Teplárna Trmice, a.s., IČO: 28707052 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Teplárna Trmice, a.s. Údaje byly staženy 21. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 28707052. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28707052 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 8. 2009
Datum zániku1. 10. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 19. 5. 2010 do 1. 10. 2013

Teplárna Trmice, a.s.

od 26. 8. 2009 do 19. 5. 2010

Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 26. 8. 2009 do 1. 10. 2013
Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04
IČO
od 26. 8. 2009 do 1. 10. 2013

28707052

DIČ

CZ28707052

Právní forma
od 26. 8. 2009 do 1. 10. 2013
Akciová společnost
Spisová značka2056 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 23. 11. 2009 do 1. 10. 2013
- výroba elektřiny
od 23. 11. 2009 do 1. 10. 2013
- výroba tepelné energie
od 23. 11. 2009 do 1. 10. 2013
- rozvod tepelné energie
od 23. 11. 2009 do 1. 10. 2013
- obchod s elektřinou
od 23. 11. 2009 do 1. 10. 2013
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 23. 11. 2009 do 1. 10. 2013
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 23. 11. 2009 do 1. 10. 2013
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 26. 8. 2009 do 1. 10. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2013 do 1. 10. 2013
- Vymazává se z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, identifikační číslo 287 07 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vlož ka 2056. Zanikající společnost Teplárna Trmice, a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, identifikační číslo 452 74 649, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský m soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, na níž, jakožto na nástupnickou společnost, přešlo veškeré jmění zanikající společnosti Teplárna Trmice, a.s., včetně všech práv a povinností z pracovně právních vztahů.
od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2013
- Společnost Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 287 07 052, byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ : 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s., jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti Teplárna Trmice, a.s., a to dle projektu rozdělení.
od 14. 9. 2009 do 2. 11. 2009
- Společnost Dalkia Česká republika, a.s. jako jediný akcionář společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 8.9.2009 zvýšení základního kapitálu společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. a ve formě notářského zápis u přijala následující usnesení: Jediný akcionář, jehož jménem jedná představenstvo společnosti, činí při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti pod obchodní firmou Dalkia Ústí nad Labem, a.s. toto rozhodnutí: V souladu s ust.§ 187 odst.1 písm.b) obchodního zákoníku a ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku přijímá následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady: 1. Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše 2 000 000,- Kč, (slovy: dva miliony korun českých), upsáním nových akcií o částku 3 609 600 000,- Kč, (slovy: tři miliardy šest set devět milionů šest set tisíc korun českých), na částku 3 611 600 000,- Kč, (sl ovy: tři miliardy šest set jedenáct milionů šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 36 240 (slovy: třicet šest tisíc dvě stě čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to: - 36 080 (slovy: třicet šest tisíc osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé akcie, - 160 (slovy: sto šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. 3. Připouští, aby 36 080 (slovy: třicet šest tisíc osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé akcie, a 160 (slovy: sto šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce (akcionáře) - společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 70974, IČ 451 93 410. 4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen částí podniku společnosti Dalkia Česká republika, a.s. označené jako Divize Ústí nad Labem. 5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena na základě znaleckého posudku č. 30/2009, vypracovaného nezávislým znalcem, společností Dědic & partneři a.s., se sídlem Ostrava-Poruba, Opavsk á 1110, PSČ 70800, IČ 253 64 391, který byl za tímto účelem jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.07.2009 pod č.j. 15 Nc 4173/2009-6, částkou ve výši 3 609 639 000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set devět milionů šest set tř icet devět tisíc korun českých), když na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 3 609 600 000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set devět milionů šest set tisíc korun českých). 6. Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti Dalkia Česká republika, a.s. vydáno 36 080 (slovy: třicet šest tisíc osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé akcie a 16 0 (slovy: sto šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předem určeným záje mcem upsány ve výši 39 000,- Kč, tvoří emisní ážio. 7. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, kterým je, mimo jiné, výroba a rozvod tepelné energie. 8. Akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem - společností Dalkia Česká republika, a.s., budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s., mezi předem určeným zájemcem, společností Dalkia Česká republika, a.s. a společností Dalkia Ústí nad Labem, a.s. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnácté ho dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základníh o kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2013
Základní kapitál 3 163 400 440 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2009 do 1. 10. 2012
Základní kapitál 3 611 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 2009 do 2. 11. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 36 100.
od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 160.
od 2. 11. 2009 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 36 100.
od 2. 11. 2009 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 160.
od 26. 8. 2009 do 2. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 22. 6. 2012 do 1. 10. 2013
Ing. Karel Jelínek - Člen představenstva
Třebíč, Kmochova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 19. 5. 2010 do 22. 6. 2012
Ing. Alexej Hrebiček - Člen představenstva
Jílové, Okružní, PSČ 407 01
den vzniku členství: 7. 5. 2010 - 31. 5. 2012
od 19. 5. 2010 do 1. 10. 2013
Ing. Petr Kreissl - Předseda představenstva
Jirkov, Vyhlídka, PSČ 431 13
den vzniku členství: 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 7. 5. 2010
od 19. 5. 2010 do 1. 10. 2013
Ing. Martin Rebhan - Místopředseda představenstva
Teplice, Antala Staška, PSČ 415 01
den vzniku členství: 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 7. 5. 2010
od 14. 9. 2009 do 19. 5. 2010
Ing. Zdeněk Duba - Místopředseda představenstva
Praha - Písnice, Ke Kurtům 374/21, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 8. 2009 - 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 2. 9. 2009 - 7. 5. 2010
od 14. 9. 2009 do 19. 5. 2010
Ing. Josef Novák - Předseda představenstva
Ústí nad Labem - Skorotice, Osvoboditelů 219, PSČ 403 40
den vzniku členství: 26. 8. 2009 - 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 2. 9. 2009 - 7. 5. 2010
od 26. 8. 2009 do 14. 9. 2009
Ing. Zdeněk Duba - Člen představenstva
Praha - Písnice, Ke Kurtům 374/21, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 8. 2009
od 26. 8. 2009 do 14. 9. 2009
Ing. Josef Novák - Člen představenstva
Ústí nad Labem - Skorotice, Osvoboditelů 219, PSČ 403 40
den vzniku členství: 26. 8. 2009
od 26. 8. 2009 do 19. 5. 2010
Renaud Capris - Člen představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Vodárenská 650, PSČ 725 26
den vzniku členství: 26. 8. 2009 - 7. 5. 2010
od 26. 8. 2009 do 1. 10. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pov ěřen.
Dozorčí rada
od 21. 9. 2013 do 1. 10. 2013
Ing. JIŘÍ PAČOVSKÝ - Místopředseda dozorčí rady
Přelouč, Choceňská, PSČ 535 01
den vzniku členství: 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 3. 2012
od 20. 4. 2012 do 21. 9. 2013
Ing. Jiří Pačovský - Místopředseda dozorčí rady
Přelouč, Choceňská, PSČ 535 01
den vzniku členství: 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 3. 2012
od 28. 7. 2010 do 20. 4. 2012
Ing. Jaroslav Dubský - Člen dozorčí rady
Krupka, Budovatelů, PSČ 417 42
den vzniku členství: 19. 7. 2010 - 20. 2. 2012
od 28. 7. 2010 do 1. 10. 2013
Milan Wagner - Člen dozorčí rady
Zubrnice, , PSČ 403 24
den vzniku členství: 19. 7. 2010
od 28. 7. 2010 do 1. 10. 2013
Ing. Petr Moravčík - Člen dozorčí rady
Velké Březno, Na Výsluní, PSČ 403 23
den vzniku členství: 19. 7. 2010
od 1. 6. 2010 do 20. 4. 2012
Mgr. Tomáš Petráň - Člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 5. 2010 - 1. 3. 2012
od 19. 5. 2010 do 1. 6. 2010
Ing. Tomáš Petráň - Člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 5. 2010
od 19. 5. 2010 do 20. 4. 2012
Laurent Barrieux - Místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 7. 5. 2010 - 23. 12. 2011
den vzniku funkce: 7. 5. 2010 - 23. 12. 2011
od 19. 5. 2010 do 20. 4. 2012
Ing. Jiří Pačovský - Člen dozorčí rady
Přelouč, Choceňská, PSČ 535 01
den vzniku členství: 7. 5. 2010
od 19. 5. 2010 do 1. 10. 2013
Mgr. Ing. David Machač - Předseda dozorčí rady
Praha 9, Nehvizdská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 7. 5. 2010
od 19. 5. 2010 do 1. 10. 2013
Ing. Vladimír Gult - Člen dozorčí rady
Trutnov - Střední Předměstí, Slévárenská, PSČ 541 01
den vzniku členství: 7. 5. 2010
od 19. 5. 2010 do 1. 10. 2013
Ing. Dušan Timko - Člen dozorčí rady
Trutnov, Za Komínem, PSČ 541 02
den vzniku členství: 7. 5. 2010
od 14. 9. 2009 do 19. 5. 2010
Laurent Barrieux - Předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, PSČ 702 00
den vzniku členství: 26. 8. 2009 - 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 2. 9. 2009 - 7. 5. 2010
od 14. 9. 2009 do 19. 5. 2010
Christophe Johany Lanneluc - Místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Blahoslavova 3301/11, PSČ 702 00
den vzniku členství: 26. 8. 2009 - 7. 5. 2010
den vzniku funkce: 2. 9. 2009 - 7. 5. 2010
od 26. 8. 2009 do 14. 9. 2009
Laurent Barrieux - Člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, PSČ 702 00
den vzniku členství: 26. 8. 2009
od 26. 8. 2009 do 14. 9. 2009
Christophe Johany Lanneluc - Člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Blahoslavova 3301/11, PSČ 702 00
den vzniku členství: 26. 8. 2009
od 26. 8. 2009 do 19. 5. 2010
Ing. Jiří Lukeš - Člen dozorčí rady
Klimkovice, Nádražní 853, PSČ 742 83
den vzniku členství: 26. 8. 2009 - 7. 5. 2010
Akcionáři
od 31. 8. 2013 do 1. 10. 2013
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
od 20. 4. 2012 do 31. 8. 2013
ČEZ, a.s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová, PSČ 140 53
od 26. 8. 2009 do 1. 6. 2010
Dalkia Česká republika, a.s., IČO: 45193410
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+150

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+51

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-151

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-331

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-331

+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-334

+
-

A tohle už jste četli?

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna. Kdo musí platit silniční daň a jaká jsou další pravidla? Tady je aktuální přehled a kalkulačka.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Podnikatelé se mohou dobrovolně přihlásit do 10. ledna. Kdo se zapojil už loni, nemusí nic dělat – pokud se naopak nechce odhlásit.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 291 646 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

„Vláda by měla šetřit na státu, ne na občanech,“ řekl ve svém projevu před hlasováním o důvěře vládě...

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

„Spadla jsem do toho, ani nevím jak. A najednou v tom člověk byl a hrál tu hru, aniž si uvědomoval, že...

Partners Financial Services