlastních majetkových účastí v jiných společnostech
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2020
- U společnosti Skyport Holding a.s. (původně pod obchodní firmou Skyport a.s.), se sídlem Praha 6, Laglerové 1075/4, PSČ 16100, identifikační číslo: 278 80 176, došlo k odštěpení části jejího jmění, která se sloučila s nástupnickou společností Skyport a.s. (původně pod obchodní firmou CSG a.s.), se sídlem Laglerové 1075/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 078 80 383, a to v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.5.2020.
od 12. 6. 2020
- Zástavní smlouvou sepsanou ve formě notářského zápisu dne 15. 4. 2020, NZ 416/2020, N 332/2020, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, zastavila společnost Skyport a.s., se sídlem Praha 6, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00, IČO: 278 80 176, jako zás tavce, ve prospěch společnosti J & T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, jako zástavního věřitele, závod jako věc hromadnou, respektive organizovaný soubor jmění, ke kterému náleží věci movité i věci nemovité, práva i jiné majetkové hodnoty a závazky, a který zástavce jakožto podnikatel vytvořil k tomu, aby z jeho vůle sloužil k provozování jeho činnosti ve smyslu ust. § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, když tento závod je blíže popsaný a uvedený v účetní e videnci zástavce; závod je provozován pod obchodní firmou Skyport a.s., s předmětem podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a poskytování služeb při odbavovacím procesu na Letišti Václava Havla v Praze, zahrnu jících odbavení nákladu a pošty. Zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele je zřízeno jako první v pořadí, a to k zajištění řádného a včasného splnění zajištěných pohledávek tak, jak jsou definované pod pojmem Zajištěné pohledávky v článku 1. odst. 1 .1 výše zmíněné zástavní smlouvy, které existují ke dni uzavření shora specifikované zástavní smlouvy a které budou vznikat v období od uzavření shora specifikované zástavní smlouvy do 31. 3. 2041 a to vše až do celkové výše pohledávek 600.000.000,- Kč (s lovy: šest set milionů korun českých).
od 23. 9. 2019 do 24. 9. 2019
- Jediný akcionář rozhodl dne 19.9.2019 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Skyport a.s., se sídlem Praha 6, Langlerové 1075/4, PSČ 16100, identifikační číslo: 278 80 176 (dále též jen jako Společnost) takto: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 130.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých), tj. z dosavadní výše základního kapitálu 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na novou výši 180.000.000,- Kč ( slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota:260 (slovy: dvě stě šedesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); Druh akcií: kmenové akcie; Podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry; Forma akcií: akcie na jméno; (dále též jen Nové akcie) (iii) Jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování Nových akcií výslovně vzdal v rozsahu celého svého podílu, tj. v rozsahu 100%, a Nové akcie tak nebudou upisovány s využitím přednostního práva. (iv) Nové akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnosti CSG a.s., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 078 80 383 (dále jen Určený zájemce). Nové akcie budou upsány písemnou smlouvou o úpisu Nových akcií, která bude uzavřena mezi Určeným zájemcem a Společností, a to s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu Nových akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 ZOK. (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Upisovací lhůta činí dva pracovní dny ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu Nových akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK a Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Nových akcií je před stavenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci v den tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úř edně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné Nové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurs Nových akcií bud e splacen Určeným zájemcem v penězích. (viii) Účtem u banky, na který je Určený zájemce povinen splatit emisní kurs Nových akcií, je bankovní účet Společnosti č. 102xxxx vedený u společnosti Banka CREDITAS a.s. Lhůta pro splacení emisního kursu Nových akcií činí pět pracovních dnů ode d ne, kdy Určený zájemce doručí smlouvu o úpisu Nových akcií Společnosti se všemi náležitostmi dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle ZOK.
od 1. 4. 2007
- Společnost Air Cargo Terminal a.s., se sídlem Praha 6, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00, byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je společnost České aerolinie a.s., se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08, IČ 457 95 908. Společnost byla založena vložením nepeněžitého vkladu ve formě části podniku zakladatele - samostatné organizační složky s označením - Cargo Terminal, a to smlouvou o vkladu části podniku uzavřené dne 27. února 2007 mezi společností České aerolini e a.s. a společností Air Cargo Terminal a.s., jejímž jménem jednal správce vkladu - společnost České aerolinie a.s.
Kapitál
od 1. 7. 2020
Základní kapitál 2 000 160 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 9. 2019 do 1. 7. 2020
Základní kapitál 180 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 2007 do 23. 9. 2019
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno 5 556, počet akcií: 360 v listinné podobě.
od 23. 9. 2019 do 1. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 260 v listinné podobě.
od 15. 3. 2017 do 1. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v zaknihované podobě.
od 1. 4. 2007 do 15. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 9. 2019
Ing. DAVID ADÁMEK - předseda představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 20. 9. 2019
den vzniku funkce: 23. 9. 2019
od 23. 9. 2019
MIROSLAV DORŇÁK - člen představenstva
Předboj, V Dolině, PSČ 250 72
den vzniku členství: 20. 9. 2019
od 23. 9. 2019 do 24. 9. 2019
Ing. DAVID ADÁMEK - člen představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 20. 9. 2019
od 13. 2. 2019 do 23. 9. 2019
Ing. ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK - předseda představenstva
Semily, Cimbál, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 12. 2. 2019 - 20. 9. 2019
od 13. 2. 2019 do 23. 9. 2019
Ing. DAVID ADÁMEK - člen představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku funkce: 12. 2. 2019 - 20. 9. 2019
od 15. 3. 2017 do 13. 2. 2019
Ing. DAVID ADÁMEK - člen představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 8. 2. 2013 do 8. 7. 2015
PAVEL JANDA - člen představenstva
Beroun - Beroun-Město, Malé sídliště, PSČ 266 01
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 8. 2. 2013 do 15. 3. 2017
DAVID ADÁMEK - předseda představenstva
Praha - Klánovice, Habrovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. 10. 2012 - 15. 3. 2017
den vzniku funkce: 15. 10. 2012 - 15. 3. 2017
od 29. 4. 2010 do 8. 2. 2013
Ing. David Adámek - předseda představenstva
Praha 9, Habrovská 616, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. 10. 2007 - 15. 10. 2012
den vzniku funkce: 16. 3. 2010 - 15. 10. 2012
od 5. 11. 2007 do 29. 4. 2010
Ing. Kamil Slavík - předseda představenstva
Praha 5, Högerova 815/6, PSČ 150 00
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 15. 3. 2010
den vzniku funkce: 2. 11. 2007 - 15. 3. 2010
od 5. 11. 2007 do 8. 2. 2013
Ing. Pavel Janda - člen představenstva
Beroun, Švermova 1366, PSČ 266 01
den vzniku členství: 2. 11. 2007 - 15. 10. 2012
od 22. 10. 2007 do 5. 11. 2007
Ing. Kamil Slavík - člen představenstva
Praha 5, Högerova 815/6, PSČ 150 00
den vzniku členství: 3. 10. 2007
od 22. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Ing. David Adámek - člen představenstva
Praha 9, Habrovská 616, PSČ 190 14
den vzniku členství: 15. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Vladimír Perný, MBA - předseda představenstva
Praha 8, Kobyliská 452/35, PSČ 184 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Pavel Janda - místopředseda představenstva
Beroun, Švermova 1366, PSČ 266 01
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Mgr. Tomáš Kroupa - člen představenstva
Praha 10, Lipecká 370/2, PSČ 108 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007
od 7. 7. 2020
Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy buď dva (2) členové představenstva společně nebo pan Miroslav Dorňák, dat. nar. 15. září 1976, samostatně.
od 1. 7. 2020 do 7. 7. 2020
Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy dva (2) členové představenstva společně.
od 13. 2. 2019 do 1. 7. 2020
Členové představenstva jednají za společnost vždy společně.
od 15. 3. 2017 do 13. 2. 2019
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
od 28. 2. 2012 do 15. 3. 2017
Jménem společnosti za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.
od 22. 10. 2007 do 28. 2. 2012
Jménem společnosti jednají a společnost zavazují vždy alespoň dva členové představenstva společně.
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Jménem společnosti jednají navenek společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 2. 2020
Ing. ILONA KADLECOVÁ - člen dozorčí rady
Ráby, , PSČ 533 52
den vzniku členství: 1. 2. 2020
od 24. 9. 2019
MICHAL STRNAD - předseda dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 19. 9. 2019
den vzniku funkce: 23. 9. 2019
od 23. 9. 2019
TOMÁŠ HASMAN - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 9. 2019
od 23. 9. 2019 do 24. 9. 2019
MICHAL STRNAD - člen dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 19. 9. 2019
od 23. 9. 2019 do 21. 2. 2020
Ing. ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK - člen dozorčí rady
Semily, Cimbál, PSČ 513 01
den vzniku členství: 20. 9. 2019 - 31. 1. 2020
od 16. 5. 2019 do 23. 9. 2019
RÓBERT MÉSZÁROS - předseda dozorčí rady
92600 Sereď, Čepeňská 121, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 19. 9. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2015 - 19. 9. 2019
od 16. 5. 2019 do 23. 9. 2019
HANA ULRICHOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Úvaly, Lipanská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 1. 5. 2015 - 19. 9. 2019
den vzniku funkce: 1. 5. 2015 - 19. 9. 2019
od 16. 5. 2019 do 23. 9. 2019
ONDŘEJ FROLÍK - člen dozorčí rady
Slaný, Wilsonova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 31. 7. 2015 - 19. 9. 2019
od 7. 6. 2012 do 16. 5. 2019
Mgr. Jan Korol - člen dozorčí rady
Tuklaty, Na Rozkoši, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 7. 2010 - 30. 7. 2015
od 28. 2. 2012 do 16. 5. 2019
Róbert Mészáros - předseda dozorčí rady
Sereď, Čepeňská, PSČ 926 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 10. 2. 2012 - 30. 6. 2015
od 28. 2. 2012 do 16. 5. 2019
Antonín Kovács - místopředseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Na Žvahově, PSČ 152 00
den vzniku členství: 30. 4. 2010 - 30. 4. 2015
den vzniku funkce: 10. 2. 2012 - 30. 4. 2015
od 23. 8. 2010 do 7. 6. 2012
Mgr. Jan Korol - člen dozorčí rady
Tuklaty-Tlustovousy, Tuklatská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 7. 2010
od 22. 10. 2007 do 23. 8. 2010
Ing. Jindřich Hudeček - člen dozorčí rady
Horoměřice, Velvarská 17, PSČ 252 62
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 18. 3. 2010
od 22. 10. 2007 do 28. 2. 2012
Mgr. Jakub Pohl - předseda dozorčí rady
Praha 4, K Novému dvoru 68, PSČ 142 00
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 10. 2007 - 30. 6. 2010
od 22. 10. 2007 do 28. 2. 2012
Mgr. Jan Špirk - místopředseda dozorčí rady
Praha 8 - Trója, Hnězdenská 735/6, PSČ 181 00
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 30. 4. 2010
den vzniku funkce: 3. 10. 2007 - 30. 4. 2010
od 2. 5. 2007 do 22. 10. 2007
JUDr. Pavel Škvára, MBA - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Mazurská 520, PSČ 181 00
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 2. 5. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Václav Kruk - člen dozorčí rady
Praha 6 - Troja, Trojská 725/181 B, PSČ 171 00
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 2. 5. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Jaromír Hejda - člen dozorčí rady
Praha 6 - Lysolaje, Sídlištní 245/18c, PSČ 165 00
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Luboš Černý - předseda dozorčí rady
Praha 5, Harmonická 1386/9, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Tomáš Prošek - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Klapálkova 2246/17, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Dr. Dušan Ryban - člen dozorčí rady
Benešov, Na Bezděkově 2003, PSČ 256 01
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 3. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 4. 2007
Akcionáři
od 8. 2. 2013 do 23. 9. 2019
SKYPORT GROUP (UK) PLC
E1W 1DD London, Tower Bridge House, St Katharines Way, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 2. 2012 do 8. 2. 2013
SKYPORT GROUP (UK) PLC
WC1R4GB London, Lion House Red Lion Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 22. 10. 2007 do 28. 2. 2012
Central European Handling, a.s., IČO: 27454886
Praha 5, Högerova 815/6, PSČ 150 00
od 1. 4. 2007 do 22. 10. 2007
České aerolinie a.s., IČO: 45795908
Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

1. 8. 2020 | | Jiří Hovorka

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Možná už to máte dávno za sebou. Ale jestli jste si daně za loňský rok zatím nespočítali a doufáte, že je čas až do poloviny srpna, zbystřete. Přinejmenším přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte podat do 3. srpna.

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

30. 7. 2020 | | Petr Kučera

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo zareagovat na další posun termínu pro daňové přiznání. Přehled zdravotním pojišťovnám je proto nutné podat o 14 dnů dřív, než končí lhůta pro samotné přiznání.

Daně potichu rostou. Schillerová nechce rozmrazit základní slevu

28. 7. 2020 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Daně potichu rostou. Schillerová nechce rozmrazit základní slevu

Průměrná mzda stoupla od roku 2008 o polovinu, daňová sleva na poplatníka přesto zůstává pořád stejná. Opozice tlačí na zvýšení, vláda ho odmítá. Podporu nenašlo ani rozšíření daňových úlev za poskytnuté dary.

Nový semafor pro okresy ukáže, kde čekat omezení kvůli viru

27. 7. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor pro okresy ukáže, kde čekat omezení kvůli viru

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor) pro tuzemské okresy.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 695,20 Kč
ČSOB 2 695,20 Kč
Komerční banka 2 700,69 Kč
Expobank CZ 2 708,90 Kč
Česká spořitelna 2 718,00 Kč
Raiffeisenbank 2 752,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

-1
+
-
2.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-4
+
-
3.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-20
+
-
4.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-20
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-29
+
-

Články na Heroine.cz

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i...

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i k sobě samé

Zážitek ze dne na den zastaveného světa a uzavřených hranic nejspíš poznamenal úplně každého....více

Prague Pride bude i letos. Průvod nahradí plavba na Vltavě a pomůže taky online vysílání

Prague Pride bude i letos. Průvod nahradí plavba na Vltavě a pomůže taky online vysílání

V pondělí 3. 8. odstartuje jubilejní desátý ročník festivalu Prague Pride s mottem „Pride...více

Konec mlčení. Nové dokumenty o sexuálním násilí otevírají prostor pro příběhy obětí

Konec mlčení. Nové dokumenty o sexuálním násilí otevírají prostor pro příběhy obětí

Hnutí #MeToo otřáslo normativním očekáváním, že pokud někdo vystoupí s obviněním ze sexuálního...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services