Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ORTAS, a.s.
IČO: 45148015 - Zaniklý subjekt, V konkursu

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku6. 5. 2014
StavZaniklý subjekt, V konkursu
Obchodní firma
od 22. 6. 1995 do 6. 5. 2014

ORTAS, a.s.

od 1. 5. 1992 do 22. 6. 1995

ORTAS a.s.

Sídlo
od 1. 5. 1992 do 2. 5. 2001
Příbram, VI/550, PSČ 261 06
IČO
od 1. 5. 1992 do 6. 5. 2014

45148015

Právní forma
od 1. 5. 1992 do 6. 5. 2014
Akciová společnost
Spisová značka1508 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 4. 2000 do 6. 5. 2014
- hostinská činnost
od 11. 11. 1998 do 6. 5. 2014
- Kovoobráběčství
od 11. 11. 1998 do 6. 5. 2014
- nakládání s odpady kromě nebezpečných odpadů
od 11. 11. 1998 do 6. 5. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní
od 11. 11. 1998 do 6. 5. 2014
- Truhlářství
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
- kovoobrábění
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
- revize a zkoušky tlakových nádob
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
- revize elektrických zařízení
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
- Provozování drah s výjimkou celostátních ( §3/2g živ. zák. )
od 21. 10. 1993 do 17. 4. 2000
- výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků
od 21. 10. 1993 do 17. 4. 2000
- Provozování středisek kalibrační služby
od 21. 10. 1993 do 6. 5. 2014
- zámečnictví
od 21. 10. 1993 do 6. 5. 2014
- automatizované zpracování dat
od 21. 10. 1993 do 6. 5. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
od 21. 10. 1993 do 6. 5. 2014
- Vyšší dodavatelská činnost v rámci živnosti volné
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- strojírenská výroba, kompletace dodávek, opravárenské a servisní služby
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- elektrotechnická výroba, kompletace dodávek, opravárenské a ser- visní služby
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- montáže technologických zařízení a celků
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- výkon vyšších dodavatelských činností vč. projektových a inženýr- ských činností a technických služeb
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- poradenská a zprostředkovatelská činnost ve vztahu k zavádění a používání výrobků, prací a služeb, poskytovaných společností zá- kazníkům
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- výzkumné a vývojové práce
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- práce, výkony a služby výpočetní techniky vč. analýzy a programo- vání
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- služby metrologie a technické normalizace vč. VTEI
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- silniční a technologická doprava vč. služby vlečky
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- kooperační práce průmyslové povahy
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
- navazující obchodní činnost a obchodně technické služby (vč. ma- loobchodního prodeje)
Ostatní skutečnosti
od 6. 5. 2014 do 6. 5. 2014
- Obchodní společnost ORTAS, a.s., se sídlem Praha 1, Vlašská 6/360, PSČ 110 00, identifikační číslo 451 48 015, se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1508. Právním důvodem vý mazu je pravomocné zrušení konkursu na majetek úpadce - společnosti po splnění rozvrhového usnesení.
od 25. 6. 2003 do 6. 5. 2014
- Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl ve věci výkonů rozhodnutí oprávněného: M a M Militzer a Münch CS, spol. s r.o., IČ: 40 76 36 48 se sídlem / bytem Praha 4, Antala Staška 30, zastoupen JUDr. Pavel Novák, advokát, Ve Studeném 117/5a, 140 00 Praha 4 proti p ovinnému: ORTAS, a.s., IČ: 45 14 80 15 se sídlem / bytem Praha 1, Vlašská 6/360, zastoupen JUDr. Ing. Dalibor Vítek, advokát, Pod Klaudiánkou 4a, 147 00 Praha 4 podle § 44 odst. 2 zákona č.120/2001 Sb. / exekuční řád/ se nařizuje exekuce pravomocného a vy konatelného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6.12.2001 č.j. 1Cm 144/97-30 k vymožení pohledávky ve výši 29 000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 18% z této částky od 7.3.1994 do zaplacení, jakož i pro náklady řízení v částce 5.150,00 Kč.
od 12. 5. 2003 do 6. 5. 2014
- Exekutorský úřad Praha 4 rozhodl exekučním příkazem 53/02-19 ze dne 6.8.2002 ve věci oprávněného Ferona, a.s. se sídlem Havlíčkova 1043/11, Praha 1 IČO 26440181 proti povinnému ORTAS, a.s. se sídlem Vlašská 6/360 Praha 1 o provedení exekuce pro vymožení peněžitého plnění v částce 24 035,- Kč.
od 12. 5. 2003 do 6. 5. 2014
- Exekutorský úřad Praha 10 vydal exekuční příkaz EX 183/02-14 ze dne 6.2.2003 oprávněného 1. Doc.RNDr. Jan Troják bytem Šejbalova 894 Praha 4, 2. Kael Káše bytem Michnova 1624, Praha 4, 3. Prof.Ing. Jan Káše, CSc. bytem Koulova 6 Praha 6 proti povinnému ORTAS a.s. Vlašská 6/360 /prodávaný podnik/- k provedení exekuce prodejem podniku správcem podniku povinného ustanoven : JUDr.Ing. Vladimír Horák, r.č. xxxx Praha 1, U staré školy 2/115
od 26. 5. 2000 do 28. 6. 2000
- Základní jmění se zvyšuje ze stávající výše Kč 1.256.328,- (slovy: jedenmilióndvětěpadesátšesttisíctřistadvacetosmkorunčeských) o částku Kč 474.495.000,- (slovy: čtyřistasemdesátčtyřimiliónyčtyřistadevadesátpěttisíc- korunčeských) na základní jmění v nové výši Kč 475.751.328,- (slovy: čtyřistasedmdesátpětmiliónůsedmsetpadesátjedentisíctřistadvacet- osmkorunčeských), a to upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad uvedenou částku o kterou se základní jmění zvyšuje. Základní jmění se zvyšuje, respektive emisní kurs upsaných akcií bude splacen v souladu s ustanovením § 59 odstavec 3 a 7 obchodního zákoníku nepeněžitým vkladem společnosti, a to pohledávkou České finanční, s.r.o. identifikační číslo 47450622, se sídlem v Jámě 6, Praha 1. za obchodní společností ORTAS, a.s., v její nominální hodnotě, to je v hodnotě 474.495.000,-Kč. Pohledávka obchodní společnosti, Česká finanční, s.r.o. za obchodní společnosti ORTAS, a.s. vznikla na základě smlouvy reg.č. 33a/701-424-2/94 uzavřené dne 28.9.1994 ve znění dodatků č. 1 a 2 smlouvy reg.č. 44/701-424-2/94 uzavřené dne 28.9.1994 ve znění dodatku č. 1 a smlouvy reg.č. 67/701-424/95 uzavřené dne 17.5.1995 ve znění dodatku č. 1 stím, že jde o pohledávku na zaplacení úvěrů s příslušenstvím ve výši Kč 474.495.000,- (slovy: čtyřistasemdesátčtyřimilónyčtyřistadevadesátpěttisíckorunčeských) z toho jistiny ve výši 451.737.000,-Kč a příslušenství ve výši 22.758.000,-Kč.
od 26. 5. 2000 do 28. 6. 2000
- Vzhledem k tomu, že je hodnota nepeněžitého vkladu, pohledávky, stanovena v nominální hodnotě, není stanovena znalcem. Vedení pohledávky v účetnictví společnosti ORTAS, a.s., bylo ověřeno auditorem ing. Miroslavem Pilátem zapsaným v Komoře auditorů pod č. 501, dne 15.2.2000.
od 26. 5. 2000 do 28. 6. 2000
- Upisuje se 158 ks (slovy:jednostopadesátosmkusů) akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 3.000.000,- (slovy:třimilióny- korunčeských), 165 ks (slovy.jednostošedesátpětkusů) akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 3.000,- (slovy:třitisícekorunčeských), které jsou kmenovými akciemi, znějícími na majitele, budou vydány v listinné podobě, jsou veřejně neobchodovatelné a jejich emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 26. 5. 2000 do 28. 6. 2000
- Akcionáři nemají právo přednostního úpisu na upisované akcie vzhledem k upisování akcií nepeněžitým vkladem.
od 26. 5. 2000 do 28. 6. 2000
- Valná hromada rozhodla, že nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti Česká finanční, s.r.o., identifikační číslo 47450622, se sídlem v Jámě 6,Praha 1 a základní jmění společnosti tak bude zvýšeno bez veřejné výzvy k upisování akcií. Náhradní mimořádná valná hromada společnosti rozhodla, že zájemce je povinen upsat akcie a splatit nepeněžitý vklad do 3 (slovy:tří) dnů počítaných ode dne následujícícho po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení náhradní mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku s tím, že prvním dnem, kdy je možné upsat akcie a splatit nepeněžitý vklad, je den následující po právní moci usnesení, místem. kde budou akcie upsány a kde bude splacen nepeněžitý vklad, je sídlo společnosti na adrese Příbram VI/550, v prostoru označeném představenstvem. Společnost vydá při úpisu, respektive při splacení vkladu, upisovateli písemné potvrzení ve smyslu ustanovení § 168 odstavec 2 obchodního zákoníku.
od 26. 5. 2000 do 28. 6. 2000
- Na náhradní mimořádné valné hromadě společnosti bylo konstatováno, že vklad společnosti Česká finanční, s.r.o., identifikační číslo 47450622, se sídlem v Jámě 6, Praha 1, bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené ve smyslu ustanovení § 59 odst. 7 obchodního zákoníku mezi společností Česká finanční, s.r.o., jako postupitelem a společností ORTAS, a.s. jako postupníkem. Pohledávka obchodní společnosti Česká finanční, s.r.o. za obchodní společností ORTAS, a.s. vznikla na základě smlouvy reg.č. 33a/701-424-2/94 uzavřené dne 28.6.1994 ve znění dodatků č. 1 a 2, smlouvy reg.č. 44/701-424/2/94 uzavřené dne 28.9.1994 ve znění dodatku č. 1 a smlouvy reg.č. 67/701-424/94 uzavřené dne 17.5.1995 ve znění dodatku č. 1 s tím, že jde o pohledávku na zaplacení úvěrů s příslušenstvím ve výši Kč 474.495.000,-Kč (slovy: čtyřista- sedmdesátčtyřimiliónyčtyřistadevadesátpěttisíckorunčeských) a to jistiny ve výši 451.737.000,- a příslušenství ve výši Kč 22.758.000,-.
od 22. 12. 1999 do 19. 4. 2000
- Zapisuje se usnesení náhradní valné hromady ze dne 9.8.1999: Usnesení valné hromady o snížení základního jmění z Kč 418.776.000,- Kč o 417.519.672,- Kč na částku 1.256.328,- Kč, formou snížení jmenovité hodnoty akcií, a to u akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na hodnotu 300,- Kč za jednu akcii a u akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na 3,- Kč za jednu akcii, a to za účelem úhrady kumulované ztráty z minulých let a vytvoření podmínek pro následné zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem pohledávky České finanční s.r.o. za společností podle ust. § 59 odst.7 Obchodního zákoníku v nominální hodnotě 474.495.000,- Kč na 475.751.328,- Kč.
od 8. 1. 1998 do 6. 5. 2014
- Prodej části podniku a to střediska 4335 kotle a minirypadla ke dni 30.5.1997 kupujícímu ORTAS-INT, s.r.o., se sídlem Příbram VI/550, IČO: 25 08 95 28.
od 1. 5. 1992 do 6. 5. 2014
- Společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republi- ky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o pod- mínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské lis- tině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů předsta- venstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto
od 1. 5. 1992 do 6. 5. 2014
- majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Československý uranový průmysl, s.p.
Kapitál
od 28. 6. 2000 do 6. 5. 2014
Základní kapitál 475751328,-Kč
od 19. 4. 2000 do 28. 6. 2000
Základní kapitál 1 256 328 Kč
od 1. 5. 1992 do 19. 4. 2000
Základní kapitál 418 776 000 Kč
od 18. 10. 2000 do 6. 5. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 158.
od 4. 7. 2000 do 6. 5. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 048.
od 4. 7. 2000 do 6. 5. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 313 976.
od 28. 6. 2000 do 18. 10. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 158.
od 28. 6. 2000 do 6. 5. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 165.
od 19. 4. 2000 do 28. 6. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 048.
od 19. 4. 2000 do 28. 6. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 313 976.
od 1. 5. 1992 do 19. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 048.
od 1. 5. 1992 do 19. 4. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 313 976.
Statutární orgán
od 28. 11. 2002 do 29. 1. 2013
Giuseppe Roselli - generální ředitel
Via Salita di Staglieno 36, Janov, Italská republika
od 28. 11. 2002 do 29. 1. 2013
- V České republice: Bratří Čapků 243, Příbram VII
od 28. 11. 2002 do 6. 5. 2014
Giuseppe Roselli - předseda představenstva
Via Salita di Staglieno 36, Janov, Italská republika
od 28. 11. 2002 do 6. 5. 2014
- V České republice: Bratří Čapků 243, Příbram VII
od 22. 10. 2002 do 20. 9. 2003
Mgr. Filip Hanzlík - člen představenstva
Praha 1, Klimentská 1218/32, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 12. 2001 - 29. 11. 2002
od 22. 10. 2002 do 20. 9. 2003
Ing. Jiří Šoupal - člen představenstva
Brno, Vlčnovská 14, PSČ 629 00
den vzniku členství: 17. 12. 2001 - 29. 11. 2002
od 11. 11. 1998 do 11. 11. 1998
Vlastislav Mikes - člen představenstva
Příbram VIII, 124
od 11. 11. 1998 do 22. 10. 2002
Vladimír Štefánik - člen představenstva
Příbram I, Riegrova 73
od 11. 11. 1998 do 22. 10. 2002
Vlastislav Mikeš - člen představenstva
Příbram VIII, 124
od 11. 11. 1998 do 28. 11. 2002
Giuseppe Roselli - předseda představenstva
Praha 5, Diezenhoferovy sady 3
od 11. 11. 1998 do 28. 11. 2002
- nar. 7. 8. 1947
od 11. 11. 1998 do 28. 11. 2002
Giuseppe Roselli - generální ředitel
Praha 5, Diezenhoferovy sady 3
od 22. 6. 1995 do 11. 11. 1998
Jaroslav Ráž - člen
okres Tachov, Malý Rapotín č. 24
od 22. 6. 1995 do 11. 11. 1998
Václav Přibyl - člen
Tachov, Jana Ziky 737
od 21. 10. 1993 do 22. 6. 1995
Ing. Josef Strnad - člen
Praha 6, Srbská l
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
Giuseppe Roselli - předseda
Dolní Hbity, Káciň 52
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
Vittorio Solinas - místopředseda
Praha 4, Na záhonech 73
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
Ing. Jaroslav Krčmář - člen
Praha 3, Ambrožova 2408/1
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
Giuseppe Roselli - generální ředitel
Dolní Hbity, Káciň 52
od 21. 10. 1993 do 11. 11. 1998
- .
od 24. 9. 1992 do 21. 10. 1993
Ing. Václav Šíma - člen předst.
Příbram V, Družstevní 276, PSČ 261 05
od 24. 9. 1992 do 21. 10. 1993
Ing. Josef Šmejkal - výkonný ředitel
Dolní Hbity, Káciň 52, PSČ 262 62
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
Ing. Josef Šmejkal - člen předst.
Dolní Hbity, Káciň 52, PSČ 262 62
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
Ing. Jiří Rejman - člen předst.
Příbram VII, Mariánská 410, PSČ 261 07
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
Ing. Antonín Bartůněk - člen předst.
Příbram VIII, Čechovská 119, PSČ 261 08
od 11. 11. 1998 do 6. 5. 2014
Za společnost navenek jednají: a) všichni členové představenstva b) předseda představenstva samostatně Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti a nadepsanému jménu osob (osoby) připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné jednat jménem společnosti navenek.
od 22. 6. 1995 do 11. 11. 1998
Způsob jednání a podepisování za společnost: Společnost zastupuje ve vztahu k třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně alespoň dva členové představenstva. Všichni podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj vlastnoruční podpis a označí svou funkci.
od 24. 9. 1992 do 22. 6. 1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď spo- lečně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samo- statně jden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Dále za společnost samostatně jedná a podepisuje: - výkonný ředitel - prokurista.
od 1. 5. 1992 do 24. 9. 1992
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo mís- topředseda a jeden člen představenstva, anebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka spo- lečnosti.
Prokura
od 24. 9. 1992 do 22. 6. 1995
Ing. Antonín Bartůněk
Příbram VIII, Čechovská 119, PSČ 261 08
od 24. 9. 1992 do 22. 6. 1995
- V prokuře je zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovi- tosti.
Dozorčí rada
od 16. 4. 2002 do 20. 9. 2003
Mgr. Martin Hamšík - člen dozorčí rady
Břeclav, Nádražní 93, PSČ 691 41
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 29. 11. 2002
od 16. 4. 2002 do 6. 5. 2014
ing. Adolfo Carulli - člen dozorčí rady
Milano, Via A.Fumagalli 10, Italská republika
den vzniku členství: 26. 6. 2001
od 16. 4. 2002 do 6. 5. 2014
ing. Jitka Šimková - člen dozorčí rady
Příbram VIII, Budovatelů 117, PSČ 261 01
den vzniku členství: 26. 6. 2001
od 11. 11. 1998 do 16. 4. 2002
Petr Kaše - člen dozorčí rady
Praha 8, Přemyšlenská 1102/15
od 11. 11. 1998 do 16. 4. 2002
Ing. Jitka Albrechtová - člen dozorčí rady
Praha 2, Italská 15
od 22. 6. 1995 do 11. 11. 1998
John M. Duvall - člen
Houston,Texas, USA, 117 11 Memorial Drive 280
od 22. 6. 1995 do 11. 11. 1998
Hana Grassová - člen
Praha 4 - Michle, Na záhonech 73
od 21. 10. 1993 do 22. 6. 1995
Ing. Ivan Stern - člen
Praha 7, Snirchova 26
od 21. 10. 1993 do 22. 6. 1995
JUDr. Ivan Nejedlo - člen
Praha l, Kozí 5
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
Ing. Jaroslav Choura
Březnice, Pod stráží 520, PSČ 262 72
od 1. 5. 1992 do 21. 10. 1993
Alena Švab
D-4000 Düsseldorf 31, SRN, Niederrheinstr. 372
od 1. 5. 1992 do 16. 4. 2002
Jan Hájek
Příbram, 28.října 103, PSČ 261 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 852,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+29
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+10
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-7
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-94
+
-
5.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-108
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services