Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Miner Wars a.s.
IČO: 28640608

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 11. 2010
Obchodní firma
od 6. 5. 2019

Miner Wars a.s.

od 14. 6. 2011 do 6. 5. 2019

Keen Software House a.s.

od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011

Next Right Thing a.s.

Sídlo
od 14. 6. 2011 do 31. 10. 2015
Praha, Kubelíkova , PSČ 130 00
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
Ostrava, Sokolská třída , PSČ 702 00
IČO
od 9. 11. 2010

28640608

Identifikátor datové schránky:y3vvumx
Právní forma
od 9. 11. 2010
Akciová společnost
Spisová značka17357 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 7. 2014 do 31. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 26. 7. 2014 do 31. 10. 2015
- Počet členů správní rady: 1
od 6. 9. 2012 do 4. 9. 2013
- Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti Keen Software House a.s., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/4 2, IČ: 28640608, zvyšuje z dosavadní výše 4,563.000,-- Kč, (slovy: čtyři miliony pět set šedesát tři tisíc Kč) o částku 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve vý ši 10,704.850,-- Kč, (slovy: deset milionů sedm set čtyři tisíce osm set padesát Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 122.837 ks (jedno sto dvacet dva tisíce osm set třicet sedm kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 50,-- Kč (slovy: padesát korun českých). Akcie nebudou kótova né (registrované). Při zvýšení základního kapitálu: a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostní m právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Keen Software House a.s., IČ 28640608, Praha 3, Kubelíkova 1224/42, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu od eslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo; d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude ackionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu; e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat 61 (šedesát jeden) kus nových akcií na 1 (jeden) kus dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno; g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií b ude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím před nostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč) nabídnuty určitému zájemci a to: společnosti QUI NTIN Investment S.A., se sídlem 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16 th Floor, Panama, Republica Panama, které bude nabídnuto (která upíše) zbytek nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 50,-- Kč (slovy: padesát korun českých), akcie nebudou kótované (registrované), tak aby byly upsány tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Keen Software House a.s., IČ: 28640608, Praha 3, Kubelíkova 1224/42, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin; b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní mo c rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií; d) emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechyn akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 43-8128xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům ne splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných ackií se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovatelům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zam ítnutí nívrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kaptiálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude upisovatelům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení zákadního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Upisovatelé upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společnosti. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek před em určeného zájemce proti společnosti a to: - pohledávky ve výši 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč) dle smlouvy o půjčce ze dne 6.5.2011 mezi obchodní společností Keen Software House a.s., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 28640608 a ob chodní společností QUINTIN Investment S.A., se sídlem 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16 th Floor, Panama, Republica Panama. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a může být splacen výhradne započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moci rozhodnutí o zamítnutí nvárhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanové lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií souhlasíme s tímto započtením.
od 22. 11. 2011 do 28. 7. 2012
- Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti Keen Software House a.s., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/4 2, IČ: 28640608, zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč) o částku 2,563.000,-- Kč, (slovy: dva milióny pět set šedesát tři tisíc kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 4,563.000,-- Kč, (slovy: čtyři milióny pět set šedesát tři tisíc Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá dva tisíce pět set šedesát tři (2.563) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované) . Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: - Tomáši Plojharovi, narozenému 15.7.1975, bytem Písek, Václavské Předměstí, Vratislavova 150, kterému bude nabídnuto (který upíše) všech dva tisíce pět set šedesát tři (2.563) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž ka ždá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované), který tedy upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Keen Software House a.s., IČ 28640608, Praha 3, Kubelíkova 1224/42, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na majitele. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého e misního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce proti společnosti a to pohledávky ve výši 2.563 .000,-- Kč (slovy: dva milióny pět set šedesát tři tisíc Kč) dle smlouvy o půjčce ze dne 6.5.2011 mezi obchodní společností Keen Software House a.s., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 28640608 a obchodní společností QUINTIN Investment S.A., se sí dlem 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16 th Floor, Panama, Republica Panama a dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 26.9.2011 mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností QUINTIN Investment S.A., se sídlem 53rd E Street, Urbani zation Marbella, MMG Tower, 16 th Floor, Panama, Republica Panama. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností.
Kapitál
od 4. 9. 2013
Základní kapitál 10 704 850 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2012 do 4. 9. 2013
Základní kapitál 4 563 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 2010 do 28. 7. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 11. 2010 do 23. 11. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 4. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno 50, počet akcií: 122 837.
od 28. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 563.
od 14. 6. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 26. 2. 2016
MAREK ROSA - statutární ředitel
Bratislava, Košická 17180/49, PSČ 821 02, Slovenská republika
den vzniku funkce: 13. 10. 2014
od 21. 10. 2014 do 26. 2. 2016
MAREK ROSA - statutární ředitel
Bratislava, Komárnická 120/50, PSČ 821 02, Slovenská republika
den vzniku funkce: 13. 10. 2014
od 4. 3. 2014 do 26. 7. 2014
ONDŘEJ PETRŽILKA - člen představenstva
Mokošín, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 25. 2. 2014 - 25. 6. 2014
od 14. 6. 2011 do 4. 3. 2014
Tomáš Plojhar - místopředseda představenstva
Písek - Václavské Předměstí, Vratislavova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 25. 2. 2014
den vzniku funkce: 28. 2. 2011 - 25. 2. 2014
od 14. 6. 2011 do 26. 7. 2014
Marek Rosa - předseda představenstva
Bratislava, Komárnická, PSČ 821 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 2. 2011 - 25. 6. 2014
od 14. 6. 2011 do 26. 7. 2014
Juraj Rosa - člen představenstva
Bratislava, Komárnická, PSČ 821 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 25. 6. 2014
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
Monika Agler - člen představenstva
Nelahozeves - Lešany, K Jánu, PSČ 277 51
den vzniku členství: 9. 11. 2010 - 28. 2. 2011
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
Gabriela Bordovská - předseda představenstva
Vřesina, Hlubočická, PSČ 742 85
den vzniku členství: 9. 11. 2010 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 9. 11. 2010 - 28. 2. 2011
od 26. 7. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 6. 9. 2012 do 26. 7. 2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně ve všech věcech až do částky 1.000.000,-Kč, nad částku 1.000.000,-Kč jednají a podepisují za společnost vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstv a.
od 14. 6. 2011 do 6. 9. 2012
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně ve všech věcech až do částky 500.000,-Kč, nad částku 500.000,-Kč jednají a podepisují za společnost vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
Jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
Správní rada
od 26. 2. 2016
MAREK ROSA - člen správní rady
Bratislava, Košická 17180/49, PSČ 821 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 7. 2014
od 26. 7. 2014 do 26. 2. 2016
MAREK ROSA - člen správní rady
Bratislava, Komárnická 120/50, PSČ 821 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 7. 2014
Dozorčí rada
od 4. 3. 2014 do 26. 7. 2014
PETR MINAŘÍK - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Střížkov, Šluknovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 25. 2. 2014 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 2. 2014 - 25. 6. 2014
od 4. 3. 2014 do 26. 7. 2014
TOMÁŠ RAMPAS - člen dozorčí rady
Stěžery, Lipová, PSČ 503 21
den vzniku členství: 25. 2. 2014 - 25. 6. 2014
od 4. 3. 2014 do 26. 7. 2014
PAVEL CHLAD - člen dozorčí rady
Třinec - Nebory, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 25. 2. 2014 - 25. 6. 2014
od 14. 6. 2011 do 4. 3. 2014
Mgr. Stanislav Šrámek - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Verdunská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 25. 2. 2014
den vzniku funkce: 28. 2. 2011 - 25. 2. 2014
od 14. 6. 2011 do 4. 3. 2014
Eduard Rosa - člen dozorčí rady
Bratislava, Komárnická, PSČ 821 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 25. 2. 2014
od 14. 6. 2011 do 4. 3. 2014
Petr Vojtěchovský, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Zličín, Míšovická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 25. 2. 2014
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
Martin Bordovský - předseda dozorčí rady
Vřesina, Hlubočická, PSČ 742 85
den vzniku členství: 9. 11. 2010 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 9. 11. 2010 - 28. 2. 2011
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
Jiří Satinský - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 9. 11. 2010 - 28. 2. 2011
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
Lucie Satinská - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 9. 11. 2010 - 28. 2. 2011
Akcionáři
od 9. 11. 2010 do 14. 6. 2011
EASY SUPPORT, s.r.o., IČO: 25891880
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 685,70 Kč
ČSOB 2 685,70 Kč
Komerční banka 2 686,77 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+19
+
-
2.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-82
+
-
3.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-82
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-86
+
-
5.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-102
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Neuznaná reklamace mobilního telefonu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Neuznaná reklamace mobilního telefonu

Otázka: Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu k lehce zapeklitému problému. V lednu 2020 jsem si v internetovém obchodě zakoupila chytrý telefon. Fungoval bez problémů do cca 22. 6. 2020, pak se najednou začal...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services