AVTN a.s.
IČO: 28996925 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 11. 2009
Datum zániku22. 11. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 30. 11. 2009 do 22. 11. 2016

AVTN a.s.

Sídlo
od 1. 10. 2012 do 19. 3. 2015
Praha 1, Truhlářská , PSČ 110 00
od 30. 11. 2009 do 1. 10. 2012
Praha 4, Na Dolinách 128/36, PSČ 147 00
IČO
od 30. 11. 2009 do 22. 11. 2016

28996925

DIČ

CZ28996925

Identifikátor datové schránky:2dvgvum
Právní forma
od 30. 11. 2009 do 22. 11. 2016
Akciová společnost
Spisová značka15744 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 11. 2009 do 22. 11. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 12. 11. 2010 do 6. 12. 2010
- Valná hromada schválila dne 10. listopadu 2010 zvýšení základního kapitálu společnosti AVTN a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 26.000.000,-- Kč (slovy dvacetšestmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 26 (dvacetšest) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kó tované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 26 (dvacetišesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti KCTX a.s., se sídlem Praha 4, Podolí, Na doli nách 128/36, PSČ 147 00, IČ 289 78 218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 15650 (dále též jen "KCTX a.s." nebo "určitý zájemce"). 5. Akcie je možno upsat na adrese Hradec Králové, Gočárova třída 806/32, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva (2) měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost AVTN a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti AVTN a.s. ve výši 26.000.000,-- Kč (slovy dvacetšestmilionů korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu ups aných akcií budou započteny peněžité pohledávky společnosti KCTX a.s. vůči společnosti AVTN a.s., a to: a) pohledávky z titulu smlouvy o půjčce č. 11100501 uzavřené dne 10. května 2010 mezi společností KCTX a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností AVTN a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 3.400.000,-- Kč (třimilionyčtyřist atisíc korun českých), a to: - část jistiny půjčky ve výši 2.306.839,92 (dvamilionytřistašesttisícosmsettřicetdevět korun českých devadesátdva haléře), - úrok z dlužné jistiny půjčky naběhlý do dne 31. října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 86.964,71 Kč (osmdesátšesttisícdevětsetšedesátčtyři koruny české sedmdesátjeden haléř), b) pohledávky z titulu smlouvy o půjčce č. 11100515 uzavřené dne 17. května 2010 mezi společností KCTX a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností AVTN a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 5.000.000,-- Kč (pětmilionů korun českých), a to: - jistina půjčky ve výši 5.000.000,-- Kč (pětmilionů korun českých), - úrok z dlužné jistiny půjčky naběhlý do dne 31. října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 184.109,59 Kč (jednostoosmdesátčtyřitisícejednostodevět korun českých padesátdevět haléřů), c) pohledávky z titulu smlouvy o půjčce č. 11100615 uzavřené dne 18. června 2010 mezi společností KCTX a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností AVTN a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), a to: - jistina půjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), - úrok z dlužné jistiny půjčky naběhlý do dne 31. října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 29.808,22 Kč (dvacetdevěttisícosmsetosm korun českých dvacetdva haléře), d) pohledávky z titulu smlouvy o půjčce č. 11100620 uzavřené dne 29. června 2010 mezi společností KCTX a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností AVTN a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 11.000.000,-- Kč (jedenáctmilionů korun českých), a to: - jistina půjčky ve výši 11.000.000,-- Kč (jedenáctmilionů korun českých), - úrok z dlužné jistiny půjčky naběhlý do dne 31. října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 301.369,86 Kč (třistajedentisíctřistašedesátdevět korun českých osmdesátšest haléřů), e) pohledávky z titulu smlouvy o půjčce č. 11100625 uzavřené dne 30. června 2010 mezi společností KCTX a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností AVTN a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 6.000.000,-- Kč (šestmilionů korun českých), a to: - jistina půjčky ve výši 6.000.000,-- Kč (šestmilionů korun českých), - část úroku z dlužné jistiny půjčky naběhlého do dne 31. října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 90.907,70 Kč (devadesáttisícdevětsetsedm korun českých sedmdesát haléřů). 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti AVTN a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 6. 12. 2010 do 22. 11. 2016
Základní kapitál 89 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2009 do 6. 12. 2010
Základní kapitál 63 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 10. 2014 do 22. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 89.
od 15. 10. 2014 do 22. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 15. 10. 2014 do 22. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 15. 10. 2014 do 22. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 6. 12. 2010 do 15. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 89.
od 30. 11. 2009 do 6. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 63.
od 30. 11. 2009 do 15. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 30. 11. 2009 do 15. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 30. 11. 2009 do 15. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 19. 3. 2015 do 22. 11. 2016
MICHAL MIŠÍK - předseda představenstva
Bratislava, Donská 7476/9, PSČ 841 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 2. 2015
od 1. 10. 2012 do 15. 10. 2014
Petr Chovančík - místopředseda představenstva
Lhota pod Libčany, , PSČ 503 27
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 15. 10. 2014
od 12. 11. 2010 do 19. 3. 2015
Pavel Chovančík - předseda představenstva
Hradec Králové, Gočárova třída, PSČ 500 02
den vzniku členství: 30. 11. 2009 - 30. 11. 2014
den vzniku funkce: 30. 11. 2009 - 30. 11. 2014
od 30. 11. 2009 do 12. 11. 2010
Pavel Chovančík - předseda představenstva
Hradec Králové, Štefánikova 323/22, PSČ 500 11
den vzniku členství: 30. 11. 2009
den vzniku funkce: 30. 11. 2009
od 30. 11. 2009 do 1. 10. 2012
JUDr. Petr Chovančík - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Štefánikova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 30. 11. 2009 - 29. 11. 2011
den vzniku funkce: 30. 11. 2009 - 29. 11. 2011
od 30. 11. 2009 do 15. 10. 2014
Josef Chovančík - člen představenstva
Horní Brusnice, 171, PSČ 544 74
den vzniku členství: 30. 11. 2009 - 15. 10. 2014
od 1. 10. 2012 do 22. 11. 2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva.
od 30. 11. 2009 do 1. 10. 2012
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 10. 2016 do 22. 11. 2016
JÁN ŠUPA - člen dozorčí rady
Bratislava, Kapicova 1216/11, PSČ 851 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 9. 2016
den vzniku funkce: 5. 9. 2016
od 12. 11. 2010 do 15. 10. 2014
Václav Chovančík - předseda dozorčí rady
Bílá Třemešná - Nové Lesy, , PSČ 544 01
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 10. 11. 2010 - 15. 10. 2014
od 12. 11. 2010 do 11. 10. 2016
Jaroslav Špaček - člen dozorčí rady
Náchod, Pražská, PSČ 547 01
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 5. 9. 2016
od 20. 8. 2010 do 15. 10. 2014
Pavla Vilímková - člen dozorčí rady
Olešnice, , PSČ 517 36
den vzniku členství: 18. 8. 2010 - 15. 10. 2014
od 30. 11. 2009 do 20. 8. 2010
Petr Valenta - člen dozorčí rady
Lično, 118, PSČ 517 35
den vzniku členství: 30. 11. 2009 - 18. 8. 2010
od 30. 11. 2009 do 12. 11. 2010
Václav Chovančík - předseda dozorčí rady
Bílá Třemešná - Nové Lesy, 72, PSČ 544 01
den vzniku členství: 30. 11. 2009 - 10. 11. 2010
den vzniku funkce: 30. 11. 2009 - 10. 11. 2010
od 30. 11. 2009 do 12. 11. 2010
Michal Žižka - člen dozorčí rady
Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1417/25, PSČ 500 12
den vzniku členství: 30. 11. 2009 - 10. 11. 2010
Akcionáři
od 11. 10. 2016 do 22. 11. 2016
EURO HOME AVION a.s., IČO: 04536584
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 19. 3. 2015 do 11. 10. 2016
MICHAL MIŠÍK
Bratislava, Donská 7476/9, PSČ 841 06, Slovenská republika
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+136
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+120
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-81
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-229
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-255
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 146 949 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.