D A M Z A a.s., IČO: 45192197 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti D A M Z A a.s. Údaje byly staženy 7. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 45192197. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45192197 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 5. 1992
Datum zániku30. 9. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 5. 5. 1992 do 30. 9. 2007

D A M Z A a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 19. 5. 1999 do 13. 7. 2000
Přerov, Polní 7, PSČ 751 52
od 5. 5. 1992 do 19. 5. 1999
Přerov, Polní , PSČ 751 52
IČO
od 5. 5. 1992 do 30. 9. 2007

45192197

Právní forma
od 5. 5. 1992 do 30. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka379 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 13. 7. 2000 do 30. 9. 2007
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 19. 5. 1999 do 30. 9. 2007
- silniční motorová doprava nákladní
od 19. 5. 1999 do 30. 9. 2007
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (v rozsahu daného osvědčení)
od 19. 5. 1999 do 30. 9. 2007
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 3. 10. 1995 do 19. 5. 1999
- provádění bytových a občanských staveb
od 3. 10. 1995 do 19. 5. 1999
- provádění inženýrských staveb /včetně technické vybavenosti sídlištních celků/
od 3. 10. 1995 do 19. 5. 1999
- provádění průmyslových staveb
od 24. 9. 1993 do 19. 5. 1999
- silniční motorová doprava
od 24. 9. 1993 do 19. 5. 1999
- stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek
od 24. 9. 1993 do 30. 9. 2007
- půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby
od 24. 9. 1993 do 30. 9. 2007
- zemní práce prováděné strojem
od 24. 9. 1993 do 30. 9. 2007
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží
od 24. 9. 1993 do 30. 9. 2007
- výroba cementového zboží a umělého kamene
od 24. 9. 1993 do 30. 9. 2007
- truhlářství
od 24. 9. 1993 do 30. 9. 2007
- zámečnictví
od 24. 9. 1993 do 30. 9. 2007
- opravy motorových vozidel
od 5. 5. 1992 do 24. 9. 1993
- v Ostravě /střední odborné učiliště stavební a zvláštní odborné učiliště stavební/ - provoz vzdělávacích, rekreačních a tělovýchovných zařízení ve správě a užívání podniku a poskytování stravování a ubytování veřejnosti v těchto zařízeních v souladu s příslušnými předpisy - výkon správy podnikových bytů
od 5. 5. 1992 do 24. 9. 1993
- - zakladatel v souladu s ust. § 14, zákona o státním podniku, bude provádět zakladatelskou kontrolou u zřizovaného státního podniku OSP Přerov v rozsahu stanoveném zákonnými předpisy a na základě této zakladatelské kontroly přijímat opatření v souladu se zákonem o státním podniku.
od 5. 5. 1992 do 24. 9. 1993
- Základní předmět činnosti: - provádění oprav občanských a obytných budov, včetně modernizace bytového fondu - provádění oprav ostaních objektů - provádění investiční výstavby převážně menšího rozsahu - provádění prací pro obyvatelstvo a to jak charakteru menší investiční výstavby, tak i oprav - provádění ekologických staveb - výroba stavebních hmot a výrobků pro stavby - provádění projektových a rozpočtových prací v rozsahu uděleném Sm KNV v
od 5. 5. 1992 do 24. 9. 1993
- Ostravě - provádění revizi souvisejících se stavebními pracemi v rozsahu daných oprávění - výkony a služby spojené s půjčováním strojů, mechanismů a dopravních prostředků v rámci platných přespisů - prodej vlastních výrobků, nepotřebného a zbytkového materiálu - provozování nákladní a osobní přepravy - vydáváni a prodej závodních novin v souladu s povolením podle příslušných předpisů - příprava žáků pro dělnická povolání v rozsahu zřizovacích listin Sm KNV
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2007 do 30. 9. 2007
- Vymazává se ke dni 30.9.2007 z obchodního rejstříku obchodní společnost D A M Z A a.s. se sídlem Přerov I. - město, Polní ulice 2818/7, PSČ 750 02, identifikační číslo 451 92 197. Právní důvod výmazu: Obchodní společnost D A M Z A a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností Přerovská kapitálová společnost, a.s., se sídlem Přerov I-město, č.p. 555, nám. T.G.Masaryka 16, PSČ 75002, IČ: 25352571 a vymazává se z oddílu B, vložky 379 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Rozhodným dnem pro fúzi je 31.12.2006.
od 29. 8. 2005 do 30. 9. 2007
- Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti DAMZA, a.s., konané dne 29. července 2005 v sídle společnosti. Valná hromada schvaluje následující usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti DAMZA a.s., IČ 45192197, se sídlem Přerov I - město, 750 02 Přerov, Polní ulice 2818/7, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 379 (dále jen "Společnost"), který požádal o svolán í této mimořádné valné hromady, je společnost s obchodní firmou Přerovská kapitálová společnost, a.s., IČ 25352571, se sídlem Přerov I - město, č.p. 555, nám. T.G.Masaryka 16, PSČ 750 02, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v  oddíle B., vložce 1399 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% na základ ním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií Společnosti hlavním akcionářem bylo osvědčeno předložením 22 ks listinných akcií, emitovaných Společností na majitele o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč a 6.380 ks listinných akcií, emitovaných Společností na majitele o jmenovité hodn otě po 1.000,- Kč, jakož i čestným prohlášením představenstva hlavního akcionáře. Souhrnný počet akcií Společnosti, vlastněný a předložený hlavním akcionářem pro jednání této mimořádné valné hromady, činí 28.380 ks akcií o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, a tak představuje podíl 90,897% na základním kapitálu Společnosti, který činí 31, 222.000,- Kč. Z toho pak vyplývá skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, přechod vlastnického práva ke všem akciím, vydaným Společností ve vlastnictví ak cionářů Společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci jsou povinni předložit své akcie Společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie Společnosti v této lhůtě, určí k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář je povinen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 153,- Kč (slovy jednostopadesáttři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), stanovené podle znaleckého posudku č. 12-2005, zpracovaného soudním znalcem Ing. Milanem Novotným dne 30. 6.2005 a zapsaného pod tímto číslem v jeho znaleckém deníku. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář je povinen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců poté, do dosavadní vlastníci předají akcie Společnosti.
od 26. 4. 2004 do 26. 4. 2004
- Nařízená exekuce usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 24.10.2003, č.j. 20 Nc 802/2003-6 byla ukončena, neboť účelu exekuce bylo dne 17.12.2003 dosaženo.
od 9. 1. 2004 do 26. 4. 2004
- Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 24.10.2003, č.j. 20 Nc 802/2003-6 nařídil soud exekuci podle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 21.6.2000 č.j. 7 C 67/2000 na majetek povinného D A M Z A a.s. se sídlem Přerov, Polní ul. 2818 /7 k uspokojení pohledávky oprávněného Česká pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16 ve výši 53.857,- Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Přerově se sídlem Přerov, Komenského 38.
od 2. 5. 2002 do 30. 9. 2007
- Základní jmění: Základní jmění společnosti z rozhodnutí zakladatele, fondu národního majetku, rozhodnutí okresního úřadu o vyjmutí majetku ze státního podniku a ocenění majetku uvedeném ve schváleném privatizačním projektu, který je přílohou tototo návrhu činí 31.222.000,- Kčs (slovy: třicetjedenmiliondvěstědvacetdvatisícekorunčeskoslovenských).
od 19. 5. 1999 do 2. 5. 2002
- Základní jmění: Základní jmění společnosti z rozhodnutí zakladatele, fondu národního majetku, rozhodnutí okresního úřadu o vyjmutí majetku ze státního podniku a ocenění majetku uvedeném ve schváleném privatizačním projektu, který je přílohou tototo návrhu činí 31.222.000,- Kčs (slovy: třicetjedenmiliondvěstědvacetdvatisícekorunčeskoslovenských). Základní jmění je rozděleno na 31 222 ks akcií na majitele se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč.
od 19. 5. 1999 do 30. 9. 2007
- J e d n á n í : Za společnost jednají jejím jménem dva členové představenstva společně.
od 5. 5. 1992 do 24. 9. 1993
- Dozorčí rada: Josef Hošťálek, bytem Kabelíkova 1461, Přerov ing. Jaroslav Kazda, bytem Velká Dlážka 3, Přerov JUDr. Otakar Šiška, bytem Velká Dlážka 19, Přerov
od 5. 5. 1992 do 19. 5. 1999
- Základní jmění: Základní jmění společnosti z rozhodnutí zakladatele, fondu národního majetku, rozhodnutí okresního úřadu o vyjmutí majetku ze státního podniku a ocenění majetku uvedeném ve schváleném privatizačním projektu, který je přílohou tototo návrhu činí 31.222.000,- Kčs (slovy: třicetjedenmiliondvěstědvacetdvatisícekorunčeskoslovenských). Základní jmění bude rozděleno na 31.222 akcií na jméno s jmenovitou hodnotou akcie 1 000,- Kčs.
od 5. 5. 1992 do 19. 5. 1999
- J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 5. 5. 1992 do 30. 9. 2007
- Způsob založení: Akciová společnost DAMZA a.s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále je "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchdoního zákoníku) ze dne 29. 4. 1992 ve formě notářského zápisu.
Kapitál
od 2. 5. 2002 do 30. 9. 2007
Základní kapitál 31 222 000 Kč
od 19. 5. 1999 do 2. 5. 2002
Základní kapitál 31 222 000 Kč
od 2. 5. 2002 do 30. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 22.
od 2. 5. 2002 do 30. 9. 2007
v listinné podobě
od 2. 5. 2002 do 30. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9 222.
od 2. 5. 2002 do 30. 9. 2007
v listinné podobě
Statutární orgán
od 14. 9. 2006 do 30. 9. 2007
Miroslav Schejbal - předseda představenstva
Tršice, 310
den vzniku členství: 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006
od 14. 9. 2006 do 30. 9. 2007
Pavel Mlčák - člen představenstva
Horní Moštěnice, Havlíčkova 436/58
den vzniku členství: 30. 6. 2006
od 14. 9. 2006 do 30. 9. 2007
Ing. Lenka Růžičková - člen představenstva
Dřevohostice, Bystřická 291
den vzniku členství: 30. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 14. 9. 2006
Ing. Lenka Růžičková - člen představenstva
Dřevohostice, Bystřická č. 291
den vzniku členství: 14. 12. 2001 - 30. 6. 2006
od 19. 5. 1999 do 14. 9. 2006
Pavel Mlčák - člen představenstva
Horní Moštěnice, Havlíčkova 58
den vzniku členství: 14. 12. 2001 - 30. 6. 2006
od 3. 10. 1995 do 20. 3. 2002
Ing. Ladislav Kuča - člen představenstva
okr. Přerov, Grymov 19
od 3. 10. 1995 do 20. 3. 2002
- r.č. xxxx
od 24. 9. 1993 do 3. 10. 1995
Ing. Petr Fridrich - člen představenstva
Frýdek-Místek, Mánesova 475
od 24. 9. 1993 do 19. 5. 1999
Pavel Mlčák - člen představenstva
Přerov, Žerotínovo nám. 25
od 5. 5. 1992 do 24. 9. 1993
Josef Stiskálek - člen představenstva
Želátovice 153,
od 5. 5. 1992 do 24. 9. 1993
Pavol Černek - člen představenstva
Přerov, Velká dlážka 42
od 5. 5. 1992 do 14. 9. 2006
Miroslav Schejbal - člen představenstva
Tršice, 310
den vzniku členství: 14. 12. 2001 - 30. 6. 2006
Dozorčí rada
od 14. 9. 2006 do 30. 9. 2007
Josef Hošťálek - člen dozorčí rady
Přerov I-město, Kabelíkova 1464/7
den vzniku členství: 30. 6. 2006
od 14. 9. 2006 do 30. 9. 2007
Marta Kovářová - člen dozorčí rady
Přerov I-město, Tovární 337/1
den vzniku členství: 30. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 14. 9. 2006
Marta Kovářová - člen
Přerov,Přerov I-město, Tovární 337/1
den vzniku členství: 14. 12. 2001 - 30. 6. 2006
od 13. 7. 2000 do 20. 3. 2002
Ing. Lenka Růžičková - člen
Dřevohostice, Bystřická č. 291
od 13. 7. 2000 do 14. 9. 2006
Josef Hošťálek - člen
Přerov, Kabelíkova č. 7
den vzniku členství: 4. 4. 2000 - 30. 6. 2006
od 3. 10. 1995 do 13. 7. 2000
ing. Zdeněk Pospíšil - člen
Přerov, Lančíkových 9
od 3. 10. 1995 do 14. 9. 2006
ing. Jaroslava Mlčáková - člen
Přerov, Žerotínovo nám. 25
den vzniku členství: 3. 10. 1995 - 30. 6. 2006
od 24. 9. 1993 do 3. 10. 1995
Ing. Yveta Janásová - člen
Přerov, Bratrská 8
od 24. 9. 1993 do 3. 10. 1995
Ing. Zdeněk Calábek - člen
Přerov, Wilsonova 11
od 24. 9. 1993 do 13. 7. 2000
Pavol Černek - člen
Přerov, Velká Dlážka 42
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+124

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-56

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-67

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-170

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-171

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-189

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

„Kvůli tetování mi nevěří, že jsem lékařka.“ Díky obrázkům na těle mám k lidem blíž, říká psychiatrička

„Kvůli tetování mi nevěří, že jsem lékařka.“ Díky obrázkům na těle mám k lidem blíž, říká psychiatrička

Tetování už je součástí naší kultury. Potetovaná lékařka ale stále u některých lidí vzbuzuje spíše nedůvěru....

Partners Financial Services