Stavební doprava a mechanizace Praha a.s. (SDM), IČO: 45274185 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Stavební doprava a mechanizace Praha a.s. (SDM) Údaje byly staženy 20. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 45274185. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45274185 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 5. 1992
Datum zániku2. 5. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 4. 5. 1992 do 2. 5. 2013

Stavební doprava a mechanizace Praha a.s. (SDM)

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 4. 5. 1992 do 2. 5. 2013
Praha 10, Kutnohorská 309, PSČ 100 00
IČO
od 4. 5. 1992 do 2. 5. 2013

45274185

Právní forma
od 4. 5. 1992 do 2. 5. 2013
Akciová společnost
Spisová značka1557 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 3. 2010 do 2. 5. 2013
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 19. 2. 2009 do 2. 1. 2013
- Zámečnictví, nástrojářství
od 19. 2. 2009 do 2. 1. 2013
- Opravy silničních vozidel
od 19. 2. 2009 do 2. 1. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
od 19. 2. 2009 do 2. 1. 2013
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 19. 2. 2009 do 2. 1. 2013
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
od 19. 2. 2009 do 2. 5. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 9. 2000 do 19. 2. 2009
- a) silniční motorová doprava nákladní
od 13. 5. 1993 do 3. 2. 1998
- ch/ stavitelství
od 13. 5. 1993 do 19. 9. 2000
- veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezi- národní silniční motorová doprava.
od 13. 5. 1993 do 19. 9. 2000
- b/ veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava
od 13. 5. 1993 do 19. 9. 2000
- c/ neveřejná osobní nehromadná vnitrostátní silniční motorová doprava
od 13. 5. 1993 do 19. 2. 2009
- d/ opravy stavebních strojů a mechanismů
od 13. 5. 1993 do 19. 2. 2009
- e/ výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revisních zkoušek vybraných zdvihacích zařízení
od 13. 5. 1993 do 19. 2. 2009
- f/ opravy motorových vozidel
od 13. 5. 1993 do 19. 2. 2009
- g/ pronájem stavebních strojů a mechanismů
od 13. 5. 1993 do 19. 2. 2009
- h/ pronájem motorových vozidel
od 13. 5. 1993 do 19. 2. 2009
- i/ zámečnictví
od 13. 5. 1993 do 19. 2. 2009
- j/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 4. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- a)přeprava materiálu, výrobků, doprava osob
od 4. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- b)komplexní servisní a dílensko-opravárenská činnost
od 4. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- c)opravy motorových vozidel a stavebních mechanismů a zařízení
od 4. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- d)půjčování speciálních dopravních prostředků a stavebních mecha- nizmů
Ostatní skutečnosti
od 2. 5. 2013 do 2. 5. 2013
- Společnost Stavební doprava a mechanizace Praha a.s. (SDM) zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností Dama spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, Kutnohorská 309/84, PSČ 109 00, IČ: 639 87 449, zapsanou v obchodním rejstří ku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38475, která jako nástupnická společnost převzala její jmění.
od 24. 8. 2009 do 2. 5. 2013
- Část jmění rozdělované společnosti Stavební doprava a mechanizace Praha a.s. (SDM), která je stanovena v rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 8.8.2009 o schválení přeměny společnosti Stavební doprava a mechanizace Praha a.s. (SD M) formou rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti, přešla na nástupnickou společnost SDM - DEPO a.s., , IČ: 28951450, se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, Kutnohorská 309/84, PSČ 109 00.
od 19. 2. 2009 do 27. 5. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 5. 2. 2009 následující usnesení: Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem Společnosti je pan Prof. Ing. Aleš Tříska, DrSc, bytem Nad Šárkou 122, 160 00 Praha 6, narozen 2. 3. 1944, (dále jen ?hlavní akcionář?). Hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 53 628 kusu listinných akcií Společnosti, znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 53.628.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 91,23 %. Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavníh o akcionáře bylo osvědčeno z kontroly předložených listinných akcií Společnosti a z předloženého čestného prohlášení hlavního akcionáře. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90 % podílu na základním kapitálu Společnosti, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 5158 kusů listinných akcií Společnosti, znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 5.15 8.000,- Kč (dále také jen ?ostatní akcionáři?). Přechod všech akcií Společnosti na hlavního akcionáře: Valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností, které jsou ve vlastnictví ostatních menšinových akcionářů na osobu hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře po uplynutí jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstří ku (dále jen ?den přechodu vlastnického práva?) v souladu s ustanovením § 183i odst. 3 obchodního zákoníku. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku: Valná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 727,- Kč (sedm set dvacet sedm korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých). Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 415-42/08 ze dne 30.9.2008 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhod nutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9,7,2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, (dále jen ?znalec?). Závěrečným výrokem znalce byla stanove na přiměřená hodnota protiplnění ve výši 727,- Kč za jednu Akcii Společnosti. Pro zjištění přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová metoda diskontovaných peněžitých toků. Výplatou protiplnění je pověřen obchodník s cennými papíry, společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1388(dále jen ?Obchodník?). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů: Zmocněnec pro převzetí listinných účastnických ce nných papírů je Obchodník, společnost EFEKTA CONSULTING, a.s.se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, tel 545 544 240. Lhůta pro předložení (předání) listinných akcií je dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku, třicet dnů ode dne př echodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dodatečná lhůta dle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku je stanovena čtrnáct dnů. Pokud nebudou listinné akcie předloženy zmocněnci Společnosti ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat dle § 21 4 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Obchodník v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku, poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po předání listinných akcií vydaných Společností, nejpozději však do deseti p racovních dnů ode dne jejich předání. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto v hotovosti při předání listinných akcií v sídle Obchodníka v pracovní dny od 9,00 hod do 12,00 hod, v případě částky protiplnění vyšší než ekvivalent 15.000,- EUR bude pr ovedeno po dohodě s oprávněnou osobou výplatou protiplnění zasláním na sdělený bankovní účet a to do deseti pracovních dnů po předání listinných akcií Obchodníkovi. Obchodník poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno z astavení akcií, pak Obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).
od 4. 5. 1992 do 2. 5. 2013
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkádaného hmotného a dalšího majetku uvedené- ho v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Stavební do- prava a mechanizace Praha.
od 4. 5. 1992 do 2. 5. 2013
- Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Stavební doprava a mechanizace Praha ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 4. 5. 1992 do 2. 5. 2013
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 13. 8. 2012 do 2. 5. 2013
Základní kapitál 19 575 738 Kč
od 13. 5. 1993 do 13. 5. 1993
Základní kapitál 58 398 000 Kč
od 13. 5. 1993 do 13. 8. 2012
Základní kapitál 58 786 000 Kč
od 4. 5. 1992 do 13. 5. 1993
Základní kapitál 58 398 000 Kč
od 13. 8. 2012 do 2. 5. 2013
Akcie na majitele 333, počet akcií: 58 786.
od 17. 7. 2002 do 13. 8. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 786.
od 17. 7. 2002 do 13. 8. 2012
v listinné podobě
od 13. 5. 1993 do 13. 5. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 58 786.
od 13. 5. 1993 do 17. 7. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 786.
od 13. 5. 1993 do 17. 7. 2002
v zaknihované podobě
od 4. 5. 1992 do 13. 5. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 398.
Statutární orgán
od 2. 1. 2013 do 2. 5. 2013
Ing. Zdeněk Valenta - místopředseda představenstva
Praha 9 - Vinoř, Českodubská, PSČ 190 17
den vzniku členství: 18. 12. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2012
od 2. 1. 2013 do 2. 5. 2013
Ing. Jaroslav Buzek - předseda představenstva
Strančice, Partyzánská, PSČ 251 63
den vzniku členství: 29. 1. 2010
den vzniku funkce: 18. 12. 2012
od 1. 3. 2010 do 2. 1. 2013
Ing. Jaroslav Buzek - člen představenstva
Strančice, Partyzánská 356, PSČ 251 63
den vzniku členství: 29. 1. 2010
od 19. 7. 2006 do 1. 3. 2010
Ing. Jaroslav Buzek - předseda představenstva
Strančice, Partyzánská 356, PSČ 251 63
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 29. 1. 2010
den vzniku funkce: 24. 5. 2006 - 29. 1. 2010
od 19. 7. 2006 do 1. 3. 2010
Zdeněk Valenta - místopředseda představenstva
Praha 9, Na břehu 29, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 29. 1. 2010
den vzniku funkce: 24. 5. 2006 - 29. 1. 2010
od 19. 7. 2006 do 1. 3. 2010
Jan Burgerstein - člen představenstva
Příbram IV, Kollerova 129, PSČ 261 05
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 29. 1. 2010
od 18. 12. 2001 do 19. 7. 2006
Ing. Jaroslav Buzek - předseda představenstva
Strančice, Partyzánská 356, PSČ 251 63
den vzniku funkce: 24. 5. 2001
od 18. 12. 2001 do 19. 7. 2006
Zdeněk Valenta - místopředseda představenstva
Praha 9, Na břehu 29, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 24. 5. 2001
od 18. 12. 2001 do 19. 7. 2006
Jan Burgerstein - člen představenstva
Příbram IV, Kollerova 129, PSČ 261 05
den vzniku funkce: 24. 5. 2001
od 21. 3. 1997 do 18. 12. 2001
Ing. Jaroslav Buzek - předseda představenstva
Strančice,okr.Praha - východ, Partyzánská 356, PSČ 251 63
od 21. 3. 1997 do 18. 12. 2001
Zdeněk Valenta - místopředseda představenstva
Praha 9, Na břehu 29, PSČ 190 00
od 21. 3. 1997 do 18. 12. 2001
Ing. Marie Valentová - člen představenstva
Praha 3, Jagellonská 27, PSČ 130 00
od 25. 1. 1995 do 21. 3. 1997
Ing. Jaroslav Buzek - předseda představenstva
Strančice,okr.Praha - východ, Partyzánská 356, PSČ 251 63
od 25. 1. 1995 do 21. 3. 1997
Zdeněk Valenta - místopředseda představenstva
Praha 9, Na břehu 29, PSČ 190 00
od 23. 5. 1994 do 25. 1. 1995
Ing. Aleš Kupka - člen představenstva
Zlín, ulice 2.května 4099, PSČ 760 00
od 13. 10. 1993 do 23. 5. 1994
Otakar Moťka - člen představenstva
Praha 6 - Nebušice, Nad Želivkou 521, PSČ 160 00
od 13. 10. 1993 do 25. 1. 1995
Ing. Jan Bohuslav - předseda představenstva
Praha 8, Vosmíkových 13, PSČ 180 00
od 13. 10. 1993 do 25. 1. 1995
Ing. Jaroslav Buzek - místopředseda představenstva
Strančice,okr. Praha-vých., Partyzánská 356
od 13. 10. 1993 do 25. 1. 1995
Prof.Ing. Aleš Tříska, Dr.Sc. - člen představenstva
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
od 13. 10. 1993 do 21. 3. 1997
Ing. Marie Valentová - člen představenstva
Praha 3, Jagellonská 27, PSČ 130 00
od 4. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Ing. Vladimír Mráz - Člen představenstva
Praha 10, U kombinátu 5, PSČ 100 00
od 4. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Ing. Jaroslav Buzek - Člen představenstva
Stránčice, Partyzánská 356
od 4. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Ing. Marie Valentová - Člen představenstva
Praha 3, Jagellonská 27, PSČ 130 00
od 2. 1. 2013 do 2. 5. 2013
Jménem společnosti jednají společně všichni členové představenstva.
od 1. 3. 2010 do 2. 1. 2013
Jménem společnosti jednají buď: 1. společně všichni členové představenstva nebo 2. předseda nebo místopředseda samostatně nebo 3. samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen, 4. jediný člen představenstva, tvoří-li představenstvo jediný člen.
od 13. 10. 1993 do 1. 3. 2010
Způsob jednání jménem společnosti : - za společnost jedná buď společně všichni členové představenstva, předseda nebo místopředseda samostatně,jeden člen představenstva,který byl písemně pověřen. - podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že podepisují buď společně všichni členové představenstva,samostatně předseda nebo místopředseda,samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 4. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo spolčně předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 1. 3. 2010 do 2. 1. 2013
Zdeněk Valenta
Praha 9, Na břehu 29, PSČ 190 00
Dozorčí rada
od 1. 3. 2010 do 2. 5. 2013
Prof. Ing. Aleš Tříska, DrSc. - předseda dozorčí rady
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 1. 2010
den vzniku funkce: 29. 1. 2010
od 1. 3. 2010 do 2. 5. 2013
Mgr. Ing. Vojtěch Tříska - člen dozorčí rady
Praha 6, Krohova 2233, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 1. 2010
od 1. 3. 2010 do 2. 5. 2013
Ing. Marie Valentová - člen dozorčí rady
Praha 3, Jagellonská 27, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 1. 2010
od 6. 10. 2006 do 1. 3. 2010
Prof.Ing. Aleš Tříska, DrSc. - předseda dozorčí rady
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 29. 1. 2010
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 29. 1. 2010
od 6. 10. 2006 do 1. 3. 2010
Ing. Marie Valentová - člen dozorčí rady
Praha 3, Jagellonská 27, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 29. 1. 2010
od 1. 1. 2005 do 1. 3. 2010
Zorka Hulínská - členka
Praha 10, Parmská 353, PSČ 109 00
den vzniku funkce: 23. 11. 2004
od 18. 12. 2001 do 6. 10. 2006
Prof.Ing. Aleš Tříska, DrSc. - předseda dozorčí rady
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 24. 5. 2001 - 13. 7. 2006
od 18. 12. 2001 do 6. 10. 2006
Ing. Marie Valentová - člen dozorčí rady
Praha 3, Jagellonská 27, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 24. 5. 2001
od 21. 3. 1997 do 1. 1. 2005
Jiří Štěpanovský - člen
Praha 10, Na křečku 347
den vzniku funkce: 15. 10. 1999
od 9. 8. 1996 do 18. 12. 2001
Prof.Ing. Aleš Tříska, DrSc. - předseda dozorčí rady
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
od 9. 8. 1996 do 18. 12. 2001
Jan Burgerstein - člen dozorčí rady
Příbram IV, Kollerova 129
od 25. 1. 1995 do 9. 8. 1996
Ing. Jan Bohuslav - předseda dozorčí rady
Praha 8, Vosmíkových 13, PSČ 180 00
od 25. 1. 1995 do 9. 8. 1996
Prof.ing. Aleš Tříska, DrSc - člen dozorčí rady
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
od 13. 10. 1993 do 25. 1. 1995
Ing. Jan Bartušek - člen
Olomouc, Veleslavínova 6, PSČ 722 00
od 13. 10. 1993 do 25. 1. 1995
Ing. Josef Toman - člen
Praha 4, Mirotická 3, PSČ 140 00
od 13. 10. 1993 do 21. 3. 1997
Lumila Kratochvílová - člen
Praha 9, kpt. Stránského 33, PSČ 190 00
od 4. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Ing. Josef Toman
Praha 4, Mirotická 3, PSČ 140 00
od 4. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Olga Trellová
Praha 3, Pospíšilova 4, PSČ 130 00
od 4. 5. 1992 do 13. 10. 1993
Ludmila Kratochvílová
Praha 9, Stránského 33, PSČ 190 00
Akcionáři
od 27. 5. 2009 do 2. 5. 2013
Prof.Ing. Aleš Tříska, DrSc.
Praha 6 - Dejvice, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+1

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-7

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-14

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-31

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-90

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-92

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Novela zákoníku práce má zlepšit ochranu dohodářů a přiblížit je zaměstnancům s pracovní smlouvou. Podle firem to ale hlavně zvýší papírování a náklady. Lidé by pak častěji pracovali načerno, tedy s menší ochranou než mají podle dosavadních dohod.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Inflace je i v novém roce dvouciferná, ale na hlubokou recesi to podle Adama Bursíka, risk manažera Platební instituce Roger, nevypadá. Přesto by se prý firmy měly připravit na to, že jim přibude obchodních partnerů, kteří nezaplatí. Nebudou mít a ti větší ještě spíš nebudou chtít. Bude pro ně lacinější dlužit jiné firmě než bance.

Doporučujeme

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

Internetová firma Fenix International Limited vznikla teprve v roce 2016. Za dva roky pandemie dokázala...

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Možná to znáte: na prvním místě je práce a děti a na sebe už člověku nezbývá čas. Může to dojít tak daleko,...

Partners Financial Services