ZARENA a.s., IČO: 27927628 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZARENA a.s. Údaje byly staženy 17. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 27927628. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27927628 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 7. 2007
Datum zániku10. 5. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 16. 7. 2007 do 10. 5. 2011

ZARENA a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 16. 7. 2007 do 10. 5. 2011
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
IČO
od 16. 7. 2007 do 10. 5. 2011

27927628

Právní forma
od 16. 7. 2007 do 10. 5. 2011
Akciová společnost
Spisová značka12131 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 7. 2009 do 10. 5. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 10. 2007 do 13. 7. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 11. 10. 2007 do 13. 7. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 11. 10. 2007 do 13. 7. 2009
- reklamní činnost a marketing
Předmět činnosti
od 16. 7. 2007 do 10. 5. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 10. 5. 2011 do 10. 5. 2011
- Společnost ZARENA a.s., IČ: 27927628, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00, se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku. Společnost ZARENA a.s., IČ: 27927628, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00, zanikla vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností CROWSNEST a.s., IČ: 27581560, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9/392, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstř íku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10958. Obchodní jmění zanikající společnosti přešlo na nástupnickou společnost.
od 5. 10. 2007 do 11. 10. 2007
- Dne 18.9.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti ZARENA a.s. formou notářského zápisu č.j. NZ 366/2007 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ZARENA a.s., IČ: 279 27 628, sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00 o částku 100.000,- Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (tj. slovy: dva mliony korun českých) na novou sumární výši základního kapitálu 2.100.000,- Kč, a to upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští u pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční stabilizace společnosti posílením vlastních zdrojů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 (tj. jedno sta) kusů kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých). Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstanou nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Jediný akcionář společnosti může využít svého přednostního práva na upsání akcií v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti na adrese Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00, a to ve lh ůtě do 60-ti (tj. slovy: šedesát) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je povinno oznámit jedinému akcionáři počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslanýžm na adresu jeho sídla. Představenstvo zveřejní a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámí informaci o předno stním právu na upsání akcií. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 100 (tj. slovy: sto) kusů kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) jedné akcie, které budou vydány v listinné p odobě a nebudou kótovány s tím, že emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Jediný akcionář může uzavřít Smlouvu o upsání akcií, jejíž návrh je představenstvo společnosti povinno doručit jedinému akcionáři do 7 (tj. slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcináře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v rozsahu svého přednostního práva, v sídle obchodní společnosti ZARENA a.s., na adrese Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00, v pracovní dny, v době od 09:00 hodin do 15:00 hodin, ve lhůtě do 30-ti (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud připadne poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě ná sledující pracovní den. Představenstvo společnosti je povinno oznámit jedinému akcionáři doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie vša k lze upsat i tehdy, pokud Smlouva o upsání akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, a pokud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Upisovatel (jediný akcionář) je povinen splatit 100% (tj. slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií společnosti ve lhůtě 14-ti (tj. slovy: čtrnácti) dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude up isovatelem (jediným akcionářem) splacen na zvláštní účet společnsoti číslo 35-3074xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno v sídle společnosti, s tím, že akcie bez využití přednostního práva lze upsat ve lhůtě 60-ti (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy uplyne lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva. Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty oznámen v Hospodářských novinách. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Celý emisní kurs upsaných akcií, tj. 100.000,- Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun če ských) je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 3 (tj. slovy: tří) dnů ode dne upsání, na účet společnosti číslo 35-3074xxxx, vedený u Komerční banky, a.s.
Kapitál
od 11. 10. 2007 do 10. 5. 2011
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 7. 2007 do 11. 10. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2007 do 10. 5. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 100.
od 16. 7. 2007 do 11. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
Statutární orgán
od 14. 12. 2009 do 10. 5. 2011
Mgr. Karel Naiman, PhD. - předseda představenstva
Stěžery, Stěžírky 89, PSČ 503 12
den vzniku členství: 10. 11. 2009
den vzniku funkce: 10. 11. 2009
od 14. 12. 2009 do 10. 5. 2011
Mgr. Jana Jež - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Rižská 1492/2, PSČ 102 00
den vzniku členství: 10. 6. 2009
od 27. 11. 2009 do 14. 12. 2009
Jana Jež - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Rižská 1492/2, PSČ 102 00
den vzniku členství: 10. 6. 2009
od 13. 7. 2009 do 27. 11. 2009
Jana Szukalská - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Rižská 1492/2, PSČ 102 00
den vzniku členství: 10. 6. 2009
od 13. 7. 2009 do 14. 12. 2009
Ing. Antonín Vilímec - předseda představenstva
Praha 4, Krčská 982/48, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 6. 2009 - 10. 11. 2009
den vzniku funkce: 10. 6. 2009 - 10. 11. 2009
od 13. 7. 2009 do 10. 5. 2011
Ing. Jan Koloušek - člen představenstva
Praha 7, Jateční 1196/21, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 6. 2009
od 5. 10. 2007 do 5. 10. 2007
JUDr. Drahomír Šachta - člen představenstva
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 18. 9. 2007
od 5. 10. 2007 do 5. 10. 2007
Mgr. Ing. David Michal - člen představenstva
Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29
den vzniku členství: 18. 9. 2007
od 5. 10. 2007 do 13. 7. 2009
JUDr. Drahomír Šachta - předseda představenstva
Praha 5, Radlická 663/2, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 9. 2007 - 10. 6. 2009
den vzniku funkce: 18. 9. 2007 - 10. 6. 2009
od 5. 10. 2007 do 13. 7. 2009
Mgr. Karolína Babáková - člen představenstva
Plzeň, Nýřanská 1293, PSČ 252 29
den vzniku členství: 18. 9. 2007 - 10. 6. 2009
od 5. 10. 2007 do 13. 7. 2009
Mgr. Bc. David Michal - člen představenstva
Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29
den vzniku členství: 18. 9. 2007 - 10. 6. 2009
od 16. 7. 2007 do 5. 10. 2007
JUDr. Peter Kmeť - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 2538/17c, PSČ 193 00
den vzniku členství: 16. 7. 2007 - 14. 9. 2007
den vzniku funkce: 16. 7. 2007 - 14. 9. 2007
od 5. 10. 2007 do 10. 5. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně každý člen představenstva.
od 16. 7. 2007 do 5. 10. 2007
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně člen představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 7. 2009 do 10. 5. 2011
Ing. Vladimír Fiala - předseda dozorčí rady
Praha 6, Španielova 1256, PSČ 163 00
den vzniku členství: 10. 6. 2009
den vzniku funkce: 10. 6. 2009
od 13. 7. 2009 do 10. 5. 2011
Mgr. Vlastimil Janeček - člen dozorčí rady
Praha 3, Jeseniova 2851/32, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 6. 2009
od 13. 7. 2009 do 10. 5. 2011
Petr Klička - člen dozorčí rady
Praha 4, U svépomoci 1332/3, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 6. 2009
od 18. 4. 2008 do 13. 7. 2009
Jana Šádková - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, Pickova 1488/8, PSČ 156 00
den vzniku členství: 2. 4. 2008 - 10. 6. 2009
od 5. 10. 2007 do 18. 4. 2008
JUDr. Miroslav Konarovský - člen dozorčí rady
Praha 2, Wenzigova 1004, PSČ 120 00
den vzniku členství: 18. 9. 2007 - 2. 4. 2008
od 5. 10. 2007 do 13. 7. 2009
Mgr. Marek Stubley - předseda dozorčí rady
Přerov - Újezdec, Hlavní 236/15, PSČ 750 02
den vzniku členství: 18. 9. 2007 - 10. 6. 2009
den vzniku funkce: 18. 9. 2007 - 10. 6. 2009
od 5. 10. 2007 do 13. 7. 2009
Michala Juharová - člen dozorčí rady
Hostivice, Žižkova 133, PSČ 253 01
den vzniku členství: 18. 9. 2007 - 10. 6. 2009
od 16. 7. 2007 do 5. 10. 2007
Mgr. Bc. David Michal - předseda dozorčí rady
Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29
den vzniku členství: 16. 7. 2007 - 18. 9. 2007
den vzniku funkce: 16. 7. 2007 - 18. 9. 2007
od 16. 7. 2007 do 5. 10. 2007
Mgr. Karolína Hejsková - člen dozorčí rady
Plzeň, Nýřanská 1293/36, PSČ 323 00
den vzniku členství: 16. 7. 2007 - 18. 9. 2007
den vzniku funkce: 16. 7. 2007 - 18. 9. 2007
od 16. 7. 2007 do 5. 10. 2007
Mgr. Marek Stubley - člen dozorčí rady
Přerov VI. - Újezdec, Hlavní 236/15, PSČ 750 02
den vzniku členství: 16. 7. 2007 - 18. 9. 2007
den vzniku funkce: 16. 7. 2007 - 18. 9. 2007
Akcionáři
od 5. 10. 2007 do 5. 12. 2007
LEGATE s.r.o., IČO: 27104885
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
od 16. 7. 2007 do 5. 10. 2007
AKMES s.r.o., IČO: 25689223
Praha 1, Opletalova 1418/23, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+17

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

0

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

0

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-1

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-17

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services