Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Primaria a.s.
IČO: 28105630

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 6. 2009
Obchodní firma
od 23. 4. 2010

Primaria a.s.

od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010

KOTIDO a. s.

Sídlo
od 23. 4. 2010 do 26. 3. 2014
Praha, Vozová 1558/6, PSČ 120 00
od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010
České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07
IČO
od 3. 6. 2009

28105630

DIČ

CZ28105630

Identifikátor datové schránky:z2detxt
Právní forma
od 3. 6. 2009
Akciová společnost
Spisová značka16219 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 6. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
od 3. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 21. 11. 2011 do 9. 1. 2012
- Valná hromada obchodní společnosti Primaria a.s. přijala dne 16.11.2011 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Primaria a.s.: Základní kapitál obchodní společnosti Primaria a.s. se zvyšuje o částku 99,000.000,- Kč, slovy devadesátdevět miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, na částku 101,000.000,- Kč, slovy jednostoj edna miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Primaria a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Při tomto zvýšení základního kapitálu bude celkem upisováno 4.950 (slovy: čtyřitisícedevětsetpadesát) nových kmenových akcií obchodní společnosti Primaria a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, slovy dv acet tisíc korun českých. Jelikož se zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem a stávající akcionáři nemají přednostní právo na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to panu Renato Fabbianovi, narozenému 23.9.1950, bytem Italská republika, Resana (TV), Via Fosseta 14, PSČ 31023, kterému tedy budou nabídnuty k upsání všechny nové akcie, a to 4.950 (slovy: čtyřitisícedevětsetpadesát) nových kmenových akcií ob chodní společnosti Primaria a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií, tedy za emisní kurs 20.000,- Kč, slovy dva cet tisíc korun českých, za každou jednu tuto novou akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové. Všechny tyto nové akcie budou tedy určitému zájemci, a to panu Renato Fabbianovi, nabídnuty za celkový emisní kurs 99,000.000,- Kč, slovy devadesátdevět miliónů korun českých. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem panem Renato Fabbianem a obchodní společností Primaria a.s. je sídlo obchodní společnosti Primaria a.s., a to Praha 2, Vinohrady, Vozová 1558/6, PSČ 120 00. Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem panem Renato Fabbianem, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností Primaria a.s. činí šest měsíců. Společnost Primaria a.s. doručí určitému zájemci, a to panu Renato Fabbianovi, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doruče ní tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhod nutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní kurs každé jedné nové kmenové akcie obchodní společnosti Primaria a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, činí 20.000,- Kč, tedy celkový e misní kurs těchto 4.950 nových akcií je 99,000.000,- Kč. - Určitý zájemce, a to pan Renato Fabbian, je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 99,000.000,- Kč, slovy devadesátdevět miliónů korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent) nepeněžitým vkladem, který může spo lečnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání (činnosti), a to nepeněžitým vkladem, který tvoří: 1) obchodní podíl o velikosti 50 % (slovy padesát procent) na obchodní společnosti PEXEN, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Jirchářích 195/2, PSČ 110 00, identifikační číslo 28222334, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu této společnosti 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, a tato společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 133464, a - 2) obchodní podíl o velikosti 100 % (slovy jednosto procent) na obchodní společnosti Luce International, s.r.o., se sídlem Praha 1, Skořepka 354/3, PSČ 110 00, identifikační číslo 27136094, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu této společnosti 20 0.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, a tato společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 98984. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky, a to tak, že: 1) obchodní podíl o velikosti 50 % (slovy padesát procent) na obchodní společnosti PEXEN, s.r.o. byl oceněn znaleckým posudkem číslo 243-21/2011, ze dne 27.8.2011, vypracovaným soudním znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování cenných papírů, pa nem Ing. Mgr. Petrem Tůmou, Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 182 00, který byl pro tento úkon jmenován pravomocným usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 5413/2011-13, ze dne 27.7.2011, a podle tohoto znaleckého posudku byl tento obcho dní podíl oceněn na částku 17,722.000,- Kč, slovy sedmnáct miliónů sedmsetdvacetdva tisíc korun českých, a 2) obchodní podíl o velikosti 100 % (slovy jednosto procent) na obchodní společnosti Luce International, s.r.o. byl oceněn znaleckým posudkem číslo 242-20/2011, ze dne 27.8.2011, vypracovaným soudním znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování cen ných papírů, panem Ing. Mgr. Petrem Tůmou, Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 182 00, který byl pro tento úkon jmenován pravomocným usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 5413/2011-13, ze dne 27.7.2011, a podle tohoto znaleckého posudku byl tento obchodní podíl oceněn na částku 82,182.000,- Kč, slovy osmdesátdva miliónů jednostoosmdesátdva tisíc korun českých, tedy celkem byl nepeněžitý vklad oceněn na částku 99,904.000,- Kč, slovy devadesátdevět miliónů devětsetčtyři tisíc korun českých. Valná hromada schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem i výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou těmito znaleckými posudky. Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dva měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem panem Renato Fabbianem a obchodní společností Primaria a.s.. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti Primaria a.s., a to Praha 2, Vinohrady, Vozová 1558/6, PSČ 120 00. Určitému zájemci panu Renato Fabbianovi bude za tento nepeněžitý vklad vydáno všech 4.950 (slovy: čtyřitisícedevětsetpadesát) nových kmenových akcií obchodní společnosti Primaria a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akc ie 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 99,000.000,- Kč, slovy devadesátdevět miliónů korun českých. Valná hromada určuje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které se vydávají určitému zájemci - panu Renato Fabbian jako protiplnění, tedy částka 904.000,- Kč, slovy devětsetčtyři tisíc korun českých, bude použita na tv orbu rezervního fondu.
Kapitál
od 9. 1. 2012
Základní kapitál 101 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 6. 2009 do 9. 1. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 31. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 050.
od 9. 1. 2012 do 31. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5 050.
od 16. 11. 2011 do 9. 1. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 23. 4. 2010 do 16. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 9. 2014
PIERLUIGI CARDOSELLI - předseda představenstva
Praha - Smíchov, U Pernikářky, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 4. 2010
den vzniku funkce: 8. 4. 2010
od 17. 7. 2014 do 31. 10. 2014
PETRA-EVELÍNA STAVINOHOVÁ - člen představenstva
Příbram - Příbram VII, Bratří Čapků, PSČ 261 01
den vzniku členství: 8. 4. 2010 - 23. 10. 2014
od 16. 9. 2013 do 17. 7. 2014
PETRA-EVELÍNA ŠLAPÁKOVÁ - člen představenstva
Příbram - Příbram VII, Bratří Čapků, PSČ 261 01
den vzniku členství: 8. 4. 2010
od 23. 4. 2010 do 16. 9. 2013
Petra-Evelína Šlapáková - člen představenstva
Příbram - Příbram III, Průběžná, PSČ 261 01
den vzniku členství: 8. 4. 2010
od 23. 4. 2010 do 1. 9. 2014
Pierluigi Cardoselli - předseda představenstva
Praha - Malá Strana, Lázeňská
den vzniku členství: 8. 4. 2010
den vzniku funkce: 8. 4. 2010
od 23. 4. 2010 do 31. 10. 2014
Jan Moštěk - člen představenstva
Nový Jičín, B. Martinů, PSČ 741 01
den vzniku členství: 8. 4. 2010 - 23. 10. 2014
od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010
Ing. Martin Janoušek - člen představenstva
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 8. 4. 2010
den vzniku funkce: 3. 6. 2009
od 23. 4. 2010
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.
od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 16. 9. 2013 do 31. 10. 2014
IVANA STAVINOHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Anežky Malé, PSČ 149 00
den vzniku členství: 8. 4. 2010 - 23. 10. 2014
od 12. 6. 2013
TOMÁŠ STAVINOHA - předseda dozorčí rady
Praha - Háje, Stříbrského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 8. 4. 2010
den vzniku funkce: 14. 4. 2010
od 23. 4. 2010 do 12. 6. 2013
Tomáš Stavinoha - předseda dozorčí rady
Olomouc, Horní Náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2010
den vzniku funkce: 14. 4. 2010
od 23. 4. 2010 do 16. 9. 2013
Ivana Stavinohová - člen dozorčí rady
Praha - Háje, Anežky Malé, PSČ 149 00
den vzniku členství: 8. 4. 2010
od 23. 4. 2010 do 31. 10. 2014
Lea Švejdová - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, U Libeňského Pivovaru, PSČ 180 00
den vzniku členství: 8. 4. 2010 - 23. 10. 2014
od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010
Martina Kubíková - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Jizerská 1076/2, PSČ 370 11
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 8. 4. 2010
den vzniku funkce: 3. 6. 2009 - 8. 4. 2010
od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010
Petra Janoušková - člen dozorčí rady
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 8. 4. 2010
den vzniku funkce: 3. 6. 2009
od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010
Martina Brůžková - člen dozorčí rady
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 8. 4. 2010
den vzniku funkce: 3. 6. 2009
Akcionáři
od 3. 6. 2009 do 23. 4. 2010
CEVE s.r.o., IČO: 25164988
Praha - Holešovice, Letohradská 711/10, PSČ 170 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 5 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 767,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+30
+
-
2.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

-1
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-252
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-307
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-639
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services