Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Raiffeisen penzijní společnost a.s., "v likvidaci"
IČO: 29131251 - Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 11. 2012
StavVyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 4. 9. 2014

Raiffeisen penzijní společnost a.s., "v likvidaci"

od 21. 11. 2012 do 4. 9. 2014

Raiffeisen penzijní společnost a.s.

Sídlo
od 21. 11. 2012 do 21. 11. 2012
Praha 4, Hvězdova , PSČ 140 00
IČO
od 21. 11. 2012

29131251

DIČ

CZ29131251

Právní forma
od 21. 11. 2012
Akciová společnost
Spisová značka18719 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 11. 2012
- shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č.427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního připojištění;
od 21. 11. 2012
- shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření
od 21. 11. 2012
- vzdělávací činnost v oblasti doplňkového penzijního spoření ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
od 21. 11. 2012
- pořádání zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti v oblasti doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření ve smyslu § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
Ostatní skutečnosti
od 4. 9. 2014
- Valná hromada společnosti přijala dne 12.08. 2014 rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací k datu 1.9. 2014. Česká národní banka odňala společnosti povolení k činnosti penzijní společnosti s účinností ke dni 18.8. 2014., Česká národní banka jmenovala s účinností ode dne 1.9. 2014 likvidátorem společnosti p. Jana Durčáka.
od 15. 1. 2014 do 27. 8. 2014
- Valná hromada společnosti přijala dne 16.12.2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. se zvyšuje o částku 95.000.000,--Kč (slovy: devadesátpět milionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 325.000.000,--Kč (slovy: třistadvacetpět milionů korun českých) na základní kapitálu ve výši 420.000.000,--Kč (slovy: čtyřistadvacet miliojnů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku uvedeného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 9.500 ks (slovy: devadesát pět kusů) kmenových akcií zaknihované podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých). Akcie nebudou zařazeny k obchodování na evropském regulovaném ani jiném obdobném trhu. Při zvýšení základní kapitálu má každý akcionář společnosti přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva a) místem pro vykonání práva úpisu je sídlo obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod.; b) lhůta pro vykonání přednostní práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty spolu s ostatními údaji pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, resp. v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Oznámení bude zveřejněno v Obchodním věstníku; d) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč připadá podíl ve výši 9.500/32.500 (slovy: devěttisícpětset lomeno třicetdvatisícpěteset) na jedné akcii. Upisovat lze pouze celé akcie; e) emisní kurs akcie každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 10.000,--Kč (slovy: desettisíc korun českých); f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto právo mohlo být vykonáno poprvé. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty obchodní společnosti Raiffeisen a.s., IČ 49240901, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva a) místem pro vykonání práva úpisu je sídlo obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.; b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet oznámením o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií (uzavření dohody) je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen na adresu jeho sídla neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva úpisu; d) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 10.000, --Kč (slovy: desettisíc korun českých) Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne upsání nových akcií na zvláštní účet č. 5200xxxx, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Raiffeisenbank a.s.
od 13. 3. 2013 do 30. 4. 2013
- Valná hromada společnosti přijala dne 1.2.2013 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. se zvyšuje o částku 25.000.000,--Kč (slovy: dvacetpět milionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 300.000.000,--Kč (slovy: třista milionů korun českých) na základní kapitál ve výši 325.000.000,--Kč (slovy: třistadvacetpět milionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 2.500 ks (slovy: dvatisícepětset kusů) kmenových akcií zaknihované podoby znějící na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitiou hodnotu 10.000,--Kč (slovy: desettisíc korun českých). Akcie budou vydány k obchodování na regulovaném trhu. Protože a) oba akcionáři společnosti mající celkem 30.000 ks (slovy: třicettisíc kusů) akcií společnosti z celkového počtu 30.000 Ks akcií, t.j. mající akcie odpovídající 100% základního kapitálu ve výši 300.000.000,--Kč (slovy: třista milionů korun českých), se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií s tím, že b) mezi sebou uzavřou dohodu o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, bude všech 2.500 ks (slovy: dvatisícepětset kusů) akcií, které budou vydány ke zvýšení základního kapitálu společnosti, upsáno akcionáři společnosti na základě uvedené dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti. Pro zvýšení základního kapitálu bude využití přednostního práva a) místem pro vykonání práva úpisu je sídlo obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod. b) lhůta pro vykonání práva úpisu (uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku a její doručení společnosti) činí 14 (čtrnáct) dnů a počne běžet oznámením o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií (uzavření dohody) je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; a) počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen neprodleně po přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Toto oznámení bude navíc zasláno elektronickou poštou; b) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 10.000, --Kč (slovy: desettisíc korun českých) Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií, popřípadě jeho část, po upsání akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet č. 5170xxxx, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Raiffeisenbank a.s.
Kapitál
od 30. 4. 2013
Základní kapitál 325 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 11. 2012 do 30. 4. 2013
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 32 500 v zaknihované podobě.
od 21. 11. 2012 do 30. 4. 2013
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 30 000 v zaknihované podobě.
Statutární orgán - představenstvo
od 23. 7. 2013
JAN DURČÁK - člen
Havířov - Město, Karvinská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 5. 2013
od 13. 3. 2013
JOSEF BENEŠ - předseda představenstva
Praha 5 - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 3. 1. 2013
den vzniku funkce: 7. 1. 2013
od 21. 11. 2012
Ing. Josef Malíř - člen představenstva
Všestary, , PSČ 503 12
den vzniku členství: 21. 11. 2012
od 21. 11. 2012 do 13. 3. 2013
Mgr. Mario Drosc - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice, Irská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 11. 2012 - 31. 12. 2012
od 21. 11. 2012 do 30. 4. 2013
Mgr. Martin Kolouch - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Do Klukovic, PSČ 152 00
den vzniku členství: 21. 11. 2012 - 8. 2. 2013
od 21. 11. 2012
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.
Likvidace
od 4. 9. 2014
Ing. JAN DURČÁK
Havířov - Město, Karvinská, PSČ 736 01
Dozorčí rada
od 27. 8. 2014
MICHAL KUSTRA - člen dozorčí rady
03301 Liptovský Hrádok, Hradná 529/9, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 6. 2014
od 6. 5. 2013
MARIO DROSC - člen
Praha 6 - Vokovice, Irská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013
od 21. 11. 2012 do 21. 11. 2012
Mgr. Libor Žalman - člen dozorčí rady
Mnichovice, Pod Šibeničkami, PSČ 251 64
den vzniku členství: 21. 11. 2012
den vzniku funkce: 21. 11. 2012
od 21. 11. 2012 do 30. 4. 2013
Mgr. Lubor Žalman - člen dozorčí rady
Mnichovice, Pod Šibeničkami, PSČ 251 64
den vzniku členství: 21. 11. 2012 - 8. 2. 2013
den vzniku funkce: 21. 11. 2012 - 8. 2. 2013
od 21. 11. 2012 do 27. 8. 2014
Ing. Igor Vida - člen dozorčí rady
Bratislava, Gorazdova 1, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 11. 2012 - 13. 4. 2014
od 21. 11. 2012 do 27. 8. 2014
Mathias Bauer - člen dozorčí rady
Mauerbach, Allhangstrasse 32, Rakouská republika
den vzniku členství: 21. 11. 2012 - 31. 3. 2014
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Komerční banka 2 804,73 Kč
ČSOB 2 809,20 Kč
Poštovní spořitelna 2 809,20 Kč
Expobank CZ 2 814,00 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 867,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+204
+
-
2.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+71
+
-
3.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+61
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-61
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-355
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services