TILIA - LDS a.s.
IČO: 45192995 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 6. 1992
Datum zániku1. 3. 2002
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 7. 1993 do 1. 3. 2002

TILIA - LDS a.s.

od 29. 6. 1992 do 1. 7. 1993

TILIA a.s.

Sídlo
od 29. 6. 1992 do 15. 8. 2001
Město Albrechtice, nám. ČSA 12
IČO
od 29. 6. 1992 do 1. 3. 2002

45192995

Právní forma
od 29. 6. 1992 do 1. 3. 2002
Akciová společnost
Spisová značka470 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 1. Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, zejména: --produkce, výkup a prodej sazenic a semen okrasných dřevin (stromků a keřů), -- přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování obcí, -- práce a služby související se zemědělskou výrobou.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 2. Výkon činnosti odborného lesního hospodáře podle lesního zákona.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 3. Lesnictví.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 4. Výroba řeziva.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 5. Výroba drobných dřevěných výrobků.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 6. Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 7. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 8. Ubytovací služby.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 9. Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 10. Finanční a operační leasing věcí movitých a nemovitých z majetku společnosti.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 11. Služby fotografické, video a kopírovací.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 12. Preparace loveckých trofejí.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 13. Výroba a opravy zemědělských stojů.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 14. Opravy motorových vozidel.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 15. Silniční motorová doprava nákladní.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 16. Silniční motorová doprava osobní.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 17. Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy s výjimkou odborných činnosti na úseku rostlinolékařské péče.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 18. Zámečnictví.
od 5. 11. 1997 do 1. 3. 2002
- 19. Vázání květin a věnců.
od 24. 1. 1994 do 5. 11. 1997
- finanční a operační leasing věcí movitých a nemovitých z majetku společnosti
od 26. 11. 1993 do 5. 11. 1997
- zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, vedle prodeje vytěženého dřeva zejména: - orgnizační zajišťování a provádění těžby a přibližování - organizační zajišťování a provádění lesnické pěstební činnosti - produkce, výkup a prodej sazenic a semen lesních stromů, keřů, okrasných dřevin, vánočních stromků a ozdobného klestu - přesazování vzrostlé zelené v rámci ozeleňování obcí
od 26. 11. 1993 do 5. 11. 1997
- - myslivost a rybářství - lesnické taxační práce, vyhotovování lesních hospodář- ských planů a lesnických map, oceňování lesů - odborná správa lesů
od 26. 11. 1993 do 5. 11. 1997
- výroba řeziva - výroba drobných dřevěných výrobků - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - ubytovací služby ( ubytování v soukromí - fotokopírovací práce - preparování loveckých trofejí
od 26. 11. 1993 do 5. 11. 1997
- - truhlářství - opravy motorových vozidel - výroba a opravy zemědělských strojů - oprava karoserií - kovářství - tesařství
od 26. 11. 1993 do 5. 11. 1997
- - stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 26. 11. 1993 do 5. 11. 1997
- - hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce a deratizace - podnikání v oblasti nakládání s odpady - silniční motorová doprava - hostinská činnost
od 29. 6. 1992 do 26. 11. 1993
- a/ organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností b/ ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu c/ nákup dříví včetně ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků d/ oborná správa lesů ostatních uživatelů e/ dřevářská výroba včetně prodeje řeziva jehličnatého a listnatého, obalů dřevěné běžné konstrukce, palet a přepravních
od 29. 6. 1992 do 26. 11. 1993
- skříní dřevěných, obalů dřevěných ostastních, zahradního a selského nábytku, obložení, drobných výrobků z vrbového proutí, šindele apod. f/ lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl g/ přidružená zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výroba včetně prodeje jejich produktů a výrobků h/ myslivost v obhospodářovaných honitbách a rybářství v obhospo- dařovaných rybářských revítech a prodej živé ulovené zvěře, užit- kové spárkaté a pernaté, prodej preparové zvěře, drobných výrobků
od 29. 6. 1992 do 26. 11. 1993
- z paroží apod. i/ investiční výstavba, projekce, oprava a údržba budov, staveb, strojů a zařízení, technických dozor investora, těžba a zpracování kamene a jiných nerostných surovin, dozor a výkon střelmistrovských a trhacích prací, vodohospodářské služby, provádění geodetických prací jako podklad pro střediska geodezie, provádění inženýrské činnosti, projekce stavebních prací, dopravněmechanizačních prací včetně souvisejících výrobních a údržbových činností v oblasti stavebnictví, země- dělství, lesního hospodářství, průmyslu a služeb a v tomto
od 29. 6. 1992 do 26. 11. 1993
- rozsahu provádění obchodní činnosti j/ poskytování tehcnických, programátorských, servisních a inže- nýrských služeb v oblasti výpočetní techniky včetně zprostřed- kování prodeje k/ dodávky saznic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozele- ňování měst a venkova, sběr, výkup a prodej semen a osiva, lesních stromů a keřů a okrasných dřevin, produkce, výkup a prodej vánočních stromků a ozdobného klestu l/ vedení konsignačních skladů zahraničních firem a zabezpe- čování servisu a prodeje pro manipulační linky, hydraulické
od 29. 6. 1992 do 26. 11. 1993
- ruky a další stroje a motorové pily používané v lesnické výrobě včetně ochranných pomůcek m/ obstarávání přepravy věcí a osob a služby s tím souvsející n/ výroba a prodej zemědělských, lesnických strojů, zařízení a montážních celků o/ činnost podnikové školy, zejména provádění odborných kursů na jednomužné motorové pily, speciální lesnické stroje, zdivahací zařízení pro obsluhu a provoz, s oprávnění vystavit osvědčení o získání kvalifikace p/ poskytování služeb tuzemským a zahraničním osobám
od 29. 6. 1992 do 26. 11. 1993
- na území ČSFR a v zahraničí, zejména formou - poskytování střech šindelem - odborné lesnické činnosti - orgnizování lovu zvěře spárkaté a pernaté, vč. zabezpe- čování ubytování a stravování r/ poskytování ubytování a stravování v rekrečních, provozních a ubytovacích zařízeních s/ obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost vč. poradenských služeb t/ finanční pronájem - leasing věcí z majetku organizace
od 29. 6. 1992 do 26. 11. 1993
- u/ nákup a prodej věcí související s předmětem činnosti
Ostatní skutečnosti
od 1. 3. 2002 do 1. 3. 2002
- Společnost TILIA - LDS a.s., se sídlem Město Albrechtice, nám. ČSA 26/12, PSČ 793 95, IČO 45 19 29 95 se vymazává z obchodního rejstříku ke dni 11.3. 2002. Právní důvod výmazu: Společnost TILIA - LDS a.s., se sídlem Město Albrechtice, nám. ČSA 26/12, PSČ 793 95, IČO 45 19 29 95 zaniká společně se společnostmi FORESTINVEST Praha, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČO 48 53 37 26, Lesy Krnov a.s., se sídlem Krnov, Revoluční 55, IČO 45 19 30 29, FORESTINVEST Brno, a.s., se sídlem, Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČO 48 53 37 51, Lesy Frýdek-Místek a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Krátká 1177, IČO 45 19 31 26, Foresta a.s., se sídlem Velké Karlovice č. p. 307, IČO 45 19 30 11, Šternberské lesy a.s. se sídlem Šternberk, Dvorská 15, IČO 45 19 31 51, Vítkovské lesy a.s., se sídlem Vítkov, Opavská 25, IČO 47 15 12 26, Lesní společnost Jihomoravské lesy, a.s., se sídlem Brno, Jezuitská 13, PSČ 656 38, IČO 46 97 46 52, Lesy Mělník, a.s., se sídlem Praha 10, Na Křečku 365, PSČ 109 04, IČO 46 35 59 87, LDP Vltava, a.s., se sídlem Vlašim, Pláteníkova 48, PSČ 258 01, Okres Benešov, IČO 46 35 59 44, Lesy Spálené Poříčí, a.s., se sídlem Spálené Poříčí, Zámecká 410, PSČ 335 61, Okres Plzeň- jih, IČO 45 35 19 70, Lesní společnost Jaroměřice, a.s., se sídlem Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 193, PSČ 675 51, IČO 46 97 46 36, jako společnostmi zanikajícími, sloučením se společností CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČO 48533700, jako společností nástupnickou.
od 16. 1. 1995 do 1. 3. 2002
- Akcie: Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů.
od 1. 7. 1992 do 1. 3. 2002
- Den vzniku: 01.07.1992
od 29. 6. 1992 do 1. 3. 2002
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze.
Kapitál
od 22. 6. 1993 do 1. 3. 2002
Základní kapitál 69 828 000 Kč
od 29. 6. 1992 do 22. 6. 1993
Základní kapitál 58 116 000 Kč
od 16. 1. 1995 do 1. 3. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 69 828.
od 24. 1. 1994 do 16. 1. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 68 082.
od 24. 1. 1994 do 16. 1. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 1 746.
od 22. 6. 1993 do 24. 1. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 746.
od 22. 6. 1993 do 24. 1. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 68 082.
od 29. 6. 1992 do 22. 6. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 470.
od 29. 6. 1992 do 22. 6. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 56 646.
Statutární orgán
od 15. 8. 2001 do 1. 3. 2002
Ing. Ivan Doubrava - předseda představenstva
Kroměříž, K Vodojemu 4321/2
den vzniku členství: 8. 2. 2001
den vzniku funkce: 8. 2. 2001
od 15. 8. 2001 do 1. 3. 2002
Ing. František Černý - místopředseda představenstva
Zlín, Mladcová 302
den vzniku členství: 8. 2. 2001
den vzniku funkce: 8. 2. 2001
od 15. 8. 2001 do 1. 3. 2002
Ing. Karel Haken - člen představenstva
Město Albrechtice, K.Čapka 678/42
den vzniku členství: 28. 6. 2000
od 13. 1. 1999 do 15. 8. 2001
Ing. Pavel Trumpeš - místopředseda představenstva
Krnov, Úvoz 32
od 13. 1. 1999 do 15. 8. 2001
- r.č. xxxx
od 13. 1. 1999 do 15. 8. 2001
Ing. Josef Theuer - člen představenstva
Krnov, Albrechtická 151
od 5. 11. 1997 do 13. 1. 1999
Ing. Milan Janásek, CSc. - místopředseda představenstva
Krnov, Růžová 16
od 5. 11. 1997 do 13. 1. 1999
- r.č. xxxx
od 5. 11. 1997 do 15. 8. 2001
Ing. Karel Haken - předseda představenstva
Město Albrechtice, K. Čapka 678/42
od 5. 11. 1997 do 15. 8. 2001
- r.č. xxxx
od 5. 11. 1997 do 15. 8. 2001
Amos Martinák - člen představenstva
Holčovice, Komora 198
od 24. 7. 1995 do 5. 11. 1997
Ing. Karel Haken - předseda představenstva
Město Albrechtice, K. Čapka 12
od 29. 6. 1992 do 24. 7. 1995
Ing. Karel Haken - člen představenstva
Město Albrechtice, K.Čapka 12
od 29. 6. 1992 do 5. 11. 1997
Ing. Milan Janásek, CSc. - člen představenstva
Krnov, Růžová 16
od 29. 6. 1992 do 13. 1. 1999
Ing. Pavel Trumpeš - člen představenstva
Krnov, Úvoz 32
od 29. 6. 1992 do 13. 1. 1999
- r.č. xxxx
od 15. 8. 2001 do 1. 3. 2002
J e d n á n í : Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva anebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, napsané nebo jinak vyhotovené obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 5. 11. 1997 do 15. 8. 2001
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, anebo samostatně představenstvem písemně pověřený člen představenstva anebo společně všichni členové představenstva.
od 24. 7. 1995 do 5. 11. 1997
Jednání: Společnost zastupuje navenek i uvnitř představenstvo.
od 29. 6. 1992 do 24. 7. 1995
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 15. 8. 2001 do 1. 3. 2002
Ing. Petr Grísa - předseda
Halenkov, 454
den vzniku členství: 8. 2. 2001
den vzniku funkce: 9. 3. 2001
od 15. 8. 2001 do 1. 3. 2002
Ing. Rostislav Majkút - místopředseda
Frýdek-Místek, Jeronýmova 426
den vzniku členství: 8. 2. 2001
den vzniku funkce: 9. 3. 2001
od 29. 9. 1998 do 15. 8. 2001
Ing. Jan Poštulka - předseda
Nový Hrozenkov 779,
od 29. 9. 1998 do 15. 8. 2001
Ing. Jiří Děcký - místopředseda
Krnov, Lelkova 41
od 5. 11. 1997 do 29. 9. 1998
Ing. Libor Stakoš - předseda
Zlín-Malenovice, Polní 942
od 5. 11. 1997 do 29. 9. 1998
Ing. Karel Chuděj - místopředseda
Velké Karlovice 70,
od 24. 7. 1995 do 5. 11. 1997
Marie Borečková - předseda
Bruntál, Neumannova 4
od 20. 9. 1994 do 5. 11. 1997
Květoslav Petruška - člen
Krnov, Příční 3
od 20. 9. 1994 do 1. 3. 2002
Aleš Dybalík - člen
Jindřichov ve Slezsku 398,
den vzniku členství: 25. 8. 1999
od 29. 6. 1992 do 20. 9. 1994
Miroslav Horáček - člen
Město Albrechtice, Odboje 29
od 29. 6. 1992 do 24. 7. 1995
Marie Borečková - člen
Bruntál, Neumannova 4
od 29. 6. 1992 do 20. 9. 1994
člen: Ing. Vladimír Sedlák K.Čapka 30, Město Albrechtice,
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 15 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+26
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-90
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-123
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-132
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-353
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.