Hotel International Praha a.s., IČO: 45272034 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hotel International Praha a.s. Údaje byly staženy 14. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 45272034. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45272034 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku1. 5. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 5. 1992 do 1. 5. 2006

Hotel International Praha a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 8. 2002 do 1. 5. 2006
Praha 6, Koulova 15, PSČ 160 45
od 1. 5. 1992 do 20. 8. 2002
Praha 6, Koulova 15
IČO
od 1. 5. 1992 do 1. 5. 2006

45272034

DIČ

CZ45272034

Právní forma
od 1. 5. 1992 do 1. 5. 2006
Akciová společnost
Spisová značka1423 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 10. 2002 do 1. 5. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 1. 7. 1996 do 1. 5. 2006
- ubytovací služby v kat. hotel, hotel garni, motel, botel od tř.**, pension, kemp, chatová osada od tř.*** vč. hostinských činností
od 1. 7. 1996 do 1. 5. 2006
- směnárny
od 1. 7. 1996 do 1. 5. 2006
- provozování SOU
od 6. 8. 1992 do 1. 7. 1996
- provozování SOU
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- a) obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost v oblasti hotelnictví, v tuzemsku a se souhlasem příslušných orgánů i v zahraničí
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- b) poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím a se souhlasem příslušných orgánů i zahraničním cestovním ruchem
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- c) prodej obchodního zboží za Kčs a se souhlasem příslušných orgánů i za zhraniční měnu
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- f) účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu, hotelnictví se souhlasem příslušných orgánů
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- g) zajišťování náhradních dílů, pomocného materiálu, servisních prací od zahraničních dodavatelů pro investiční celky se souhlasem příslušných orgánů
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- h) poskytování, obstarávání a organizování stravovacích, ubytovacích a ostatních hotelových služeb zahraničním osobám na území ČR
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- i) dovoz náhradních dílů, pomocného materiálu a zařízení pro provoz, údržbu a obnovu hotelu a materiálu pro udržení standartu hotelu a přijímání servisních služeb s tím spojených
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- j) vývoz zboží a potravin v souvislosti s pořádáním výměnných gastronomických akcí v zahraničí včetně vysílání vlastních odborných pracovníků z oboru veřejného stravování v souvislosti s těmito akcemi
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- k) přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s činností prováděnou dle bodu 1 a 3 rozsahu tohoto rozhodnutí
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- l) propagace vlastní zahraničně obchodní činnsoti v zahraničí
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- d) propagace vlastní činnosti a služeb poskytovaných na úseku cestovního ruchu v tuzemsku a se souhlasem příslušných orgánů i v zahraničí
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
- e) zajišťování gastronomických akcí a praxí pracovníků v zahraničí
Ostatní skutečnosti
od 1. 5. 2006 do 1. 5. 2006
- Společnost Hotel International Praha a.s. zanikla sloučením se společností Grandhotel Bohemia s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Králodvorská 4, IČ 481 17 803, a se společností Austria Oesterreichische Hotelbetriebs s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Králod vorská 4, IČ 496 14 371. Nástupnickou společností je společnost Austria Oesterreichische Hotelbetriebs s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Králodvorská 4, IČ 496 14 371.
od 7. 10. 2005 do 1. 5. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti Hotel International Praha a.s., konaná dne 16. září 2005 přijala následující usnesení: 1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Hotel international Praha a.s. je společnost AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG, společnost založená podle rakouského práva, se sídlem ve Vídni, adresa pro doručování 1010 Vídeň, Hess gasse 7, Rakouská republika, zapsanná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN 113234 x. Společnost AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG vlastní 10 068 226 akcií společnosti Hotel International Praha a.s. znějících na majitel e, vydaných v zaknihované podobě, o jemnovité hodnotě 1 Kč/akcii, které představují podíl ve výši zaokrouhleně 97,95 % na základním kapitálu společnosti Hotel International Praha a.s. S uvedenými akciemi ve vlastnictví společnosti AUSTRIA Hotels Liegensch aftsbesitz AG je současně spojen podíl na hlasovacích právech ve výši zaokrouhleně 97,95 %. Společnost AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG je tedy hlavním akcionářem společnosti Hotel International Praha a.s. na základě ustanovení §183i odst. 1 písm. a) a c) obchodního zákoníku v aktuálně platném znění. 2. Mimořádná valná hromada konstatuje, že skutzečnost, že společnost AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG, je hlavním akcionářem společnosti Hotel International Praha a.s., je osvědčena: - čestnými prohlášeními společnosti AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG ze dne 2. září 2005 a 16. září 2005 o vlastnictví akcií ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře představenstvu, tj. ke dni 30. srpna 2005 a ke dni konání této mimořádné valné hro mady, tj. ke dni 16. září 2005, - výpisy z majetkového účtu společnosti AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře představenstvu, tj. ke dni 30. srpna 2005 - výpisem z evidence emise společnosti Hotel International Praha a.s. vedeného Střediskem cenných papírů ke dni 9. září 2005, tj. rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě. 3. Minmořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanoveními § 183i a násl. obchodního zákoníku v aktuálně platném znění o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Hotel International Praha a.s. (tj. všech kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitovaných společností Hotel International Praha a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře společnosti) na hlavního akcionáře společnost AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG za protiplnění ve výši 20,20 Kč (slovy: dvacet k orun českých a dvacet haléřů) za každou takovou akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč/akcii. Výše a přiměřenost protiplnění byla stanovena hlavním akcionářem podle ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku a vychází z reálné ceny těchto akcií v návaznosti na hospodářskou situaci společnosti. Přiměřenost výše protiplnění je doložena z naleckým posudkem č. 1960/2005 vypracovaným znalcem - společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o., IČ 256 14 274, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 1, PSČ 110 00. Navrhovaná výše protiplnění se neodchyluje od uvedeného znaleckého posudku a je v s ouladu s ustanovením § 183j odst. 4 obchodního zákoníku. K přechodu vlastnického práva k ostatním účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti Hotel International Praha a.s. na hlavního akcionáře dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Současně zanikají i  zástavní práva k účastnickým cenným papírům (akciím) přecházejícím na hlavního akcionáře. Ve lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva dá společnost Hotel International Praha a.s. příkaz k zápisu změny vlastníků účastnických cenných papírů (akcií) na ma jetkových účtech v příslušné evidenci cenných papírů. 4. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavní akcionář poskyxtne výše uvedené protiplnění ve výši 20,20 Kč/akcii každému dosavadnímu vlastníku vykoupeného účastnického cenného papíru (akcie) v souladu s ustanovením § 183m odst. 4 obchodního zákoníklu, ve l hůtě 7 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím na majetkovém účtu společnosti AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG v příslušné evidenci cenných papírů. Protiplnění bude uhrazeno poštovní poukázkou adresovanou do bydliště, popř. sídla akcionáře podle úd ajů vedených ve Středisku cenných papírů. V případě, že protiplnění nebude takto možno doručit (např. z důvodu změny bydliště, popř. sídla akcionáře), uhradí hlavní akcionář protiplnění poštovní poukázkou na jinou adresu písemně sdělenou hlavnímu akcionář i, popř. společnosti Hotel International Praha, a.s. anebo bezhotovostním převodem na takto písemně oznámené číslo účtu. Bude-li zjištěno, že účastnický cenný papír (akcie) je zastaven, poskytne hlavní akcionář v souladu s ustanovením § 183m odst. 4 obcho dního zákoníku částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů (akcií) zástavnímu věřiteli: to neplatí,prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 5. Mimořádná valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení této mimořádné valné hromady podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a provedlo veškeré související úkony v souladu s přís lušnými předpisy, týkající se zejména uveřejnění usnesení této mimořádné valné hromady, závěrů znaleckého posudku a upozornění na uložení notářského zápisu osvědčujícího rozhodnutí této mimořádné valné hromady v sídle společnosti Hotel International Praha a.s.
od 3. 4. 2000 do 11. 10. 2000
- Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 29.2.2000 o snížení základního jmění takto: 1) důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát společnosti z předchozích let a zbývající část bude převedena do rezervního fondu, 2) rozsah snížení základního jmění - základní jmění společnosti se snižuje ze současné částky 102.792.410,- Kč na částku 10.279.241,- Kč 3) způsob jak má být snížení základního jmění provedeno - snížení se provede poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že současných 10,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie se sníží na částku 1,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie.
od 12. 5. 1999 do 1. 5. 2006
- Prodej části podniku - středisko Obecní dům: Na základě usnesení valné hromady ze dne 15.6.1998 a kupní smlouvy uzavřené dne 30.6.1998 byla s účinností od 1.7.1998 prodána část podniku - středisko Obecní dům společnosti French-Rest spol. s.r.o., se sídlem v Praze 1, Karlovo nám.24/671,IČ: 25653491
od 16. 4. 1998 do 18. 9. 1998
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 16.6.1997, kterým bylo rozhodnuté o zvýšení základního jmění společnosti: Důvodem zvýšení je získání zdrojů ke splacení části úvěru, poskytnutého na rekonstrukci hotelu. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií, v celkové částce 100.000.000,-Kč, tzn. 10.000.000 ks akcií na majitele se jmenovitou hodnotou 10,-Kč s emisním kurzem 10,-Kč. Jedná se o kmenové zaknihované akcie. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,-Kč lze upsat 64 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10,-Kč. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění o částku 1580160,-Kč. Nové akcie s využitím přednostního práva akcionáře budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Dnem rozhodným pro uplatnění přednostního práva je den zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen při upsání akcií splatit do pokladny v sídle společnosti 100% jejich jmenovité hodnoty. Ostatní podmínky včetně podmínek upisování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve stanovené lhůtě, stanoví představenstvo společnosti.
od 14. 10. 1997 do 18. 9. 1998
- Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 16.6.1997 o snížení základního jmění společnosti z důvodu částečného krytí ztráty za rok 1996 v celkové výši 172326000 vzniklé v důsledku rekonstrukce hotoelu. Snížení se provádí ze stávající částky 158719000,-Kč o částku 157131810 na základní jmění v nové výši 1587190,-Kč. Způsobem snížení je snížení jmenovité hodnoty všech akcií z 1000,-Kč na 10,-Kč.
od 1. 5. 1992 do 1. 5. 2006
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Hotel International Praha ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státnu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992 do 1. 5. 2006
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992 do 1. 5. 2006
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Hotel International Praha.
Kapitál
od 11. 10. 2000 do 1. 5. 2006
Základní kapitál 10 279 241 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 9. 1998 do 11. 10. 2000
Základní kapitál 102 792 410 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 4. 1998 do 18. 9. 1998
Základní kapitál 1 587 190 Kč
od 6. 8. 1992 do 16. 4. 1998
Základní kapitál 158 719 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1992
Základní kapitál 148 561 000 Kč
od 11. 10. 2000 do 1. 5. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 279 241.
od 18. 9. 1998 do 11. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 279 241.
od 16. 4. 1998 do 18. 9. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 158 719.
od 1. 7. 1996 do 16. 4. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 158 719.
od 6. 8. 1992 do 1. 7. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 151 291.
od 6. 8. 1992 do 1. 7. 1996
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 7 428.
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1992
Akcie na majitele err, počet akcií: 141 133.
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 428.
Statutární orgán
od 13. 12. 2005 do 1. 5. 2006
Johann Pichler - předseda představenstva
Praha 1, Králodvorská 4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 9. 2003
den vzniku funkce: 1. 10. 2005
od 19. 10. 2005 do 13. 12. 2005
Johann Pichler - předseda představenstva
Praha 1, Králodvorská 4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 10. 2005
den vzniku funkce: 1. 10. 2005
od 19. 10. 2005 do 1. 5. 2006
Uwe Geiser - člen představenstva
Offenburg, J.S.Bach Str. 14, PSČ 776 54, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 10. 2005
od 11. 10. 2005 do 1. 5. 2006
Jiří Smolka - člen představenstva
Lysá nad Labem, Sídliště 1461, PSČ 289 22
den vzniku členství: 24. 11. 2004
od 16. 3. 2005 do 11. 10. 2005
Jiří Smolka - člen
Lysá nad Labem, Sídliště 1461, PSČ 289 22
den vzniku členství: 24. 11. 2004
od 4. 2. 2004 do 11. 10. 2005
Johann Pichler - člen představenstva
Praha 1, Králodvorská 4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 9. 2003
od 4. 2. 2004 do 19. 10. 2005
Klaus Pilz - předseda představenstva
Praha 1, Králodvorská 4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 6. 1999 - 30. 9. 2005
den vzniku funkce: 1. 9. 2003 - 30. 9. 2005
od 2. 12. 2003 do 4. 2. 2004
Johann Pichler - předseda představenstva
Praha 1, Královodvorská 4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 9. 2003
den vzniku funkce: 1. 9. 2003
od 16. 10. 2002 do 16. 3. 2005
Christian Springinklee - člen představenstva
Klimschgasse 1D, 1030 Vídeň, Rakouská republika
den vzniku funkce: 11. 3. 2002
od 16. 10. 2002 do 16. 3. 2005
- pobyt v ČR: Králodvorská 4, Praha 1
od 29. 9. 1999 do 17. 1. 2000
Petr Jirásek - člen představenstva
Praha 4, Svojšoviská 2878, PSČ 140 00
od 29. 9. 1999 do 17. 1. 2000
Vladislava Kučerová - člen představenstva
Strakonice, Miloňovice 33, PSČ 386 01
od 29. 9. 1999 do 16. 10. 2002
Eva Maria Maier, nar. 20.1.1950 - člen představenstva
Praha 1, Králodvorská 4, PSČ 111 00
od 29. 9. 1999 do 2. 12. 2003
Anton Muri - předseda představenstva
Praha 1, Králodvorská 4, PSČ 110 00
od 29. 9. 1999 do 4. 2. 2004
Klaus Pilz - místopředseda představenstva
Praha 1, Králodvorská 4, PSČ 110 00
od 29. 9. 1998 do 29. 9. 1999
JUDr. Felix Křížek - člen představenstva
Praha 4, Sulanského 694, PSČ 149 00
od 29. 9. 1998 do 29. 9. 1999
JUDr. Jan Filip - předseda představenstva
Praha 4, Terasovitá 1, PSČ 147 00
od 29. 9. 1998 do 29. 9. 1999
Ing. Luděk Černovický - místopředseda představenstva
Praha 4, V zatáčce 560, PSČ 149 00
od 15. 12. 1997 do 29. 9. 1998
Ing. Luděk Černovický - člen představenstva
Praha 4, V zatáčce 560, PSČ 149 00
od 1. 7. 1996 do 11. 7. 1997
Vojtěch Přidal - člen představenstva
Praha 4, Štůrova 1156/26
od 1. 7. 1996 do 29. 9. 1998
JUDr. Felix Křížek - předseda představenstva
Praha 4, Sulanského 694, PSČ 149 00
od 1. 7. 1996 do 29. 9. 1998
Ing. Jan Kolařík - místopředseda představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 6
od 22. 11. 1995 do 29. 9. 1999
Ivan Chadima - člen představenstva
Praha 5, U Palaty 3
od 22. 11. 1995 do 29. 9. 1999
Vladimír Motlík - člen představenstva
Davle, část Sloup 42
od 21. 11. 1995 do 22. 11. 1995
Ing. Otakar Diviš - člen představenstva
Praha 8, Klíčanská 14
od 21. 11. 1995 do 22. 11. 1995
JUDr. Věra Havlíková - člen představenstva
Praha 4, Počátecká 1
od 21. 11. 1995 do 1. 7. 1996
Ing. Jan Kolařík - člen představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 6
od 1. 5. 1992 do 21. 11. 1995
Otto Zyka - člen představenstva
Praha 5, Zdíkovská 56, PSČ 150 00
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
Ing. Miroslav Chocholouš - člen představenstva
Praha 6, Na bělohorské pláni 14, PSČ 160 00
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
JUDr. Felix Křížek - člen představenstva
Praha 4, Sulanského 694, PSČ 149 00
od 17. 1. 2000 do 1. 5. 2006
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu vždy dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.
od 29. 9. 1998 do 17. 1. 2000
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstva, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva a nebo člen představenstva, v rozsahu svého zmocnění.
od 21. 11. 1995 do 29. 9. 1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstva, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva a nebo člen představenstva, v rozsahu svého zmocnění.
od 1. 5. 1992 do 21. 11. 1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 11. 5. 2005 do 1. 5. 2006
Hans Dominik Turnovszky
Vídeň, Cobenzlgasse 9/4, PSČ 119 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 8. 3. 2005
od 11. 5. 2005 do 1. 5. 2006
Antonín Duchoslav
Benešov u Prahy, Nová Pražská 1657
den vzniku členství: 23. 2. 2005
od 11. 5. 2005 do 1. 5. 2006
Mgr.Dr. Robert Kerschbaumer
Vídeň, Hofzeile 10-12/18-20, PSČ 119 0
den vzniku členství: 8. 3. 2005
od 16. 3. 2005 do 11. 5. 2005
Mag.Dr. Robert Kerschbaumer - člen
1190 Vídeň, Hofzeile 10-12/18-20, Rakouská republika
den vzniku členství: 6. 1. 2005 - 8. 3. 2005
od 7. 10. 2003 do 10. 9. 2004
Katrin Knuschke
Alemannenstrasse 25, 01909 Drážďany
den vzniku funkce: 26. 3. 2003 - 10. 3. 2004
od 16. 10. 2002 do 7. 10. 2003
Mgr. Filip Kroupa
Pardubice, Nerudova 780
den vzniku funkce: 11. 3. 2002 - 26. 3. 2003
od 16. 10. 2002 do 11. 5. 2005
Hans Dominik Turnovszky
Cobenzlgasse 9/4, 1190 Vídeň, , Rakouská republika
den vzniku funkce: 11. 3. 2002 - 8. 3. 2005
od 16. 10. 2002 do 11. 5. 2005
Antonín Duchoslav
Benešov u Prahy, Nová Pražská 1657
den vzniku funkce: 21. 5. 2002 - 23. 2. 2005
od 17. 1. 2000 do 10. 9. 2004
Jitka Rysová
Praha 6, Vondroušova 1151/19
od 29. 9. 1999 do 10. 9. 2004
Dr. Ludwig Böhler
Berggasse 8/8, 1090 Videň, Rakouská republika
od 29. 9. 1999 do 10. 9. 2004
Hans Joachim Pilz, nar. 2.9.1933
Hochstrasse 111, 2380 Perchtoldsdorf, Rakouská republika
od 28. 9. 1998 do 17. 1. 2000
Ing. Klára Huťková
Praha 5, Ke Klimentce 39
od 20. 1. 1997 do 29. 9. 1999
dr. Zdeněk Drábek
Praha 8, Frýdlanská 1317/9, PSČ 180 00
od 1. 7. 1996 do 28. 9. 1998
JUDr. Petra Smolíková
Praha 10, Bělinského 963/5
od 21. 11. 1995 do 29. 9. 1999
Prof.ing. Jiří Barták, DrSC
Praha 4, Jeremenkova 64
od 6. 8. 1992 do 21. 11. 1995
Vlasta Bukovianksá
Praha 10, Jabloňová 2881/98
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1992
Jiří Skřivánek
Praha 6, Čkalova 14, PSČ 160 00
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 1996
Helena Sedláčková
Praha 6, Pražákovská 2, PSČ 160 00
od 1. 5. 1992 do 20. 1. 1997
Pavel Vavřín
Praha 2, Vyšehradská 45, PSČ 120 00
Akcionáři
od 12. 1. 2006 do 1. 5. 2006
AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG
Wien, Heßgasse 7, PSČ 101 0, Rakouská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jan  Hrušínský
+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+28

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+6

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+6

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-35

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-108

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services