Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Expandia Ventures, a.s.
IČO: 45245622 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 1. 1992
Datum zániku1. 10. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 15. 7. 2004 do 1. 10. 2009

Expandia Ventures, a.s.

od 21. 3. 1997 do 15. 7. 2004

Chemofond a.s.

od 29. 9. 1993 do 21. 3. 1997

Chemofond a.s., investiční fond

od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993

CHEMOFOND, a.s. - česky, CHEMOFOND, plc. - anglicky, CHEMOFOND, S.A. - franc., CHEMOFOND, AG - německy, CHEMOFOND, a.o. - rusky

Sídlo
od 26. 6. 2002 do 1. 10. 2009
Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19
od 28. 7. 1998 do 26. 6. 2002
Praha 1, Na Příkopě 21
od 15. 1. 1992 do 28. 7. 1998
Praha 10, Kodaňská č. 46
IČO
od 15. 1. 1992 do 1. 10. 2009

45245622

DIČ

CZ45245622

Právní forma
od 15. 1. 1992 do 1. 10. 2009
Akciová společnost
Spisová značka1246 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 3. 1997 do 1. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 21. 3. 1997 do 1. 10. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 29. 9. 1993 do 21. 3. 1997
- shromažďování peněžních prostředků za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle zák. o investičních společnostech a investičních fondech
od 29. 9. 1993 do 21. 3. 1997
- činnost bezprostředně související s činností výše uvedenou zejména aktivní hospodaření s majetkem fondu ve prospěch akcionářů fondu včetně operací s cennými papíry, peněžními prostředky, nemovitostmi a movitými věcmi tvořícími majetek fondu a vkládání prostředků do podnikání podle smlouvy o tichém společenství
od 29. 9. 1993 do 7. 7. 1997
- jiná obchodní a neobchodní činnost, která je v souladu se zákonem č. 248/92 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
- Nákup akcií za investiční body podle nařízení vlády ČSFR ze dne 5.9.1991 o vydávání a použití investičních kupónů a obchod s nimi.
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2009 do 1. 10. 2009
- Společnost Expandia Ventures, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19, IČ 45245622, zanikla bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Expandia, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19, IČ: 63 999293.
od 3. 10. 2005 do 1. 10. 2009
- - 1. Mimořádná valná hromada (dále jen "valná hromada") společnosti Expandia Ventures, a.s. se sídlem Praha 1, PSČ 117 19, Na Příkopě 1096/21, IČ 452 45 622, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1246 (dále též "Ex pandia Ventures, a.s."), konaná dne 09.09.2005 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Expandia Ventures, a.s. ve smyslu ustanovení § 183 i odst. 1 ObchZ je společnost Expandia, a.s., se sídlem Praha 1, PSČ 117 19, Na Příkopě 1096/21, IČ 639 99 293, zap saná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3521 (dále též "Expandia, a.s."), která je vlastníkem akcií společnosti Expandia Ventures, a.s. v počtu 319.588 kusů z celkového počtu 325.469 kusů, což činí 98,19 % podíl na zákl adním kapitálu společnosti Expandia Ventures, a.s.. Skutečnost, že společnost Expandia, a.a. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ, byla osvědčena předložením akcií představujících 319.588 kusů akcií Expandia Ventures, a.s. znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč společností Expandia, a.s. společnosti Expandia Ventures, a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností Expandia, a.s. a Expandia Ventures, a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ. 2. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. schvaluje žádost hlavního akcionáře, a to společnosti Expandia, a.s., o uplatnění práva výkupu všech ostatních akcií společnosti Expandia Ventures, a.s., tedy rozhodla tímto v souladu s ustanovením § 183i ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií Expandia Ventures, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Expandia Ventures, a.s. na společnost Expandia, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Expandia Ventures, a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč v listinné podobě, činí 661,- Kč. 3. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. určuje, že společnost Expandia, a.s. jako hlavní akcionář společnosti Expandia Ventures, a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Expandia Ventures, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 661,- Kč za jednu akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč. 4. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění menšinovým akcionářům či ostatním Oprávněným osobám. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, které přešly na hlavního akcionáře, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií; pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií, které přešly na hlavního akcionáře zástavnímu věřiteli, že neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a akcionářem určuje něco jiného. 5. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. ukládá představenstvu společnosti provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souv islosti, a dále ukládá představenstvu společnosti poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 6. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. bere na vědomí informaci, že přiměřenost výše protiplnění byl doložena posudkem soudního znalce Ing. Libora Bučka č. 131-24/2005 ze dne 19.08.2005, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Expandia, a.s. v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částku 661,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 400,- Kč je přiměřená. 7. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. bere na vědomí informaci, že představenstvo společnosti Expandia Ventures, a.s. projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda povařuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií, a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ.
od 26. 8. 2003 do 25. 3. 2004
- Valná hromada konaná dne 13.6.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu ze 140.047.600,-- Kč o 9.860.000,-- Kč na 130.187.600,-- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v ustanovení § 161 b odst. 4 obchodního zákoníku s nížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu 24.650 kusů vlastních kmenových akcií ve formě na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 400,-- Kč za akcii, které společnost nabyla do svého majetku. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku výhradně zrušením 24.650 vlastních akcií v majetku společnosti.
od 20. 12. 2001 do 11. 9. 2002
- Valná hromada společnosti konaná dne 18.8.1999 přijala toto usnesení: Valná hromama schvaluje návrh na snížení základního jmění společnosti Chemofond, a.s. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát za rok 1998 a předchozích let. Základní jmění bude sníženo z částky 315 107 100 Kč na částku 140 047 600 Kč, t.j. o 175 059 500 Kč snížením jmenovité hodnoty akcií ze současných 900 Kč na 400 Kč za jednu akcii v souladu s ust. § 213 a odst. 1 a 3 obchodního zákoníku.
od 7. 7. 1997 do 20. 12. 2001
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.12.1996 o snížení základního jmění společnosti z dosavadní výše 350 119 000,- Kč o 35 011 900,- Kč na hodnotu 315 107 100,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadní nominální hodnoty 1.000,- Kč na nominální hodnotu 900,- Kč tedy o 100,- Kč u každé z 350.119 kusů akcíí společnosti.
od 25. 3. 1997 do 1. 10. 2009
- Rozsah splacení základního jmění : 100%
od 25. 3. 1997 do 1. 10. 2009
- Společnost má kmenové akcie
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
- Jednatel společnosti (ve funkci ředitele): ing. Vladislav Veselý, bytem Praha 2, Karlovo nám. 17/288
od 15. 1. 1992 do 1. 10. 2009
- Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 14.1.1992 v souladu s rozhodnutím ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ze dne 12.12.1991 čj. 20/63/91. Základní kapitál společnosti byl splacen ze 100 %.
Kapitál
od 25. 3. 2004 do 1. 10. 2009
Základní kapitál 130 187 600 Kč
od 11. 9. 2002 do 25. 3. 2004
Základní kapitál 140 047 600 Kč
od 28. 7. 1998 do 11. 9. 2002
Základní kapitál 315 107 100 Kč
od 29. 9. 1993 do 28. 7. 1998
Základní kapitál 350 119 000 Kč
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 25. 3. 2004 do 1. 10. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 325 469.
od 25. 3. 2004 do 1. 10. 2009
v listinné podobě
od 11. 9. 2002 do 25. 3. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 350 119.
od 11. 9. 2002 do 25. 3. 2004
v listinné podobě
od 28. 7. 1998 do 11. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 350 119.
od 28. 7. 1998 do 11. 9. 2002
v listinné podobě
od 29. 9. 1993 do 28. 7. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 350 119.
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 15. 9. 2008 do 1. 10. 2009
Ing. Vladimír Dráb - člen představenstva
Praha 5, U Nikolajky 382/30, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 6. 2008
od 13. 5. 2008 do 1. 10. 2009
Ing. Vladislav Veselý, MBA - předseda představenstva
Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 10. 2004
den vzniku funkce: 31. 10. 2006
od 13. 5. 2008 do 1. 10. 2009
Ing. Michal Záveský - místopředseda představenstva
Praha 3, Přemyslovská 872/6, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 6. 2006
den vzniku funkce: 31. 10. 2006
od 5. 12. 2006 do 13. 5. 2008
Ing. Vladislav Veselý - předseda představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 288/17, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 10. 2004
den vzniku funkce: 31. 10. 2006
od 5. 12. 2006 do 13. 5. 2008
Ing. Michal Záveský - místopředseda představenstva
Praha 9, Mimoňská 628, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 6. 2006
den vzniku funkce: 31. 10. 2006
od 5. 12. 2006 do 15. 9. 2008
Ing. Vladimír Dráb - člen představenstva
Praha 5, U Nikolajky 382/30, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 19. 6. 2008
od 24. 8. 2006 do 5. 12. 2006
ing. Michal Záveský - člen
Praha 9, Mimoňská 628, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 6. 2006
den vzniku funkce: 22. 6. 2006
od 20. 1. 2005 do 5. 12. 2006
Ing. Vladimír Dráb - předseda představenstva
Benešov, Bezručova 1271
den vzniku členství: 13. 6. 2003
den vzniku funkce: 25. 10. 2004 - 31. 10. 2006
od 20. 1. 2005 do 5. 12. 2006
Ing. Vladislav Veselý - místopředseda představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 288/17
den vzniku členství: 20. 10. 2004
den vzniku funkce: 25. 10. 2004 - 31. 10. 2006
od 16. 12. 2003 do 20. 1. 2005
Ing. Vladimír Dráb - místopředseda
Benešov, Bezručova 1271
den vzniku členství: 13. 6. 2003
od 16. 12. 2003 do 20. 1. 2005
Ing. Jan Pírko - předseda
Praha 6 - Buceneč, Vietnamská 702/2
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 20. 10. 2004
od 26. 6. 2002 do 24. 8. 2006
ing. Michal Záveský - člen
Praha 9, Mimoňská 628
den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 22. 6. 2006
od 31. 1. 2002 do 26. 3. 2002
Ing. Miroslav Singer - člen představenstva
Praha 6, Eliášova 44, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 12. 2000 - 31. 3. 2001
od 20. 12. 2001 do 31. 1. 2002
Mgr. Václav Novák - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, V Olších 867
den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 2. 3. 2000
od 13. 7. 1999 do 20. 12. 2001
Ing. Tomáš Hruška - člen představenstva
Liberec, Tovární 284
od 24. 6. 1998 do 13. 7. 1999
Ing. Jiří Kepka, CSc - člen
Dýšina, Třešňová 174
od 24. 6. 1998 do 16. 12. 2003
Ing. Vladimír Dráb - místopředseda
Benešov, Bezručova 1271
den vzniku členství: 22. 9. 1995 - 13. 6. 2003
den vzniku funkce: 7. 1. 1997
od 24. 6. 1998 do 16. 12. 2003
Ing. Jan Pírko - předseda
Praha 6 - Buceneč, Vietnamská 702/2
den vzniku členství: 22. 9. 1995 - 13. 6. 2003
den vzniku funkce: 7. 1. 1997
od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998
Ing. Eliška Rohlová - místopředseda
Praha 8, Bergerova 115
od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998
Ing. Vladimír Dráb - předseda
Benešov, Bezručova 1271
od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998
Ing. Jan Pírko - člen
Praha 6 - Buceneč, Vietnamská 702/2
od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997
Ing. Vladimír Dráb - předseda
Benešov, Bezručova 1271
od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997
Ing. Eliška Rohlová - místopředseda
Praha 8, Bergerova 115
od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997
Ing. Jan Pírko - člen
Praha 6 - Buceneč, Vietnamská 702/2
od 29. 9. 1993 do 26. 4. 1996
Ing. Zdeněk Jiras - předseda představenstva
Praha 4, Matúškova 796
od 29. 9. 1993 do 26. 4. 1996
Ing. Přemek Hlavnička - člen představenstva
Praha 4, Štichova 642/28
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
ing. Václav Junek, CSc. - předseda představenstva
Praha 4, Nad pískovnou 1466/37
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
ing. Vladislav Veselý - člen představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 17/288
od 15. 1. 1992 do 26. 4. 1996
ing. Jaromír Burián - místopředseda představenstva
Praha 10, Pampelišková 8
od 28. 7. 1998 do 1. 10. 2009
Způsob jednání jménem společnosti : Oprávněný jednat jménem společnosti, společnost zastupovat a poepisovat za ni je : - všichni členové představensta samotatně, - jiná osoba pokud k tpomu byla představenstvem písemně zmocněna, - prokurista
od 21. 3. 1997 do 28. 7. 1998
Způsob jednání jménem společnosti : oprávněný jednat jménem společnosti, společnost zastupovat a podepisovat za ni je : - předseda představenstva - místopředseda představenstva spolu s dalším členem, pokud jsou jejich podpisy uvedeny společně - prokurista Podepisující připojí svůj podpis k vytištěnému obchodnímdu jménu společnosti nebo otisku razítka. Prokurista připojí svůj podpis s dodatkem prokurista.
od 29. 9. 1993 do 21. 3. 1997
Zastupování a podepisování za společnost: - předseda představenstva - místopředseda představenstva společnosti spolu s dalším členem představenstva, pokud jsou jejich podpisy uvedeny společně - prokurista Podepisující připojí svůj k obchodnímu jménu společnosti
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
Zastupování společnosti a podepisování: - předseda představenstva, - místopředseda představenstva - ředitel
Prokura
od 24. 11. 1994 do 8. 1. 2003
Jan Pírko
Praha 6, Vietnamská 702/2, PSČ 160 00
od 24. 11. 1994 do 8. 1. 2003
Prokurista se bude za společnost podepisovat tak, že k vytištěnému obchodnímu jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem prokurista.
Dozorčí rada
od 15. 9. 2008 do 1. 10. 2009
Ing. Robert Novák - místopředseda
Praha 10 - Kolovraty, Kupkova 784/12, PSČ 103 00
den vzniku členství: 19. 6. 2008
den vzniku funkce: 19. 6. 2008
od 15. 9. 2008 do 1. 10. 2009
Ing. Jana Marušiaková - člen
Praha 3, Zvonařova 5, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 6. 2008
od 13. 5. 2008 do 15. 9. 2008
Ing. Robert Novák - místopředseda
Praha 10 - Kolovraty, Kupkova 784/12, PSČ 103 00
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 19. 6. 2008
den vzniku funkce: 13. 6. 2003 - 19. 6. 2008
od 16. 2. 2006 do 1. 10. 2009
JUDr. Radim Kříž - předseda dozorčí rady
Praha 10, K Vodici 1, PSČ 104 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005
den vzniku funkce: 20. 12. 2005
od 26. 8. 2003 do 13. 5. 2008
Ing. Robert Novák - místopředseda
Benešov, Zapova 980, PSČ 256 01
den vzniku členství: 13. 6. 2003
den vzniku funkce: 13. 6. 2003
od 26. 8. 2003 do 15. 9. 2008
Ing. Jana Marušiaková - člen
Praha 3, Zvonařova 5, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 19. 6. 2008
od 26. 6. 2002 do 26. 8. 2003
Ivanka Tyrolová - člen
Loděnice u Berouna, Jánská 37, PSČ 267 12
den vzniku funkce: 27. 6. 2001
od 31. 1. 2002 do 26. 8. 2003
Ing. Zdeněk Jakoubek - člen
Praha 5, U Starého židovského hřbitova 3125/7, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 12. 2000 - 23. 5. 2003
od 20. 12. 2001 do 31. 1. 2002
Jan Duspiva - místopředseda
Praha 4, Nad obcí I. 481/15
den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 11. 12. 2000
den vzniku funkce: 19. 8. 1999
od 20. 12. 2001 do 31. 1. 2002
RNDr. Jiří Koudelka - člen
Praha 10, Rezlerova 279, PSČ 109 00
den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 12. 10. 1999
od 20. 12. 2001 do 16. 2. 2006
JUDr. Radim Kříž - předseda
Praha 4, Podolské nábř. 30
den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 20. 12. 2005
den vzniku funkce: 19. 8. 1999 - 20. 12. 2005
od 24. 6. 1998 do 24. 6. 1998
Ing. Robert Špůrek - místopředseda
Benešov u Prahy, Zapova 366
od 24. 6. 1998 do 20. 12. 2001
Ing. Petr Novák - předseda
Praha 6, Etiopská 631/6
od 24. 6. 1998 do 20. 12. 2001
Ing. Robert Novák - místopředseda
Benešov u Prahy, Zapova 980
od 24. 6. 1998 do 20. 12. 2001
Ing. Oldřich Špůrek - člen
Krupka, Libušín 366
den vzniku členství: 30. 12. 1996 - 18. 8. 1999
od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998
Ing. Jan Janata - předseda
Praha 10, U vršovického nádraží 6
od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998
Jaroslav Šubrt - člen
Praha 6, Na Petynce 33
od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998
Ing. Petr Novák - místopředseda
Praha 6, Etiopská 631/6
od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997
Ing. Jan Janata - předseda
Praha 10, U vršovického nádraží 6
od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997
Ing. Petr Novák - místopředseda
Praha 6, Etiopská 631/6
od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997
Jaroslav Šubrt - člen
Praha 6, Na Petynce 33
od 29. 9. 1993 do 26. 4. 1996
Ing. Antonín Hůrka - člen dozorčí rady
Praha 9, Litvínovská 32/522
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
JUDr. Karel Kratina - člen dozorčí rady
Praha 4, Jihlavská 36
od 15. 1. 1992 do 26. 4. 1996
ing. Miroslav Přibyl - předseda dozorčí rady
Praha 10, Strašnická 869/14
od 15. 1. 1992 do 26. 4. 1996
ing. Jan Janata - člen dozorčí rady
Praha 10, U vršovického nádraží 871/6
Akcionáři
od 10. 2. 2006 do 1. 10. 2009
Expandia a.s., IČO: 63999293
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

+178
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-36
+
-
3.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-53
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-170
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-427
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services