Phoenix Energy a.s., IČO: 28223250 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Phoenix Energy a.s. Údaje byly staženy 18. 9. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 28223250. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28223250 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 1. 2008
Datum zániku15. 9. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 19. 12. 2012 do 15. 9. 2014

Phoenix Energy a.s.

od 10. 1. 2008 do 19. 12. 2012

Photon Energy a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 25. 9. 2009 do 30. 7. 2012
Praha 2, Uruguayská 380/17, PSČ 120 00
od 10. 1. 2008 do 25. 9. 2009
Praha 2, Na Bojišti 8/1989, PSČ 120 00
IČO
od 10. 1. 2008 do 15. 9. 2014

28223250

DIČ

CZ28223250

Právní forma
od 10. 1. 2008 do 15. 9. 2014
Akciová společnost
Spisová značka13779 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 8. 2010 do 15. 9. 2014
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 4. 8. 2010 do 15. 9. 2014
- projektová činnost ve výstavbě
od 25. 9. 2009 do 15. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 22. 5. 2008 do 25. 9. 2009
- velkoobchod
od 22. 5. 2008 do 25. 9. 2009
- činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 22. 5. 2008 do 25. 9. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 22. 5. 2008 do 25. 9. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 1. 2008 do 15. 9. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 13. 5. 2014 do 15. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 13. 5. 2014 do 15. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 13. 5. 2014 do 15. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 7. 1. 2014 do 15. 9. 2014
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Phoenix Energy a.s., se sídlem Praha 2, U Zvonařky 448/16, IČO: 28223250, rozhoduje takto: Společnost Stanmore S.á r.l., společnost s ručením omezeným (Société responsabilité limitée) založená dle práva Velkovévodství lucemburského, se sídlem 11 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, zapsána v lucemburském obchodním re jstříku pod identifikačním číslem: B 179551 (dále jen „Hlavní akcionář“), která osvědčila písemným prohlášením společnosti Dom Maklerski BZ WBK S.A. vykonávající úschovu akcií podle zvláštního právního předpisu, tzv. certifikátem, skutečnosti, že: má ve vlastnictví 22.224.206 ks (slovy: dvacet dva milióny dvě stě dvacet čtyři tisíce dvě stě šest kusů) imobilizovaných kmenových akcií na majitele, vydaných společností Phoenix Energy a.s., IČO 28223250, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, U Zvonařky 448/16 , PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B13779 (dále jen „Společnost“) o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč), tedy celkově vlastnictví akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovi tá hodnota činí 96,63 % základního kapitálu Společnosti, a s nimiž je spojen 96,63 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a je Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vyd aným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni pře chodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.-- Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 0,25 Kč (slovy: dvacet pět setin Kč) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slov: jedna desetina Kč). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. P42310/13,vypracovaným společností EQUITA Consulting s.r.o., IČO 25761421, Truhlářská 3/1108, 110 00 Praha 1 - Nové Město, podle kterého znalec považuje čás tku 0,25 Kč (slovy: dvacet pět setin Kč)za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Dosavadním vlastníkům akcií Společnosti, které jsou imobilizovány, vzniká právo na zaplacení protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů vedené Národním depozitářem cenných papírů v Polské republice („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych“) a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti z menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře.---- Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti pověřil Hlavní akcionář společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, zapsanou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5249.
od 22. 5. 2008 do 10. 9. 2008
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 50 000 Kč s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 600 000 Kč. Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2 000 000 Kč na částku nejméně 2 050 000 Kč, přičemž o konečné vý ši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 2 600 000 Kč. Upsáním akcií o celkové jmenovité hodnotě 600 000 Kč končí upisování akcií. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 500 000 kusů a nejvýše 6 000 000 kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 0,10 Kč. Všechny nově upisované akcie budou kmen ovými akciemi na majitele v listinné podobě. Akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírá ny pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na spole čnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kursem v minimální výši 100 000 Kč. Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení ve smys lu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 99 osobám. Místem pro upisování je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům. Představenstvo společnosti se pověřuje určením emisního kursu s tím, že výška emisního kursu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti zís kat dostatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možností růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kursu bude činit 0,10 Kč za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurs bude splacen v penězích. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií, na účet č. 5020xxxx vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., a to ve lhůtě stanovené pro upsání akcií.
Kapitál
od 10. 9. 2008 do 15. 9. 2014
Základní kapitál 2 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 1. 2008 do 10. 9. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2014 do 15. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 23 000 000.
od 10. 9. 2008 do 13. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 23 000 000.
od 22. 5. 2008 do 10. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 000 000.
od 10. 1. 2008 do 22. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 000 000.
Statutární orgán
od 13. 5. 2014 do 15. 9. 2014
STANMORE S.á r.l. - Člen představenstva
Lucemburk, 11, boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství
den vzniku členství: 24. 3. 2014
den vzniku funkce: 24. 3. 2014
od 14. 2. 2013 do 13. 5. 2014
EDUARD KIRCHNER
Praha - Nové Město, Mezibranská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 12. 2012 - 24. 3. 2014
od 31. 10. 2012 do 13. 5. 2014
Pavel Kolrus - předseda představenstva
Plzeň - Jižní Předměstí, Arbesova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 8. 10. 2012 - 24. 3. 2014
den vzniku funkce: 24. 10. 2012 - 24. 3. 2014
od 31. 10. 2012 do 13. 5. 2014
Vlastimil Matula - místopředseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Táborská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 10. 2012 - 24. 3. 2014
den vzniku funkce: 24. 10. 2012 - 24. 3. 2014
od 12. 3. 2012 do 31. 10. 2012
Petra Bednářová - člen představenstva
Praha 4, Na Květnici, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 3. 2012 - 8. 10. 2012
od 4. 8. 2010 do 12. 3. 2012
Tomáš Vaník - člen představenstva
Starý Plzenec, Karolíny Světlé, PSČ 332 02
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 21. 12. 2011
od 25. 9. 2009 do 31. 10. 2012
Georg Hotar - místopředseda představenstva
Prostějov, Pod Kosířem 3001/12, PSČ 796 01
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 8. 10. 2012
den vzniku funkce: 10. 1. 2008 - 8. 10. 2012
od 17. 7. 2008 do 4. 8. 2010
Marco Sipione - člen představenstva
Praha 1, Konviktská 30, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008 - 30. 6. 2010
od 10. 1. 2008 do 17. 7. 2008
Ing. Marcela Klikarová - člen představenstva
Praha 3, Ambrožova 11, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 19. 5. 2008
od 10. 1. 2008 do 25. 9. 2009
Georg Hotar - místopředseda představenstva
Prostějov, Pod Košířem 3001/2, PSČ 796 01
den vzniku členství: 10. 1. 2008
den vzniku funkce: 10. 1. 2008
od 10. 1. 2008 do 31. 10. 2012
Michal Gärtner - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Srázná 161/6, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 8. 10. 2012
den vzniku funkce: 10. 1. 2008 - 8. 10. 2012
od 13. 5. 2014 do 15. 9. 2014
Vůči třetím osobám a před soudy a jinými orgány jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
od 10. 1. 2008 do 13. 5. 2014
Vůči třetím osobám a před soudy a jinými orgány jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 22. 5. 2013 do 13. 5. 2014
DANIEL GORIS - předseda
Zoetermeer, Vestdijkhove 44, PSČ 272 6, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 10. 2012 - 24. 3. 2014
den vzniku funkce: 20. 2. 2013
od 22. 5. 2013 do 15. 9. 2014
DENNIS DE RIJK
Zoetermeer, Vreebos, PSČ 272 6, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 10. 2012
od 14. 2. 2013 do 22. 5. 2013
DANIEL GORIS
Zoetermeer, Vestdijkhove 44, PSČ 272 6, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 10. 2012 - 24. 3. 2014
od 14. 2. 2013 do 13. 5. 2014
MIRKO D'ALBERTO
Praha - Žižkov, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 12. 2012 - 24. 3. 2014
od 13. 9. 2012 do 14. 2. 2013
Peter Novotný - předseda dozorčí rady
Praha 7, Kamenická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 3. 2012 - 8. 10. 2012
den vzniku funkce: 19. 7. 2012 - 8. 10. 2012
od 12. 3. 2012 do 13. 9. 2012
Jiří Mazánek - předseda dozorčí rady
Praha 4, Na Krčské stráni, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 7. 2011 - 19. 7. 2012
den vzniku funkce: 1. 3. 2012 - 19. 7. 2012
od 8. 9. 2011 do 12. 3. 2012
Petra Bednářová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Na Květnici 25, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 7. 7. 2011 - 4. 3. 2012
od 8. 9. 2011 do 12. 3. 2012
Jiří Mazánek - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Krčské stráni, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 7. 2011
od 4. 8. 2010 do 14. 2. 2013
Magda Gärtnerová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Braník, Srázná, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 8. 10. 2012
od 25. 9. 2009 do 4. 8. 2010
Radek Jalůvka - člen dozorčí rady
Černošice, Topolská 1591, PSČ 252 28
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2010
od 17. 7. 2008 do 8. 9. 2011
Bogusława Cimoszko Skowrońska - předseda dozorčí rady
Zurich, Schreberweg 7, 8044, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 21. 5. 2008 - 27. 1. 2011
od 17. 7. 2008 do 8. 9. 2011
Petra Bednářová - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Květnici 25, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 10. 1. 2008 do 17. 7. 2008
Ing. Jaroslav Bažant - člen dozorčí rady
Praha 2, Šafaříkova 16, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 19. 5. 2008
od 10. 1. 2008 do 17. 7. 2008
Marco Sipione - člen dozorčí rady
Praha 1, Konviktská 30, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 19. 5. 2008
od 10. 1. 2008 do 25. 9. 2009
John Vax - člen dozorčí rady
Praha 2, Salmovská 9, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 12. 5. 2009
Akcionáři
od 13. 5. 2014 do 15. 9. 2014
STANMORE S.á r.l.
Lucemburk, 11 Boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+78

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-13

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-78

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-118

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-149

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-176

+
-

A tohle už jste četli?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Kvůli výraznému zhoršování koronavirové epidemie dnes vláda vyhlásila třicetidenní nouzový stav. Potřebovala ho, aby mohla zavést nová omezující opatření. Restaurace musí od zítřka nově zavřít nejpozději v deset večer a zapomenout letos můžeme na vánoční trhy.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Až 1000 korun denně dostanou podnikatelé, kterým klesly tržby nejméně o 30 procent. Jde o částečnou náhradu za koronavirová omezení. Podmínky jsou podobné jako na jaře, v některých bodech se ale liší.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 004 422 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services