Papírny Vltavský mlýn, a.s., IČO: 45022518 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Papírny Vltavský mlýn, a.s. Údaje byly staženy 19. 7. 2016 z datové služby justice.cz dle IČO 45022518. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45022518 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 2. 1992
Datum zániku25. 3. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014

Papírny Vltavský mlýn, a.s.

od 1. 2. 1992 do 27. 4. 2002

JIP-Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 12. 5. 2008 do 1. 4. 2009
Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09
od 29. 2. 2008 do 12. 5. 2008
Modletice, AOS II 109, PSČ 251 70
od 29. 1. 2007 do 29. 2. 2008
Lanškroun, Na Terase 224, PSČ 563 01
od 5. 12. 1997 do 29. 1. 2007
Loučovice, 36, PSČ 382 76
od 1. 2. 1992 do 5. 12. 1997
Loučovice, , PSČ 382 76
IČO
od 1. 2. 1992 do 25. 3. 2014

45022518

DIČ

CZ45022518

Právní forma
od 1. 2. 1992 do 25. 3. 2014
Akciová společnost
Spisová značka14241 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014
- ubytování v ubytovacích zařízeních /třída */
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014
- truhlářství
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014
- hostinská činnost
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014
- poskytování software
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014
- polygrafická výroba
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 27. 4. 2002 do 25. 3. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 8. 2. 2002 do 25. 3. 2014
- poskytování technických služeb
od 14. 8. 1997 do 4. 3. 2000
- Pilařská výroba
od 14. 8. 1997 do 27. 4. 2002
- Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 8. 1997 do 27. 4. 2002
- Ubytování v ubytovacích zařízeních /třída */
od 14. 8. 1997 do 27. 4. 2002
- Truhlářství
od 14. 8. 1997 do 27. 4. 2002
- Hostinská činnost
od 14. 8. 1997 do 27. 4. 2002
- Podnikání v oblasti nakládání se zvláštními odpady
od 14. 8. 1997 do 27. 4. 2002
- Poskytování software
od 14. 8. 1997 do 27. 4. 2002
- silniční motorová doprava
od 14. 8. 1997 do 25. 3. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s ostatními odpady
od 14. 8. 1997 do 25. 3. 2014
- zámečnictví
od 14. 8. 1997 do 25. 3. 2014
- výroba a dodávky tepelné energie
od 26. 5. 1994 do 14. 8. 1997
- 2. Pilařská výroba
od 26. 5. 1994 do 14. 8. 1997
- 3. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 5. 1994 do 14. 8. 1997
- 4. Ubytování v ubytovacích zařízeních /třída */
od 26. 5. 1994 do 14. 8. 1997
- 5. Truhlářství
od 26. 5. 1994 do 14. 8. 1997
- 6. Hostinská činnost
od 26. 5. 1994 do 14. 8. 1997
- 7. Podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 26. 5. 1994 do 14. 8. 1997
- 8. Poskytování software
od 1. 2. 1992 do 25. 3. 2014
- výroba, zpracování a prodej papírenských výrobků
Ostatní skutečnosti
od 25. 3. 2014 do 25. 3. 2014
- Společnost Papírny Vltavský mlýn, a.s., IČ: 450 22 518 se vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zrušení konkursu na majetek společnosti z důvodu, že majetek dlužníka je nepostačující.
od 6. 8. 2010 do 25. 3. 2014
- Insolvenční správce společnosti rozhodl dne 24.7.2009 při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle článku 5 reorganizačního plánu o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií společnosti nezajištěnými věřiteli postupem podle člá nku 3 písm. c) reorganizačního plánu. Základní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí může být zvýšen maximálně o částku odpovídající 2,5% celkové výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů za společností. Konkrétní částka, o kterou bude zákla dní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí zvýšen, bude závislá na tom, kolik nezajištěných věřitelů využije svého práva podle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu a v jakém rozsahu. Úpis akcií společnosti v souladu s článkem 3 písm. c) reorganiza čního plánu bude proveden podle následujících pravidel:1) k úpisu akcií společnosti postupem podle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu dojde zápisem věřitele do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů bude zájemcům z řad věřitelů k dispozici počínaje dnem vyvěšení příslušného oznámení insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku, a to v každý pracovní den od 9:00 hodin do 17:00 hodin v prostorách sídla společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, Žitná 47/1633, 2) věřitel, který je fyzickou osobou, předloží při úpisu akcií doklad totožnosti; osoba jednající za věřitele, který je právnickou osobou, předloží při úpisu akcií i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dni úpisu starší než 3 měsíce, 3) věřitel se může nechat při úpisu zastoupit zmocněncem, a to výhradně na základě speciální plné moci výslovně opravňující zmocněnce k úpisu akcií jménem a na účet věřitele, s tím, že podpis zmocnitele na takové plné moci musí být úředně ověřen, 4) jmenovitá hodno ta jedné upisované akcie společnosti bude 1.000,- Kč, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) věřitel je oprávněn upsat akcie v nominální výši odpovídající maximálně 2,5% své zjištěné pohledávky za společností, 7) akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou registrované, 8) emisní kurz upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, 9) emisní kurz upsaných akcií lze splatit výhradně peněžitým vkladem, 10) emisní kurz akcií upsaných věřitelem podle této výzvy bude věřitel povinen s platit v plné výši do 30 dnů ode dne provedení úpisu akcií, a to převodem příslušné peněžní částky na zvláštní bankovní účet společnosti, který za tím účelem společnost zřídí, a který bude uvedený v listině upisovatelů. Společnost bude moci disponovat s p rostředky složenými věřitelem na tento účet až po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, 11) v případě prodlení věřitele se splacením emisního kurzu upsaných akcií se použije § 177 odst. 2) a následující z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 12) převoditelnost akcií bude podmíněna předchozím souhlasem představenstva společnosti. Po dobu reorganizace společnosti představenstvo udělí souhlas s převodem akcií pouze po předchozím souhlasu věřitelského výboru , 13) právo na úpis akcií společnostipodle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu není samostatně převoditelné a může být převedeno na třetí osobu či jiného věřitele pouze se zjištěnou pohledávkou, 14) marným uplynutím lhůty k úpisu akcií podle právo věř itele na úpis akcií podle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu zaniká, 15) akcie společnosti budou věřitelům, kteří je upsali, vydány po zápise nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 29. 4. 2010 do 25. 3. 2014
- V souladu s článkem 5 reorganizačního plánu vykonává po dobu reorganizace společnosti pravomoci dozorcí rady věřitelský výbor společnosti ve složení Ing. Ivan Kadečka za věřitele a člena věřitelského výboru IMPULS-Leasing AUSTRIA, s.r.o., JUDr. Ing. Lenka Záthurecká, PhD. za věřitele a člena věřitelského výboru D.S. Leasing, a.s., Ing. Lukáš Švec za věřitele a člena věřitelského výboru UNILEASING a.s., Ing. Martin Kollár za věřitele a člena věřitelského výboru CENTROPOL CZ, a.s., Ing. Tomáš Muroň za věřit ele a člena věřitelského výboru Volksbank CZ, a.s., a Ing. Tomáš Vogl za věřitele a člena věřitelského výboru TRANSFINANCE, a.s..
od 27. 5. 2009 do 3. 8. 2010
- Insolvenční správce společnosti rozhodl dne 30.dubna 2009 při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle článku 5 reorganizačního plánu o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií společnosti nezajištěnými věřiteli postupem podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu. Základní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí může být zvýšen maximálně o částku odpovídající 3% celkové výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů za společností. Konkrétní částka, o kterou bude zák ladní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí zvýšen, bude závislá na tom, kolik nezajištěných věřitelů využije svého práva podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu a v jakém rozsahu. Úpis akcií společnosti v souladu s článkem 3 písm. b) reorganizačního plánu bude proveden podle následujících pravidel: ¨ (1) k úpisu akcií společnosti postupem podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu dojde zápisem věřitele do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů bude zájemcům z řad věřitelů k dispozici počínaje dnem vyvěšení příslušného oznámení insolvenčního sprá vce v insolvenčním rejstříku, a to v každý pracovní den od 9:00hodin do 16:00 hodin v prostorách sídla společnosti na adrese Praha 1 ? Nové Město, Žitná 47/1633; (2) věřitel, který je fyzickou osobou, předloží při úpisu akcií doklad totožnosti; osoba jednající za věřitele, který je právnickou osobou, předloží při úpisu akcií i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dn i úpisu starší než 3 měsíce; (3) věřitel se může nechat při úpisu zastoupit zmocněncem, a to výhradně na základě speciální plné moci výslovně opravňující zmocněnce k úpisu akcií jménem a na účet věřitele, s tím, že podpis zmocnitele na takové plné moci musí být úředně ověřen; (4) jmenovitá hodnota jedné upisované akcie společnosti bude 1.000,- Kč; (5) upisovat lze pouze celé akcie; (6) akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou registrované; (7) emisní kurz upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě; (8) emisní kurz akcií upsaných věřitelem bude uhrazen zápočtem pohledávky společnosti za věřitelem na splacení emisního kurzu upsaných akcií oproti, pro účely insolvenčního řízení společnosti, zjištěné pohledávce věřitele za společností; (9) převoditelnost akcií bude podmíněna předchozím souhlasem představenstva společnosti. Po dobu reorganizace společnosti představenstvo udělí souhlas s převodem akcií pouze po předchozím souhlasu věřitelského výboru; (10) právo na úpis akcií společnosti podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu není samostatně převoditelné a může být převedeno na třetí osobu či jiného věřitele pouze se zjištěnou pohledávkou; (11) marným uplynutím lhůty k úpisu akcií právo věřitele na úpis akcií podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu zaniká; (12) akcie společnosti budou věřitelům, kteří je upsali, vydány po zápise nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;
od 23. 7. 2002 do 23. 8. 2002
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhodl dne 18.června 2002 o zvýšení základního kapitálu upisováním mladých akcií peněžitým vkladem o 120,000.000,-Kč, se současným souhlasem jediného akcionáře k provedení zápočtu pohledávky společnoti proti pohledávce upisovatele, kterým má být s využitím přednostního práva na úpis jediný akcionář společnosti. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení a snížení cizích zdrojů společnosti. Na zvýšení bude vydána jediná kmenová listinná neregistrovaná akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě Kč 120,000.000,-, jejíž emisní kurs je roven její jmenovité hodnotě. Mladá akcie bude upsána bez veřejného úpisu a celý její emisní kurs bude podmíněně ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. splacen v den rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu uzavřením Smlouvy o započtení, jejíž návrh společnost upisovateli již doručila.
od 23. 7. 2002 do 25. 3. 2014
- Smlouvou o nájmu části podniku schválenou jediným akcionářem společnosti dne 18.června 2002 byla pronajata část podniku "Energetické centrum Loučovice" nájemci CENERGY, s.r.o., IČ 49 10 09 55, Ústí nad Labem, Vaníčkova 1.
od 28. 8. 2001 do 14. 6. 2003
- Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost Jihočeské papírny, a.s., Větřní se sídlem Větřní č. 2, IČ 00 21 22 97, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 40.
od 15. 6. 2001 do 28. 8. 2001
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1/ Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 30,000.000,- Kč upsáním nové akcie na celkovou částku 473,931.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2/ Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním jednoho druhu kmenové akcie č. 5 (slovy pět) v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 30,000.000,- Kč , která nebude veřejně obchodovatelná, s emisním kursem shodným se jmenovitou hodnotou akcie. 3/ Akcie bude upsána jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost Jihočeské papírny, a.s., Větřní se sídlem ve Větřní č. 2, IČ 00 01 22 97 tak, že Jihočeské papírny, a.s., Větřní, učiní dohodu podle ustanovení § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. 4/ Emisní kurs akcie ve výši 30,000.000,- Kč bude splacen peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře, a to společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní vůči společnosti JIP-Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie podle smlouvy o započtení, která bude uzavřena nejpozději do 5 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní o zvýšení základního kapitálu. 5/ započtení pohledávky na splacení emisního kursu akcie ve výši 30,000.000,- Kč bude provedeno proti pohledávce jediného akcionáře vůči společnosti z titulu smlouvy o úvěru č. L3/2000 ze dne 3.10.2000 ve znění dodatku o novaci závazku ze dne 19.12.2000.
od 30. 6. 1998 do 3. 12. 1998
- Jihočeské papírny, a.s., Větřní jako jediný akcionář rozhodl ve smyslu § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti o částku 200,000.000,- Kč (slovy dvě stě miliónů korun českých) upsáním nové akcie, když upsání nad uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno neveřejným úpisem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti, a to Jihočeskými papírnami, a.s., Větřní se sídlem ve Větřní č.p. 2, který upíše vydanou akcii. Zvýšení základního jmění bude realizováno vydáním akcie č. 4 v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 200,000.000,- Kč (slovy dvě stě miliónů korun českých) s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou akcie, se splacením emisního kurzu peněžitým vkladem. Lhůta pro upsání akcie je desetidenní, počátek jejího běhu je třetí den od právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcie, nejméně však 30% ve stanovené lhůtě na účet společnosti vedený u Komerční banky, pobočka Český Krumlov, číslo účtu: 9605-241/0100, var. symbol 45022518.
od 14. 8. 1997 do 25. 3. 2014
- Změna stanov schválena na mimořádné valné hromadě konané dne 18. dubna 1997, jejíž průběh byl osvědčen notářským zápisem NZ 105/97, N 110/97 sepsaným notářem v Třebíči JUDr. Věrou Hodějovskou.
od 1. 2. 1992 do 10. 5. 1993
- Základní jmění: Výše základního jmění činí 226,735.000,- Kčs, slovy dvěstědvacetšestmiliónůsedmsetřicetpěttisíc korun čsl. Je tvořeno nepeněžitým vkladem doloženým znaleckým oceněním.
od 1. 2. 1992 do 10. 5. 1993
- Počet, druh, jmenovitá hodnota akcií: Na základní jmění bylo vydáno 22.673 akcií na jméno, jmenovité hodnoty 10.000,- Kčs a 5 akcií na jméno, jmenovité hodnoty 1.000,- Kčs.
od 1. 2. 1992 do 26. 5. 1994
- Den zápisu: 1.2.1992 Dozorčí rada: Jana Táchová, Loučovice čp. 120 Jiří Mazanec, Český Krumlov, Plešivec 368 Jan Duchoslav, Loučovice 103
od 1. 2. 1992 do 25. 3. 2014
- Právní forma: akciová společnost
od 1. 2. 1992 do 25. 3. 2014
- Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem, akciovou společností Jihočeské papírny Větřní, na základě privatizačního projektu schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 21.1.1992 č. 20/0168/92 založit 5 dceřiných akciových společností formou jednorázového založení, a na základě souhlasu Ministerstva průmyslu ČR ze dne 30.1.1992 č.j.: 1/92/700 ve funkci valné hromady zakladatelské a.s. Zakladatelská listina, schválené stanovy a notářský zápis o rozhodnutí zakladatelů byly přiloženy.
Kapitál
od 3. 8. 2010 do 25. 3. 2014
Základní kapitál 4 796 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 2009 do 3. 8. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 8. 2002 do 1. 4. 2009
Základní kapitál 122 369 655 Kč, splaceno 122 369 655 Kč.
od 23. 7. 2002 do 23. 8. 2002
Základní kapitál 2 369 655 Kč
od 28. 8. 2001 do 23. 7. 2002
Základní kapitál 473 931 000 Kč, splaceno 473 931 000 Kč.
od 3. 12. 1998 do 28. 8. 2001
Základní kapitál 443 931 000 Kč, splaceno 443 931 000 Kč.
od 26. 5. 1994 do 3. 12. 1998
Základní kapitál 243 931 000 Kč
od 10. 5. 1993 do 26. 5. 1994
Základní kapitál 236 806 000 Kč
od 3. 8. 2010 do 25. 3. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 796.
od 1. 4. 2009 do 25. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 122.
od 1. 4. 2009 do 25. 3. 2014
jmenovitá hodnota akcie 16343,92121,- Kč
od 1. 4. 2009 do 25. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 1. 4. 2009 do 25. 3. 2014
jmenovitá hodnota akcie 6041,61238,- Kč
od 14. 6. 2003 do 1. 4. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 122.
od 14. 6. 2003 do 1. 4. 2009
v listinné podobě
od 14. 6. 2003 do 1. 4. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 14. 6. 2003 do 1. 4. 2009
v listinné podobě
od 23. 8. 2002 do 14. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 23. 8. 2002 do 14. 6. 2003
v listinné podobě
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
v listinné podobě
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
v listinné podobě
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
v listinné podobě
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
v listinné podobě
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 23. 7. 2002 do 14. 6. 2003
v listinné podobě
od 28. 8. 2001 do 23. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 28. 8. 2001 do 23. 7. 2002
v listinné podobě
od 3. 12. 1998 do 23. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 12. 1998 do 23. 7. 2002
v listinné podobě
od 3. 12. 1998 do 23. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 12. 1998 do 23. 7. 2002
v listinné podobě
od 3. 12. 1998 do 23. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 12. 1998 do 23. 7. 2002
v listinné podobě
od 3. 12. 1998 do 23. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 12. 1998 do 23. 7. 2002
v listiné podobě
od 26. 5. 1994 do 3. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 26. 5. 1994 do 3. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 26. 5. 1994 do 3. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 10. 5. 1993 do 26. 5. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 10. 5. 1993 do 26. 5. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 29. 4. 2010 do 25. 3. 2014
Ing. Petr Dušek - člen představenstva
Lipno nad Vltavou, , PSČ 382 78
den vzniku členství: 9. 4. 2010
od 29. 4. 2010 do 25. 3. 2014
Jiří Žák - člen představenstva
Loučovice, 133, PSČ 382 76
den vzniku členství: 9. 4. 2010
od 29. 4. 2010 do 25. 3. 2014
Ing. Ivana Švadlenová - předseda představenstva
Vyšší Brod, Zahradní, PSČ 382 73
den vzniku členství: 9. 4. 2010
den vzniku funkce: 9. 4. 2010
od 29. 1. 2007 do 29. 4. 2010
Petr Špaček - místopředseda představenstva
Nelahozeves, Kralupská 120, PSČ 277 51
den vzniku členství: 6. 10. 2005 - 9. 4. 2010
den vzniku funkce: 6. 10. 2005 - 9. 4. 2010
od 10. 2. 2004 do 29. 1. 2007
Ing. Jiří Hloužek - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, Revoluční 555, PSČ 738 01
den vzniku členství: 26. 9. 2000 - 6. 10. 2005
den vzniku funkce: 3. 11. 2003 - 6. 10. 2005
od 10. 2. 2004 do 29. 4. 2010
Ing. Petr Dušek - předseda představenstva
Lipno nad Vltavou, 60, PSČ 382 78
den vzniku členství: 3. 11. 2003 - 9. 4. 2010
den vzniku funkce: 3. 11. 2003 - 9. 4. 2010
od 14. 6. 2003 do 10. 2. 2004
Jan Syrovátka - člen představenstva
Vyšší Brod, Pohraniční stráže 309, PSČ 382 73
den vzniku členství: 21. 2. 2001 - 3. 11. 2003
od 14. 6. 2003 do 29. 4. 2010
Jiří Žák - člen představenstva
Loučovice, 133, PSČ 382 76
od 8. 2. 2002 do 14. 6. 2003
Ing. Miroslav Vlach - místopředseda představenstva
Praha 6, Laudova 1013/17, PSČ 163 00
den vzniku členství: 27. 9. 2001 - 21. 12. 2002
den vzniku funkce: 27. 9. 2001 - 21. 12. 2002
od 20. 11. 2001 do 8. 2. 2002
Ing. Miroslav Vlach - místopředseda představenstva
Praha 9, Laudova 1013, PSČ 190 00
den vzniku členství: 27. 9. 2001
den vzniku funkce: 27. 9. 2001
od 20. 11. 2001 do 14. 6. 2003
Ing. Petr Hejl - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Rádelská 6, PSČ 466 06
den vzniku členství: 17. 10. 2001 - 21. 12. 2002
od 20. 11. 2001 do 10. 2. 2004
Ing. Jiří Hloužek - předseda představenstva
Frýdek-Místek, Revoluční 555, PSČ 738 01
den vzniku členství: 26. 9. 2000
den vzniku funkce: 27. 9. 2001 - 3. 11. 2003
od 11. 10. 2000 do 20. 11. 2001
Ing. Jiří Hloužek - člen představenstva
Frýdek-Místek, Revoluční 555, PSČ 738 01
od 11. 10. 2000 do 20. 11. 2001
Mgr. Petr Maleček - člen představenstva
Loučovice, 274, PSČ 382 76
od 17. 1. 2000 do 11. 10. 2000
Ing. Ivo Charvát - člen představenstva
Větřní 243
od 17. 1. 2000 do 11. 10. 2000
Ing. Dagmar Svobodová - člen představenstva
Bohutín 133
od 17. 1. 2000 do 20. 11. 2001
Ing. Zdeněk Hrdý - předseda představenstva
Frymburk 90
od 23. 2. 1999 do 17. 1. 2000
Ing. Petr Žáček - člen představenstva
Velešín, Kaplická 446
od 21. 12. 1998 do 23. 2. 1999
Ing. Petr Žáček - člen představenstva
Velešín 507, okr. Český Krumlov
od 21. 12. 1998 do 17. 1. 2000
Ing. Jan Novák - předseda představenstva
Český Krumlov, Plešivec 351
od 21. 12. 1998 do 17. 1. 2000
Ing. Jiří Peterka - místopředseda představenstva
Český Krumlov - Nové Spolí, U Stromovky 30
od 7. 10. 1998 do 21. 12. 1998
Ing. Jiří Peterka - předseda představenstva
Nové Spolí, U stromovky 30
od 5. 12. 1997 do 7. 10. 1998
Ing. Jiří Peterka - předseda představenstva
Český Krumlov, Plešivec 372
od 5. 12. 1997 do 21. 12. 1998
Ing. Petr Žáček - místopředseda představenstva
Velešín, 507
od 14. 8. 1997 do 5. 12. 1997
Ing. Jan Frey, CSc. - předseda představenstva
Praha 5, Na pláni 2863/9
od 14. 8. 1997 do 5. 12. 1997
Ing. Marián Jančúch - místopředseda představenstva
Český Krumlov, Za Plevnem 46
od 14. 8. 1997 do 21. 12. 1998
Ing. Miloslav Coufal - člen představenstva
Český Krumlov, Plešivec 382
od 16. 9. 1993 do 14. 8. 1997
Ing. Jan Tůma - člen představenstva
Plešivec, Český Krumlov, 5.května 237
od 1. 2. 1992 do 16. 9. 1993
Ing. Jan Tůma - společník
Český Krumlov, Plešivec ul. 5. května 237
od 1. 2. 1992 do 14. 8. 1997
Ing. Stanimír Pašov - člen předst. a prokurista
Loučovice, 137
od 1. 2. 1992 do 14. 8. 1997
JUDr. Luboš Dvořák - člen předst. a prokurista
Vyšší Brod, ul. Pohraniční stráže 313
od 1. 2. 1992 do 14. 8. 1997
Vladimír Romof - člen představenstva
Loučovice, 137
od 1. 2. 1992 do 14. 8. 1997
Ing. Jaroslav Slabý - člen představenstva
Český Krumlov Plešivec II, Konvalinkova 466
od 29. 4. 2010 do 25. 3. 2014
Za společnost jednají jménem představenstva vždy předseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis.
od 14. 6. 2003 do 29. 4. 2010
Jménem společnosti jedná představenstva. Za představenstvo podepisuje a jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis.
od 14. 8. 1997 do 14. 6. 2003
Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu. Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva. Za společnost podepisují dva členové představenstva tím způsobem, že k vypsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy.
od 1. 2. 1992 do 14. 8. 1997
Za společnost jsou oprávněni jednat všichni členové jejího představenstva, avšak pouze v okruhu záležitostí jim svěřených stanovami, pokud v souladu s nimi jsou představenstvem zmocněni k širšímu oprávnění jednat za společnost. Zavazovat společnost však mohou pouze členové představenstva, kteří jsou prokuristy vyjma oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti, které náleží představenstvu jako celku. Představenstvo také vymezuje okruh působnosti každého z prokuristů. To však nemá vliv na oprávnění každého z nich zavazovat společnost v plném rozsahu vyjma zavazování a zatěžování nemovitostí.
Dozorčí rada
od 14. 6. 2003 do 29. 4. 2010
Ing. Ivana Švadlenová - předseda dozorčí rady
Vyšší Brod, Zahradní 274, PSČ 382 73
den vzniku členství: 2. 5. 2001 - 9. 4. 2010
den vzniku funkce: 21. 12. 2002 - 9. 4. 2010
od 14. 6. 2003 do 29. 4. 2010
Bronislav Stejskal - člen dozorčí rady
Lanškroun, Krátká 192, PSČ 563 01
den vzniku členství: 21. 12. 2002 - 9. 4. 2010
od 14. 6. 2003 do 29. 4. 2010
Roman Vybíral - člen dozorčí rady
Lanškroun, Lidická 897, PSČ 563 01
den vzniku členství: 21. 12. 2002 - 9. 4. 2010
od 28. 12. 2002 do 14. 6. 2003
Ing. Jan Popelka - místopředseda dozorčí rady
Ostrava, Ahepjikova 2793/25, PSČ 702 00
den vzniku členství: 16. 10. 2002 - 21. 12. 2002
den vzniku funkce: 22. 10. 2002
od 27. 4. 2002 do 14. 6. 2003
Ing. Ivana Švadlenová - člen dozorčí rady
Vyšší Brod, Zahradní 274, PSČ 382 73
den vzniku členství: 15. 1. 2002
od 20. 11. 2001 do 14. 6. 2003
Mgr. Tomáš Stehlík - předseda dozorčí rady
Ostrava, Oty Synka 1829/20, PSČ 708 00
den vzniku členství: 2. 5. 2001 - 21. 12. 2002
den vzniku funkce: 28. 5. 2001 - 21. 12. 2002
od 17. 11. 2001 do 20. 11. 2001
Mgr. Tomáš Stehlík - člen dozorčí rady
Ostrava, Oty Synka 1829/20, PSČ 708 00
den vzniku členství: 2. 5. 2001
od 17. 11. 2001 do 28. 12. 2002
Mgr. Ivo Keltner - člen dozorčí rady
Kolín IV, Kostnická 477, PSČ 280 02
den vzniku členství: 2. 5. 2001 - 16. 10. 2002
od 28. 8. 2001 do 27. 4. 2002
Jiří Žák - člen dozorčí rady
Loučovice, 133, PSČ 382 76
od 14. 8. 1997 do 17. 11. 2001
Ing. Lubomír Lojda - člen dozorčí rady
Větřní 304
od 14. 8. 1997 do 17. 11. 2001
Ing. Miroslav Martínek - člen dozorčí rady
Praha 5, Sezemínská 3
od 21. 11. 1995 do 14. 8. 1997
Ing. Blanka Houhová
Praha 4, Nad Šalkovnou 1534/21
od 18. 8. 1994 do 14. 8. 1997
Ing. Marián Jančúch - člen
Český Krumlov, Domoradice 46
od 20. 7. 1994 do 18. 8. 1994
ing. Martin Jančúch - člen
Domoradice 46, Český Krumlov,
od 26. 5. 1994 do 20. 7. 1994
Ing. Marian Jančík
Český Krumlov, Domoradice 46
od 26. 5. 1994 do 21. 11. 1995
Jana Táchová
Loučovice, čp. 120
od 26. 5. 1994 do 28. 8. 2001
Jan Duchoslav
Loučovice, 103
Akcionáři
od 14. 6. 2003 do 20. 1. 2005
GAUTE a.s., IČO: 25543709
Brno, Lidická č.or.73,č.p.716, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+133

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+6

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+2

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+1

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-18

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-54

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services