Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

JINORIS, a.s.
IČO: 28189043 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 11. 2007
Datum zániku31. 8. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 11. 2007 do 31. 8. 2015

JINORIS, a.s.

Sídlo
od 3. 6. 2009 do 31. 8. 2015
Praha 2, Záhřebská 37/247, PSČ 120 00
od 22. 4. 2009 do 3. 6. 2009
Praha 2, Záhřebská 34/247, PSČ 120 00
od 26. 11. 2007 do 22. 4. 2009
Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25
IČO
od 26. 11. 2007 do 31. 8. 2015

28189043

Právní forma
od 26. 11. 2007 do 31. 8. 2015
Akciová společnost
Spisová značka12677 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 6. 2009 do 31. 8. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 11. 2007 do 3. 6. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 11. 2007 do 3. 6. 2009
- realitní činnost
od 26. 11. 2007 do 3. 6. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 11. 2007 do 3. 6. 2009
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 20. 12. 2007 do 22. 4. 2009
- Skutečnost, že KARLŠTEJNSKÁ, s.r.o.je jediným akcionářem, účastník dokládá předložením 200 kusů kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za jeden kus, datum emise 12.12.2007, č. 001-200.---------------------------- ------------------------- Jediný akcionář prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. --------------- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,- Kč o částku 2.700.000,- Kč na částku 4.700.000,- Kč, a to nepeněžitými vklady, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zvýšení její konkurenceschopnosti a finan ční stability.------------- Jediný akcionář prohlašuje, že bere na vědomí písemnou zprávu člena představenstva, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu.---------------------------------------------------------- ------------ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky k upisování vydáním 270 nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jej ich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu nad tuto částku je nepřípustné. Nově vydané strana druhá akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. --------------------------------------------------------------------------------- Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností splacení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady.----------------------------------------------------------------- ----------------------- Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.-------------------------- Jediný akcionář prohlašuje, že v důležitém zájmu společnosti nevyužívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upsat část akcií na zvý šení základního kapitálu nepeněžitým vkladem bude nabídnuto předem určenému zájemci Kláře Koníčkové, r.č. xxxx, bytem Jinočany, Lidická 228. ------------------------------------------------------- Jediný akcionář prohlašuje, že bere na vědomí písemnou zprávu člena představenstva, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva a odůvodnění navrženého emisního kursu.------------------------------------------------------------------------- ------------------ Jediný akcionář rozhoduje, že upíše emisní kurs 186 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva u upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem počátku běhu této lhůty, sdělí společnost jedinému akcionáři na adresu jeho sídla písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Upisování akcií je vázáno na roz vazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.------------------------------------ Jediný akcionář rozhoduje o tom, že vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurs 84 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus upsal předem určený zájemce Klára Koníčková, r.č. xxxx, bytem Jinočany, Lidická 228, ve smlouvě o upsání a kcií, kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva u upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák. Počátek běhu lhůt y k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem počátku běhu této lhůty, sdělí společnost jedinému akcionáři na adresu jeho sídla písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hr omady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.------------------------------------------------------------------------------- strana třetí Jediný akcionář rozhoduje, že emisní kurs jím upsaných akcií bude splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nepeněžitým vkladem, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k p ředmětu podnikání, a to jednou ideální polovinou pozemku zapsaného v listu vlastnictví č. 472 pro katastrální území Jinočany jako orná půda č. parc. 475/5 a jednou ideální polovinou pozemku zapsaného v listu vlastnictví č. 477 pro katastrální území Jinoča ny jako orná půda č. parc. 475/15. Předmětný nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Ing. arch. Ladislavem Olivou, Praha 4, 7. května 214/53, posudkem z 18.12.2007, č. 3722-298/2007 ve výši 1.860.000,- Kč a dále rozhoduje, že na vklad jediného akcionáře se započítává tato částka v plné výši. ------------------------------------------------- Jediný akcionář rozhoduje, že emisní kurs akcií upsaných Klárou Koníčkovou bude splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nepeněžitým vkladem, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, a který může společnost hospodářsky využí t ve vztahu k předmětu podnikání, a to pozemkem zapsaným v listu vlastnictví č. 376 pro katastrální území Jinočany jako orná půda č. parc. 475/4. Předmětný nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Ing. ar ch. Ladislavem Olivou, Praha 4, 7. května 214/53, posudkem z 18.12.2007, č. 3721-297/2007 ve výši 840.888,- Kč a dále rozhoduje, že na vklad tohoto předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 840.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vk ladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 888,- Kč je společnost povinna vyplatit upisovateli do tří dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ------------------------------------- Znalec byl pro zpracování těchto posudků jmenován usnesením Městského soudu v Praze z 18.12.2007 pod čj. 2 Nc 6435/2007-10.-------------------------------------------------------------- Oba nepeněžité vklady budou splaceny předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti společnosti.---------------------------------------------------------
Kapitál
od 21. 12. 2007 do 31. 8. 2015
Základní kapitál 4 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2007 do 21. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2007 do 20. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 22. 4. 2009 do 31. 8. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 47.
od 21. 12. 2007 do 22. 4. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 470.
od 26. 11. 2007 do 21. 12. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 8. 2008 do 31. 8. 2015
Ambrose Fergus Kelly - člen představenstva
Dublin Dublin 8 The Priory, John Street West, Irsko
den vzniku členství: 14. 7. 2008
od 26. 11. 2007 do 1. 8. 2008
Klára Koníčková - člen představenstva
Jinočany, Lidická 228, PSČ 252 25
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 14. 7. 2008
od 26. 11. 2007 do 31. 8. 2015
Má-li představenstvo tři členy, jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Má-li představenstvo pouze jediného člena, jedná tento jménem společnosti ve všech věcech samostatně.
Dozorčí rada
od 12. 6. 2010 do 31. 8. 2015
Hana Kelly - předseda dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Varšavská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 14. 7. 2008
od 3. 6. 2009 do 12. 6. 2010
Hana Hornochová - předseda dozorčí rady
Praha 2, Vězeňská 913/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 14. 7. 2008
od 3. 6. 2009 do 31. 8. 2015
Zuzana Hornochová - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Pod Kaštany 2288/15, PSČ 616 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008
od 3. 6. 2009 do 31. 8. 2015
Karel Stierwald - člen dozorčí rady
Praha 4, Pod Vyšehradem 111/24, PSČ 147 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008
od 26. 11. 2007 do 3. 6. 2009
Ing. František Koníček - člen dozorčí rady
Jinočany, Lidická 228, PSČ 252 25
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 14. 7. 2008
od 26. 11. 2007 do 3. 6. 2009
Ing. Alena Koníčková - člen dozorčí rady
Jinočany, Lidická 228, PSČ 252 25
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 14. 7. 2008
od 26. 11. 2007 do 3. 6. 2009
Simona Koníčková - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Běžecká 2407/2, PSČ 169 00
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 14. 7. 2008
Akcionáři
od 22. 4. 2009 do 31. 8. 2015
INDUCEMENT, s.r.o., IČO: 28196031
Praha 3, Vinohradská 1698/194, PSČ 130 00
od 26. 11. 2007 do 22. 4. 2009
KARLŠTEJNSKÁ, s.r.o., IČO: 25672924
Jinočany, Karlštejsnká 9, PSČ 252 25
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

17. 9. 2020 | | Vojtěch Dobeš

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

Pro mnoho lidí je Volkswagen Transporter synonymem dodávky. Nedávno na trh dorazil facelift jeho šesté generace, označovaný jako T6.1. Vyzkoušeli jsem ho v bohatě vybavené variantě Multivan. Jaká je dodávka v roli osobního auta?

Do klubu jenom na sezení. Pravidla pro vnitřní akce zpřísní

16. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Do klubu jenom na sezení. Pravidla pro vnitřní akce zpřísní

Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí. Reaguje tak na rostoucí počet nákazy Covid-19.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 753,82 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 799,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+55
+
-
2.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+19
+
-
3.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-41
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-62
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-272
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services